כמה נשלם על הכתובה בהליך גירושין

מעמדה המשפטי של הכתובה והאם תשלום כתובה בגירושין האם באמת משלמים את סכום הכתובה?

התשובה היא כן ועוד איך המלצתי המקצועית לבני זוג אשר שוקלים להינשא: תכתבו את הסכום בכתובה כאילו מחר בבוקר אתם מתגרשים במספר פסקי דין שיצאו מבית מדרשם של בתי הדין הרבניים השונים עולה כי הם נוקטים בגישה הקובעת כי גם אם סכום הכתובה מוגזם וגם אם מצבו הכלכלי של הבעל אינו שפיר עדיין יש לפסוק לאישה את סכום כתובתה. בפועל נשים רבות משתמשות בכלי הכתובה כדי לנשל את הבעל מהדירה המשותפת על ידי הברחתו מהדירה ולאחר מכן קיזוז סכום הכתובה מערך הדירה המשותפת.

תוכן עניינים

בתי הדין הרבניים סבורים כי הכתובה מחייבת כמו כל שטר חוב  אף שנקוב בה סכום גבוה  יותר מכך, במספר פסקי דין מרתקים ומזעזעים כאחד סבורים הדיינים כי אף אם סכום הכתובה שווה לכל רכושו של הבעל, עדיין יש לחייבו במלוא הכתובה.

ציטוט ממסכת נדרים ממחיש היטב עניין זה מעשה באחד והיתה כתובתה ארבע מאות דינרים, ובא לפני רבי עקיבא, וחייבו ליתן לה כתובתה. אמר לו: רבי, שמונה מאות דינרין הניח , אאב נטל אחי ארבע מאות ואני ארבע מאות, לא דיה שתיטול היא מאתים ואני מאתים? אמר לו רבי עקיבא אפילו אתה מוכר שער ראשך, אתה נותן לה כתובתה ״. הרי שאותו בעל חויב בתשלום מלוא סכום הכתובה, למרות שזהו כל רכושו, ולא עלה על דעת רבי עקיבא לקבוע אומדנ א שעל דעת כן לא התחייב שיאלץ להעביר את כל רכושו, או אף את שער ראשו, כתשלום עבור הכתובה".

הכתובה היא מסמך משפטי מחייב

בית הדין אומר לבעל גם אם אתה תמכור את כל שיער ראשך אתה עדיין תיתן את כל רכושך וכל שיער ראשך כדי לשלם את הכתובה. במילים נמוכות ופשוטות של היום יום ניתן לקרוא לכך בפשטות מצב בעייתי מאוד.

ולכל הטוענים שרשמו את סכום הכתובה מתוך כבוד לאישה העתידית, גם לכך יש לבית הדין תשובה ברורה וחד משמעית. בית הדין אומר איננו בוחנים כליות ולב ואם הבעל רשם שטר התחייבות הרי יש לכבד את התחייבותו של הבעל ולפסוק את מלוא הכתובה ולא משנה מה הסכום.

הציטוט מבית הדין הרבני מאוד ברור. "שהרי ייתכן מאד שבאמת כוונתו להתחייב לכבוד, דהיינו לכבד את אשתו בהתחייבות בסכום גבוה ומופרז, אך ברת תוקף, וזאת כדי להראות לה את חיבתו, אלא שהיה בטוח בלבו שלא יגיע לידי גבייה. ובשל כך: לידי דברים שבלבו ובלב כל אדם ש – מלכתחילה לא הייתה כוונת התחייבות – לא הגענו. ועוד שהרי אם תבוטל הכתובה מכול וכול, בכך התברר שנשא את אשתו ללא כל תוספת כתובה, ושכל מעמד קריאת הכתובה היה אחיזת עיניים בעלמא, ומנלן שזה היה רצונו לבטל מעיקרא כל ההתחייבות ולהיהפך למֵ אחז עיני קרוביו ואוהביו בשעת חתונתו ושמחת לבו, ולהשאירה בביזיון ללא כל תוספת כתובה. גם זו סבר ה המערערת את הטענה שזו אומדנ א מוחלטת שאין בה ספק. על כן בהעדר אומדנא דמוכח ושאין בה ספק, אין אלו דברים שבלבו ובלב כל אדם ואין לבטל את ההתחייבות בשטר וקניין".

ניתן להימנע מתשלום דמי כתובה לקריאת כתבה בעניין העילות לאיבוד כתובה לכך עילות גברים רבים סובלים בחיי הנישואין כדי לא לשלם כתובה אך יש דרכים להימנע מתשלום הכתובה. דרכים אלה קשות ודורשות מיומנות רבה ועל כך במאמר נפרד מאת עו"ד גירושין ומשפחה, רחל שחר.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות גירושין. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות