צו הגנה המדריך המלא מעודכן (2020)

מהו צו הגנה וכיצד הוא מנוסח?

צו הגנה כלשונו כן הוא, מיועד להגן על אדם מסויים מפני אדם אחר באמצעות צו שיפוטי אשר נקרא צו הגנה. בצו ההגנה מבקשים את הרחקתו של האדם הפוגע מהאדם הנפגע. צו ההגנה מוגש מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה אשר קובע כדלקמן: סע' 3 לחוק קובע : "לבקשת בן משפחה ….רשאי בית המשפט לתת צו הגנה מפני אדם אם ראה כי נתקיים אחד מאלה: (1) בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג באלימות בבן משפחתו ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין; (2) התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין; (3) התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו".

תוכן עניינים

קיומה של סכנה פיזית או נפשית מצד המתעלל

המטרה של צו ההגנה היא הרחקתו של בן המשפחה שנוקט באלימות מיידית בסמוך לאירועי האלימות. כך למשל אם מדובר באלימות של בעל כלפי אישה או להיפך חשוב להגיע מיידית לאחר האירוע לעורך דין דיני משפחה ולדווח על האירוע ומייד להיוועץ עמו כיצד לנהוג מבחינה משפטית. ככל שחולף הזמן ממועד האירוע יורד הסיכוי לקבלת צו הגנה שכן הסכנה לא תיחשב כשסכנה מיידית. עורך דין דיני משפחה יכין בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד בו ביום בו תגיעו אליו ותוכלו להיכנס לדיון במעמד צד אחד על מנת שתוכלו לקבל הגנה מהאדם האלים. יש לציין כי גם התעללות נפשית מוכרת בפסיקה כהתעללות אשר מקנה זכות לקבלת צו הגנה במעמד צד אחד ולכן אם את או אתה עוברים התעללות נפשית קיימת חשיבות לפנייה לעוורך דין דיני משפחה.

צו הגנה-הרחקת הפוגע באמצעות הטלת מגבלות

כך למשל במקרה בו הוגש צו הגנה של קטין כנגד אביו ביקש הקטין את הדברים הבאים:

א.לאסור על המשיב להימצא בקרבת הקטין במרחק 500 מ' מבית מגורי האם.

ב.לאסור על המשיב להתקרב לקטין בכל מקום אחר בו הוא נמצא.

ג.לאסור על המשיב להטריד את המבקשת והקטין בכל דרך ,לרבות בטלפון.

ד.לאסור על המשיב ליצור קשר עם המבקשת או עם מי מבני משפחתה לרבות ילדם המשותף של הצדדים.

ה.לאסור על המשיב לעשות כל פעולה אשר מטרתה להטריד את הקטין, לאיים עליו או לפגוע בו בכל דרך.

בקשה למתן צו הגנה במעמד אחד

בבקשה לצו הגנה בשל דחיפותה בעת שמגישים את הבקשה לצו הגנה נכנסים לאולם השופט ללא מועד דיון שנקבע מראש ואז לאחר חקירה קצרה בה מספרים לשופט את השתלשלות האירועים מחליט השופט גם בלא נוכחות הצד השני לתת צו הגנה במעמד אחד.

צו הגנה-ייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות וללא התחייבות

מכיוון שפנייה לייעוץ משפטי היא קריטית וחשובה יסדנו במשרד קו חם לפניות טלפוניות בנושא צו הגנה ואלימות במשפחה

050-6914314

צו הגנה קטין

צווי הגנה המוגשים על ידי קטינים כנגד הוריהם מהווים סוג מיוחד ורגיש של צווי הגנה ובתי המשפט מטפלים בהם בחומרה יתרה, אם מתגלה כי אכן הקטין חשוף לאלימות.

