הגנה בהליך גירושין על דירת מגורים שנרכשה לפני הנישואין

הקריטריונים לשיתוף בדירת מגורים שנרכשה לפני הנישואין

בני זוג מתחתנים והאישה מביאה דירה שקיבלה במתנה מאביה. לאחר 15 שנות נישואין בני הזוג מתגרשים האם הדירה שניתנה במתנה לאישה לפני הנישואין שייכת לשניהם או רק לאישה. עניין כזה בדיוק הגיע לשולחנו של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. האיש מכהן כפרופסור מן המניין באוניברסיטה, האישה חוקרת מדעית. בטרם הנישואין קיבלה האישה במתנה מאביה כספים שמקורם בירושת דודתה האישה קנתה בכספים אלה דירה שנרכשה על שמה בלבד. האישה טוענת כי הדירה הינם רכושה הבלעדי של האישה ואינם בני איזון. האם לבן הזוג יש זכויות בדירה שאינה רשומה על שמו?

תוכן עניינים

זכויות בן זוג בדירה שאינה רשומה על שמו-האם דירה שנקנתה לפני הנישואין שייכת לשני הצדדים ומה החוק החל?

על הצדדים חל חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973 [להלן: "חוק יחסי ממון"].  החוק קובע כי אין בכריתת הנישואין או בקיומם כשלעצמם כדי לפגוע בקניינם של בני הזוג, להקנות לאחד מהם זכויות בנכסי השני או להטיל עליו אחריות לחובות השני.

בהתאם להוראות סע' 5 (א)1 לחוק, נכס שהיה בבעלות אחד מבני הזוג טרם הנישואין לא ייכלל במסת הנכסים בני האיזון של אותו בן זוג. לפיכך כנקודת מוצא, יש לפעול לפי הוראות החוק המתייחסות לנכסים מלפני הנישואין כנכסים פרטיים ששווים לא יאוזן. 

לצד הוראות חוק יחסי ממון, קבעה הפסיקה כי יכול שתיווצר שותפות בין בני זוג מכוח דינים אחרים, עקב מתנה או הסכמה לשיתוף, בין במפורש ובין על פי התנהגות וזאת במקביל למשטר הרכושי הקבוע בחוק יחסי ממון.

  1. נטל ההוכחה לקיומה של כוונת שיתוף בנכס ספציפי שנרכש לפני הנישואין מוטל על הטוען לקיומה, בבחינת "המוציא מחברו עליו הראייה", ועליו להצביע על נסיבות עובדתיות קונקרטיות, מעבר לעובדה שנישאו וחיו תחת קורת גג אחת, מהן ניתן ללמוד על כוונת שיתוף. (שיתוף בדירת מגורים שנרכשה לפני הנישואין-מה הקריטריונים בפסיקה?

הקריטריונים שנקבעו בפסיקה, להם חשיבות בקביעת שיתוף ספציפי הם:

א. מועד רכישת הנכס ביחס לנישואין,

ב. רישום הנכס,

ג. מקורות המימון לרכישת הנכס,

ד. אופי השימוש בנכס- למשל בדירת מגורים – שימושו למגורי בני הזוג  או מטרה אחר

ה. שיפוצים שנעשו בנכסים.

ו. השבחות,

ז. אופן ניהול הנכסים.

ח. הבעת מצגים בדבר כוונת שיתוף ואורך תקופת הנישואין.

זכויות בן זוג בדירה שאינה רשומה על שמו-במקרה שהובא בפני בית המשפט על פי כל הקריטריונים היה מדובר בנכס של האישה בלבד מכסף שנצבר לפני הנישואין

אופן רישום הנכס– הדירה  נרשמה בלשכת רישום המקרקעין על שם האישה בלבד.

היות הנכס נכס תחליפי– הדירה נקנתה חלף דירה קודמת של האישה- הדירה הינה חליפתה הישירה של דירה קודמת של האישה שלאיש לא היה חלק בה

מקורות המימון-הדירה היא "נכס חיצוני" ולא נכס שנרכש ב"מאמץ משותף". האישה היא שמימנה את הקניה מתמורת מכר אותה דירה קודמת שהייתה בבעלותה בטרם הנישואין ובאמצעות הלוואת משכנתה.

הלוואת המשכנתה נטלה על ידי האישה בלבד -שמו של האיש אינו מופיע כלווה ביחד עם האישה.  ההחזר הלוואת המשכנתה מדמי השכירות בלבד-הלוואת המשכנתה הוחזרה מדמי השכירות של הדירה שעמדו על סכום גבוה מהחזרי המשכנתה החודשיים

אופי השימוש בנכס– שלא למגורי הצדדים  -הדירה הושכרה כל השנים לצדדים שלישיים זרים בשוק החופשי ולא שימשה מעולם כדירת המגורים של הצדדים, גם כאשר הם התגוררו בתל אביב וגם לא נקנתה בכוונה לשמש ככזו.

האם בן זוגך תובע זכויות בדירה שאינה רשומה על שמו? פנייה לייעוץ משפטי היא קריטית וחשובה לכן יסדנו במשרד קו חם לפניות טלפוניות בנושא עורך דין גירושין

050-6914314

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות גירושין. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות