ביטול צוואה על ידי המצווה זו זכותכם! מה התהליך וכמה זה עולה

העובדה שאתם זוכים בצוואה אינה מספיקה. פעמים רבות לאחר שתגלו כי אתם זוכים על פי צוואה תגלו למרבה הצער כי דווקא האח אשר בילה את כל ימיו בחופשות בחו"ל בשעה שאתם טיפלתם במסירות בהוריכם, דווקא הוא מגיש התנגדות לצוואה ומערער על זכותכם לרשת את המנוח ולכבד את רצונו.

עו

ביטול צוואה על פי חוק הירושה? 3 אפשרויות לביטול צוואה

בסעיף 36 של חוק הירושה מתוארות הדרכים בהן מותר זה וחוקי לבטל צוואתו של אדם.

  1. ביטול על-ידי המצווה

 

(א) המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על-ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על-ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.

 

(ב) צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.

 החוק מפרט 3 דרכים לביטול צוואה על ידי המצווה  נציג את כולן כעת:

הדרך הראשונה לביטול צוואה היא על ידי הצהרה על כך באותה התצורה בה היא נערכה. כלומר, אם ערך אדם את צוואתו בעזרת נוטריון (צוואה בפני רשות), יהיה עליו לבטלה דרכו, ואילו ערך אותה בכתב ידו (צוואה בכתב יד), יהיה עליו להצהיר בכתב ידו על ביטולה. צוואה בפני רשות יכולה להיות כמובן גם כזו שנערכה בפני בית משפט או בית דין רבני ועל כן גם אלו רלוונטיים לסעיף זה. צוואה שבעל פה יכולה להתבטל על ידי הצהרה שבעל פה בפני עד אחד לפחות, וכך גם צוואה בעדים. יש לציין כי על אף שצוואה בעדים חייבת על פי החוק להיערך בפני שני עדים, ביטולה מחייב רק עד אחד כשיר.

הדרך השנייה לביטולה של צוואה על פי חוק הירושה היא עריכת צוואה חדשה וחוקית שתבטל את קודמותיה. כיום נהוג להוסיף סעיף המבטל צוואות קודמות בכל צוואה חדשה שנערכת והעניין מוכר לעורכי הדין והנוטריונים המסייעים בעריכה. למרות זאת, חשוב לשים לב לכך כיוון שאם לא יהיה מצוי סעיף שכזה בצוואה המאוחרת, היא אינה תבטל את הצוואה הקודמת, אלא רק את הסעיפים המנוגדים לתוכן הצוואה החדשה. הסיבה לכך היא שהחוק מעריך כי כל עוד לא נסתרו דברי הצוואה הקודמת, מטרת זו המאוחרת תהא להוסיף עליה, וזאת מתוך שאיפת החוק להיצמד לרצונו הכנה של המצוות. במקרה של צוואה המוסיפה על צוואה, עם פטירת המצוות יוצאו שני צווי קיום צוואה נפרדים, וזהו תרחיש שמוטב להימנע ממנו.

הדרך השלישית והאחרונה שמציע חוק הירושה לאדם המבקש לבטל את צוואתו, היא השמדה של המסמך ללא הותרת עותקים כאלו ואחרים. על הבעייתיות שמעלה אפשרות זו נרחיב בהמשך המאמר.

מה עוד קובע חוק הירושה בעניין ביטול צוואה?

שני עניינים נוספים שמוטב לציין בעניי ביטול צוואה כפי שמגדיר החוק:

  1. ביטול צוואה אפשר שיעשה אך ורק על ידי המצוות בימי חייו. באופן הגיוני, אין לאף אדם האפשרות לבטל צוואתו של אחר וישנה הנטייה לבלבל את הליך ביטול צוואה עם הליך התנגדות לצוואה, שניתן להחיל על צוואה שברצון היורשים לממש אחר פטירת המצוות.
  2. על פי החוק, אדם המאופיין כפסול דין אינו יכול לבטל את צוואתו, בדיוק כשם שאין הוא רשאי לערוך אותה מלכתחילה.

מהו ביטול מקצת צוואה ומתי מתרחש?

בסעיף 38 לחוק הירושה מסביר המחוקק כי על ביטולם של חלקים מהצוואה שאינם חוקיים, מוסריים או אפשריים. אלו הם למעשה תנאים לחוקיותם של סעיפים בצוואה ואם אין אלו עומדים בתנאים, הרי שיבוטלו על פי סעיף 45 לחוק. סעיף כזה יכול להיות למשל סעיף המבטיח לאחד היורשים נכס, רק אם יבצע דבר שאינו מוסרי או חוקי. מצב כזה של ביטול סעיפים נקרא ביטול מקצת הצוואה.

