עורך דין לענייני גירושים | מדריך זכויות | מעודכן 2023

עורך דין גירושין מומלצת

עו

גירושין

כאשר זוג מגיע לשלב בו בני הזוג מחליטים להתחתן, דווקא אז, בשיא הרומנטיקה והאהבה, עליהם לתת את הדעת לאפשרות של פירוק עתידי של הקשר. אמנם, לא תמיד אנו שמים לכך לב, אבל כבר מהחתונה האפשרות של גירושין נמצאת על הפרק, ואנו מתייחסים אליה – או אמורים להתייחס אליה – ברצינות. למשל, במסורת היהודית, התייחסות זו מקבלת ביטוי כבר בשטר הכתובה, שנחתם בחגיגיות ובשמחה מעט לפני החופה, בעוד שתוכנו עוסק, למרבה האירוניה, בגירושין.

עם השנים, אנו עדים למגמה גדלה והולכת של גירושין. הדבר לא מיוחד לישראל, ומדובר בתופעה חובקת עולם, במסגרתה יותר ויותר זוגות נשואים מגיעים למקום בזוגיות בו הם מגיעים למסקנה שעדיף להם להתפצל מאשר להישאר יחדיו.

על אף שמגמה זו הולכת והופכת נפוצה, אנו נוטים להאמין, במיוחד כאשר אנחנו נמצאים בזוגיות טובה ובריאה, שהעיסוק בגירושין לא נוגע לנו. ייתכן, שאכן כך המצב, ואנו לא נתגרש לעולם, אך ייתכן גם שלא. כך או כך, בין אם אתם עומדים להתחיל הליך גירושין ובין אם לא, משום שמדובר בתופעה כה משמעותית בחברה בה אנו חיים, אשר לה השפעות סוציאליות, אישיות ומשפטיות רבות, מומלץ להכיר מעט את המושגים המשפטיים השונים הנוגעים לה.

עורך דין גירושין משפחה וירושה בקרית אונו
עורך דין גירושין משפחה וירושה בקרית אונו

 

הסכם גירושין

באופן ההולם את גישת המחוקק ליחסים חוזיים חופשיים בין צדדים בוגרים, קיימת קונסטרוקציה משפטית המאפשרת לזוג המעוניין להתגרש, לעשות זאת באמצעות הסכם גירושין. הסכם גירושין הינו הסכם שנערך בין בני הזוג אשר בוחרים להתגרש באופן הסכמי, תוך יציקת תוכן מעשי לתוך ההסכם, הנוגע לדרך בה הליך הגירושין יתבצע ואיך ייראו חיי בני הזוג לאחר הגירושין.

אולם, כזכור, נישואין הינם קונסטרוקציה משפטית אף הם, ועל כן, גם גירושין – כלומר ביטול הנישואין – דורשים את אישור המדינה, על שלוחותיה השונות הנוגעות לדבר. כפועל יוצא מכך, גם גירושין באמצעות הסכם גירושין, על אף שנעשה בהסכמה, יקבלו תוקף משפטי מחייב רק לאחר אישור מבית המשפט לענייני משפחה או מבית הדין הרבני.

לאחר ניסוח ההסכם, יתקיים דיון בבית משפט או בבית הדין, בו הצדדים יחשפו את ההסכם לבית המשפט/ בית הדין ויעברו עליו ועל פרטיו יחדיו. נשים לב, כי בסמכותו של בית המשפט או בית הדין לדרוש שינויים בהסכם, אם ראה למשל שאינו לטובת ילדי הזוג.

לבסוף, לאחר אישור ההסכם, יינתן גט. שימו לב – למען נתינת גט לאחר אישור בית משפט, יש לפנות לבית הדין הרבני על מנת לקבל אישור סופי.

הסכם גירושין דוגמאות

הסכם גירושין יכול לכלול התניות והסכמות רבות. בין השאר, הסכם הגירושין יוכל לכלול התייחסות לילדיהם של הזוג ולאופן חלוקת המשמורת עליהם. בנוסף, ההסכם יכלול בדרך כלל התייחסות לרכוש הזוג ולאופן חלוקתו ביניהם.

נשים לב, שככל שהסכם הגירושין מפורט יותר, נוגע ליותר פרטים ומסדיר כמה שיותר מחלוקות, הדבר יאפשר לזוג, לאחר אישור ההסכם וסידור הגט, לחסוך זמן יקר בהליך משפטי, שנמנע עקב ההסכמות שנוצרו בין הצדדים.

פתיחת תיק גירושין

בדומה למדינות רבות בעולם, גם בארץ הדין הדתי נלקח ברצינות רבה, ומהווה חלק בלתי נפרד מדיני המשפחה בכלל ודיני הגירושין בפרט. הדבר נכון לא רק לדת היהודית, אלא גם לשאר הדתות הקיימות בארץ: כאשר זוג מעוניין להתחתן באמצעות הדין הדתי, אזי יחול עליו הדין הדתי באופן ישיר. למעשה, ישראל הינה אחת מהמדינות היחידות בעולם שמחילה את הדין השרעי (מוסלמי) באופן ישיר, ללא אשרור כל דין בחקיקה, אלא מאפשרת פסיקה שרעית ישירה על הצדדים בהליך.

במאמר זה, נתמקד במצב הנפוץ, של בני זוג ששניהם יהודים. כדאי לשים לב, שכאשר מדובר בגירושין, רק לבית הדין הרבני יש סמכות לאשר את גירושין , ולא לבית המשפט לענייני משפחה, כאשר ענייננו בני זוג ששניהם יהודים. אולם, נשים לב, כי הדבר נכון רק לאישור הגירושין עצמם, בעוד שלמשל, ענייני מזונות ומשמורת על ילדי הזוג יוכלו להתבצע בבית המשפט לענייני משפחה.

כאשר זוג מעוניין להתגרש, הדבר יכול להיות מורכב ועלול לקחת זמן, מבחינה בירוקרטית. ראשית, עליהם להגיש בקשה ליישוב הסכסוך, ורק אם וכאשר זו כשלה, יוכל הזוג להגיש תביעת גירושין.

 

 

זמני שהות שווים ?

במסגרת הליך הגירושין, עקב פיצול התא המשפחתי, אין מנוס מלעסוק בשאלת זמני השהות של ילדי הזוג: – מי ישמור עליהם ומתי, וכיצד תתנהל הורות משותפת תוך פירוק הזוגיות.

בדומה לתביעות אזרחיות אחרות, גם תביעה לזמני שהות מוגשת לבית משפט, כאשר הצד השני לצד שהגיש נדרש להגיב לתביעה בתוך זמן מוגבל. במסגרת ההליך, תוך שימת לב לקריטיות של ההכרעה על חייהם של הילדים. במקרים בהם אין הסכמה בין ההורים, ובית המשפט יתרשם כי הסכסוך עמוק, בית המשפט ייעזר בשירות לשכת השירותים החברתיים לצורך בירור מעמיק אודות יכולתו של כל צד להמשיך ולתפקד כהורה לילדיו. העובד הסוציאלי, מטעם השירותים החברתיים, ימליץ לבית המשפט על אופן החלוקה הרצוי, אולם מדובר בהמלצה בלבד.

נשים לב, שבמסגרת תביעת זמני שהות אף דעתם של ילדי הזוג נלקחת בחשבון, לעתים, וככל שהילדים מבוגרים יותר – כך דעתם תהיה בעלת משקל רב יותר על הכרעת בית המשפט. יובהר,כי בהסכמה,  תביעת זמני שהות תוכל להידון בבית דין רבני, ולאו דווקא בבית משפט.

ישנם, באופן גס, שני סוגים של זמני שהות: זמני שהות שווים וזמני שהות חלקיים.

דמי מזונות

חובת ההורים לדאוג לילדיהם נדמית כמובנת מאליה. אולם, כבר אלפי שנים מתקיימות דרישות שונות בתרבויות שונות, הנוגעות לסטנדרט הרצוי לדאגת ההורים לילדיהם. הדין העברי, למשל, התייחס לכך בפירוט רב לראשונה כבר בימי בית שני, שם, בעריכת המשנה, פורטו חובות ההורים (ובפרט האב) על ילדיהם: החל ממציאת זיווג לילד ולימודו מקצוע ועד לימוד תורה וחובת ביצוע ברית מילה.

