זכויות סבא וסבתא הסדרי ראייה מה אומרת הפסיקה? | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

הסבתא טענה בכתב התביעה כי מאז פטירת בתה מסרב האבא, אביהם של הקטינים לאפשר לה ולבנה, דודם,  סירוב עיקש, לאפשר קשר בין הסבתא והדוד, לבין הקטינים ולהיפך וזאת למרות שמיום לידתם ועד פטירת אימם המנוחה, נטלה הסבתא חלק פעיל בגידול נכדיה. הסבתא סיפרה בדמעות לבית המשפט כי הקטינים קשורים לסבתם בעבותות וזקוקים לנוכחותה בחייהם. כן סיפרה הסבתא כי מעורבותה בחיי בתה והקטינים הייתה רבה ואינטנסיבית והן היו בקשר הדוק וקבוע, ולמרות שהמנוחה והקטינים התגוררו באזור המרכז הסבתא הגיעה לבקרם פעם בשבוע באופן קבוע, ולאחר לידת הקטינה פעמיים בשבוע כשהיא מבשלת ועוזרת בבישול ובנדרש בבית.

עו
  • הסבתא סיפרה בכאב גדול איך סייעה  לבני הזוג כלכלית, לרבות תשלום עבור חינוך הקטינים, רכישת הבית המשותף (2,000,000 ₪), מיטלטלין ותשלום הוצאות שונות הנוספות.
  • הסבתא סיפרה בכאב כי בתקופת אשפוזה של בתה המנוחה היא  סיפרה לתובעת כי אינה סומכת על התובע מאחר ונהג כלפיה בהתנהגות מחפירה, פיזית ומילולית, לא הגיעה לבקרה בהוספיס ולא הביא את הקטינים לבקרה ובערוב ימיה, סירב לאפשר לבתה מנוחה לשוב לבית לבלות את שארית הימים עם משפחתה וילדיה.
  • באשר לתקופה שלאחר הפטירה נטען כי דודם של הקטינים, ג', היה מגיע פעם בשבוע לבקר את הקטינים ואילו על הסבתא האבא אסר את הביקורים וזאת על רקע סכסוך  בין הצדדים באשר לעיזבון המנוחה והליכים המתנהלים בבית המשפט לענייני משפחה.
  • הסבתא סיפרה שהאב הפסיק את ביקוריהם על רקע התנגדותם לצו ירושה שהגיש  בשל טענתם כי המנוחה הותירה אחריה שתי צוואות בהן הורישה את כל עיזבונה לקטינים ובצוואתה המאוחרת בזמן קבעה כי מנהל העיזבון יהא אחיה, ג' ולא האבא. הסבתא סיפרה כי הבעל של בתה המנוחה מסית את הקטינים וממרידים אותם כנגד סבתם. הסבתא טענה בבית המשפט כי היא מוכנה להגיע לבקר את הקטינים בעת שהאבא שוהה בעבודתו וכי מתאפשר שדודם יביאם אליה לביקורים.
  • האבא מצידו טען כי הסבתא מסיתה את ילדיו הקטינים נגדו ולאחר פטירת המנוחה הסבתא אינה בוחלת בדבר וכדרכה מפנה כנגד האב טענות חסרת שחר, מלאות ארס ושנאה ולכן קיים חשש ממשי שהסבתא תרעיל ותסית את הקטינים כנגד האבא כפי שהסיתה את המנוחה ותנסה לנתק או להפריד בינם לבין האבא – כפי שניסתה להפריד בין המנוחה לבין האבא. בנסיבות אלו נטען כי אין לאפשר הסדרי ראייה בין הסבתא לקטינים.

הסדרי ראייה לסבא וסבתא-איך מגישים לאחר החוק החדש?

8.         הסבתא פעלה בחוכמה והגישה לבית המשפט  בקשה לקביעת זמני שהות זמניים, וכך מונתה עו"ס לסדרי דין, אשר הוסמכה בהתאם ליתן הנחיותיה והמלצותיה.

