בקשה ליישוב סכסוך במשפחה-מדריך צעד אחר צעד

בקשה ליישוב סכסוך במשפחה-מדריך צעד אחר צעד

בקשה ליישוב סכסוך במשפחה-מדריך צעד אחר צעד

תוכן עניינים

על פי החוק החדש ליישוב סכסוך במשפחה בני זוג שהסתכסכו בנושאים שיפורטו בהמשך, חייבים להגיש בקשה ליישוב סכסוך ביחידות הסיוע שליד בית המשפט למשפחה ובתי הדין הרבניים, לפני הגשת תביעה לבית המשפט למשפחה או לבית הדין הדתי.

החוק החדש ליישוב סכסוכים לא פתר את נושא מירוץ הסמכויות בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה ועל כן נדרש ייעוץ משמעותי על ידי עורך דין לענייני גירושין
מרכז המידע של בתי המשפט מפעיל מרכז מידע לשיחות למתן מידע כללי לתיקים המתנהלים בבתי המשפט השונים. מרכז מידע זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אם ברצונכם בייעוץ משפטי על ידי עורך דין לדיני משפחה ניתן ליצור קשר בימים א-ה בשעות 08:00-16:00 03-7949755
מירוץ הסמכויות בגירושין ייעוץ על ידי עורך דין

לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך חלה תקופה של עיכוב הליכים שבמהלכה הצדדים אינם יכולים להגיש בקשות או תביעות לבית המשפט למשפחה או לבית הדין הדתי, למעט במקרים דחופים.

לאחר הגשת הבקשה מוזמנים בני הזוג למפגש מהו"ת (מידע, היכרות ותיאום) הנערך ללא תשלום ביחידת הסיוע, ובמסגרתו מוצעות לצדדים דרכים ליישוב הסכסוך בהסכמה ובדרכי שלום.

אם ההליך ביחידת הסיוע לא הסתיים בהצלחה, הצד שהגיש את הבקשה ליישוב הסכסוך רשאי להגיש תביעה לערכאה שיפוטית, ולבחור אם הסכסוך יתברר בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

על-פי חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, החל מחודש יולי 2016, בני זוג שנתגלע ביניהם סכסוך בנושאים שיפורטו, חייבים להגיש בקשה לישוב סכסוך ליחידות הסיוע בטרם יגישו תביעה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

על פי החוק החדש חלה חובת הגשת בקשה ליישוב סכסוך בטרם הגשת תביעות.
ההחלטה אם לפנות לבית הדין הרבני או לבית משפט לענייני משפחה היא קריטית להמשך ההליך
נשמח לסייע לך בעצה לאן כדאי להגיש בקשה ליישוב סכסוך- 03-7949755

המטרה של הליך זה היא לסייע לבני זוג ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובת ילדיהם המשותפים.

עם הגשת הבקשה חלה תקופה של עיכוב הליכים והצדדים מנועים במשך תקופה מסוימת להגיש בקשות או תביעות לערכאה משפטית, למעט בעניינים דחופים אשר מפורטים בהמשך.

אם לאחר קיום הפגישות עם יחידת הסיוע לא הגיעו הצדדים להסכמה והם אינם מעוניינים להמשיך בהליך חלופי, אז הצד שהגיש את הבקשה לישוב סכסוך רשאי לבחור האם הסכסוך יתברר בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

ההליך ביחידות הסיוע אינו כרוך בתשלום.

מי שזכאי לסיוע משפטי בתחום משפחה ומעמד אישי מטעם האגף לסיוע משפטי, זכאי לליווי וייעוץ של עורך דין לענייני משפחה במהלך הפגישות ביחידות הסיוע וכן להשתתפות בשכר הטרחה של המגשר במקרה שהצדדים בוחרים לפתור את הסכסוך באמצעות הליך גישור.

למי מתאים להגיש בקשה ליישוב סכסוך?

מה הם המקרים בהם תוגש בקשה ליישוב סכסוכים לפני הגשת התביעה לבית המשפט או לבית הדין?

כל אדם שיש לו סכסוך עם בן זוג, בן זוג לשעבר, ההורה של ילדו, או ילדו בכל אחד מהעניינים שיפורטו, חייב לפנות בבקשה ליישוב סכסוך לפני הגשת תביעה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני:

ענייני נישואין וגירושין.
יחסי ממון בין בני זוג, לרבות תובענה כספית או רכושית הנובעת מהקשר בין בני הזוג, ולמעט תובענות בענייני ירושה (סעיף זה לא חל על תובענות בעייני ירושה).
מזונות (כולל מזונות זמניים) או מדור של בן זוג או של ילד.
כל עניין הנוגע לילד או לילד חוץ מתובענה לגבי החזרת ילד חטוף.
אבהות או אמהות לגבי ילד.
נשמח לסייע 03-7949755

ככלל, תביעה להורות (אבהות או אמהות) תיעשה במסלול ה"רגיל", ולא כבקשה ליישוב סכסוך.

עם זאת, העובדה כי בין הצדדים המסוכסכים קיימת גם מחלוקת על שאלת ההורות, לא תביא בהכרח למחיקת הבקשה ליישוב סכסוך, ובית המשפט עשוי להמשיך לדון בה במקביל לבירור ההורות.

החובה להגיש בקשה ליישוב סכסוך לפני שמגישים תביעה בעניינים שצוינו חלה על כל מי שמבקש להגיש תביעה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין דתי שהוקמה לידו יחידת סיוע. (לרשימת יחידות הסיוע ראו באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים).

למרות הנאמר, הערכאה השיפוטית מוסמכת להפנות ליחידות הסיוע את הצדדים שמתדיינים בפניה, בכל עת וללא קשר לנושא הסכסוך.

ניתן להגיש בקשה ליישוב סכסוך לקביעת הסדרי ראייה עם סבא וסבתא

סבים של קטין רשאים להגיש בקשה ליישוב סכסוך בינם לבין הוריו של הקטין, בעניין קביעת הקשר שבין הסבים לבין הקטין.

למי ואיך פונים?

המבקש או עורך הדין המייצג אותו ימלא טופס בקשה ליישוב סכסוך.

את הבקשה יש להפנות למזכירות בית המשפט לענייני משפחה או למזכירות בית הדין הרבני שבתחום שיפוטו מצוי מקום המגורים המשותף של הצדדים או מקום מגוריהם המשותף האחרון.

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 100 ש"ח.

חשוב לזכור!
שמקרה בו ההליך ביחידת הסיוע לא צלח, הצד שהגיש ראשון את הבקשה לישוב הסכסוך יהיה רשאי להגיש תובענה לערכאה השיפוטית ולבחור האם הסכסוך יתברר בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

טיפ:

היות שיש חשיבות רבה לשאלה מי הגיש ראשון את הבקשה ליישוב סכסוך מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעניין זה.

שלבי ההליך:

פגישות מהו"ת (מידע, היכרות ותיאום) ביחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית:

לאחר הגשת הבקשה לישוב סכסוך מוזמנים הצדדים לארבע פגישת מהו"ת (מידע היכרות ותיאום) ביחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית.
ההזמנה לפגישת מהות שקולה להזמנה לבית משפט, והצדדים חייבים להתייצב לפגישה (ניתן להטיל הוצאות על צד שלא התייצב לפגישה, ולמחוק בקשה שהגיש).
ההליך ביחידות הסיוע אינו כרוך בתשלום.
הפגישה הראשונה נועדה על מנת להכיר את הצדדים, צורכיהם ולהבין את אופי הסכסוך על מנת לבחון דרכים לישוב הסכסוך בהסכמה. (לפגישה זו מתייצבים הצדדים לבדם ללא ליווי עורך דין).
בסיום הפגישה הראשונה מזמנת יחידת הסיוע את הצדדים לעד שלוש פגישות נוספות, לפי הצורך.
כל הפגישות ביחידת הסיוע יתקיימו בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה (יש אפשרות להאריך התקופה, פעם אחת, ב-15 ימים).
בפגישות יינתן לצדדים מידע על ההליכים המשפטיים ועל ההשלכות המשפטיות, הרגשיות, החברתיות והכלכליות של גירושין, מידע על הדרכים בהן ניתן ליישב את הסכסוך בהסכמה ובדרכי שלום (ייעוץ, גישור, טיפול משפחתי או זוגי, גירושים בשיתוף פעולה), ועל השירותים הניתנים לשם כך ביחידת הסיוע, בקהילה ובמגזר הפרטי.
בפגישות יעשה ניסיון לקבוע הסדרים זמניים בהסכמה בעניין מזונות או החזקות ילדים והסדרי קשר לתקופה בה הצדדים אינם יכולים להגיש תביעה בשל ההליכים ביחידת הסיוע.

תפקיד יחידת הסיוע:

עובדי יחידת הסיוע רשאים להיפגש עם הצדדים ביחד או לחוד.
עובדי יחידת הסיוע רשאים להזמין לפגישה כל אדם שנוכחותו יכולה לסייע לפתרון הסכסוך ובלבד שהצדדים הסכימו לנוכחותו.
יחידות הסיוע חייבות לתת לצדדים הזדמנות להתייעץ עם עורכי דינם לפני שיקבלו על עצמם התחייבות משפטית כלשהיא.
בתום הפגישה האחרונה תמליץ יחידת הסיוע לצדדים בעניין התאמת הליך יישוב הסכסוך בהסכמה בעניינם.

סיום ההליך ביחידת הסיוע:

בתוך 10 ימים מיום הפגישה האחרונה, יודיעו הצדדים ליחידת הסיוע באמצעות טופס הודעת הצדדים על החלטתם בעניין הליך יישוב סכסוך בהסכמה (טופס 3 בתוספת לתקנות) האם הם מעוניינים להמשיך בהליך גישור חלופי ליישוב הסכסוך, בהתאם להמלצות יחידת הסיוע או באופן אחר, או אם אינם רוצים להמשיך בהליך של יישוב סכסוך.

אם הצדדים מעוניינים בהליך חלופי, יסכימו ביניהם על תקופת עיכוב ההליכים, וייפנו לגורם לבחירתם, או בהתאם להמלצת יחידת הסיוע.

המשך הטיפול אצל מגשר או מטפל אחר חיצוני הינו בתשלום, אך מי שזכאי לסיוע משפטי בתחום משפחה ומעמד אישי מטעם האגף לסיוע משפטי עשוי להיות זכאי להשתתפות בשכר הטרחה של המגשר.

אם הגיעו הצדדים להסכמה במהלך ההליך ליישוב הסכסוך, הם רשאים לפנות לבית המשפט למשפחה או בית הדין המוסמך על מנת לתת תוקף של פסק דין להסכם.

במקרה שההליך הסתיים ללא הסכמה והצדדים אינם מעוניינים בהמשך הליכי גישור חלופיים, רשאי הצד שהגיש תחילה את הבקשה ליישוב הסכסוך, להגיש בתוך 15 יום מתום תקופת עיכוב ההליכים, תובענה לכל ערכאה שיפוטית שלה סמכות לדון בעניין ולבחור האם התובענה תדון בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

אם הצד שהגיש את הבקשה לישוב סכסוך, אינו מגיש תביעה בתוך 15 ימים, או שמגיש תביעה רק לגבי חלק מהעניינים, רשאי הצד השני להגיש תביעה בעניינים שלא נתבעו, לבית המשפט או לבית הדין שלו סמכות לדון בעניינים אלה.

