איך מפקידים צוואה מרחוק בשני צעדים פשוטים? | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

שירות חדש של הרשם לענייני ירושה שירות זה מאפשר לכל אדם שערך צוואה, עם עורך דין או ללא עורך דין להפקיד את הצוואה מרחוק אצל הרשם לענייני ירושה ולאחר מכן לשלוח את הצוואה המקורית למשרדי רשם הירושה. הפקדת צוואה מבטיחה כי לאחר פטירת האדם צוואתו תיפתח ותימסר לזוכים על פי הצוואה. בנוסף מאפשר שירות זה לנוטריונים להפקיד מרחוק צוואה נוטריונית עבור מצווה.

עו

לצורך הפקדת צוואה מרחוק קיים שירות של הרשם לענייני ירושה שירות זה מאפשר לכל אדם שערך צוואה, עם עורך דין או ללא עורך דין להפקיד את הצוואה מרחוק אצל הרשם לענייני ירושה ולאחר מכן לשלוח את הצוואה המקורית למשרדי רשם הירושה. הפקדת צוואה מבטיחה כי לאחר פטירת האדם צוואתו תיפתח ותימסר לזוכים על פי הצוואה. בנוסף מאפשר שירות זה לנוטריונים להפקיד מרחוק צוואה נוטריונית עבור מצווה.

כיצד ניתן לקבל מידע בנושא ירושה? ניתן לפנות לרשם לענייני ירושה בתל אביב  בדרכים הבאות דואר אלקטרוני:  rashamtlv@justice.gov.il שימו לב צוות המחלקה איננו מספק ייעוץ משפטי. כתובות הדואר האלקטרוני נועדו ליצירת קשר עם הצוות ואינן מיועדות לצורך המצאת כתבי בית דין.
פרטי התקשרות טלפון: * 2416 פקס:  02-6467548 מענה טלפוני מענה ממוחשב מזהה דיבור 24 שעות ביממה אם ברצונכם בשיחת ייעוץ עם עורך דין ירושה ממשרדנו צרו קשר בימים א-ה 09:00-18:00 לטלפון 03-7949755 נא הכינו שאלתכם מראש בטרם הפנייה וזאת לייעול השירות למשרדנו נסיון רב ואנו מתמחים בענייני ירושות שירותים: טיפול בהתנגדות לצוואה, בקשה לצו קיום צוואה, עריכת צוואה, התנגדות לצו ירושה דיני ירושה.
דרכי פנייה לייעוץ בנושא צוואה

איך מפקידים צוואה מרחוק כתובת אתר הרשם לענייני ירושה

תיאור השירות החדש של הרשם לענייני ירושה מופיע במלואו באתר הרשם לענייני ירושה >>>

כל מי שערך צוואה בכתב יד או על ידי עדים או בפני נוטריון ומעוניין להפקיד את הצוואה, בעודו בחיים, יכול להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. לאחר הפקדת הצוואה ניתנת הזכות למצווה לקבל אותה חזרה בכל עת.

בצוואה הדדית יש לבצע הפקדה עבור כל מצווה בנפרד. הפקדת צוואה היא מעשה אישי ורק המצווה בעצמו יכול לבצע הפקדה מהאזור האישי שלו. לא ניתן לבצע הפקדה מרחוק עבור אדם אחר.

שימו לב גם אם ערכתם צוואה אצל עורך דין צוואה, הוא לא יוכל להפקיד את הצוואה בעבורכם שכן הפקדת צוואה הינה מעשה אישי של האדם המצווה ורק הוא יכול לעשות זאת מהאזור האישי שלו.

נוטריון יכול להפקיד צוואה נוטריונית עבור מצווה ככל שהמצווה מעוניין בכך וזאת תוך 30 יום ממועד עשיית הצוואה.

הפקדת צוואה ברשם לענייני ירושה הינה רשות ולא חובה. הצוואה בתוקף גם ללא הפקדה.

איך מפקידים צוואה מרחוק מדריך על ידי עורכת דין צוואות רחל שחר

מי יכול להפקיד צוואה מרחוק?

קיימים מספר תנאים לכך שניתן יהיה להפקיד צוואה מרחוק
המצווה הינו בעל מספר תעודת זיהוי ישראלית.
הפקדה היא מעשה אישי ורק המצווה בעצמו או נוטריון יכול לבצע הפקדה במערכת המקוונת.
בצוואה הדדית יש לבצע הפקדה מרחוק עבור כל מצווה בנפרד מהאזור האישי שלו ולשלם אגרה נפרדת.
4 קיים העתק צבעוני סרוק של הצוואה כקובץ PDF, JPG, PNG.
מי יכול להפקיד צוואה מרחוק?

איזה מסמכים נדרשים לצורך הפקדת צוואה מרחוק?

צוואה מקורית.
עותק צבעוני סרוק של הצוואה כקובץ PDF, JPG, PNG
אישור על תשלום אגרה עבור הפקדת צוואה.
איזה מסמכים נדרשים לצורך הפקדת צוואה מרחוק?

להלן אפשרויות התשלום עבור הפקדת צוואה מרחוק על ידי נוטריון או לבד

באופן מקוון
תשלום אגרת "הפקדה של צוואה" באופן מקוון באמצעות שירות התשלומים הממשלתי. 
החזרת צוואה אינה כרוכה בתשלום אגרה.
בנק הדואר
לצורך קבלת שוברים לתשלום בבנק הדואר, יש לפנות למרכז השירות והמידע בדואר אלקטרוני: Moked-Yerushot@justice.gov.il.
תשומת הלב כי במידה ומבוצע תשלום בבנק הדואר ניתן לבצע הפקדה מרחוק רק לאחר שחלפו 24 שעות מהתשלום.
לתשומת ליבכם, על תשלומים המשולמים למדינה לא מתווספת לרוב חובת תשלום מע"מ, ולכן, המדינה לא נדרשת להפיק בגינם חשבונית מס (לא קיים רכיב מע"מ).
ניתן לדרוש הכרה בהוצאות אלה לפי העניין ובהתאם לפקודת מס הכנסה.
נוכח משבר הקורונה ניתן לבצע הפקדת צוואות מרחוק בלבד.
ניתן לבצע הפקדת צוואה מרחוק רק אחרי רישום לאזור האישי הממשלתי .
לאחר קבלת אישור על ביצוע ההפקדה במייל או בהודעת טקסט יש לשלוח את הצוואה המקורית ללשכת הרשם לענייני ירושה הקרובה למקום מגורי המצווה תוך 45 יום לצוואה המקורית.
עליכם לצרף לצוואה המקורית מכתב בו יצוין מספר ההפקדה אשר מופיע באישור .
ניתן למסור את הצוואה המקורית, לאחר ההפקדה המקוונת, גם בתיבות ההפקדה המוצבות מחוץ לכל לשכה.
המשך הטיפול בבקשה
לאחר קבלת אישור על ביצוע ההפקדה במייל או בהודעת טקסט, יש לשלוח את הצוואה המקורית ללשכת הרשם לענייני ירושה הקרובה למקום מגורי המצווה תוך 45 יום לצוואה המקורית יש לצרף מכתב בו יצוין מספר הפעולה אשר מופיע באישור. ניתן למסור את הצוואה המקורית, לאחר ההפקדה המקוונת, גם בתיבות ההפקדה המוצבות מחוץ לכל לשכה.
ההפקדה נרשמת במרשם ארצי חסוי המנוהל באגף האפוטרופוס הכללי.
הפקדת צוואה ללא עורך דין

ניתן לבצע הפקדת צוואה מרחוק רק אחרי רישום לאזור האישי הממשלתי .

לאחר קבלת אישור על ביצוע ההפקדה במייל או בהודעת טקסט יש לשלוח את הצוואה המקורית ללשכת הרשם לענייני ירושה הקרובה למקום מגורי המצווה תוך 45 יום לצוואה המקורית.

עליכם לצרף לצוואה המקורית מכתב בו יצוין מספר ההפקדה אשר מופיע באישור .

ניתן למסור את הצוואה המקורית, לאחר ההפקדה המקוונת, גם בתיבות ההפקדה המוצבות מחוץ לכל לשכה.

המשך הטיפול בבקשה להפקדת צוואה

לאחר קבלת אישור על ביצוע ההפקדה במייל או בהודעת טקסט, יש לשלוח את הצוואה המקורית ללשכת הרשם לענייני ירושה הקרובה למקום מגורי המצווה תוך 45 יום לצוואה המקורית יש לצרף מכתב בו יצוין מספר הפעולה אשר מופיע באישור. ניתן למסור את הצוואה המקורית, לאחר ההפקדה המקוונת, גם בתיבות ההפקדה המוצבות מחוץ לכל לשכה.

ההפקדה נרשמת במרשם ארצי חסוי המנוהל באגף האפוטרופוס הכללי.

כל עוד המצווה (האדם שכתב את הצוואה) בחיים, אין לאף אחד  זכות לעיין בצוואה שהופקדה או לקבל מידע בדבר הפקדתה.

המצווה יכול לקבל חזרה בכל עת צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה. החזרת צוואה מתבצעת כאשר המצווה מגיע ללשכת הרשם לענייני ירושה, מזדהה באמצעות תעודה מזהה עם תמונה עדכנית ומבקש לקבל בחזרה את הצוואה שהפקיד. 

לאחר שמוגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה, מזכירות הרשם לענייני ירושה בודקת האם הופקדה צוואה על ידי המנוח, ובמידה וכן היא נפתחת על ידי הרשם לענייני ירושה בכדי שלא יינתן צו המתעלם מהצוואה.

במידה והצוואה הופקדה והמצווה נפטר ולא הוגשה כל בקשה בעניין הצוואה, לאחר שלושה חודשים ממועד הפטירה יפתח הרשם לעניין ירושה את הצוואה ביוזמתו ותימסר הודעה על קיומה של הצוואה ל-"זכאים על-פי הצוואה" (אלה אשר מופיעים בצוואה).

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.