9.         בתסקיר נשוא תאריך 5.11.2017 נכתב כי בין הסבתא לבין האבא נוצרו לאורך השנים האחרונות משקעים רגשיים עמוקים. עו"ס לסדרי דין כתבה כי האבא תאר כי הסבתא הסיתה את המנוחה כנגדו, "ישבה לה על הוריד" והוא חושש שתפעל בדרך דומה עם הקטינים והוא חושש כי הסבתא תמרר את חייו ולכן הוא מתנגד בנחרצות לקשר, עד שתהא הערכה פסיכיאטרית לגבי מצבה המנטלי או שיובהר כי הדבר לא יגרום נזק לקטינים.

באשר לתובעת ולדוד (ג') , נכתב כי פטירת הבת הייתה שבר גדול עבור הסבתא וכאב רב מנשוא. הסבתא תארה קשר טוב והדוק בינה לבין המנוחה וכי היחסים בינה לבין האבא התערערו לאחר שלא התאפשר לה לתת לבני הזוג סך של 500,000 ₪ נוסף על 2,000,000 ₪ שמסרה להם, לדבריה, "נגמר הכסף, נגמרה האהבה". בשל הקרע הסבתא הגיעה לבקר את המנוחה בשעות הבוקר אך המשיכה לשלם הוצאות שונות. הסבתא תארה את תחושתה כי האבא לא טיפל במנוחה במסירות הראויה. הדוד מסר לעו"ס לסדרי דין כי הוא מוכן לכל תהליך לקדם קשר בין הסבתא לבין הקטינים ותאר קשר טוב בינו לבין הקטינים – עד שנודע לנתבע דבר קיומה של הצוואה בו הוא מונה כמנהל עיזבון. נכתב כי האב סירב לקיים מפגש אינטראקציה עד החלטה שיפוטית על מנת שלא "לקבוע עובדות בשטח" של יצירת קשר שלטענתו כלל לא היה קיים. באשר לטענת האבא כי יש לבצע אבחון פסיכיאטרי לתובעת, עו"ס לסדרי דין כתבה כי בהערכה פסיכיאטרית מיום 15.8.2017 "לא נתגלו הפרעות בפרספציה. לא מגלה מחשבות שווא, לא מגלה סימני דיכאון. אפקט-תואם לתוכן ומגיב לגירויים החיצוניים. שיפוט ובחן מציאות נמצאו תקינים.".

10.        המלצות עו"ס לסדרי דין בתסקירה היו לקיים ועדת תסקירים ולחייב את הצדדים להשתתף בטיפול ממוקד בנושא עיבוד אובדן.

11.        הסבתא הסכימה להמלצות התסקיר, וביקשה כי יקבע לוח זמנים ומתן אפשרות לקשר טלפוני מול מסגרות החינוך. האבא, חזר וטען כי הוא עומד על התנגדותו לקשר כפי שפירט בטענותיו שהוגשו. ביום 3.12.18 הורתי לצדדים לשתף פעולה עם ועדת התסקירים ולהשתתף בוועדה, כפי הנחיות עו"ס לסדרי דין. כמו כן הפניתי את הסבתא לטיפול שהומלץ.

12.        בתסקיר המשלים נושא תאריך 27.12.17, הודיעה עו"ס לסדרי דין כי המלצת ועדת התסקירים היא להמתין עד להכרעה שיפוטית בנושאים הכלכליים התלויים ועומדים בין הצדדים – המחלוקת בעניין העיזבון, טרם קביעת תוכנית לקשר בין הסבתא לבין הקטינים. 

