עורך דין גירושין 90 אחוז מבני הזוג מסרבים להחזיר הלוואות. במאמר הבא הפתרון המלא

עורך דין גירושין מתנה על תנאי במשפחה איך שומרים על הנכסים המשפחתיים?

פעמים רבות במהלך קשר זוגי, בדרך כלל בפרק ב' מערכת
היחסים אינה מוסדרת בנישואים אזרחיים או דתיים וזאת מתוך ניסיון העבר של הצדדים.

כך היה בפסק הדין שלפנינו. תובע היה בן זוגה של הנתבעת והם קיימו קשר זוגי שנמשך מעל שנה.          התובע אלמן בשנות החמישים לחייו ואב לשלוש בנות בגירות. הנתבעת גרושה בסוף שנות ה-40 לחייה ולה ארבעה ילדים.  הצדדים הכירו היכרויות  באינטרנט בחודש מרץ 2014. התובע טען בפני בית המשפט  כי הוא קיים קשר זוגי עם הנתבעת במשך שנה וחצי ממרץ 2014 ועד ספטמבר 2015. כאשר כל אחד מהצדדים התגורר במהלך התקופה בביתו עם ילדיו. התובע טען כי   במשך תקופת הקשר הזוגי,  עשקה  אותו התובעת, לקחה ממנו כספים בעורמה, לוותה כספים ולא השיבה לו, ניסתה להשתלט על חייו ועל רכושו, משפחתה ,לחצה עליו להעביר לה כספים, לקנות אתה ביחד בית במושב.  התובע טען שהנתבעת הנתבעת  לחצה עליו לבלות עמה ועם ילדיה ולזנוח את בנותיו. סירבה לקיים ארוחות  ועשתה כל מה שביכולתה להפריד בינו לבין בנותיו. התובע טען בלהט בבית המשפט שאהבתו אליה  הייתה, "אהבה עיוורת"  והיא בתמורה גרמה לו להעביר לה כ-300,000 ₪ אשר בתוכם נכללים כספים בגין הלוואה לרכב בסך 78,000 ₪ , קניית ריהוט לביתה, תשלום עבור טסט וביטוח לרכבה  בסך של כ-35,480 ₪, העברות בנקאיות לכיסוי יתרת חובותיה ועוד ועוד.

האהבה העיוורת גרמה להעברת כספים שלעולם לא יוחזרו כי אין הסכם

לטענת התובע   מדובר בסכומי כסף המהווים הלוואות שעל הנתבעת להשיב לו. התובע טען בנוסף שגם אם יוכח שהרכב או כל רכוש אחר ניתנו לנתבעת במתנה הרי שבנסיבות העניין קיימת לו הזכות המלאה לבטל את המתנה בהתאם לחוק המתנה לאור התנהגותה המחפירה של הנתבעת. לדבריו מדובר היה בהתנהגות שהייתה תלוית כסף. כאשר סירב לקנות לה  או לשלם עבורה נתקבל מצידה בכעס ואי שביעות. כשדרש ממנה להחזיר לו את כרטיס האשראי (אשר ניתן לה באופן חד פעמי והיא עשתה בו כל שחפצה) היא הודיעה לו על פרידה, לאחר כשבוע הגיעו להסדר לפיו הוא ישלם לה תשלום חודשי. התובע טען בנוסף שהנתבעת הפעילה עליו לחצים להינשא לה, כולל לחץ שהופעל מבני משפחתה. הוא  מצידו התנה את מיסוד הקשר באמצעות חתימה על הסכם ממון אשר יכלול החרגת ביתו במרכז הארץ והנתבעת מצידה  מיד הודיעה לו על פרידתם. התובע טען כי לימים התברר לו כי התנהגותה הנצלנית של הנתבעת היא התנהגות סדרתית וברשתה נפלו גברים נוספים. לדברי התובע בנוסף לכספים המתוארים העביר לנתבעת חודש בחודשו תמיכה כספית קבועה של אלפי שקלים.

