איזון משאבים היוון ושווי מוניטין בהליך גירושין מעודכן לפסיקות בתי המשפט 2024 | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו

איזון משאבים היוון ושווי מוניטין בהליך גירושין יכולים להיות סלע מחלוקת משמעותי. הבנה מבעוד מועד של הפסיקה בעניין זה יכולה לסייע גם בעמידה מול בעלי המקצוע שבפניהם תצטרכו לעמוד במהלך תקופת הגירושין ולאחריה

מאמר מידע מקיף. חלק מסדרת מאמרים בנושא איזון משאבים היוון וכן ייעוץ מקצועי על ידי עורך דין ואקטואר בנושא נכסי קריירה ושווי מוניטין בהליך גירושין ביצוע סימולציה של זכויות נכסי קריירה וזכויות פנסיוניות 03-7949755

שווי מוניטין בהליך גירושין

סוגיית חלוקת נכסי קריירה בין בני זוג עולה בפסקי דין כמעט בכל הליך גירושין בו מעורבת חלוקת רכוש ועורכי דין לענייני משפחה נתקלים בסוגיה זו חדשות לבקרים.

במסגרת חלוקת רכוש בגירושין מתבצע איזון משאבים של כלל הנכסים שנצברו על ידי בני הזוג במהלך חיי הניושאין המשותפים שלהם עד למועד הקרע, והכל על פי חוק יחסי ממון.

איזון משאבים היוון ושווי מוניטין בהליך גירושין מה זה בעצם נכס קריירה וכיצד הוא מאוזן?

נכס קריירה הינו "נכס" בלתי מוחשי אשר נרכש על ידי אחד מבין בני הזוג, הבעל או האישה, במהלך חיי הנישואין של הצדדים או במהלך חייהם כידועים בציבור.

איזון משאבים היוון נכסי קריירה ושווי מוניטין בהליך גירושין מה מוגדר כנכס קריירה?

נכסי קריירה ושווי מוניטין בהליך גירושין משמעו הערכה כלכלית של כל התארים או הניסיון המקצועי אשר נצבר לאחד מבני הזוג ואשר יכול להביא באופן ישיר להעלאת השכר של בן הזוג אשר רכש השכלה זו.

לכך למשל: אישה שהתחתנה ללא מקצוע או תואר אקדמי כלשהו ובמהלך החיים המשותפים עם בעלה או בן זוגה רכשה תעודה מקצועית או השכלה אשר הביאו לכך שרמת השכר החודשי שלה עלו או הביאו לכך שהצליחו לפתוח קליניקה משגשגת בתחומים שונים בין אם זה רופא שיניים רופא עיניים או קוסמטיקאית מצליחה.

איזון משאבים היוון נכסי קריירה בהליך גירושין כיצד מחשבים שווי נכסי קריירה?

חישוב נכסי קריירה מתבצע באמצעות משרדנו והוא למעשה השכר המתקבל כתוצאה  ישירה או עקיפה של בני הזוג בהשכלה שרכש כל אחד מהם במשך תקופת היותו עובד, וזאת עד לצאתו לגיל פנסיה. במילים אחרות, הכוונה היא להערכת שוויו הפיננסי של בן הזוג מבחינת היותו בעל מקצוע המניב הכנסה כאשר המקצוע הרלבנטי או ההתמחות הרלבנטית נרכשו במהלך חייו המשותפים עם בת הזוג, בין בחיי נישואין ובין בחיים משותפים כידועים בציבור.

קחו למשל דוגמא שבה במהלך החיים המשותפים בו הזוג רוכש השכלה כלשהי למשל רופא עם התמחות ברפואת עיניים.

נקודת המוצא של בתי המשפט בפסיקה הנרחבת בעניין זה היא כי רכישת ההשכלה כרוכה מעצם טבעה בהשקעה משותפת של שני בני הזוג. כך למשל כאשר הרופא מצוי במשמרות התמחות ממושכות האישה נשארת עם הילדים ומטפלת בהם ודואגת לכל צרכם. לעיתים אפילו ההשקעה של בן זוג אחד ברכישת נכסי קריירה באה על חשבון בן הזוג השני שנשאר מאחור ואינו מפתח את את עצמו מבחינה מקצועית וכך מוצא עצמו בהליך גירושין כשאין בידיו עתודות או משאבים של נכסי קריירה.

איזון משאבים נכסי קריירה בהליך גירושין תחשיב כיצד מבצעים?

כיצד יגדל שכרו של בן הזוג שלגביו מתבצעת הערכת נכסי קריירה, במהלך התקופה שמתחילה במועד הגירושין ומסתיימת עם פרישתו

מהו הסיכוי או האם קיים סיכוי שאותו בן זוג שבאשר אליו אנו מבצעים חישוב של נכסי קריירה , יאבד את משרתו ואת שכרו.

כך למשל אם ניקח בחשבון את אוכלוסיית עובדי ההייטק הרי שכיום כבר ידוע שאוכלוסיית עובדי ההייטק בגיל מבוגר מתקשה מאוד למצוא עבודה באותה רמת שכר שהייתה מורגלת אליה בגיל צעיר. אם כך כיצד ניתן לחשב נכסי קריירה לעובדי הייטק?

שאלה נוספת שעולה היא מה היה השכר בטרם הנישואין או הכניסה לחיי הזוגיות ומה התפתחות השכר הצפויה עד גיל הפרישה.

איזון משאבים נכסי קריירה בהליך גירושין מהו נכס בלתי מוחשי וכיצד מפצים בגינו?

רכישת ההשכלה המקצוע והתעודה המקצועית על ידי אחד מבני הזוג הינם נכס בלתי מוחשי  שמניב פירות לאורך זמן. בפועל מה שמתרחש הוא שההכנסה גדלה וככל שההכנסה תגדל ככל שבן הזוג יצבור יותר ניסיון, מומחיות, תארים ומוניטין.

נכסים מסוג זה קרויים בפסיקה "נכס בלתי מוחשי" שכן זהו נכס לא ניתן לראות אותו ויש לגלם אותו באופן בלתי מוחשי.

איזון משאבים שווי מוניטין

שווי מוניטין – השווי הכלכלי של ההכנסה העתידית או שווי העסק.

נכסי מוניטין – כאשר אחד מבני הזוג רכש השכלה במהלך החיים המשותפים והחליט לעבוד באותו מקצוע, (למשל רואה חשבון, עורך דין, רופא וכיוצא באלה) לבן הזוג השני קיימת הזכות לדרוש נכסי מוניטין.

נכסי קריירה בהליך גירושין ופנסיה האם ניתן לכפות איזון היוון של כספי פנסיה?

בע"א 809/90 לידאי נ' לידאי, פד"י מ"ו (1) 602, נפסק כי בהעדר הסכמה אין לכפות איזון משאבים של זכויות שטרם הבשילו. פסיקת בתי המשפט לענייני משפחה יישמה עיקרון זה כדרך המלך כאשר רק בנסיבות מיוחדות הפעיל בית המשפט שיקול דעת והורה על היוון זכויות מידי.

ראה לעניין זה פסק דינו של כב' הש' סארי ג'יוסי תמ"ש (נצרת) 7801-11-08, [פורסם בנבו] שם נפסק כי איזון זכויות הפנסיה ייעשה במועד התגבשותן והבשלתן בפועל, ורק במקרים מסוימים יהיה ניתן להורות על היוון זכויות מיידי:

"23. בסופו של יום, יש לזכור שהרעיון מאחורי תשלומי הפנסיה, מבוסס על תכלית סוציאלית: דאגה לפרנסת בן הזוג ובני משפחתו בעת זקנה, כך שהקדמת תשלום חלק מהפנסיה תפגע, ולו באופן חלקי בתכלית זו.

24. כמו כן, כאמור בפרשת לידאי לעיל, 'דחיית המימוש עד לגמילתה של הזכות רק מביאה לאותה תוצאה שהיתה מתרחשת לולא חל הפירוד בין בני הזוג ועימו חלוקת הרכוש המשותף שגם אז לא היתה האישה נהנית מהזכויות הסוציאליות עד שיבשילו'. "

וגם מאמרו של כב' הש' יהושוע גייפמן: "זכויות פנסיה ונכסי פרישה  אחרים – הם נכסים בני חלוקה או בני איזון בין בני זוג", הפרקליט מ"א בעמודים 124-125:

"למרות שלביהמ"ש יש שיקול דעת רחב לבחור, במסגרת הסדרי הביצוע, בין החלופות השונות: מימוש במועד הבשלת הזכויות, חיוב בסכום חד פעמי במועד חלוקת הרכוש בין בני הזוג על פי תחשיב של אקטואר, וחיוב בתשלומים ממועד חלוקת הרכוש – רצוי הוא שרק במקרה חריג ייקבע מועד אחר, שאינו מועד הבשלת הזכויות, למימוש הזכויות של בן הזוג התובע. חריג זה יש להחילו בהסכמת הצדדים או כאשר בן הזוג הנתבע הינו עתיר נכסים, בה בשעה שבן הזוג התובע נתון בקשיים כספיים חמורים ונזקק לכסף למחייתו. "

איזון משאבים מתי מומלץ לפנות לעורך דין?

מומלץ מאוד לפנות לעורך דין כבר בתחילת הליך הגירושין על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה ראשונית של הסיכוי המשפטי מלחלוקה בנכסי קריירה והערכת שווי מוניטין. עורך דין מנוסה בתחום הגירושין עובד לרוב באופן קבוע עם אקטואר ויכול להעניק לכם בדיקה ראשונית של הסיכויים שלכם להערכת שווי מוניטין ללא עלות.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.