נכתב כי התקיימה ועדת תסקירים בנוכחות גב' אביטל סופר מפקחת מחוזית, גב' טובי קרוא מנהלת תחום טיפול בפרט, עו"ס לסדרי דין גב' רננה זוארץ והצדדים. במהלך הועדה הצדדים ביטאו תחושותיהם. הסבתא חזרה על האשמות האב באשר לתפקודו כבן זוג וכהורה ובאשר לטיפול במנוחה. האבא חזר ואמר כי הסבתא הייתה גורם מסכסך בינו לבין המנוחה והשפיעה עליה השפעה בלתי הוגנת לשנות צוואתה ולמנות את אחיה כמנהל עיזבון תחתיו, והוא חושש כי הסבתא תסית את ילדיו כנגדו על ידי העברת מסרים שליליים במפורש או במשתמע.

מועדת התסקירים עולה כי במצב של סכסוך עמוק במשפחה יהא קושי לקדם הסדרי ראייה בין סבתא לנכדים. נכתב כי ההתרשמות היא שבשל הסכסוך העמוק והעדר האמון ההדדי בין הצדדים, חרף חשיבות הקשר בין הסבתא לבין הנכדים, יהיה קושי לבסס קשר ששם את טובת הקטינים במרכז. כן נכתב כי קיימת סבירות גבוהה כי קביעת זמני שהות עלולה לגרום לאנטגוניזם של האבא ופגיעה ביכולתו הנפשית לאפשר בעתיד קשר בין הקטינים לבין הסבתא, תעמיק את הקרע ותעמיד את הקטינים "בעין הסערה".

13.        בדיון שהתקיים ביום 23.1.2018 חזר ב"כ הסבתא והדגיש כי יש לעשות הפרדה בין המחלוקות בענייני העיזבון לבין הקשר בין הסבתא לבין הקטינים. כן הובהר כי הסבתא, אינה מבקשת החזר על כספיה שהועברו לבני הזוג שכן בין האבא למנוחה נחתם הסכם ממון לפיו המנוחה בעלת 78% מהבית. כמו כן נטען כי הסבתא פתחה תכניות חיסכון עבור הקטינים – מעת שהם החלו חוק חינוך חובה והיא הפסיקה לשלם למסגרות החינוך.

הסדרי ראייה לסבא וסבתא-כיצד יפסוק בית המשפט?

בית המשפט פסק באומץ רב נגד החלטת ועדת התסקירים

16.        השופטת קבעה כך: "לאחר שבחנתי ושקלתי כלל טענות הצדדים כפי שפורטו לפני בכתב ובעל פה, ולאחר התלבטויות מצאתי כי יש להורות כבר כעת על תהליך של חידוש/יצירת קשר בין הסבתא לבין הקטינים וזאת במסגרת תכנית מדורגת ובפיקוח".

17.             "מת הורה של קטין, רשאי בית המשפט, אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי המת בעניין הקשר בינם ובין הקטין."

18.        הרקע לתיקון משנת 1975 הוא התוצאות של מלחמת יום כיפור. התיקון נועד להסמיך את בית המשפט להסדיר קשר בין הורים שכולים לנכדיהם. זו מטרתו. ראו דברי יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט.

לא בכדי מצא לנכון המחוקק לקבוע כי לאחר פטירת אחד מן ההורים מוקנית לבית משפט סמכות ליתן הוראות באשר לקשר בין הורה של ההורה שאינו בין החיים לבין נכדיו. בכך גילה המחוקק דעתו כי טובתו של הקטין היא לקשר עם משפחתו המורחבת ואף הצביע על כך שיש מקום להתערבות באוטונומיה ההורית של ההורה הנותר בחיים.

ניכור סבא וסבתא הנזקים הנגרמים לילדים

19.        על פי מחקרים תקפים, קשר של קטין למשפחתו המורחבת בכלל ובינו לבין משפחתו המורחבת מצד הורה שהלך לעולמו, חשוב ומהותי להתפתחותו התקינה ושלמות נפשו. ואכן,

השופטת כתבה והדגישה כי לטעמה  חשיבות קשר עם משפחה מורחבת של הורה שאינו בין החיים חשובה ומהותית על מנת לשמר את דמות ההורה שאינו בין החיים ולהטיב עם הקטין אשר נוצר עבורו גורם חוסן נוסף, יציב, משפחתי, המעיד על שורשיו.

20.        בענייננו, מציאות החיים המורכבת של הקטינים כאן היא כי הם התייתמו מאימם בגיל מאוד צעיר. העדר קשר בינם לבין משפחתה המורחבת של האם פוגמת בסיפור המשפחתי שלהם. לאחר פטירת האם אין זו טובת הקטינים, לאפשר ניתוק ענף שלם של משפחתם הביולוגית של הקטנים מהקטינים, יש לשמרו. זו טובתם.

21.        ב"מקרה אחר כתבתי "לקטין זכות לזהות ושייכות המשקפים את סיפור חייו ושורשיו. זכות זו נפרדת מזהות הוריו. יש לשמוע את קולו בנפרד מהוריו ולהתחשב בדעתו, רצונו וטובתו. בנסיבות כאן קולם של הקטינים (טל) וטובתם של שני הקטנים לפי המלצות הגורמים המקצועיים, היא לקשר בין חגית לבין גל.  ויצמן נ' שחם-ויצמן, [פורסם בנבו] פסקה 50 להחלטה מיום 8.1.2018"

הסדרי ראייה עם הנכדים השיקולים המנחים כפי שעולה מפסק דינה של כבוד השופטת גורביץ'

 24.       על בית המשפט כמיטב יכולתו לאזן ולהגשים את מכלול צרכי הקטנים המרכיבים את טובתם. יש לבחון שאלת הקשר, יכולתו של כל צד לאפשר קשר, רצון הקטין, גילו, כישוריו ההשפעה על חיי הקטין בהווה ובעתיד וקשריו של הקטין גם עם דמויות משמעותיו נוספות בחייו. ראו דו"ח הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה, משרד המשפטים, חלק כללי 2003, עמ' 127-154; וכן עמ 1163/04 פלוני נ' פלונית.

25.        הסבתא נ' האלמנה, [פורסם בנבו] מיום 29.10.2006 בית המשפט שם, כבוד השופטת אלון פסקה כי "יש להורות על הסדרי ביקורים בין היתומה לבין סבתה, כבר עתה, ללא קשר להליכים המתנהלים בעניין תוקפה של הצוואה, ושלא כהמלצת פקידת הסעד".  

"ב. תיקון החוק שבסעיף 28א הנ"ל בא לייחד לסב ולסבה, בנסיבות טרגיות, מעמד מיוחד יתר על שאר הקרובים. הוראה זו – "באה לפתור בעיה כאובה, אם כי נדירה. קורה לפעמים שבגלל סכסוך בין הורים שכולים לכלתם נמנע מהם לראות את הנכד. חוק זה בא להסמיך את בית המשפט שיהיה רשאי להסדיר את הענין הזה כדי שגם ההורים השכולים יוכלו לראות בנסיבות מסוימות את הנכד" (מדברי יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, בעת הקריאה השנייה והשלישית של החוק – דברי הכנסת, כרך 75, ע' 845 ; ראה עוד דברי ההסבר להצעת החוק, הצעות חוק תשל"ה, 434 ודברי הכנסת כרך 75, ע' 311-309, בעת הקריאה הראשונה בכנסת; וראה מפי הרכב השופטים י. יעקבי-שווילי ס.נשיא (כתוארו דאז), מ. נאמן ור. שפירא וכן 2), 253).

ג. "העיקרון שביחסי סב/סבה ונכדים, המונח ביסוד ההוראה שבסעיף 28א הנ"ל, אינו טעון הסבר: מושרש הוא עמוק ברגשי אנוש וביחסי בני משפחה לדורותיה.

ד. כאמור ליבי על כל הנפשות המעורבות אך מצווה עלי לראות את טובת  היתומה תוך שמירה על אינטרסיה. טובת היתומה היא השיקול הבלעדי והריבוני הדוחה מפניו כל שיקול אחר  וכל טובה אחרת – טובת האם, טובת הסבתא ואפילו טובת שתיהן גם יחד נדחות  מפניה…

ה. לטעמי, השהיית הביקורים עד לאחר סיום המאבק המשפטי בענייני הרכוש, להשקפתי, אינה תואמת את טובת היתומה ואף אינה תואמת את טובת הצדדים. ראוי שסימני השאלה באשר להיקף הביקורים יוסרו מתחילת הסכסוך. הדבר אף לטובת האלמנה המבקשת לשקם מחדש את עולמה וכן להבטיח את עתידה הכלכלי, אולם אין היא יכולה להתנתק מן העבר (לרבות משפחת בעלה המנוח שכלפיה היא חשה כי הם מנסים לנשל אותה מזכויותיה) ולהתפנות לתהליך שיקום הן אישי והן כלכלי כל עוד אין היא יודעת את היקף הביקורים של בתה עם סבתה.

ט. זאת ועוד: ראוי לזכור כי אצל ילדים, גם בגילה של היתומה, חלים שינויים חשובים תוך פרקי זמן קצרים בהרבה מאשר אצל מבוגרים. לכן פרק זמן מסוים יכול להיות סביר כשעוסקים במבוגרים. אך כאשר מדובר בילדים בפרק זמן זה יכולים להתרחש שינויים התפתחותיים משמעותיים, שבחלקים אינם הפיכים. (ראה דו"ח הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישום בחקיקה הראשות השופטת סביונה רוטלוי בעמ' 144)…

י. להבנתי,  אין זה ראוי ותכליתי להותיר את הצדדים תלויים בין שמים לארץ שעניינם מוקפא עד להחלטה בתביעת הרכוש במיוחד בעניין כה רגיש – היקף הקשר של משפחת המנוח עם היתומה והטמעת דמות אביה ז"ל בנפשה; אין ספק כי אלו ישפיעו על זהותה בעתיד, ובהיות היתומה, כדרכם של ילדים, נתונה בתהליך מתמיד של גדילה והתפתחות – יפה שעה אחת קודם.

יא. אחרון אחרון אך לא אחרון בחשיבותו: טובת היתומה לקיים קשר עם משפחת אביה המנוח – ליהנות מאהבתם ותשומת הלב שהם מפגינים כלפיה. קשר כזה – אין ספק יתרום להתפתחותה התקינה וסיפוק צרכיה הרגשיים של היתומה".

תביעה לראות את הנכדים למרות סכסוך כלכלי

26. "כפי שנאמר שם, כך גם כאן, יש להפריד בין הסכסוך הכלכלי לבין קשר של הסבתא עם נכדיה. אמנם הסתה של הקטינים כנגד האבא – אביהם אין לאפשר, ואמירות והאשמות של הסבתא כנגד האבא אין לאפשר והדבר אינו טובתם, אך כפי שציינה עו"ס לסדרי דין בדיון, מפגשים בפיקוח, במסגרת של מרכז קשר, בפיקוח של גורם טיפולי והדרכה, הדובר את השפה הרוסית  – מפחית מהסיכון.

27. בהקשר זה אוסיף, כי מצד אחד אני יכולה להבין כי הצער הרב בו שרויה הסבתא אשר איבדה את ביתה ואת הקשר הנטען עם נכדיה, גרם לכך שבעת שהתקיימה ועדת התסקירים הסבתא התקשתה לווסת אמירותיה ותגובותיה, אך מהצד השני לא ניתן לאפשר זאת. על הסבתא לווסת אמירותיה, להימנע מאמירת ביטויים שיש בהם להעביר ביקורת שלילית על האב, אם באופן ישיר ואם באופן משתמע או להזכיר את הסכסוך."

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.