גם כיום, המחוקק הישראלי מטיל על הורים לילדיו חובות שונות. חובות אלו אינן מותנות בתא בהיות התא המשפחתי אחיד, והן ממשיכות לחול גם לאחר גירושין. על כן, במסגרת הליך גירושין, בו בהכרח המשמורת על הילדים תהיה שונה מכפי שהייתה קודם לגירושין, מתחייבת התייחסות לאופן בו ההורים ידאגו לילדיהם מבחינה כלכלית. בשביל כך, דנים בדמי המזונות.

כאמור, דמי המזונות יכולים להיקבע בין ההורים באמצעות הסכם הגירושין. אולם, בהיעדר הסכם כאמור, בית המשפט יכריע באשר לדמי המזונות. נשים לב – כי דמי המזונות, על אף שמשולמים מאחד ההורים לשני, אינם זכותו של ההורה הזכאי לדמי המזונות, אלא הם זכותו של הילד, כאשר ההורה הינו רק מוטב המזונות.

אופן חלוקת וקביעת דמי המזונות הינו נושא מורכב, המשתנה מאד בין מקרה למקרה ובהתאם לתחולת או אי תחולת הדין הדתי על הזוג.

הפחתת מזונות

גם לאחר שנקבעים דמי מזונות, ניתן לנסות ולעתור כנגדם ולקוות לשינויים באמצעות עתירה לבית המשפט, אם הנסיבות שעל בסיסן נקבעו דמי המזונות המקוריים השתנו ועל כן מוצדק כעת לשנותם.

חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין, או, הסדר איזון משאבים, הינה פרוצדורה משפטית נוספת שנעשית במסגרת הגירושין. עקרונית, כאשר הזוגיות מתפרקת דרך גירושין, השאיפה היא לחלוקה שווה בין בני הזוג. אולם, חלוקה זו תיעשה רק בכל הקשור לרכוש המשותף של בני הזוג. נשים לב, שייתכנו מצבים בהם יוכרע בדיון שעל החלוקה שלא להתבצע בשוויון מלא.

אך, מה מגדיר רכוש משותף? על פי הדין, רכוש משותף הינו כלל הנכסים שצבר הזוג במהלך תקופת הנישואין. זאת, בין אם הרכוש רשום בבעלותו של הזוג ובין אם רשום בבעלותו של אחד מבני הזוג בלבד. כלומר, אם בני זוג רכשו, למשל, דירה, במהלך הנישואין, אזי שהדירה הינה רכוש משותף.

אולם, נשים לב כי ייתכנו נכסים אשר נצברו במהלך הנישואין, אך לא ייחשבו כרכוש משותף. ביניהם גמלאות מביטוח לאומי או נכסים שצבר אחד מבני הזוג לפני שנישאו, או הון שירש אחד מבני הזוג, אף אם הירושה התקבלה בתוך מסגרת הזמנים של הנישואין.

נבהיר, כי חלוקת הרכוש לא תיעשה באמצעות חלוקה לשניים של כל נכס ונכס או מכירתו וחלוקה שווה של כספי התמורה,  או, חלוקה כאמור אינה הכרחית ובדרך כלל לא תתבצע. לרוב, השאיפה תהיה לנסות ולאמוד את שווי הנכסים ולחלקם בין בני הזוג, תוך הימנעות כמה שאפשר ממכירה, בניסיון לחלק כמה שיותר בשווה.

הסכם ממון

אנשים רבים, לקראת החתונה, נוטים לחתום על הסכם ממון. במסגרת הסכם ממון, בני הזוג יכולים לקבוע חלוקה שונה מאשר החלוקה שנעשית דרך המנגנון של הסדר איזון המשאבים.

גירושין אזרחיים

הליך נישואין ברבנות יכול להיות מעט מאיים לזוגות רבים, ועל כן, קיימת תופעה נפוצה של נישואין אזרחיים. אולם, כאמור, כאשר מדובר בגירושין, הדין הדתי יחול גם כאשר בני הזוג התחתנו בנישואין אזרחיים.

