אישור הסכם גירושין בין יהודים 2020 האם חייבים עורך דין לענייני משפחה? ממש לא

הסכם גירושין הוא הסכם שנחתם בין בני זוג נשואים המעוניינים להתגרש בהסכמה, ואשר מסדיר את העניינים הקשורים בסיום החיים המשותפים ביניהם
כדי שלהסכם הגירושין יהיה תוקף משפטי עליו לקבל אישור של בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

אישור הסכם גירושין בין יהודים

הסכם גירושין הוא הסכם שנחתם בין בני זוג נשואים המעוניינים להתגרש בהסכמה, ואשר מסדיר את העניינים הקשורים בסיום החיים המשותפים ביניהם. הסכם גירושין חייב לעבור הליך אישור הסכם גירושין.

כדי שלהסכם הגירושין יהיה תוקף משפטי עליו לקבל אישור של בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה

לצורך ניסוח הסכם הגירושין וכן לצורך אישור הסכם הגירושין ניתן להיעזר בשירותי מגשר או בשירותי עורך דין לענייני משפחה, אולם אין חובה על בני הזוג להיות מיוצגים על ידי עורך דין

למידע נוסףולקבלת טפסים ראו באתר בתי הדין הרבניים טופס בקשה לאישור הסכם גירושין

בקשה לאישור גירושין בבית הדין הרבני

הסכם גירושין הוא הסכם שנועד להסדיר את סיום היחסים בין בני הזוג ויכול לכלול התייחסות לכל עניין שקשור לנושא.

איזה סעיפים כוללים הסכמי גירושין

חלוקת הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג במהלך השנים (כגון: דירה, כלי רכב, חסכונות, חשבונות בנק).
חלוקת זכויות סוציאליות (פנסיה, קצבאות ילדים).
חלוקת חובות ומשכנתאות.
משמורת על הילדים והסדרי הראיה.
אופן קבלת החלטות לגבי הילדים (כגון חינוך, נסיעות הילדים לחו"ל) ומנגנון הסדרת מחלוקות עתידיות בקשר לילדים.
קביעת מזונות הילדים.
בנוסף, הסכם הגירושין צריך לכלול התייחסות לעניין סידור הגט שתקבל האישה ויתור האישה על כתובתה ומזונות אישה.
מקובל כמובן שאם חותמים על הסכם גירושין האישה מוותרת על כתובתה ועל מזונות אישה.
לעומת זאת במצבים בהם לא מגיעים להסכמות ולהסכם גירושין קיימת נטייה לתבוע כתובה לסכומים שאינם מבוטלים.
אנו מעניקים ייעוץ בנושא הסכמי גירושין ואישור הסכם גירושין ונשמח לסייע 052-4616973
אנו מעניקים ייעוץ בנושא הסכמי גירושין ואישור הסכם גירושין ונשמח לסייע 052-4616973

הליך אישור הסכם גירושין הוא הליך קצר החוסך את התמשכות הדיונים בהליכי גירושין רגילים ואת ההוצאות הכרוכות בכך.

אישור הסכם גירושין רלבנטי לבני זוג יהודים נשואים שהחליטו להתגרש בהסכמה.

אם מדובר ביהודי ונוצריה או שני בני דתות שונים אזי מדובר על התרת נישואין.

לצורך אישור הסכם הגירושין יש לפנות לבית הדין לענייני משפחה, או לבית הדין הרבני, שבתחום שיפוטו מצוי מקום המגורים המשותף של הצדדים או מקום מגוריהם המשותף האחרון.

לרשימת בתי המשפט לענייני משפחה באתר הרשות השופטת.

לאיתור בית דין רבני לפי ישוב באתר בתי הדין הרבניים.

איזה מסמכים נדרשים לצורך הגשת בקשה לאישור הסכם גירושין?

בקשה לאישור הסכם גירושין לבית המשפט או לבית הדין הרבני המוסמך.

שימו לב: מומלץ לשמור קלסר מסודר ובו עותק מכל המסמכים שהוגשו לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה.

יש לפתוח תיק אישור הסכם גירושין.
יש למלא במזכירות בית הדין הרבני טופס בקשה לאישור הסכם גירושין.
יש לשלם אגרת פתיחת תיק אישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני, אולם אם כבר שולמה אגרה עבור
הליך בבית הדין והצדדים הגיעו להסכם בדבר גירושיהם, אין צורך בתשלום אגרה נוספת.
יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח מעודכן.
יש לצרף עותק של הסכם הגירושין החתום.
ייעוץ בנושא אישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני 052-4616973

יש להגיש בקשה משותפת לאישור הסכם גירושין.
לבקשה יש לצרף עותק של הסכם הגירושין החתום.
יש לחתום על הסכם הגירושין בתחתית כל עמוד ובעמוד האחרון.
החתימה בתחתית כל עמוד מלמדת שאתם מסכימים לאמור בכל עמוד ועמוד.
יש לשלם אגרה עבור ההליך בבית המשפט לענייני משפחה.
איך נקבע דיון לאישור הסכם גירושין?
לאחר הגשת הבקשה, תזמן מזכירות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני את הצדדים לדיון.
על הצדדים להגיע לדיון עם תעודות זהות.
על פי חוק כל הדיונים בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני נערכים בדלתיים סגורות ולכן גם דיון זה  נערך בדלתיים סגורות, בנוכחות הצדדים בלבד.
בכל הדיונים בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני  כל צד רשאי להיות מיוצג בדיון על ידי עורך דין לענייני משפחה מטעמו.
בבית הדין הרבני ניתן להיות מיוצגים על ידי טוענים רבניים.
אנו מעניקים סיוע בנושא הליכים בבית הדין הרבני ובית משפט לענייני משפחה 052-4616973
אחד החלקים החשובים בהסכם גירושין הוא לוודא שהצדדים חתמו על ההסכם ללא כל השפעה או לחץ ובנוסף לוודא כי ההסכם אינו מקפח באופן משמעותי את אחד הצדדים.
לכן, בזמן אישור הסכם גירושין, בדיון יוודא בית המשפט/בית הדין כי בני הזוג חתמו על הסכם הגירושין מרצונם החופשי, יקרא להם את ההסכם, יסביר להם את הוראותיו ויוודא כי הם מבינים את תוכנו.
שופט בית משפט לענייני משפחה וגם דיין בבית הדין הרבני רשאי להורות לצדדים לתקן סעיפים בהסכם שאינם ברורים בית המשפט/בית הדין יתמקד בעיקר בסעיפים המתייחסים לילדים קטינים ויבחן אם ההסכם נעשה לטובתם של הילדים.
בית המשפט לענייני משפחה וכן בית הדין הרבני מוסמך לבקש מהצדדים להכניס שינויים או תוספות להסכם כתנאי לאישורו.
בסיום הדיון ובתנאי שאין צורך לתקן את ההסכם, יאושר הסכם הגירושין בין הצדדים ויינתן לו תוקף של פסק דין.
אם ההסכם אושר בבית המשפט לענייני משפחה, לאחר אישורו יש להגיש את ההסכם המאושר לבית הדין הרבני לצורך הגירושין וסידור הגט.
איזה חלק הכי חשוב באישור הסכם גירושין

אחד החלקים החשובים בהסכם גירושין הוא לוודא שהצדדים חתמו על ההסכם ללא כל השפעה או לחץ ובנוסף לוודא כי ההסכם אינו מקפח באופן משמעותי את אחד הצדדים.

לכן, בזמן אישור הסכם גירושין, בדיון יוודא בית המשפט/בית הדין כי בני הזוג חתמו על הסכם הגירושין מרצונם החופשי, יקרא להם את ההסכם, יסביר להם את הוראותיו ויוודא כי הם מבינים את תוכנו.

שופט בית משפט לענייני משפחה וגם דיין בבית הדין הרבני רשאי להורות לצדדים לתקן סעיפים בהסכם שאינם ברורים בית המשפט/בית הדין יתמקד בעיקר בסעיפים המתייחסים לילדים קטינים ויבחן אם ההסכם נעשה לטובתם של הילדים.

בית המשפט לענייני משפחה וכן בית הדין הרבני מוסמך לבקש מהצדדים להכניס שינויים או תוספות להסכם כתנאי לאישורו.

בסיום הדיון ובתנאי שאין צורך לתקן את ההסכם, יאושר הסכם הגירושין בין הצדדים ויינתן לו תוקף של פסק דין.

אם ההסכם אושר בבית המשפט לענייני משפחה, לאחר אישורו יש להגיש את ההסכם המאושר לבית הדין הרבני לצורך הגירושין וסידור הגט.

מה קורה לאחר אישור הסכם הגירושין?

אם ערכתם אותו היטב קרוב לוודאי שלא תפגשו עורך דין לענייני משפחה בשנים הקרובות.

מרגע אישור ההסכם הוא מקבל תוקף של פסק דין וניתן לאכוף אותו הן בהוצאה לפועל והן מול הביטוח הלאומי מחלקת גביית מזונות.

אם זמני השהות אינם מתקיימים וכן חיובים בענייני רכוש וחלוקת רכוש ניתן לאכוף באמצעות מתן צו על-פי פקודת בזיון בית המשפט.

כל שינוי שרוצים לבצע בהסכם הגירושין יכול להיות אך ורק  בהסכמת שני הצדדים.

שינוי זה חייב לקבל תוקף של פסק דין.

ללא תוקף של פסק דין לשינוי בהסכם תתקשו אחר כך לאכוף את השינויים ותצטרכו להגיש בקשה למתן פסק דין הצהרתי בדבר השינויים.

לצורך ביצוע שינויי בהסכם, בהסכמת שני הצדדים, יש לפנות לבית המשפט או לבית הדין שאישר את ההסכם, ולהגיש בקשה לתיקון או שינוי הסכם גירושין.

היות שהסכם גירושין נחתם בהסכמת שני הצדדים לאחר שבית המשפט וידא כי הם חתמו עליו מרצונם החופשי, ניתן לבטל אותו רק במקרים חריגים מאוד.

קיימות ארבע עילות עיקריות שבגינן ניתן לבטל הסכם גירושין או הסכם ממון וכולן לקוחות מחוק החוזים

טעות

הטעייה

עושק

כפייה

איך מגישים ערעור על הסכם גירושין

ניתן להגיש ערעור על פסק דין לאישור הסכם גירושין, או על פסק דין המסרב לאשר הסכם גירושין באופן הבא:

אם מדובר בפסק דין של בית המשפט לענייני משפחה יש להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

אם מדובר בפסק דין של בית הדין הרבני האזורי יש להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

יש לציין כי מאחר שפסק הדין לאישור הסכם הגירושין הוא פסק דין שניתן בהסכמת הצדדים, כמעט בלתי אפשרי לערער עליו והפסיקות המבטלות הסכמי גירושין חריגות מאוד בנוף הסכמי הגירושין.

ביטול הסכם גירושים בין יהודים

במקרים מיוחדים וחריגים, בהם התברר שהסכמת הצדדים לחתום על הסכם הגירושין לא הייתה מדעת, ניתן להגיש תביעה לביטול הסכם גירושין בין יהודים.

חשוב לדעת וחשוב לזכור

לצורך ניסוח ההסכם מומלץ להשתמש בשירותי עורך דין לענייני משפחה.

לצורך הליך אישור ההסכם בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה, אין חובה על בני הזוג להיות מיוצגים על ידי עורך דין לענייני משפחה.

אם הדיון נערך בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, בשתי הערכאות הדיון ייערך בדלתיים סגורות.

האתר מתעדכן מדי יום עדכון אחרון 16/12/20 שעה 13:20

בקשה מקוונת לצו ירושה

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

Recommended Firm Logo

על מה עברנו במאמר זה