מתנות בין בני זוג-מתנה או הלוואה

התובע ביסס את תביעתו על עילת עשית עושר ולא במשפט. 0-8000הנתבעת מצידה טענה שהם היו  ידועים בציבור במשך שנה ושבעה חודשים, מסוף חודש אפריל 2014 התגורר איתה בקרוואן השייך להוריה, כאשר נהג לנסוע לבקר את בנותיו בלבד. החל מיוני 2014 לן אצלה מדי לילה והתגורר עמה. בחודש מרץ 2015 עברו להתגורר בדירה שמצא ומימן מכספו במרכז תל אביב והיא מצידה  עשתה כל שביכולתה כדי להתחבר עם בנותיו ולקיים איתן ארוחות וביקורים משותפים. לדבריה התובע אכל, התקלח ולבש בגדים שכיבסה לו. הוא שילם עבור כך באופן חלקי ובעיקר עבור  עצמו. כל סכום שהעביר לה  היה מרצונו החופשי ונועד לשימוש למשק הבית המשותף. לצורך כך ביקש את מספר חשבון הבנק שלה. הנתבעת טענה כי  לאחר מספר חודשים של חיים משותפים,  התעקש להחליף לה  את המכונית בה נסעה, לרכב           בטיחותי יותר, את הרכב קנה לה במתנה. הוא דאג שכל המסמכים יהיו על שמה.  לדברי הנתבעת כעבור זמן קצר של  חיים משותפים, החל לחלוץ עליה לעבור להתגורר עמו בביתו  ואולם היא  סירבה מתוך כבוד לבנותיו. בהמשך הציע שיתגוררו יחד במרכז הארץ וכך עשו.  הנתבעת טענה כי התובע היה ער ומודע לכל מהלך שביצע. כל כסף שהעביר לה הינו בגדר מתנה או כספים למחיה משותפת לדברי הנתבעת  היא ביקשה למסד את הקשר ואולם הוא אמר לה שהוא לא מוכן לכך וסיים את מערכת היחסים ביניהם. לדברי הנתבעת  התביעה נקמנית והוגשה לאחר שסירבה להמשיך ולשרת אותו מבלי להינשא לה. זהו מסע          נקמה של אדם מבוסס כלכלית, באישה חסרת אמצעים, כדי להכאיב לה ולגרום לחסרון כיס.

האם בני הזוג ידועים בציבור?

בפסק דין נסיס נ' יוסטר  (1) 619) נאמר כי הגדרת בני זוג כידועים בציבור
קשה היא "כקריעת ים סוף".

פסק הדין קבע שני תנאים מצטברים להגדרת מערכת יחסים
של ידועים בציבור: קיום יחסי אישות כבעל ואישה, תוך קשירת גורלם זה בזה. והתנאי
הנוסף ניהול משק בית משותף אשר מקורו כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפים.  פסקי דין נוספים בעניין זה סיגל ביטון נ'
קצין תגמולים – משרד הבטחון
פלוני נ' בית הדין הרבני לערעורים  [פורסם בנבו] (13.12.06) "אין
המדובר כאן בשני יסודות מנותקים שאינם משולבים זה בזה אלא על שני מרכיבים השזורים
זה בזה…"

כאן המקום לציין שנטל ההוכחה להיות הצדדים ידועים
בציבור מוטל על הטוען למעמד כאמור, על פי הכלל "המוציא מחברו עליו
הראיה".

ההכרה בבני זוג כידועים בציבור וקביעה כי חיו חיי
שיתוף כלכלי היא משמעותית ומשליכה על מישור היחסים הפנימיים ביניהם וכן במישור
היחסים החיצוניים. על כן,  נוהגים בתי
המשפט למשפחה בזהירות יתרה בטרם קובעים כי מדובר בבני זוג אשר הינם ידועים בציבור.
בית המשפט קובע כי לנוכח העובדה שהצדדים כלל לא התגוררו יחד הם אינם נכנסים לגדר
ההגדרה של ידועים בציבור.

מתנה בין בני זוג -גירושין או פרידה האם מדובר במתנה או הלוואה?

כאשר מדובר ביחסי קירבה מדרגת קירבה ראשונה  ובמערכות יחסים המאופיינות בתמיכה וסיוע של צד
אחד כלפי האחר  נקבעה בפסיקה "חזקה
הפוכה"
כך למשל כשמדובר ביחסים שבין הורים וילדיהם ובבני זוגם במיוחד
כאשר מדובר בבני זוג שחיים מספר רב של שנים ולהם ילדים משותפים

פסיקת ביהמ"ש העליון החילה את "החזקה
ההפוכה"
על קירבה משפחתית ראשונה בלבד, כגון יחסי  אב ובנו. אולם מציאות החיים מלמדת כי יש להפעיל
את החזקה ההפוכה כל אימת שמוכח כי בין קרובי המשפחה שוררת מערכת יחסים  שמטיבה וטבעה מקיימת  את ההנחה שהנתינה מצד אחד למשנהו עשויה להיות
מסווגת כמתנה.  הוסיף כב' הנשיא שמגר,
כתוארו דאז, כי חזקת הכוונה שהעברה ללא תמורה נעשית מתוך כוונה להעניק למקבל את
הנכס במתנה "מבוססת על ניסיון החיים ומשתנה בהתאם לנסיבותיו המיוחדות של
כל מקרה. פועלה של החזקה בכך שהיא משיתה את הנטל לסתירתה ממקבל המתנה לטוען
לבטלותה. נטל זה, אין להרימו בהטלת דופי גרידא, אלא יש להראות כי בנסיבותיו של
העניין, הקניית המתנה משוללת כל הגיון
" ראה: החלטתה של  כב' השופטת ברק ארז בבע"מ 2101/13 שם נקבע
כי  כי החזקה חלה במקום בו מתקיימים יחסי
קרבה מיוחדים; והחלטתו של כב'  השופט
רובינשטיין בפסק דין  יוסף סולימן נ'
נעמה גולן
[פורסם בנבו] (נתנה ביום ביום
23/8/12), לפיה קמה החזקה גם ביחסי קרבה בין שכנים  שם כתב: "טוב שכן קרוב מאח רחוק";
.

דרישה להחזר מתנה מבן הזוג-נטל ההוכחה

גם במקרה זה 
מצא בית המשפט כי יש להטיל  נטל
השכנוע  על כתפי  התובע להוכיח כי במדובר  ולא במתנה, זאת בעקבות מערכת יחסי הזוגיות
המיוחדת בין השניים גם אם לא הגיעה לדרגה של יחסים המוגדרים כיחסים בין ידועים בציבור.

יודגש כי 
מתן הלוואה בין קרובים ניתנת להוכחה בכל אמצעי ההוכחה  הקיימים, בדיוק כשם שניתן להוכחה בין צדדים
הזרים זה לזו אף כי דרישת הכתב איננה 
דרישה  קונסטיטוטיבי במקרה של מערכת
יחסים בין קרובים. הוא הדין לעניין מתנה.

בית המשפט קבע כי כל הכספים ניתנו במתנה לנתבעת מתוך האהבה העצומה בה היה
מצוי הנתבע.

התובע אדם כשיר אשר בחר לעצמו את דרך ההתנהלות על אף
שהוזהר על ידי חבריו .בדיעבד הוא מבין כיום את הטעות שעשה אך הטעות הזו  איננה נופלת בגדר העילה של החזר הלוואה  ולכן אני דוחה את הדרישה להחזר הכספים.