אולם, ישנן מספר דרכים בהן ניתן להתגרש בהליך אזרחי. למשל, במצב בו בני זוג נישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל, תופעה נפוצה בפני עצמה, הם יוכלו אף להתגרש בהליך אזרחי, ככל שהמדינה בה התחתנו מאפשרת זאת. לאחר שהתגרשו בגירושין האזרחיים בחו"ל, יוכלו לחזור לארץ ולרשום את גירושיהם, שיקבלו תוקף משפטי מחייב.

אולם, גם כאשר נישאו בני הזוג בנישואים אזרחיים אך בוחרים לבצע את הליך הגירושין בארץ, דרך בית הדין הרבני, הליך הגירושין האזרחי יהיה, בפועל, מעט "רך" ואף גמיש יותר מאשר ההליך שמתבסס על הדין הדתי.

 

לסיכום, נישואין וגירושין, הינם ההליכים המשמעותיים ביותר בכל הקשור לבניית התא המשפחתי, עליו מתבסס המרקם החברתי כולו. קיומו של תא משפחתי כאמור נתפס, בעיני המחוקק, כאינטרס ציבורי כולל ועל כן, מקובל, בארץ ובעולם, שתתקיים התערבות מסוימת של גורמים ציבוריים הן בהקמת התא המשפחתי דרך הנישואין והן בפירוקו דרך הגירושין.

שימת דגש משמעותית על טובת הילד מצדיקה במידת מה התערבות זו אף היא, תוך שהמחוקק מזהה את הליך הגירושין כסיטואציה החושפת את הילדים לסיכונים מסוימים, ועל כן, מתקיימת התערבות באופן חלוקת הנכסים של הורי הילדים הנמצאים בהליך גירושין והתערבות בקביעת המשמורת על הילדים.

דיני המשפחה בכלל ונישואין וגירושים בפרט הינם ענף משפטי סבוך מאד, אשר משלב דין אזרחי ודין דתי, תוך ערבוב ביניהם ואף תחרות לגבי הטלת סמכותו של כל דין על ההליכים השונים. על כן, לאור הסיבוך הרב והמשמעות העצומה של כל הליך וכל מחלוקת במסגרת הליך הגירושין, מומלץ לפנות לסיוע וייעוץ משפטי אצל עו"ד גירושין מומחה ובעל ניסיון בתחום.

עורך דין גירושין השירותים הנפוצים: שאנו מספקים לתביעות בענייני גירושין

למשרד ותק וניסיון רב בדיני הגירושין ודיני משפחה על כל גווניהם תוך שילוב הסמכות בייפוי כוח מתמשך וכן הסמכה כנוטריונית מטעם משרד המשפטים. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים בשיתוף עורכי דין ויועצים מומחים בנושא אופציות ומניות מסוגים שונים. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות, תוך התמחות בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה הישראלית, בהליכי גירושין תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות עורכי הדין והנוטריונים במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של בזכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

  • תביעות שונות בהליכי גירושין תוך ליווי הלקוח לאורך ההליך המשפטי מתחילתו ועד סיומו תוך השגת הישגים יוצאי דופן.
  • תביעות לסעדים זמניים שונים בהליך הגירושין. סעדים זמניים אלה מאפשרים השגת יתרונות טקטיים משמעותיים בהליך הגירושין.
  • גישור בהליכי גירושין וזאת על מנת לאפשר הגעה למשא ומתן מנקודת יתרון משמעותי על הצד שכנגד.
  • עורך דין גירושין עוסקת גם בטיפול בצווי הגנה המאפשרים פתרון מידי לבני זוג אלימים אשר מאיימים ופוגעים בכל בני המשפחה ולכך נדרש טיפול אגרסיבי מהיר ומיידי.
  • טיפול משפטי דחוף בענייני גירושין דחופים כגון הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לבן זוג המאיים בהותרת האישה עגונה או בת זוג המאיימת בהברחת הקטינים.
  • עורך דין גירושין תעזור בטיפול משפטי אגרסיבי כנגד תביעות גירושין שרירותיות מצד בן הזוג לרבות מניעת הגשות תביעות סרק והשגת יתרונות טקטיים.

    עורך דין גירושין מתי נצטרך
    עורך דין גירושין מתי נצטרך

 

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.