עיכוב הליכים בערכאות השיפוטיות:

עם הגשת הבקשה לישוב סכסוך מנועים הצדדים במשך כל התקופות המפורטות להלן להגיש בקשות או תביעות הנוגעות לסכסוך לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני (עיכוב הליכים):

בתקופה של 45 ימים מיום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך (אלא אם כן ערכאה משפטית מוסמכת קיצרה את המועד הזה או האריכה אותו עד למקסימום של 60 יום).

ב- 10 הימים העומדים לרשות הצדדים למתן הודעה בדבר רצונם להמשיך בהליך החלופי ליישוב הסכסוך.

ב- 15 הימים שלאחר תום התקופה למתן הודעה כאמור.

לאחר חלוף תקופת עיכוב ההליכים, רשאי הצד שהגיש את הבקשה לישוב הסכסוך, להגיש תוך 15 ימים תובענה לרשות שיפוטית מוסמכת ולבחור ההאם התובענה תתברר בית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. בתקופה זו הצד השני מנוע מלהגיש כל תביעה בעניין לכל ערכאה שהיא.

לאחר חלוף תקופת 15 הימים הנוספים, הצדדים חופשיים להגיש כל תביעה לכל ערכאה, וחלים הכללים המשפטיים הרגילים בעניין זה.

בקשות ותובענות במקרים דחופים, בהם אין עיכוב הליכים:

במקרים בהם יש בקשות או תובענות דחופות כפי שיפורט, ניתן לפנות לערכאה המשפטיות המוסמכת למרות תקופת עיכוב ההליכים, באמצעות טופס בקשה לסעד דחוף (טופס 6 בתוספת לתקנות):

אם הוגשה בקשה לישוב סכסוך והצדדים לא קבעו הסדרים זמניים בהסכמה בעניין מזונות או החזקת ילדים, הם רשאים להגיש בקשה בעניין לערכאה המוסמכת.

צד לבקשה ליישוב סכסוך רשאי להגיש לערכאה השיפוטית המוסמכת בקשה לסעד זמני לשמירת המצב הקיים לעיקול או לעיכוב יציאה מן הארץ.

בקשה לאישור פעולה דחופה רפואית בקטין (כגון: בדיקה, טיפול ואשפוז פסיכיאטרי דחופים כשאין הסכמה בין ההורים).

בקשה להנפקת דרכון ולאישור ליציאת קטין לחוץ לארץ לפעילות חינוכית קבוצתית.

בקשה דחופה בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, במקרים בהם המתנה לפגישת המהו"ת הראשונה תגרום נזק לצדדים או לילדיהם.

תביעה דחופה לגירושין כשהנתבע המתגורר מחוץ לישראל נמצא בישראל, אם המתנה לתום הליך יישוב הסכסוך עלולה למנוע את התרת הנישואין.

מתי ניתן לקצר תקופת עיכוב הליכים של יישוב סכסוך במשפחה?

במקרים הבאים, הערכאה השיפוטית המוסמכת רשאית לקצר את תקופת עיכוב ההליכים לבקשת אחד הצדדים, שהוגשה באמצעות טופס בקשה לקיצור או הארכה של תקופת עיכוב ההליכים (טופס 7 בתוספת לתקנות):

אם אתם צריכים להגיש בקשה דחופה בעניין העברת ילד למסגרת חינוכית.
אם אתם צריכים להגיש בקשה דחופה למתן טיפול פסיכולוגי או בקשה שאינה דחופה בעניין בדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטרי בקטין.
אם אתם צריכים להגיש תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם הוגשה בקשה חדשה ליישוב סכסוך בתוך שנה מהגשת בקשה קודמת כאמור שלגביה חלפה תקופת עיכוב ההליכים, או אם מתקיימת בין הצדדים התדיינות שיפוטית בעניין אחר של סכסוך משפחתי בערכאה שיפוטית כלשהי או שהתדיינות כאמור הסכתיימה בתוך השנה שקדנה להגשת הבקשה החדשה.
אם אתם צריכים להגיש בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר, במקרים חריגים שבהם המתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק לאחד מצדדים או לילדיכם.
אם אתם צריכים להגיש תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם כתובת הצד השני אינה ידועה או שהוא מתגורר מחוץ לישראל או שוהה מחוץ לישראל לתקופה שאיננה מאפשרת את קיום פגישות המהו"ת.
אם אתם צריכים להגיש תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם נגד הצד השני הוגש כתב אישום, עקב עבירות אלימות או מין כנגד בן או בת הזוג או כנגד ילדם של בני הזוג של אחד מכם.
אם אתם צריכים להגיש תובענה בעניין של סכסוך משפחתי, אם אחד הצדדים הוא אסיר או עצור עד תום ההליכים.
אם אתם צריכים להגיש תובענה של אישה הנמצאת במקלט לנשים מוכות.
אם אתם צריכים להגיש בקשה לאכיפה והכרה של פסק דין זר שבסמכות בית המשפט לענייני משפחה.
אם אתם צריכים להגיש תובענה לחלוקת רכוש או לפסיקת מזונות אם לאחד הצדדים הוצא צו כינוס או מתנהל בעניינו הליך פשיטת רגל.
במקרה חריג שבו המליצה יחידת הסיוע לאפשר הגשת תובענה בעניין מסוים מן הטעם שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
נשמח לסייע 03-7949755

טיפ:

בשל העומס הרב על יחידות הסיוע, ברוב המקרים פגישות המהו"ת אינן נקבעות בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה, אלא במועדים מאוחרים יותר.

במקרה זה, ניתן לבקש מהערכאה השיפוטית המוסמכת קיצור תקופת עיכוב ההליכים, גם אם לא מתקיימים התנאים הנזכרים כאן.

הארכת תקופת עיכוב ההליכים:

הערכאה השיפוטית המוסמכת רשאית להאריך את תקופת עיכוב ההליכים לבקשת אחד הצדדים, שהוגשה באמצעות טופס בקשה לקיצור או הארכה של תקופת עיכוב ההליכים (טופס 7 בתוספת לתקנות):

הצד השני גרם לביטול פגישות מהו"ת או לא הופיע אליהן בחוסר תום לב;

נבצר מאחד מהצדדים להשתתף בפגישות המהו"ת בתוך התקופה שנועדה לכך בשל אבל, מחלה או מחלה של בן משפחה מדרגה ראשונה;

מקרים שבהם אחד הצדדים לבקשה ליישוב סכסוך היה מחוץ לישראל במועד הגשת הבקשה והארכת תקופת עיכוב ההליכים נדרשת כדי לאפשר את קיומן של פגישות המהו"ת ובלבד שאותו צד צפוי לשוב בתוך זמן קצר.

דברים שחשוב לדעת

הטיפול ביחידות הסיוע אינו כרוך בתשלום.
הזמנה לפגישת מהו"ת היא כמו הזמנה לבית משפט וחובה על הצדדים להתייצב לפגישה.
מי שמגיש את הבקשה לישוב סכסוך מקבל על פי החוק תקופת זמן של 15 ימים בה יוכל לבחור ראשון את הערכאה בה יתברר הסכסוך (במקרה בו הצדדים לא יצליחו ליישב את הסכסוך בדרכי שלום בהסכמה).
מי שזכאי לסיוע משפטי בתחום משפחה ומעמד אישי מטעם האגף לסיוע משפטי, זכאי לליווי וייעוץ של עורך דין במהלך הפגישות ביחידות הסיוע וכן להשתתפות בשכר הטרחה של המגשר במקרה שהצדדים בוחרים לפתור את הסכסוך באמצעות הליך גישור.
יחידות הסיוע מעניקות סדנאות מידע חינמיות להורים הנמצאים בהליכי גירושין ופרידה, בכדי לסייע להם להתמודד מול ילדיהם עם הקשיים הנובעים מהגירושין. למידע נוסף ראו סדנאות מידע להורים בהליכי פרידה וגירושין מטעם יחידות הסיוע שליד בתי המשפט.
נשמח לסייע 03-7949755

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות