גישור גירושין | עורך דין מדריך מלא 2023 | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו

גישור גירושין  אבל קודם כל מה זה בכלל גישור ולמה צריך עורך דין?

גישור גירושין עורך דין או מגשר? גישור בגירושין הוא רגיש במיוחד ונדרשת מיומנות של עורך דין העוסק בדיני משפחה שיכול להבין את מורכבות הנושא. משרדנו פיתח את המודל המרובע המערב עורכי דין עובדים סוציאליים כלכלן ואקטואר המלווים את ההליך ללא תוספת תשלום.

גישור הוא שיטה חלופית ליישוב סכסוכים בין גורמים שונים בגישה זו גורם שאינו קשור לאחד הצדדים לא באופן ישיר ולא באופן עקיף מסייע לצדדים לסכסוך להשיג הסכם גירושין

הגישור מאפשר למעשה הגעה לפשרה ופתרון ללא מעורבות של מערכת בתי המשפט

גישור יכול להיעשות במגוון רחב של נושאים ולא רק בתחום דיני משפחה ואולם בתחום דיני משפחה הוא הפך להיות פופלארי מאוד לנוכח העובדה שהוא מאפשר להגיע להסכמים מהירים וחוסף פגיעה משמעותית בעיקר בילדים המעורבים, מטבע הדברים, בהליך.

מאמר זה ידון בנושא גישור לקראת גירושין

גישור בגירושין ומה מהות התהליך בליווי עם עורך דין

ניתן להיעזר בעורך דין בשלבי הגישור השונים בכמה דרכים שונות

 • ניתן לבחור עורך דין בעל התמחות ספציפית בדיני משפחה גירושים שילווה את הליך הגישור רק מהצד שלך ויוכל לעקוב מאחורי הקלעים שכל ההסכמות בגישור עולות בקנה אחד עם החוק והמשפט. בנוסף עורך דין שמייצג רק אותך בהליך הגישור לקראת גירושין יכול לראות שלא מקופחות זכויות כלכליות שלך. בנוסף יש לדאוג שלעורך הדין תהיה התמחות ספציפית בגישור במשפחה ותפיסת עולמו תהיה דומה לשלך בעניינים הכלכליים והמשפחתיים.
 • אפשרות נוספת היא לגשת יחד למרכז גישור בתוך משרד עורך דין המתמחה בענייני משפחה. בתוך מרכז כזה תוכלו לקבל כל אחד עורך דין מטעמו שייצג אותו בהליך הגישור לגירושין. החסרון של מרכז כזה הוא שאם הגישור אינו מצליח מסיבה כלשהי והצדדים נאלצים לגשת לערכאות משפטיות אז במצב כזה עורכי הדין מטעם מרכז הגישור לא יוכלו לייצג אתכם בהליך המשפטי.

גישור בגירושין מה בעצם קורה בשיחה הראשונה עם עורכי הדין והצדדים?

סכסוך במשפחה הוא בדרך כלל סכסוך מר יותר שכן קיימים בו מטענים כבדי משקל. בני זוג שמצויים בסכסוך לקראת גירושין נוטים להתקפל כל אחד בתוך עצמו ולהגיע למצב של אפס תקשורת. במצב כזה הסיכוי להגיע להבנות אינו קיים. לכן בפגישה הראשונה מאפשרים עורכי הדין לכל הצדדים בגישור להיפגש בחדר הגישור יחד עם עורכי הדין לשיחה פתוחה וכללית כל אחד על האינטרסים שלו   ולמצוא פתרון שיענה על האינטרסים של כל הצדדים. השיחה הפתוחה נערכת באווירה נוחה ונעימה במשרדה של עורכת הדין רחל שחר יחד עם עורך דין נוסף ממשרדה ובשיחה כל אחד מהצדדים נותן את תפיסת עולמו באשר לדרך הנכונה לפרידה. רק לאחר השיחה הראשונה ניתן לשקף לכל אחד את מלוא התמונה הרלבנטית ולהתחיל בתהליך שהוא טוב ונכון יותר לכל הצדדים.

גישור בגירושין מתי לפנות לעורכת הדין רחל שחר ?

כפי שציינו בפגישה המקדימה עוד לפני שכל הצדדים נפגשים יחד אנו עורכים פגישת התאמה לגישור.

פגישת ההתאמה לגישור אינה נערכת עם עורכת הדין אלא עם פסיכולוג שתפקידו לבדוק את מידת ההתאמה של הצדדים להליך.

ללא התאמה נפשית מתאימה הליך הגישור לא יוכל להצליח.

קיימים מספר תנאים שבלעדיהם לא ניתן להצליח בגישור ואלו הם תנאים קריטיים להליך

 • קיומה של מחלוקת, הנובעת מאינטרסים מנוגדים בין בני זוג
 • רצונם החופשי של בני הזוג למצוא פתרון חיובי לבעיותיהם ולהסכים ללבן אותם תוך הבנה שקיים פתרון יצירתי שיכול להתאים לשניהם.
 • מוכנות הצדדים להגיע לפתרון זה בעזרתו של מרכז גישור גירושין ותהליך גישור
 • כוונת הצדדים להגיע להסכם גירושין יציב ומשמעותי המשקף בראש ובראשונה את טובת הילדים, עם תוצאות ארוכות טווח.

בהתקיים תנאים אלו ובהמלצת העובדת הסוציאלית המלווה ניתן להתחיל בהליך גישור במשפחה הגישור במשפחה מתאפיין בניסיון לפשט את ההליכים ככל הניתן ובראייה הרחבה של מכלול האינטרסים של הצדדים, במקום ראייה צרה של סכסוך המובא להכרעה בלבד.

למגשר אין כל סמכות לכפות פתרון והוא מנסה להביא להסכם בין הצדדים בצורה פעילה ותוך שהוא משקף לכל אחד מהם את מכלול האפשרויות. זהו השוני המשמעותי בין גישור על ידי עורכי דין לפתרון סכסוכים.

כיצד מתבצע הליך הגישור במודל המרובע של עו"ד רחל שחר

הליך הגישור במודל המרובע  מתנהל באמצעות שיחות משותפות של הצדדים עם המגשר שהינו עורך דין בהכשרתו ולכן בעל ידע מקיף בתחום דיני משפחה.

כמו כן הגישור מכיל גם שיחות נפרדות של כל אחד מהצדדים עם המגשר לענייני משפחה בנפרד. הגישור מתחיל בדרך כלל בשיחה משותפת של הצדדים בה כל אחד אומר את דעתו ומציג את זווית הראייה שלו על הסכסוך. לאחר השיחה המשותפת עוברים הצדדים לפגישות נפרדות עם המגשר בהם הם יכולים לומר את הדברים האישיים אשר הם לא רוצים או יכולים לומר ליד הצד האחר. לאחר השיחות הנפרדות מתקיימת בדרך כלל שיחה משותפת נוספת בה מנסה המגשר לגשר בין עמדות הצדדים ולהביא את הצדדים ולראות ולהבין את זווית הראייה של הצד השני.

מאפייני הליך גישור גירושין ומדוע נדרשת מעורבות עורך דין?

נייטרליות של המגשר היא אחד מהתנאים הקריטייים לגישור. אם אתם חשים שהמגשר לא נייטרלי. אל תישארו בהליך.

סודיות המידע המתגלה במהלך הגישור-קיימת חובת סודיות מכוח חיסיון עורך דין לקוח

השתתפות רצונית בהליך הגישור במשפחה היא תנאי בל יעבור. לא ניתן להכריח את אחד הצדדים להגיע לגישור ויתרה מכך על פי המודל המרובע של משרד עו"ד רחל שחר נדרשת מעורבות פעילה של הצדדים.