באשר לכספים לרכישת הרכב בית המשפט מקבל כי מדובר
בהלוואה ולא במתנה וזאת על סמך עדותו של התובע

בחודש יוני 2014 
כחודשיים וחצי לאחר הכרותם העביר התובע לנתבעת סך של  73,000 ₪ כדי לרכוש מכונית. "היא אמרה
לי שתחזיר כשהיא תקבל את הכסף מהגרוש שלה. לא נקטה תאריך, אני לא אשקר..מבחינתי גם
אם זה היה בעוד שנה, זה היה בסדר. בת זוג שלי גם לא אקח ממנה ריבית. כמו שאני נותן
לילדה שלי, אותו דבר".
(

לטענת הנתבעת הרכב נקנה  עבורה בלחץ התובע שהתעקש להחליף לה את הרכב על
אף שהיה לה רכב טוב. "הוא אמר שהחברה שלי לא תיסע ברכב כזה, ,תיסע ברכב
ברמה.. הוא הביא לי את זה מתנה. קנה לי את הרכב מתנה".
 

השופטת קבעה כי אינני נותנת אמון בדבריה אלו של
הנתבעת משום שלעובדה שבהלוואה עסקינן אני מוצאת תימוכין  בעדויות שהובאו בפני  המחזקות את הטענה שהנתבעת הבטיחה שסכום ההלוואה
עבור הרכב יוחזר כשתקבל כספים מהגרוש שלה.

זה נשמע הגיוני כשהוא טען בפני כששאלתי איך היא
תחזיר לך את הרכב? הוא אמר לי שהגרוש שלה חייב לה חצי מיליון ומהכסף הזה היא תחזיר
לו ש.אז למה כעסת אם זה לא כסף בטוח ?ת. זה לא כסף בטוח .כסף בטוח זה אם היה מתנהל
רישום .מסמך שהם חותמים. הוא בגלל שהיה מאוהב עד כלות ,הסתמך על המשפט הזה והעביר
את הכסף לח' הליסינג " .

גם בתו של התובע העידה על הכסף שיוחזר מהגרוש.

לאור המפורט לעיל בית המשפט קובע כי את הכספים שנתן
התובע לנתבעת הוא נתן לה לא כהלוואה אלא כדי לרצות אותה ,להיענות לדרישותיה וכדי
שתמשיך את הקשר אתו .זו לא הייתה הלוואה הוא לא תכנן לקבל את הכספים בחזרה אלא
אמצעי לשמר את הקשר עם הנתבעת.

באשר לסך של 78,000 ₪ שנתן התובע לנתבעת לצורך החלפת
המכונית שלה ברכב חדש, בחברת הליסינג בית המשפט קובע כי סכום כסף זה ניתן לנתבעת
כהלוואה מתוך אמונה שיוחזר לו. התובע הסתמך על טענת הנתבעת ולפיה היא  זכאית לקבל חזרה כספים בסך חצי מיליון ₪  ממי שהיה בעלה ובאמצעותם יוחזר לו.

מסקנות חשובות מפסק הדין מתנה מההורים או מתנה מבן הזוג עלולה לא להיות מוחזרת בעת גירושין ולכן 5 כללי בטון על מנת להבטיח את זכותכם לקבל החזר הלוואה מומלץ ביותר לערוך הסכם הלוואה אשר מפרט לכל הפחות את סכומי ההלוואה תנאי ההלוואה ותנאי החזרתה..

אם אינכם קובעים מה יהיו מועדי החזר ההלוואה זה יאפשר העלאת טענה כי מדובר בהסכם פיקטיבי.

אם אינכם עורכים הסכם בכתב אתם מפחיתים באופן משמעותי את הסיכוי לקבל
את כספכם בחזרה. אם כבר שגיתם ועשיתם הסכם בעל פה ואינכם יכולים להעלות אותו על
הכתב לכל הפחות הקליטו את הצד השני מודה כי מדובר בהלוואה.

הסכם ההלוואה חייב להות מפורט ולכלול מועדי ההחזר, הריבית שתגבה,
אופן ההצמדה וכיו"ב פרטים.

 לאחר
מתן ההלוואה יש לדרוש את פירעונה על פי הכללים אי דרישת הפירעון עלול להיחשב כוויתור
על החוב.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

על מה עברנו במאמר זה