החזרת ילדים חטופים הנחיות פרקליטות המדינה – טפסים להורדה! | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

חטיפת ילדים אמנת האג והתמודדות המשפט הבינלאומי

החזרת ילדים חטופים  הנחיות פרקליטות המדינה וטפסים נדרשים

פרקליטות המדינה המחלקה הבינלאומית אחראית על נושא החזרת ילדים העיקרון העומד מאחורי האמנה והחוק הוא החזרת הילד למקום מגוריו הטבעי, ממנו הורחק שלא כדין, במהירות האפשרית. עקרון נוסף הוא שמירה על אכיפה בינלאומית של זכויות המשמורת בין המדינות המתקשרות באמנה.

מטרת החוק היא להבטיח שמשמורתם של קטינים שנחטפו על ידי אחד ההורים, תיקבע רק על ידי בית המשפט במקום המגורים הקבוע של הילד. לכן ככלל, בית המשפט במדינה אליה נחטף הילד, ידאג להחזרתו בהקדם האפשרי למדינה זו.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

החזרת ילדים חטופים מתי אמנת האג חלה?

אמנת האג בדבר החזרת ילדים חטופים חלה בהינתן שני תנאים מצטברים:

 1. המדינה ממנה נחטף הילד חברה באמנת האג.
 2. הילד שנחטף היה מתחת לגיל 16 במועד חטיפתו.

החזרת ילדים חטופים חטיפת ילדים המחלקה הבינלאומית: הרשות המרכזית לעניין החזרת ילדים חטופים

המחלקה הבינלאומית, בהתאם להסמכתה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, היא הרשות המרכזית בישראל לטיפול בנושא  אמנת האג בדבר החזרת ילדים חטופים. המחלקההבינלאומית בפרקליטות  מטפלת בפניות של הורים ישראלים שילדיהם נחטפו למדינות אחרות על ידי ההורה השני, או לא הוחזרו בתום חופשה, בנוסף מטפלת המחלקה הבינלאומית בבקשות נכנסות מהורים שילדיהם נחטפו ממדינות שונות לישראל, על ידי ההורה השני. כמו כן מטפלת המחלקה במקרים מסוימים גם בבקשות בעניין אכיפת הסדרי ראייה בין הורים החיים במדינות שונות.

במסגרת עבודתה בתחום זה, עומדת המחלקה הבינלאומית בקשר עם רשויות מרכזיות אחרות בעולם. כמו כן, נדרשת המחלקה לתאם בין משרדי הממשלה השונים המעורבים בתחום, ביניהם משרד החוץ, משרד הפנים ורשויות הרווחה כמו גם עם משטרת ישראל ויחידת האינטרפול. המחלקה מטפלת גם במרכיב הפלילי של חטיפת הילד על ידי הורהו, מלווה את החקירה המשטרתית ומקבלת החלטות בשאלת העמדה לדין של ההורה החוטף. במקרה הצורך, ובכפוף לבקשתו של בית המשפט, מעניקה המחלקה חוות דעת משפטית לבית המשפט באשר לפרשנות האמנה ויישומה.

החזרת ילדים חטופים חטיפת ילד מישראל

חטיפת ילד מישראל למדינה זרה

במקרה בו נחטף ילד מישראל למדינה זרה, על ידי אחד מהוריו, להורה השני קיימות שתי אפשרויות לפעול באופן משפטי על מנת להגיש בקשה להחזרת הילד החטוף:

במקרה בו נחטף ילד מישראל למדינה זרה, על ידי אחד מהוריו, להורה השני קיימות שתי אפשרויות לפעול באופן משפטי על מנת להגיש בקשה להחזרת הילד החטוף
חטיפת ילדים מישראל מה האפשרויות?
פנייה לרשות המרכזית בישראל (המחלקה הבינלאומית), אשר בשיתוף עם ההורה תגיש בקשה לרשות המרכזית המקבילה במדינה בה שוהה הילד, זאת במטרה להביא לפתיחת הליכים בבית המשפט במדינה זו.
פנייה ישירה לעורך דין פרטי העוסק בתחום חטיפת ילדים במדינת היעד לצורך הגשת בקשה לבית המשפט המוסמך במדינה בה שוהה הילד.
פנייה לרשות המרכזית בישראל (המחלקה הבינלאומית), אשר בשיתוף עם ההורה תגיש בקשה לרשות המרכזית המקבילה במדינה בה שוהה הילד, זאת במטרה להביא לפתיחת הליכים בבית המשפט במדינה זו.
פנייה ישירה לעורך דין פרטי העוסק בתחום חטיפת ילדים במדינת היעד לצורך הגשת בקשה לבית המשפט המוסמך במדינה בה שוהה הילד.
על פי חוק כי לצורך הגשת בקשה לפי אמנת האג למדינה אחרת, אין כל חובה בפנייה לעורך דין בישראל
חטיפת ילדים מישראל
 1. פנייה לרשות המרכזית בישראל (המחלקה הבינלאומית), אשר בשיתוף עם ההורה תגיש בקשה לרשות המרכזית המקבילה במדינה בה שוהה הילד, זאת במטרה להביא לפתיחת הליכים בבית המשפט במדינה זו.
 2. פנייה ישירה לעורך דין פרטי העוסק בתחום חטיפת ילדים במדינת היעד לצורך הגשת בקשה לבית המשפט המוסמך במדינה בה שוהה הילד.
 3. על פי חוק כי לצורך הגשת בקשה לפי אמנת האג למדינה אחרת, אין כל חובה בפנייה לעורך דין בישראל

חטיפת ילדים מישראל איזה מסמכים צריך להביא?

הורה המבקש להסתייע ברשות המרכזית בישראל, להוריד את התצהיר שמופיע בהמשך, בעברית או באנגלית, למלא אותו ולהעבירו לידי המחלקה הבינלאומית, בצירוף המסמכים המפורטים להלן:

 1. תעודת נישואין.
 2. תעודת גירושין.
 3. מסמכים המעידים על זכויות המשמורת שלך ובכלל זה תעודת לידה המעידה על הקשר שלך לקטין או פסק דין בנוגע למשמורת
 4. ראיות המעידות על כך המעיד על כך שההורה החוטף אינו מתכוון להחזיר את הילדים .
 5. תעודות הלידה של הילדים יש להציג עותק מקורי ממשרד הפנים. כיום תעודות הלידה מופקות באופן אוטומטי בעברית ובאנגלית
 6. כל מסמך היכול לבסס את העובדה כי מרכז חייהם של הילדים הוא בישראל, וכי הרחקת הילדים הייתה ללא הסכמת ההורה שנשאר מאחור. כך למשל ניתן להציג רישום לגנים, אישור ממקומות עבודה של הצדדים כי יש חוזה לתקופה ארוכה,  (רישום לבתי ספר וכדומה).
 7. תמונות עדכניות וצבעוניות של הילדים וההורה החוטף
 8. תלונה למשטרה על חטיפת הילדים  
 9. ייפוי כוח לרשות המרכזית במדינה אליה נחטפו הילדים
 10. פרטים מלאים על פנייה ככל שנעשתה לשירותי הרווחה
 11. כל מסמך רלוונטי לעניין שברשות ההורה שנשאר מאחור.

לכל המסמכים המצורפים לתצהיר יש לצרף עותק מתורגם לשפה המדוברת במדינה אליה נחטפו הילדים, אך אין צורך בתרגום נוטריוני.

אין צורך לתרגם את התצהיר לשפת המדינה אליה נחטפו הילדים. תצהיר לבקשה להחזרת ילד חטוף ממדינה זרה, בעברית או באנגלית, לנוחיות ההורה:

תצהיר בעברית https://rslawfirm.co.il/wp-content/uploads/2022/05/files_AffidavitReturnEnglish.pdf

תצהיר באנגלית https://rslawfirm.co.il/wp-content/uploads/2022/05/files_AffidavitReturnHebrew.pdf

את התצהיר והמסמכים יש לשלוח בדואר אלקטרוני או בפקס.
את המסמכים המקוריים יש לשלוח בדואר רגיל.
המחלקה הבינלאומית

פרקליטות המדינה
רח' מח"ל 7, מעלות דפנה.
ת.ד. 97765
ירושלים, מיקוד 9149301
דוא"ל:ICA@justice.gov.il

חטיפת ילד לישראל

תפקיד הרשות המרכזית

במקרה בו נחטף ילד ממדינה זרה לישראל על ידי אחד ההורים, על ההורה השני לפנות בהקדם לרשות המרכזית של אותה מדינה, או לחילופין לרשות המרכזית בישראל, כדי שזו תנסה לאתר את הילד החטוף. הרשות המרכזית בישראל יכולה, לבקשת ההורה השני, לפנות להורה החוטף ולהודיע לו על כוונת ההורה השני לפתוח נגדו בישראל, בהליכים לפי אמנת האג, אם הילד לא יוחזר.

פעולות שההורה הנותר יכול לבצע בעצמו

בפני ההורה הנותר קיימת האפשרות לפנות באופן ישיר לעורך דין בישראל העוסק בתיקי חטיפת ילדים של המדינות החברות באמנת האג אשר יטפל בהליכים המשפטיים בישראל.

רשימת עורכי דין בישראל, העוסקים בתיקי אמנת האג, אשר יכולים לסייע להורה שילדו נחטף, אשר מופיעה באתר משרד המשפטים

חטיפת ילדים אמנת האג המדריך המלא
חטיפת ילדים אמנת האג המדריך המלא

חטיפת ילדים מאבק גירושין – מתי נזדקק לשירותי עורך דין גירושין

חטיפת ילדים הוא אחד הנושאים שללא ספק נדרש ליווי מלא של עורך דין ויש להיוועץ בו עוד בטרם עוד לפני שהתחלתם כל הליך וזאת על מנת שיאיר את עיניכם באשר לסוגיות אשר צפויות לעלות במהלך הליך דיון תביעה בנושא חטיפת ילדים..

כאמור לעיל, כאשר מוגשת תביעה אמנת האג בשנת 1991 ב"חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים) התשנ"א-1991 מדובר בעניין שלא צריך ללמוד משפטים על מנת להבין שלתוצאות ההליך המשפטי צפויות להיות השלכות כלכליות כבדות משקל על בני הזוג – ביחד ולחוד.

אי לכך, לכל צד להליך, כלומר לבן ובת הזוג, קיים הכרח של ממש לפנות אל עורך דין לענייני משפחה וגירושין בעל ניסיון רב וידע מקצועי בכל הנוגע לחטיפת ילדים, עוד בטרם פתיחת ההליך המשפטי וזאת על מנת להביא לתוצאות המקסימליות שיובילו למינימום פגיעה כלכלית. רצוי גם לבחון האם עורך הדין ניחן ברגישות הנדרשת, הואיל ומדובר כאמור בהליך שעשוי לגרום להשלכות רגשיות לא מעטות.

 

 

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.