הגעה עצמאית אל הפתרון ללא השפעה או כפייה חיצוניים. המגשר בהחלט יכול להדריך אך לא לכפות

יעדים של מגשרים בגישור במשפחה  ומדוע חשובה עובדת היות המגשר עורך דין

במהלך הגישור המשפחתי על פי המודל המרובע של עו"ד רחל שחר ינסה המגשר להביא ל:

הבהרת מלוא האינטרסים של כל הצדדים ובעיקר של הילדים.

המרת נקודת הראייה האישית של כל אחד מהצדדים בנקודת ראייה אובייקטיבית.

הצגה בפני הצדדים של המצב המשפטי העדכני ליום הגישור.

דיוק מלא של התוצאות המשפטיות האפשריות של כל פתרון שינקטו בו הצדדים

תרגום הפתרון המשפטי האפשרי אל מול צרכי בני הזוג והגעה להסכם גירושין סופי שמוסכם בין הצדדים.

גישור במשפחה מהם כישורי המגשר ומדוע לטעמנו נדרש עורך דין בהליך גישור?

על פי תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993,[4] על המגשר במדינת ישראל חלות החובות הבאות:

יובהר כי תקנות אלה חלות רק על מגשרים הפועלים מטעם בתי המשפט ואילו על מגשרים שאינם פועלים מטעם בתי המשפט תקנות אלה אינן חלות

 • לנהוג כלפי כל הצדדים בהגינות מלאה, בתום לב וללא העדפת צד זה או אחר.
 • לסרב לקבל צדדים המצויים לקראת גירושים לגישור אם יש בינו ובין אחד הצדדים חשש לניגוד עניינים.
 • להעמיד את הצדדים כבר בפגישה הראשונה על הצורך להתחשב באופן משמעותי בעניינם של קטינים
 • לא להשתמש בשום צורה במידע הנובע מהגישור לטובתו או לרעתו של אחד הצדדים ולא להעביר מידע זה לצדדים שאינם קשורים  בגישור.
 • לא להעביר מצד אחד המשתתף בגישור  לשני מידע שנתגלה לו על ידי אותו צד, אם נדרש לשמור מידע זה בסוד.
 • לא לייעץ לבעלי הדין בעניין מקצועי שאינו בתחום התמחותו ולא לתת חוות דעת מקצועית על שאלה שבמומחיות אף אם היא בתחום מומחיותו.
 • לא להיות צד להסכם אליו יגיעו הצדדים ולא לקבל כל זכויות או חובות על פיו.

מדוע קיימת חשיבות כי עו"ד יבצע את הגישור במשפחה

מעבר למיומנויות הגישור אשר קיימות לכל עורכי דין לענייני משפחה אשר עוסקים בתחום זה שנים רבות, קיימת דרישה חוקית חשובה והיא חיסיון עו"ד לקוח.

חיסיון זה מטיל חובה חוקית על כל עורך דין לשמור מידע שהגיע אליו במסגרת עבודתו.

הפרת חיסיון עורך דין לקוח הינה עבירה אתית

בנוסף, בניגוד לחובות המוטלות על המגשר שהן וולונטריות, החובות המוטלות על עורך הדין הן סטטוטוריות ולא נתונות לשיקול דעתו של עורך הדין.

אנו ממליצים בחום על גישת המודל המרובע בגישור במשפחה שלטעמנו מביאה לתוצאות מצויינות בהליכי גישור במשפחה

צפו בעו"ד רחל שחר מסבירה: ממה חשוב להיזהר בהליך גישור גירושין

 

ושיר אחד לסיום שמשקף תפיסת עולמו של המרכז גישור גירושין עורך דין של עו"ד רחל שחר העומדת בראש המשרד

 

הַמָּקוֹם שֶׁבּוֹ אָנוּ צוֹדְקִים

מִן הַמָּקוֹם שֶׁבּוֹ אָנוּ צוֹדְקִים

לא יִצְמְחוּ לְעוֹלָם

פְּרָחִים בָּאָבִיב.

הַמָּקוֹם שֶׁבּוֹ אָנוּ צוֹדְקִים

הוּא רָמוּס וְקָשֶׁה

כְּמוֹ חָצֵר.

יהודה עמיחי

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.