חשוב לציין כי החלק שמבוטל הוא התנאי או האופי הבלתי מוסרי של הסעיפים במסמך, על כן אין ביטול מקצת הצוואה פוגע בזכייה של יורש בנכס, אלא רק בתנאים שלה. לביטול מקצת הצוואה אין הכוח לבטל את כל הצוואה כולה כמובן ומדובר על הליך שמבוצע על פי שיקולו של בית המשפט ולא של המצוות או אחד היורשים.

מדוע כדאי למשוך צוואה שהופקדה לאחר ביטולה?

אם ביטל המצוות את הצוואה בטרם הפקיד אותה לרשם הירושות, לא תהיה להפקדה שכזו כל משמעות. אמנם, אם ביטל אותה המצוות אחר ההפקדה, מומלץ שימשוך את הצוואה מרשם הירושות כדי להימנע ממצבים בהם תהיה עילה לפקפק בצלילותו כשירצו היורשים לקיים את הצוואה.

כלומר, אם אדם ערך צוואה חדשה על מנת להחליף קודמת שכבר הופקדה אצל רשם הירושות, אך לא משך את הקודמת, יש כאן מן החשד שרצונו הכנה לא היה לבטלה לגמרי או בכלל. זוהי אסטרטגיית  תקיפה מוכרת בה משתמשים אלו שרוצים לערער על צווי קיום צוואה שקיבלו יורשים. בשורה התחתונה, השארת הצוואה הקודמת והמבוטלת מופקדת אצל הרשם אינה הכרחית ואף להיפך. אין כל חובה על פי החוק למשוך את המסמך המבוטל מרשם הירושות, אך ישנה עדיפות להימנע ממצב שבו פעולה זו לא נעשית.

האם ביטול צוואה הדדית זהה לביטול צוואה רגילה?

ביטול צוואה הדדית הוא נושא שעוגן בחוק רק בשנת 2005. נזכיר כי צוואה הדדית היא מסמך שבו עורכים בני זוג את צוואתם במשותף מתוך הסתמכות זה על זה. כדי להבין מה יש לעשות כדי לבטל צוואה הדדית, ניתן לפנות אל סעיף 8א' לחוק הירושה.

על פי הסעיף, צוואה הדדית ניתנת לביטול רק בהיותם של שני בני הזוג בחיים ויש לעשות זאת באמצעות הודעה על כך לבן הזוג (כל עוד הוא במצב המאפשר זאת). אם ברצונו של אחד הצדדים לבטל צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג, יהיה עליהם לוותר על חלקם בעיזבון כפי שהובטח להם במסמך או להחזיר אותו אם כבר ניתן להם.

אם כן, ישנם הבדלים בין הליך ביטול צוואה רגילה להליך ביטול צוואה הדדית.

ביטול צוואה מה המחיר?

לאור החשש מהתנגדות לצוואה לאחר פטירתכם באריכות ימים, אנו ממליצים במשרדנו כי לאחר ביטול צוואה תיערך צוואה חדשה. כפי שפירטנו לעיל החוק קובע כי עריכת צוואה חדשה היא דרך לגיטימית למימוש זכותכם לביטול צוואה. אנו מאמינים כי דרך זו היא דרך המלך כמו גם הדרך בה ניתן לפרט כי ביטלתם צוואה קודמת וכי הצוואה החדשה היא הצוואה המחליפה את הקודמת.

 ביטול צוואה אמנם אינו הליך מורכב, אך יש לשים לב לדקויותיו ומומלץ להיעזר בייעוצו של עורך דין ירושות וצוואות כדי להימנע מאי הבנות ומצבים בהם רצונכם אינו יהיה ברור לבית המשפט. עלות ביטול צוואה ועריכת חדשה נע בין 2,500 שקלים פלוס מע"מ לצוואה פשוטה, והמחיר עולה ככל שהצוואה מורכבת יותר.

משרד עו”ד רחל שחר העוסק בתחום דיני משפחה וירושה מנחה ומסייע ללקוחותיו  כיצד להגן על הצוואה מבעוד מועד וכן מדריך כיצד ניתן להתמודד עם מקרים בהם מתעוררת התנגדות משפטית לצוואה, בין אם הוגשה התנגדות לצוואה ובין אם נודע כי בני המשפחה שכרו שירותי עורך דין להגיש התנגדות לצוואה.

אולי יעניין אתכם לקרוא על התנגדות לצוואה.

וכן על החשיבות של הכללים בהם יש לנקוט ועל פנייה אל  עורך דין צוואה.

Recommended Firm Logo
משרדנו עוסק בתחום דיני הירושה ומעניק שירות ללקוחות מכל העולם וישראל

 

 

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.