כבוד השופט זגורי אמר כל כך: " בניגוד לבקשות רגילות לצווי הגנה המוגשים בין בני זוג או קרובי משפחה אחרים, הבקשות המוגשות בשמם של קטינים על ידי מי מהוריהם כנגד ההורה האחר, מעלות קשיים ורגישות מיוחדת: כאשר עסקינן בטענות לאלימות שננקטה על ידי הורה שאינו משמורן במהלך הסדרי הביקורים, אין למעשה בפני בית המשפט עדות "קרבן" מכלי ראשון;האם לא נוכחת על פי רוב בביקורי הקטין אצל אביו. האב בדרך כלל מכחיש הנטען כלפיו (וכך גם כאשר האב משמורן והאם מקבלת קטין להסדרי ביקורים, הגם שמדובר במקרה הפחות שכיח במקומותינו).

צו הגנה קטין בגיל הרך

על כך נוסיף, כי ככל שמדובר בילדים בגיל הרך, קשה מאוד לגבות עדות מהם, להתרשם באשר למהימנות גרסתם ו/או לקבוע האם דבריהם משקפים את שהתרחש בפועל או שמא מדובר גם בתוספות ובדברים שהקטינים חוזרים עליהם לבקשת ההורה המשמורן. משכך, נותר בית המשפט בדרך כלל עם שתי גרסאות מנוגדות ועם מעט מאוד ראיות ישירות (אם בכלל), כאשר בדרך כלל מדובר בעדויות קרובי משפחתם של בעלי הדין…גם העזר שמבקש בית המשפט מגורמים נוספים, כגון רשויות הרווחה והסעד, גורמי חינוך בקהילה,עיון בחקירת משטרה ובמסמכים אחרים הקשורים למשפחה, אינו מקל באופן משמעותי את העומס המורכב (מבחינה ראייתית, שיפוטית ומצפונית), המוטל על שופט שאמור להכריע בסוגייה שכזו בין שתי גרסאות נוגדות באופן כה קוטבי. הקשיים האינהרנטיים הללו כולאים את בית המשפט לענייני משפחה "בין הפטיש לסדן" ובלב המוקד של טענות, אינטרסים ומחלוקות קשות להכרעה מבחינה ראייתית אך גם מהותית. מחד גיסא, בית המשפט מזדעק כל אימת שמועלית טענה של הורה להתעללות ו/או אלימות של אחד ההורים בילדים המשותפים, בוודאי בילדים קטנים בגיל הרך. בכך בית המשפט מגשים תפקידו "כאביהם של הקטינים, "כמגנם של יתומים", וזאת הוא עושה בין השאר גם במתן צווי הגנה כנגד הורים מכים ומתעללים. מאידך גיסא ובאותה נשימה כמעט, נדרש בית המשפט לזהירות מירבית, שעה שהוא מצווה לבחון גם את טענת ההורה "המואשם" באלימות, לפיה מדובר בעלילה זדונית שנרקחה כנגדו, כחלק מהמאבק המשפטי הכולל נשוא סכסוך הגירושין. ומעבר לכל אלה, נדרש בית המשפט אף להגן על זכויותיו של הקטין לקשר עם ההורה המואשם באלימות ולזכויות    אותו הורה       לקשר      עם        הילד….".

צו הגנה לקטין-מפגש עם שופט

שופטים רבים אשר מוגשת לשולחנם בקשה של צו הגנה של קטין כנגד הוריו מזמינים את הקטין לפגישה בלשכתם. מדובר בפגישה מוגנת וחסויה לחלוטין בה משתתפים גם גורמים טיפוליים על מנת לתווך בין תחושות הקטין למעמד המרגש של פגישה בלשכת שופט.

כך למשל באחד המקרים הוזמן קטין שהגיש צו הגנה ללשכתו של השופט וכך כתב השופט בפסק הדין:

"השיחה עם הקטין ארכה כחמישים וחמש דקות ובה נכחו גם מנהלת היחידה לשיתוף ילדים ביחידת הסיוע, הגב' דורית אלון והעוזרת המשפטית שלי.

55. השיחה היתה נעימה ונינוחה. הקטין שיתף פעולה, היה נעים לשיחה והתרשמתי כי הוא ילד נבון הניחן בזיכרון טוב וביכולת ירידה לפרטים .

56. בשיחת רקע כללית שנוהלה בתחילת המפגש, הקטין הפגין בקיאות וזיכרון לפרטים , הן בנושאים הקשורים לסכסוך בין הוריו והן לחוויות אחרות בחייו .

57. כיוון שתוכן הדברים שאמר הקטין בשיחה חסוי , אביא התרשמותי ומסקנותיי באופן אשר לא יחשוף הדברים שנאמרו במלואם כי אם לגבי האירוע הרלוונטי בלבד. תוכנה המלא של השיחה הועלה על הכתב בתרשומת חסויה המצויה בתיק.

58. מדברי הקטין ומהתנהגותו, נקל היה להבחין כי הוא הוכן לשיחה וכי ידע על שום מה ובאיזה עניין הוזמן ללשכתי וזאת, הגם שטען כי אינו יודע מדוע הוזמן לשוחח עימי. ניכר היה מדבריו כי הוא מעורה בסכסוך בין הוריו לפרטיו, גם ברמת המאקרו, מעבר לאירוע הספציפי נשוא הבקשה.

59. יצוין כי לקראת השיחה, הקדיש בית המשפט מחשבה תחילה כיצד להביא ולעודד את הקטין להיפתח ולדבר על האירוע הנטען, לאור רגישותם של הדברים , ואולם למרבה ההפתעה נתחוור במהלך השיחה, כי לא היה בכך צורך שכן הקטין מיוזמתו ניתב את השיחה לאירוע בקניון עוד בשלב השאלות הכלליות ובטרם נשאל ישירות בעניין זה , תוך שהוא מדבר בצורה ישירה , חופשית וקולחת באופן שנוצר רושם של דיקלום חומר ששונן.

עדות קטין בצו הגנה

הקטין העלה מיוזמתו מבלי שנשאל על כך , גם את האירוע בבית הסבים.

61. הגם שכך והגם שהקטין הפגין זכרון ויכולת תיאור לפרטים, הוא לא זכר פרטים מרכזיים ביחס לאירוע בקניון. הקטין לא ידע לתת כל תיאור ממשי של המקום בו התרחש האירוע- אותם שירותים בקניון, ולא ידע להשיב לשאלות שהופנו אליו בהקשר זה כדוגמת איך נראה המקום, האם המעשים נעשו בתוך תא השירותים או מחוצה לו ליד הכיורים והברזים ועוד כהנה.

62. כל שתיאר הקטין הם את המעשים שלכאורה עשו לו המשיבים, ברם מעבר לכך לא ידע לנדב פרטים.

63. התנהלות זו של הקטין, שמחד זכר פרטים רבים והיה מעורה בתיאורים ומאידך, לא זכר ולא יכול היה לתאר דווקא פרטים ויזואלים, "יבשים" אם לכנותם כך, באשר למקום ההתרחשות, מעלה סימני שאלה משמעותיים.

64. התנהגות זו אפשר ויכולה היתה להתפרש כהדחקה של הקטין, כמנגנון הגנה שלו לאור אותה חוויה קשה שנטען שעבר ואולם איני סבור כי הדחקה היא ההסבר לדבר. לו אכן היה מדובר במנגנון הדחקה והגנה שפיתח לעצמו הקטין, סביר היה שידחיק פרטים על האקט עצמו, על אותם מעשים שנעשו בו – כל אותם פרטי מידע שנידב כאמור מיוזמתו וללא כל קושי ולא ידחיק דווקא פרטים טכניים אחרים .

65. לשאלתי כיצד הגיע לשירותים באותה פעם, האם בקש ללכת לשירותים , השיב הקטין כי לא בקש ללכת אלא המשיבים אמרו לו שמחכה לו הפתעה. לדבריו, המשיבים "פיתו" אותו. לשאלתי האם בקש ללכת לשירותים או האם היה בפועל בשירותים בקניון באותו מפגש מעבר לאותה פעם, בין אם אותם שירותים או אחרים, השיב בשלילה .

פירוט מעשים בצו הגנה

66. הקטין פירט את המעשים שבוצעו בו בשירותים, כאשר היתה זו הפעם הראשונה בה הועמדה גרסה אודות המעשים המיוחסים למשיבים, שכן כאמור לעיל, האם לא הציגה גרסה בהירה ומפורטת בעניין זה עד אותו שלב אלא רק בסיכומיה. יודגש כי הקטין תיאר מעשים אחרים שלכאורה בוצעו בו שלא תאמו את גרסת האם בסיכומיה בדבר טלטול, ניעור ומכות בישבן .

67. הקטין תיאר מעשה נוסף שלדבריו בוצע בו בקניון על ידי מי מהמשיבים, לאחר האירוע בשירותים. מדובר באירוע אשר זכרו לא בא בטענות האם, בטענותיה בכתב או בעל פה , ואשר הוא חסר היגיון נוכח עובדות המקרה שאינן שנויות במחלוקת.

68. לשאלה אם הוא זוכר מה קרה איתו לאחר ששב הביתה ואיך הרגיש, השיב רק כי סיפר לאמו על מה שקרה.

69. לשאלתי האם המשיבים אמרו לו מדוע הם מתנהגים אליו כך, השיב הקטין בשלילה. לשאלתי מה הסיבה לדעתו לכך שהמשיבים פגעו בו ומה לדעתו הביא אותם לנהוג כך, לא ידע הקטין להשיב.

70. הקטין לא עשה שימוש בשיחה במילה "טלטול" אשר הועלתה בדיון כדוגמא למילה "גבוהה" שהוא עושה בה שימוש. עם זאת , יצוין כי במהלך השיחה עשה הקטין שימוש כמה וכמה פעמים במילים שאינן מתאימות לבני גילו, ואשר מסופקני אם ניתן להסבירן בנימוק של שפה עשירה של הקטין.

71. התרשמותי מהשיחה עם הקטין, מהתנהגותו ותוכן דבריו, הינה כי הדברים שתיאר ביחס לאירוע בקניון אינם משקפים את שחווה בפועל. את זאת אני מבסס בייחוד על אלה :

א. המהירות בה העלה הקטין את האירוע בקניון והאירוע בבית הסבים מיוזמתו ומבלי שנשאל על כך ישירות.

ב. אופן סיפור הדברים נחזה יותר להיות אמירות שנאמרו על-ידו לאחר שינון ולימוד מאשר דיבור ספונטני .

ג. חוסר יכולתו של הקטין ליתן תיאור ולו שטחי של מקום ההתרחשות, מחזק את גרסת המשיבים לפיה לא פקדו עם הקטין את השירותים בכל זמן שהותם בקניון. ב"כ האם תמהה נוכח גרסה זו של המשיבים, כיצד ייתכן שילד בגילו של הקטין לא נזקק לשירותים במשך כמה שעות , ואולם אין תמיהה זו מחלישה או מפריכה את גרסת המשיבים, שכן הקטין אמר במפורש כי לא בקש ללכת לשירותים בכל זמן שהותו בקניון וכי הסיבה שהגיע לשירותים באותה פעם היתה כי נאמר שמחכה לו שם הפתעה.

ד. אי ההתאמה בין גרסת הקטין לגרסת האם באשר לטיב הפגיעות והמעשים המיוחסים למשיבים , מעוררת סימני שאלה, שעה שהאם בבקשתה נסמכת על תלונת הקטין באוזניה.

ה. תיאור המעשה הנוסף שלכאורה בוצע בקטין, שכאמור הועלה לראשונה מפיו ולא נטען על ידי האם, מצביע אולי על דמיון מפותח, היסחפות שלו לתיאורים שליליים על המשיבים.

ו. העובדה שהקטין לא ידע לומר מדוע נהגו המשיבים כלפיו כפי שנהגו, אינה עולה בקנה אחד עם גרסת האם בתצהירה לפיה : "ל' סיפר בנוכחות בני משפחתי, כי באותו מקום הוא הותקף פיזית ונפשית על ידם ,וככל שהבין ,זאת על רקע תלונתו הקודמת כנגד דודו…." , עד כאן ציטוט מלא של התרשמות בית המשפט מהאירועים שקדמו לבקשה לצו הגנה של הקטין כנגד אביו.

במקרים רבים של קטינים אשר מגישים בקשה לצו הגנה קיימת חשיבות רבה לדרוש לבקש פגישה עם השופט על מנת שהשופט יוכל להתרשם בדרך בלתי אמצעית ישירות מהקטין.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות