איך מגישים תביעה לשלום בית?

במדינת ישראל החוק הנוהג הוא שלבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בתביעה לשלום בית, וניתן להגיש אותה גם אם החל הליך בבית המשפט לענייני משפחה. אם בני הזוג הגיעו ביניהם להסכם שלום בית, יש לאשר את ההסכם בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה לצורך קבלת תוקף של פסק דין.

תוכן עניינים

צרו קשר לקבלת ייעוץ
ללא התחייבות

במדינת ישראל החוק הנוהג הוא שלבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בענייני גירושין בין בני זוג יהודים ולכן יש להם סמכות ייחדות לדון בתביעות שלום בית.

המשמעות היא שאם אתם רוצים להגיש תביעה לשלום בית עליכם לעשות זאת בבית הדין הרבני בו מצוי איזור מגוריכם.

את התביעה לשלום בית ניתן להגיש בכל שלב גם אם החל הליך בבית משפט לענייני משפחה.

תביעה לשלום בית, וניתן להגיש אותה גם אם החל הליך בבית המשפט לענייני משפחה.

אם בני הזוג הגיעו ביניהם להסכם שלום בית, יש לאשר את ההסכם בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה לצורך קבלת תוקף של פסק דין

אם ניתן פסק דין המורה לבעל או לאישה לחזור לשלום בית אז מצד אחד לא ניתן לאכוף אותו ואולם מצד שני אך ניתן להטיל סנקציות על המפר.

הגשת תביעה לשלום בית במסגרת תביעת גירושין שהוגשה נגדכם כרוכה בתשלום אגרה.

מהי בעצם תביעה לשלום בית במסגרת הליך גירושין והאם צריך עורך דין לטיפול בכך?

תביעה לשלום בית הינה תביעה המוגשת על ידי גבר או אישה יהודים לבית הדין הרבני, כדי שיסייע לבני הזוג לחזור למערכת יחסים תקינה כבעל ואישה.

התביעה מתבררת רק בבית הדין הרבני ולא בבית משפט לענייני משפחה בין בן זוג המעוניין לשוב לחיים משותפים לבין בן זוג שאינו מעוניין בכך.

אחד הסעדים אותם מבקש עורך הדין לענייני גירושין או עורך דין המתמחה בבית הדין הרבני הינם שבית הדין הרבני יורה לצדדים לשוב לחיות כזוג נשוי לכל דבר ועניין (כולל חיי אישות), במטרה לנסות ולשקם את חיי הנישואין שלהם.

ניתן להגיש את התביעה כהליך ביניים, גם לאחר שהחל ההליך בבית הדין הרבני, או כהליך ראשי.

במקרים מסוימים בית הדין יכול לפסוק שלום בית גם אם לא הוגשה תביעה או בקשה מתאימה.

מי יכול להגיש תביעה לשלום בית?

נשים/גברים יהודים שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:

אזרחי ישראל או תושביה.
נישאו לבן זוג יהודי ואינם חיים עמו חיי נישואין תקינים.
מעוניינים לשקם את חיי הנישואין, בעוד בן הזוג אינו מעוניין.
נשמח לסייע על ידי עורך דין גירושין ימים א-ה שעות 08:00-16:0003-7949755

למי פונים על מנת להגיש תביעה לשלום בית?

לצורך הגשת תביעה לשלום בית יש לפנות לבית הדין הרבני שבתחום שיפוטו מצוי מקום המגורים המשותף של בני הזוג או מקום מגוריהם המשותף האחרון.

מהם שלבי ההליך על מנת להגיש תביעה לשלום בית?

קיימות שתי אפשרויות שונות האפשרות הראשונה היא להגיש את ההליך כהליך ראשי יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך ביחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה או יחידת הסיוע שליד בתי הדין הרבני, לפני הגשת התביעה.
במקרה שההליך ביחידת הסיוע לא הסתיים בהצלחה, ניתן להגיש את התביעה לבית הדין.
אם התביעה מוגשת כהליך ביניים, אין צורך להגיש בקשה ליישוב סכסוך.
נשמח לסייע 03-7949755
איך נראית תביעה לשלום בית?
עליכם להכין מסמך קצר בו תפרטו מדוע על בית הדין להכריע בעדכם בתביעת שלום הבית את הסיבות בגללן יש להשיג שלום בית בין הצדדים.
אם אינכם מיוצגים על ידי עורך דין תוכלו לקבל במזכירות בית הדין טופס מיוחד להגשת התביעה לשלום בית
יש לצרף לתביעה צילום תעודת זהות של מגיש התביעה, כולל ספח.
יש לשלם אגרה בגין הגשת התביעה.
במידה ואין ביכולתכם לשלם אגרה עליכם להגיש בקשה לפטור מאגרה ולפרט מהם נימוקיכם לפטור זה

בית הדין הרבני בו מוגשת הבקשה לאשר למבקש פטור, מלא או חלקי, אם נוכח שאין ביכולתו לשלם את האגרה. כמו כן, בית הדין הרבני רשאי במקרים מסוימים להורות על החזרת האגרה, כולה או חלקה.
תביעה לשלום בית איך מגישים במסגרת הליך גירושין?

איך מתנהל הדיון בתביעה לשלום בית לאחר הגשת התביעה

לאחר מילוי הטפסים ייפתח תיק בבית הדין, ובני הזוג יוזמנו לדיון בפני בית הדין.

אם קיים חשש כי אחד מבני הזוג עשוי להימלט מהארץ לקראת הדיון, בקשו מעורך הדין המייצג אתכם בהליך הגירושין להגיש בקשה דחופה לצו עיכוב יציאה מהארץ.

הדיון בתביעה, כמו כל דיון במסגרת דיני משפחה, יערך במעמד שני הצדדים ובדלתיים סגורות, אינו פתוח לקהל הרחב וישנו איסור פרסום לגבי תוכנו.

לדיון זה ולכל דיון חלה חובת התייצבות ואם התובע או הנתבע אינם מתייצבים רשאי בית הדין להוציא נגדם צו הבאה.

אם התביעה לשלום בית הוגשה במקביל לתביעת גירושין, לרוב יידון בית הדין בתביעות במאוחד.

בדיון בית הדין שומע את הצדדים, דן בתביעה ונותן פסק דין שבו הוא מחליט אם התביעה מוצדקת.

בפסק הדין יכול בית הדין להורות לצדדים לנסות לקיים שלום בית ביניהם.

עם קבלת התביעה וחזרתם של הצדדים להתגורר יחדיו, זכאית האישה למזונות אישה ומדור, מאת הבעל.

אם לאחר קבלת תביעת שלום בית, אחד הצדדים מסרב לקיים את פסק הדין, הצד השני יכול להגיש לבית הדין בקשה להכריז על הצד המתנגד כ"מורד/ת".

הכרזת צד כ"מורד/ת" יכולה להאיץ את התהליך המשפטי של הגירושין (שכן היא מספקת עילת גירושין), ולהביא לסנקציות על אותו צד:

כשהאישה מוכרזת כמורדת, הדבר עלול להביא לכך שיישללו ממנה מזונותיה וכתובתה.

כשהגבר מוכרז כמורד, הוא עשוי להיות מחויב בתשלום כתובתה של האישה, מזונותיה וכפיית גט, בהתאם לבקשתה של האישה.

איך מגישים ערעור על פסק דין לשלום בית?

ערעור על פסק דין לשלום בית, כמו כל ערעור על פסק דין של בית הדין הרבני, יש להגיש לבית הדין הרבני הגדול בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

הערעור יוגש בתוך 30 יום גם אם התביעה הוגשה בהליך עיקרי ובין אם הוגשה כבקשה בהליך ביניים.