ביטול צוואה: איך לבטל צוואה בדרך קלה פשוטה ומשתלמת | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

ביטול צוואה על ידי המצווה

הדרכים לביטולה של צוואה מנויות בסעיף 36 ל- חוק הירושה:

36. "(א) המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.

(ב) צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת".

לכן על פי חוק הירושה בישראל ביטול צוואה יכול להיעשות באחת הדרכים הבאות:

ביטולה במפורש, באחת הצורות לעשיית צוואה;

ביטולה על-ידי השמדתה;

את הצוואה יכול לבטל רק האדם אשר ערך אותה, באחת מהדרכים הבאות (פירוט בהמשך הדף):

השמדתה.

מסירת הודעת ביטול, בכל אחת מהדרכים בהן ניתן לערוך צוואה.

עריכת צוואה חדשה, אשר מבטלת את הצוואה הקודמת.

שימו לב: אם אדם ביטל צוואה ולא ערך צוואה חדשה, הירושה תחולק בין יורשיו בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה

הדרכים לביטול צוואה

השמדת הצוואה

אדם שהשמיד צוואה שערך, ייחשב כמי שהתכוון לבטל אותה.

ההשמדה יכולה להיות, בין היתר, באמצעות גריסה, שריפה או קריעה של הצוואה.

מסירת הודעת ביטול באחת הדרכים לעריכת צוואה

אדם המבקש לבטל צוואה שערך, יכול להודיע על ביטולה באחת הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה

ארבע דרכים שונות לביטול צוואה על ידי המצווה:
ביטול בכתב יד
ביטול בפני עדים
ביטול בפני רשות
ביטול בעל פה

ביטול בכתב-יד- על האדם לערוך מסמך בכתב ידו שבו הוא מודיע על ביטול צוואה שערך, בצירוף תאריך וחתימה.

ביטול בפני עדים- על האדם לערוך מסמך כתוב, בצירוף תאריך, שבו הוא מצהיר כי הוא מבטל צוואה שערך. על האדם להצהיר ולחתום על המסמך בנוכחות שני עדים, אשר נדרשים לחתום על מסמך הביטול.

ביטול בפני רשות- על האדם להודיע על הביטול (בעל-פה או בכתב) בפני אחד מהגורמים הרשמיים באמצעותם ניתן גם לערוך צוואה: שופט, רשם, חבר בבית-דין דתי או הרשם לענייני ירושה.

ביטול בעל-פה- אדם הנוטה למות (גוסס או חולה אנוש ושאין ביכולתו לבטל את הצוואה בדרך אחרת) יכול להודיע בעל-פה, בפני שני עדים אשר מבינים את שפתו, כי הוא מבטל צוואה שערך.

דוגמה לביטול צוואה על ידי המצווה ייעוץ על ידי עורך דין

אדם ערך צוואה בפני עדים ב-18.7.2010

ב-20.05.2019, הודיע והצהיר האדם, בפני הרשם לענייני ירושה באזור מגוריו, כי הוא מבטל את הצוואה שערך באותו מועד והצוואה בוטלה.

עריכת צוואה חדשה

ככלל, אם אדם ערך יותר מצוואה אחת, הצוואה האחרונה שערך תהיה תקפה ואלו שנערכו לפניה יבוטלו, גם אם לא צוין בצוואה החדשה שהיא מבטלת צוואה קודמת.

שימו לב כדאי לזכור

בכל מקרה בראייתי כעורכת דין לענייני צוואות חשוב מאוד לציין  על-גבי צוואה את תאריך עריכתה, כדי שיהיה ניתן במקרה הצורך לקבוע האם מדובר בצוואה האחרונה.

אחת הטענות אשר עולות במסגרת של התנגדות לצוואה היא טענה שהצוואה אינה צוואתו האחרונה של המנוח ולכן כתיבת התאריך היא קריטית לעניין זה.

צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצונו של הנפטר. החוק בישראל מכיר בארבעה סוגים שונים של צוואות, שעל ביצוען מופקד הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים. בעריכת צוואה מומלץ ביותר להיוועץ בעו"ד צוואה שכן עו"ד צוואות יכול לדעת מבעוד מועד מהן הבעיות הצפויות הרלבנטיות ולהימנע מהן בעריכת צוואה ברורה וחד משמעית.

במאמר זה אנו מביאים המלצות מכותבת המאמר עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר אשר עוסקת מזה שנים רבות ומוכרת כעורך דין צוואה מומחה.

עורך דין רחל שחר מהי צוואה?

צוואה היא למעשה הצהרה בכתב, המהווה מסמך משפטי על פי חוקי מדינת ישראל.

מסמך משפטי זה מסדיר את חלוקת הרכוש של אדם לאחר מותו.

חוק הירושה בישראל מכיר בארבע סוגי צוואות:

  1. צוואה בכתב יד
  2. צוואה בפני עדים
  3. צוואה בפני רשות
  4. צוואה בעל פה.

    אך החוק  אינו מגדיר הוראות ספציפיות לאופן עריכת הצוואה.

איך ניתן לבטל צוואה שערכתי?

ביטול בכתב-יד- על האדם לערוך מסמך בכתב ידו שבו הוא מודיע על ביטול צוואה שערך, בצירוף תאריך וחתימה.
ביטול בפני עדים- על האדם לערוך מסמך כתוב, בצירוף תאריך, שבו הוא מצהיר כי הוא מבטל צוואה שערך. על האדם להצהיר ולחתום על המסמך בנוכחות שני עדים, אשר נדרשים לחתום על מסמך הביטול.
ביטול בפני רשות- על האדם להודיע על הביטול (בעל-פה או בכתב) בפני אחד מהגורמים הרשמיים באמצעותם ניתן גם לערוך צוואה: שופט, רשם, חבר בבית-דין דתי או הרשם לענייני ירושה.
ביטול בעל-פה- אדם הנוטה למות (גוסס או חולה אנוש ושאין ביכולתו לבטל את הצוואה בדרך אחרת) יכול להודיע בעל-פה, בפני שני עדים אשר מבינים את שפתו, כי הוא מבטל צוואה שערך.

כמה צוואות יכול לערוך אדם?

כמה שירצה אבל הצוואה האחרונה קובעת ולכן חשוב לציין תאריך בצוואה

כמה עולה לעשות צוואה?

עלות צוואה תלויה במורכבות שלה והיא נעה בין 1500-2500 לצוואה

כיצד מגישים התנגדות לצוואה?

כתבתי מאמר שלם בנושא התנגדות לצוואה ללא עורך דין ואשמח שתקראו אותו זה יעניק לכם הרבה מידע

האם כדאי לכתוב צוואה לבד או עם עורך דין

מומלץ ביותר לערוך צוואה עם עורך דין ועם עדים שיכולים אחר כך להעיד שראו שאתם כשירים קוגניטיבית

הצוואה יכולה להתייחס לכל רכוש שהיה לאדם בעת מותו, ולכלול הוראות מדויקות ותנאים לביצועה ולחלוקת הרכוש, ומנגד יכולה הצוואה להיות כללית ולפרט רק קווים מנחים כלליים לביצועה.

אין הגבלה גם על מספר הצוואות שיכול אדם להשאיר אחריו, אך הצוואה המאוחרת התקפה שתקוים, ומבטלת צוואות שקודמות לה ועל כן החשיבות הרבה שבהכנסת תאריך לכל צוואה שאנו עורכים על מנת למנוע מצב של התנגדות לצוואה.

משתמע מכך שהצוואה המאוחרת היא הקובעת בכל מצב.

עו"ד רחל רייצ'ל שחר באילו מקרים כדאי לערוך צוואה?

כעורכת דין בתחום הצוואות והירושות מזה שנים ראיתי מקרים רבים של סכסוכי ירושה ועל כן אני ממליצה לכל אחד לעשות צוואה.

