מהי כריכת עניינים נלווים לתביעת גירושין בבית הדין הרבני ומתי כדאי וניתן לעשות אותה? | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

כידוע במדינת ישראל קיים נושא מירוץ הסמכויות אשר בגללו אם אדם פותח תיק בבית הדין הרבני הוא חוסם את הדרך בפני בן הזוג לפתוח את התיק בבית המשפט לענייני משפחה.

לעיתים קרובות גירושין ברבנות ופתיחת תיק בבית דין רבני ולא בבית משפט לענייני משפחה יכולה להיות קריטית להמשך ניהול ההליך וזאת לאור הדין השונה הנוהג בבית הדין הרבני לעומת בית משפט לענייני מפשחה.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר
מרכז מידע של בתי המשפט לצורך קבלת מידע כללי על תיקים בענייני משפחה וענייני גירושין המתנהלים בבתי המשפט השונים 077-2703333 תשומת ליבכם מרכז המידע אינו מעניק ייעוץ משפטי. אם ברצונכם בהתייעצות עם עו"ד לתיקי גירושין או עורך דין לגירושין ניתן ליצור קשר עם משרדנו 03-7949755 בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
לא ניתן לעבור הליך גירושין ללא מידע מושכל. קראו את המדריך הבא בעיון רב ותוכלו לקבל מידע חשוב על הליך הגירושין
מידע מלא ומפורט על נושא של כריכה בהליך גירושין

כאשר אחד מבני הזוג הנמצא בהליכי גירושין מעוניין שבית הדין הרבני ולא בית המשפט לענייני משפחה ידון בנושאים הנוספים הקשורים לגירושין, הוא יכול לכרוך את הנושאים הללו לתביעת הגירושים שנידונה בבית הדין הרבני.

מרגע שבוצעה "כריכה", והכריכה בוצעה על פי כל כללי הכריכה המנויים בחוק, כפי שנפרט בהמשך, בית הדין הרבני הוא היחיד שיכול לדון בנושאים אלה.

כל עוד לא בוצעה כריכה של נושאים אלה עם תביעת הגירושין, בן הזוג השני יוכל לבחור באיזו ערכאה משפטית ידונו נושאים אלה.

בנוסף, אם הוגשה תביעה בעניין מסוים בפני בית המשפט לענייני משפחה, בטרם בוצעה כריכה של עניין זה בבית הדין הרבני, לא ניתן יהיה לבקש כריכת אותו עניין בבית הדין הרבני, והסמכות הייחודית לדון בו תהא של בית המשפט לענייני משפחה.

תשומת ליבכם שבעניין הגירושין עצמם כמו גם ביצוע הגירושין עצמם רק לבית הדין הרבני יש סמכות לדון.

 

מה הם העניינים שניתן לכרוך בתביעת גירושין?

בני זוג יהודים נשואים אשר נמצאים בהליך גירושין יכולים לכרוך בתביעת גירושין עניינים שההכרעה בהם דרושה לשם סיום מהיר ויעיל של יחסי בני הזוג המתגרשים זה מזה.

עניינים אלה אינם חייבים להיות קשורים ישירות להליך הגירושין אלא יכולים להיות בכל תחום שהוא.

כמה דוגמאות חשובות לעניינים שניתן לכרוך בבית הדין הרבני

חלוקת רכוש.
מזונות אישה.
תביעת האישה להחזר הוצאות בגין מזונות קטין שימו לב לא מזונות קטין
כמה דוגמאות חשובות לעניינים שניתן לכרוך בבית הדין הרבני

לא ניתן לכרוך בתביעת גירושין עניינים שההכרעה בהם אינה דרושה לצורך סיומם היעיל של יחסי בני הזוג המתגרשים.

בנוסף, אם אדם מבקש לכרוך עניינים אלה בתביעת הגירושין, לא תהיה לבית הדין הרבני סמכות לדון בהם.

על מנת לבצע כריכה יש להוכיח 3 תנאים מצטברים שריכזנו אותם בעבורכם בטבלה מסודרת

תביעת הגירושין היא תביעה כנה – כלומר התביעה הוגשה מתוך רצון אמיתי להתגרש ולא מתוך כל מניע אחר.
הכריכה היא כריכה כנה – כלומר הכריכה נעשתה מתוך רצון אמיתי להכריע בעניין זה בפני בית הדין הרבני.
כריכה נחשבת לכריכה כנה אם נעשתה כדי להימנע מהתדיינויות בשתי ערכאות נפרדות ועל מנת לרכז את כל העניינים בפני ערכאה אחת. ל
עומת זאת, כריכה לא תיחשב כנה אם היא נעשתה לצרכים אחרים כגון לצורך הפעלת לחץ על האישה להתפשר בנושא מסוים.
הכריכה נעשתה כדין – אם התביעה היא תביעה על תנאי, המותנית בקיומם של הליכים או עובדות מסוימות, כשהתנאי לא נעשה ממניעים כנים, כריכת עניין בתביעה לא תיחשב כריכה כדין.
על מנת לבצע כריכה יש להוכיח 3 תנאים מצטברים שריכזנו אותם בעבורכם בטבלה מסודרת

כיצד מתבצע בקשת כריכה בהליך גירושין בבית הדין הרבני?

על מנת לבצע כריכה של עניין מסוים בתביעה לגירושין, יש לציין באופן מפורש בכתב התביעה כי בית הדין הרבני מתבקש להכריע באותו עניין.

ניתן לבקש לבצע כריכה גם לאחר הגשת כל כתב תביעה וגם תביעה לגירושין בכתב או בעל פה במהלך הדיון בתביעה בבית הדין הרבני.

יחד עם זאת קיימת חשיבות משמעותית לכריכת עניינים הקשורים לתביעת הגירושין כבר בהתחלה וזאת על מנת לקבל יתרון משמעותי בניהול ההליך.

בקשת כריכה יכולה להיעשות לא רק על ידי התובע אלא גם על ידי הנתבע.

בתי המשפט קבעו כי אין דרישות פורמליות מחייבות לצורך ביצוע כריכה וכאשר ניתן ללמוד מהתנהגות בעל דין כי התכוון לכרוך עניין מסוים, לא תישמע לאחר מכן טענתו כי אין לבית הדין הרבני סמכות לדון בו.

אם יש חילוקי דעות האם הכריכה כנה והאם הכריכה נעשתה כדין-מי מכריע?

ככלל, בית הדין הרבני מכריע בשאלת הכריכה.

אם הוגשה במקביל תביעה גם לבית המשפט לענייני משפחה, יכולה כל אחת מהערכאות (בית הדין או בית המשפט) לקבל החלטה בשאלת תוקף הכריכה.

כדי להימנע מהחלטות סותרות, כל אחת מהערכאות יכולה לעכב את הדיון בתביעה עד שתוכרע השאלה על ידי הערכאה המקבילה.

אם כבר ניתנה הכרעה בעניין על ידי אחת הערכאות, על הערכאה המקבילה לכבד את ההכרעה-עקרון זה נקרא עיקרון כיבוד ערכאות הדדי.

במקרה של מחלוקת בין הערכאות, יכולים הצדדים לפנות לבית המשפט העליון על מנת לקבל הכרעה.

בן זוג יכול לוותר על נושא של כריכת גירושין:

אם צד לתביעה כרך עניינים מסוימים בתביעת הגירושין ואז פנה באותם עניינים לבית המשפט לענייני משפחה, הוא יחשב כמי שוויתר על הכריכה, ובית המשפט לענייני משפחה יוכל לדון בעניין.

מתי פוקעת הכריכה של תיק גירושין?

הסמכות שהוקנתה לבית הדין הרבני באמצעות כריכה פוקעת אם תביעת הגירושין נדחתה או אם תיק תביעת הגירושין נסגר ללא הכרעה.

ערעור על החלטה של בית הדין הרבני בעניין סמכות לדון בגירושין

בכל שלב בהליך אנו ממליצים להיות מיוצגים על ידי עורך דין לענייני משפחה או עורך דין לענייני גירושין בשל מורכבות הנושא.

קביעה של בית הדין הרבני כי אין לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה, דינה כפסק דין ולכן ערעור עליה יש להגיש לבית הדין הרבני הגדול בתוך 30 ימים.

קביעה של בית הדין כי יש לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה, דינה ככל החלטה אחרת של בית הדין ולכן כדי לערער עליה יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הרבני הגדול, בתוך 10 ימים

פנייה לבית משפט לענייני משפחה על מנת שיכריע בעניין כריכת תביעת גירושין

קביעה של בית המשפט לענייני משפחה כי אין לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה של בית הדין הרבני, דינה כפסק דין ולכן ניתן לערער עליה באמצעות הגשת ערעור בבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.

קביעה של בית המשפט לענייני משפחה כי יש לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה של בית הדין הרבני, דינה ככל החלטה אחרת של בית המשפט וניתן להגיש לגביה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים.

כמה עקרונות בכריכת תביעת גירושין שחשוב מאוד לדעת לפני שמתחילים הליך גירושין

לבית הדין הרבני תהיה סמכות בלעדית לדון בעניינים הקשורים לגירושין גם אם לא נעשתה כריכה, וזאת במקרה בו הצדדים הביעו הסכמתם לכך שבית הדין הרבני ידון בעניין זה או אחר.
במקרה שאישה מגישה בבית הדין תביעה למזונות עבורה, מוסמך בית הדין הרבני לדון בעניין גם אם כלל לא הוגשה תביעת גירושין.
סוגיית משמורת והחזקת הילדים נחשבת ככרוכה מעצם טיבה בתביעת גירושין. לפיכך גם אם לא צוין בכתב התביעה כי בית הדין הרבני מתבקש לדון בסוגיה זו, יהיה בית הדין הרבני בעל הסכמות הבלעדית לדון בסוגיה זו גם אם הדבר לא צוין במפורש בכתב התביעה שהוגש לבית הדין.
במקרה זה בית בית המשפט לענייני משפחה לא יוכל לדון בסוגיה זו, אלא אם כן הוגשה קודם לכן תביעת משמורת או החזקת ילדים בבית המשפט לענייני משפחה.
קיימת חשיבות גדולה מאוד להתייעצות עם עורך דין לענייני גירושין בטרם מתחילים בהליך שכן כל טעות ראשונית בהליך נגרררת כמה שנים קדימה ולא ניתן לתקן אותה
כמה עקרונות בכריכת תביעת גירושין שחשוב מאוד לדעת לפני שמתחילים הליך גירושין

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.