בקשה של חייב לפריסת חוב מזונות עבר בהוצאה לפועל

תוכן עניינים

בקשה של חייב לפריסת חוב מזונות קטינים לתשלומים בהוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל קובע כי חייב שאינו יכול לעמוד בתשלום חוב המזונות, יכול להגיש בקשה לחקירת יכולת במטרה לפרוס את החוב לתשלומים. יחד עם זאת, על פי הפסיקה פריסת חוב המזונות לתשלומים תתאפשר בנסיבות חריגות בהן תשלום החוב במלואו יותיר את החייב ללא אמצעים למחייתו

מהן אותן נסיבות חריגות המאפשרות פריסת חוב של חייב מזונות לתשלומים?

הפסיקה קובעת כי על רשם ההוצאה לפועל להתרשם כי החייב מצוי במצב כלכלי כה קיצוני שאם לא ייפרס החוב לתשלומים הוא יגיע לפת לחם של ממש. על כן בטרם הגשה לבקשה לפריסת החוב לתשלומים בהוצאה לפועל יש להכין מבעוד מועד את כל המסמכים המלמדים על מצבכם הכלכלי והרפואי על מנת לסייע לרשם ההוצאה לפועל לקבל החלטה מושכלת.

גם במקרה של פריסת חוב המזונות בהוצאה לפועל לתשלומים הכלל הקובע הוא הכלל הרגיל שחייב שלא ישלם את חובו ולא יתייצב לחקירת יכולת או לא יעמוד בדרישות הרשם בחקירת יכולת, עשוי להיחשב כחייב שמשתמט מתשלום חובותיו, וניתן להטיל עליו הגבלות שונות ואף מאסר

למידע נוסף ראו מדריך לבעלי חוב בתיקי הוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

טפסים לבקשה לפריסת חוב עבר

הטפסים הרלבנטיים עבור הגשת בקשת חייב לזימון לדיון או לחקירת יכולת הינם טופס 400 וכן שאלון וכתב ויתור על סודיות טופס 529.

כפי שהסברתי כבר קודם הדבר החשוב ביותר הוא לא להתעלם מחוב המזונות וחייב בהוצאה לפועל שלאיכול לעמוד בתשלום מלוא חוב המזונות הנקוב באזהרה, צריךלהתייצב לחקירת יכולת מול רשם ההוצאה לפועל במסגרת תקופת האזהרה. אם החייב אינו מתייצב עלולים להוציא נגדו פקודת מאסר.

להסבר איך מבטלים פקודת מאסר בגלל מזונות לחץ ממש כאן.

לבקשה של חייב לפרסת חוב מזונות עבר בהוצאה לפועל יש לצרף את המסמכים הבאים, כאשר הם חתומים על ידי החייב:

 1. שאלון וכתב ויתור על סודיות (טופס 529).
 2. צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 3. מסמכים התומכים בתשובות לשאלון (כגון: צילום דף חשבון בנק, דפי חיוב כרטיסי אשראי וכו').
 4. המסמכים המפורטים בתחתית טופס ויתור על סודיות:
 5. צילום/העתק של תעודת הזהות כולל הספח.
 6. תלושי משכורת- 6 תלושים אחרונים של המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו.
 7. אישור מבטוח לאומי על קבלת קצבת ילדים או קצבאות/גמלאות אחרות, לרבות אבטלה או הבטחת הכנסה, על ידי המבקש/ת ו/או בן/בת זוגו.
 8. דפי חשבון המפרטים פעולות בחשבונות עו"ש של המבקש/ת, בן/בת זוגו, ושאר בני ביתו ל-6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 9. מסמך "פרופיל לקוח" או מסמך "אישור יתרות" מכל מוסד בנקאי בו מתנהלים חשבונות ע"ש המבקש/ת, בן/בת זוגו, ושאר בני ביתו.
 10. אישורים על יתרות הכספים המופקדים בקופות גמל, תכניות חסכון, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחים מסוגים שונים של המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו. יש לציין לכל תוכנית/קרן/קופה מועד הפיכתה לנזילה.
 11. עותק מתדפיס פירוט חיובי כרטיסי אשראי של המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו לתקופה של 6 חודשים טרם הגשת הבקשה או טרם ביטולם.
 12. חשבונות חשמל, ארנונה, מים, גז, טלפון, טלפון סלולארי ל-6 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה.
 13. אם המבקש/ת גר/ה בשכירות יש להמציא חוזה שכירות.
 14. מסמכי בעלות ברכב או כלי אחר, של המבקש/ת בן/בת זוגו ושאר בני ביתו, לרבות מסמכי שעבוד ו/או משכון.
 15. מסמכים המעידים על בעלות ו/או שימוש בנכסים כגון דירה, מקרקעין אחרים (נסח טאבו, אישור חברה משכנת, חוזה שכירות וכד) של המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו.
 16. העתק מהסכם גירושין וגט או הסכם יחסי ממון עם בן/בת הזוג של המבקש/ת.
 17. מומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד גירושין  בטרם הגשת הבקשה על מנת לוודא שהבקשה ערוכה כראוי ומגובה בתצהיר.
טבלה ערוכה ומלאה המציגה לגולש את מלוא המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לפריסת חוב מזונות עבר
טבלה מלאה המסכמת את כל המסמכים הנדרשים בבקשה לפריסת חוב מזונות עבר

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות