המדריך המלא להתרת נישואין אזרחיים בישראל המדריך שייקח אותך צעד אחר צעד להתרת הנישואין (מעודכן) לשנת 2019

המדריך המלא להתרת נישואין אזרחיים בישראל המדריך שייקח אותך צעד אחר צעד להתרת הנישואין (מעודכן) לשנת 2019

הנתונים על אחוזי הגירושין ההולכים וגדלים בהתמדה כבר אינם מפתיעים איש ומדי יום מוגשות בעניין זה מאות ואף יותר בקשות לגירושין וסידורי גט. כאשר מדובר בבני זוג אשר הינם בני אותה עדה דתית מדובר על פי רוב בתהליך פשוט וקצר יחסית. ואולם, בישראל חיים עשרות אלפי זוגות אשר אינם בני אותה עדה דתית וכאשר הם מבקשים להתגרש נדרש הליך התרת נישואין.

מתי צריכים התרת נישואין ולא גירושין? איך עושים התרת נישואין יהודי ונוצריה?

התרת נישואין או בשמה האחר גירושין של זוגות מעורבים נדרשת כאשר בני הזוג אינם בני אותה עדה דתית למשל נדרשת התרת נישואין יהודי ונוצריה שהתחתנו או מוסלמי הנשוי ליהודיה או מוסלמי הנשוי לבת העדה הדתית ההינדית וכיו"ב.
התרת נישואים אזרחיים האם ניתן לעשות זאת לבד?

התרת נישואין איזה מסמכים צריך?
על מנת להגיש בקשה להתרת נישואין יש להכין בקשה הכוללת את המסמכים הבאים:
הבקשה תהיה בכתב, בחמישה עתקים, תשא את הכותרת "בקשה לקביעת שיפוט בענין התרת נישואין" ותכיל את הפרטים הבאים :

 1. שמו של המבקש, מספר זהותו או דרכונו, אזרחותו, מענו ודתו, ואם הוא נוצרי – העדה שאליה הוא משתייך;
 2. שם בן זוגו של המבקש – אם אין הוא אחד המבקשים, מספר זהותו או דרכונו, אזרחותו, מענו ודתו, ואם הוא נוצרי – העדה שאליה הוא משתייך;
 3. מקום המושב של כל אחד מבני הזוג בעת הגשת הבקשה ;
 4. מקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג אם אינם גרים יחד בעת הגשת הבקשה; גרים בני הזוג יחד – יצויין הדבר במפורש;
 5. (תאריך הנישואין של בני הזוג וסוגם (אזרחי או דתי), מקום עריכתם ובפני מי נערכו;
 6. הנימוקים שבעובדה ושבחוק עליהם מתבססת הבקשה.
 7. המבקש יצרף לבקשתו, בחמישה עתקים –
 8. תצהיר לאימות העובדות הכלולות בבקשה; הוגשה הבקשה בידי שני בני הזוג, יוגש גם התצהיר בידי שניהם;
 9. תעודת הנישואין של בני הזוג המצויה בידי המבקש או העתק צילומי הימנה המאושר כהעתק נכון;
 10. מסמכים המעידים על דתו של כל אחד מבני הזוג;
 11. תמצית מאושרת מן הרישום לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה- 1965, המתנהל במרשם האוכלוסין לגבי המבקש, לרבות תיקונים ושינויים שנעשו בו ושאינם שינויי מען;
 12. תרגום מאושר לעברית של כל מסמך מצורף הכתוב בשפה אחרת.

התרת נישואין איך לתרגם תעודת נישואין
על מנת לתרגם תעודת נישואין יש לגשת לנוטריון אשר שפתו הינה שפת תעודת הנישואין ולקבל העתק נוטריוני של תעודת הנישואין. מומלץ מאוד לעשות מספר העתקים של התעודה וזאת על מנת שבכל מקרה יהיה לשימוש עתידי.

התרת נישואין אזרחיים כשבן הזוג בחובות

התרת נישואין אזרחיים כשבן הזוג בחובות הינה זהה לכל התרת נישואין ומתבצעת בפני הערכאה הרלבנטית. מומלץ מאוד להתחיל בהליך התרת נישואין כשבן הזוג בחובות מוקדם ככל האפשר

אישה מסרבת להתיר נישואין אחרי נישואין אזרחיים
במצב בו אחד מבני הזוג מסרב להתרת הנישואין אז יש להגיש בקשה לבד לבית המשפט העליון באותו פורמט כפי שהוסבר לעיל ובית המשפט העליון מטפל בבקשה באותו נוהל. את הבקשה יש להמציא לצד השני יחד עם כל הנספחים. כשממציאים לבן הזוג הסרבן את הבקשה יש להודיע לו כי עליו להגיב תוך 15 ימים.

איך אפשר להתיר נישואין כשהבעל גר במדינה אחרת

התרת נישואין כשהבעל גר מחוץ למדינה דורשת המצאה מחוץ לתחום. התקנות קובעות כי יש להגיש את הבקשה להתרת נישואין יחד עם בקשה להמצאה מחוץ לתחום ובית המשפט העליון יכריע בשתי הבקשות גם יחד.

התרת נישואין ללא התייצבות בבית משפט
בדרך כלל התרת נישואין אזרחיים נעשית ללא התייצבות בני הזוג ואולם על פי התקנות יש לבית המשפט העליון סמכות להחליט האם הוא רוצה שבני הזוג יופיע בפניו ויבהיר או ינמק את הבקשה. בפועל בכל שנותיי כעורכת דין לא נתקלתי בכך.

התרת נישואין ללא נוכחות פיזית של הבעל

כאמור פעולה של התרת נישואין מתבצעת באמצעות מערכות מחושבות המצויות במשרדו של כל עורך דין אשר תחום מומחיותו הינה דיני משפחה. אין כל צורך בנוכחות של הבעל או בנוכחות של האישה.

תביעה להתרת נישואים שלא נרשמו במרשם האוכלוסין
, תושב ישראל או אזרח ישראלי חייב לדווח על נישואיו בתוך 30 ימים מיום נישואיו וזאת על פי חוק מרשם אוכלוסין.
אי דיווח הוא עבירה שעונשה מאסר או קנס. אם לא דיווחתם על נישואיכם אנו ממליצים ראשית להיוועץ בעורך דין על מנת להבין את מורכבות העניין.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר כל זכות

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95_%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C