יחד עם זאת קיימים מקרים שבהם באופן מובהק ממש חובה לערוך צוואה באמצעות עו"ד לענייני צוואות ואלו הם המקרים ובכולם ממומלץ ביותר לעורך את

ידועים בציבור: מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.

 פיצול הירושה: מקרים שבהם אדם מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרוביו או   לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.

כאשר אדם למשל מעוניין להוריש את כל רכושו לעמותה לטיפול בבעלי חיים מוטב מאוד שיכתוב צוואה ואף יציין מבעוד מועד בחוות דעת המאשרת כי הוא כשיר קוגניטיבית שכן כמעט אין ספק שיורשיו החוקיים אשר חיכו כל חייהם לליטרת הבשר יתנגדו להורשת "כספם" ורכושם לבעלי חיים.

 זכויות ברכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה.

בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי: חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה.

 זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לו יהיו לו ילדים.

 זוג שנשוי בפרק ב'  שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.

 עו"ד רחל רייצ'ל שחר באלו סוגי צוואות מכיר החוק הישראלי?

החוק הישראלי מכיר בכמה סוגי צוואות: 

צוואה בכתב יד: כתובה כולה בידי המצווה, וחתומה בחתימתו ובכתב ידו. על פי סעיף 19 לחוק הירושה, נושאת את תאריך עריכתה, גם הוא בכתב ידו של המצווה.

צוואה בפני עדים: נעשית בכתב, נושאת תאריך, נחתמת בידי המצווה בפני שני עדים.

על פי סעיף 20 לחוק הירושה, המצווה חייב להצהיר בפני העדים כי זו צוואתו, ובאותו מעמד חותמים גם העדים על הצוואה כדי לאשר שהיו עדים לעריכתה בידי המצווה.

הצוואה יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, אך החתימות חייבות להיות בכתב ידם של המצווה והעדים, ולהיחתם במועד עריכת הצוואה ולא במועד מאוחר יותר. מומלץ כי לפחות אחד העדים יהיה עורך דין המתמחה בעריכת צוואות, כדי למנוע מהמצווה טעויות שעלולות לאחר מותו להביא לפסילת הצוואה.

צוואה בפני רשות: על פי סעיף 22 לחוק הירושה, צוואה בפני רשות היא צוואה הנאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני שופט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון. אם הצוואה נאמרת בעל פה היא מוקראת למצווה בידי הרשות, ובסופה יבואו הצהרה, חתימת הרשות ואישור הרשות על מועד עריכת הצוואה וכי הצוואה נערכה בידי המצווה.

צוואה בעל פה: ידועה גם בשם צוואת "שכיב מרע". על פי סעיף 23 לחוק הירושה אפשרות זו קיימת רק במקרה שהמצווה נמצא על סף מוות, או רואה עצמו במצב כזה.

צוואה בעל פה צריכה להיעשות בפני שני עדים המבינים את שפת המצווה, ועליהם לרשום אותה בזיכרון דברים הכולל את תוכן הציווי, התאריך והנסיבות שהביאו לעריכתה. לאחר מכן יש להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה בעל פה בטלה לאחר חודש, אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה והמצווה עודנו בין החיים.

עו"ד רחל רייצ'ל שחר מי מי יכול לרשת על פי צוואה?

אדם יכול להוריש באמצעות צוואה גם לילדים שייוולדו בתוך 300 ימים מיום פטירתו.

כך אם האישה בהריון ואתה מעוניין להוריש את כל רכושך לילד שייוולד ניתן לעשות זאת בתנאים הרשומים לעיל.

אם המוריש מציין זאת בפירוש בצוואתו, הוא רשאי להוריש את רכושו גם לתאגידים, ובמקרה כזה הזוכים בנכסי התאגיד הם אלו אשר זכאים ליהנות מנכסי העיזבון שהתאגיד זכה בהם.

מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו, אינו יכול לרשת אותו, גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו.

 גם מי שהורשע בפלילים בהעלמת צוואתו האחרונה של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל אלה, אינו יכול לרשת.

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.