על-פי החוק, כל אדם כשר לזכויות ולחובות מרגע לידתו ועד מותו. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מגדיר איזה אוכלוסיות הן מוגבלות מבחינת הכשרות המשפטית שלהן.המשפטית והאפוטרופסות קובע כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו".

כשרות משפטית ואפוטרופסות  על-פי החוק

הגבלת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

ישנם מספר חוקים שונים במשפט הישראלי מגבילים את יכולתם של אנשים המשתייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות מלבצע פעולה או פעולות משפטיות. כך למשל, קטין מתחת לגיל 18 אינו רשאי להתחייב בפעולה משפטית כלשהי ללא הסכמת הוריו. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוא החוק היחיד במשפט הישראלי הקובע אלו קבוצות אוכלוסייה מוגבלות מבחינת כשרותן המשפטית באופן כללי ולא בעניין מסוים בלבד. ייפוי כוח מתמשך נולד על מנת לאפשר לאדם להחליט מה יקרה כאשר תאבד הכשרות המשפטית שלו והוא לא מעוניין שמישהו אחר יקבע את עתידו כשהוא לא יוכל לנהל את ענייניו מבחינה משפטית.

למידע כללי בנושא ייפוי כוח מתמשך לחץ כאן

הגבלת הכשרות בפסק דין-מדוע חובה ייפוי כוח מתמשך?

יכולים להתרחש מצבים מסויימים בהם אדם מאבד את היכולת לקבל החלטות כך למשל אם אדם הופך להיות סיעודי יכול בית המשפט לקבוע בפסק דין, כי אדם כלשהו אינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות. בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לאדם שכשרותו הוגבלה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות או לפי פסק דין ולכן קיים המכשיר של ייפוי כוח מתמשך אשר הינו אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס על מנת שיוכל להכריע בעבורו בעניינים של רכושם והעניינים הרפואיים לקריאת מאמר בשאלה מהו ייפוי כוח מתמשך מאת עו"ד רחל שחר לחץ כאן.

טלפונים בנושא ייפוי כוח מתמשך ואופטרופסות שחשוב לדעת

מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים 6107*     דף המוקד באתר משרד המשפטים    מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות

משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: 073-392-5999 או 6763*

לבירור בנושא מחיר ייפוי כוח מתמשך צור קשר 050-6914314

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות

משרד המשפטים – הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל ornitd@justice.gov.il​.

שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח – מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים     מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס

מוקד 8840* לפניות הציבור – מוקד המיועד לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.