התנגדות לצוואה: איך נמנע התנגדות לצוואה מעודכן 2023 | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

איך מגנים נכון על צוואה? הצק ליסט המלא 2023

התנגדות לצוואה-איך נגן על צוואה מפני התנגדות לצוואה?

עו

במאמר הקודם סקרנו בפניכם הקוראים את עיקרי הנושאים הבאים: חוק הירושה, תפקידו של עורך דין צוואות , הצורך והכדאיות של צוואה, סוגי צוואות בישראל והתנגדויות. במאמר הזה נסקור מספר נושאים משלימים – איך נגן על צוואה מפני התנגדות? מהם עקרונות עריכת צוואה? מהו כתב תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה .

התנגדות לצוואה- איך נתגונן מפני התנגדות לצוואה – זכרו את הכלל של חופש ההחלטה בכתיבת צוואה

העיקרון המרכזי הבא לידי ביטוי בחוק הירושה הוא רצונו של המצווה. המצווה כאמור הוא האדם הכותב את הצוואה, כלומר- המוריש. החוק מבטיח שלמצווה הכותב את צוואתו, יהיה החופש להיות הקובע הבלעדי בכל נושאי הצוואה, החל מהרצון הכנה לצוות ועד לתוכן עצמו. הכללים המופיעים בחוק, נועדו להגן על המצווה מלחץ והשפעות חיצוניות, העלולים להוביל להחלטות שלא ישקפו את רצונו החופשי.

כללים אלו שנפרט מיד, תקפים לגבי כל ארבעת סוגי הצוואות במדינת ישראל:

 1. צוואה בכתב יד
 2. צוואה בעדים
 3. צוואה בפני רשות
 4. צוואה בעל פה

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון הכלל הראשון: החופש לצוות

כל אדם רשאי לצוות, לשנות ולבטל את צוואתו ככל שירצה בכך וללא מחויבות.

על מנת שהצוואה תהיה תקפה, על המצוות לערוך אותה ולחתום עליה בצורה מסודרת וחוקית, ורק מסמך זה יהיה קובע, שכן כל אמירה או התבטאות בנושא לא תקפה מבחינה משפטית.
הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון הכלל השני: הצוואה היא מעשה אישי. צוואה מחויבת להיכתב אך ורק על ידי המצוות עצמו, כדי שתובטח הבלעדיות שלו על רצונו המשתקף מן המסמך. אין לערב אף אדם אחר בכתיבת הצוואה הלוא זו התערבות חיצונית.

התניה המופיעה בצוואה ומעבירה את זכות הבחירה, הסמכות או ההחלטה בעניין מסוים לאדם אחר, תבוטל ואין לנהוג על פיה. על המצוות לפרט במדויק את כל פרטי ההורשה של עזבונו ולא להעניק סמכות כלשהי על בחירת היורשים, החלוקה בניהם וכד'.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון כלל שלישי: היזהרו מהשפעות חיצוניות

חוק הירושה מבטל כל הוראה המופיעה בצוואה שנעשתה תחת השפעה חיצונית לרבות תחבולה, תרמית, איומים, אונס והשפעה בלתי הוגנת. זהו מנגנון משפטי נוסף הנועד להבטיח שהצוואה תשקף את רצונו האמיתי של המצוות.
כדי שמנגנון זה יופעל, יש להוכיח קשר ישיר בין ההשפעה החיצונית לבין ההוראה הכתובה שנדרשת להתבטל. במקרה של תחבולה ותרמית, על בית המשפט יהיה לקבוע- בכל מקרה לגופו- האם אכן בוצעו על המצווה ומכאן נבעו הוראותיו.

הגנה על צוואה איך נתגונן מפני התנגדות לצו קיום צוואה?
עו"ד צוואות רחל שחר

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון הגדרות יורשים בצוואה

המחוקק מכיר בעובדה הידועה לכולנו והיא שהחיים הם דינמיים. על כן, קיימות הגדרות שונות של יורשים, המאפשרות למצוות לכתוב את צוואתו עבור יורשיו כך שתתאים גם לנסיבות עתידיות.

כמו כן, דרך נוספת להשפעה של המצוות על אופי צוואתו היא כתיבת התנאים למימושה, כמובן ככל שיהיו סבירים ולא פסולים. במקרים בהם בית המשפט ימצא את התנאים חסרי היגיון, הם יבוטלו. זו גם סיבה נוספת לנחיצותו של ליווי משפטי על ידי עורך דין צוואות מומחה.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון נפרט את הגדרות היורשים על פי חוק הירושה:

 1. יורש במקום יורש
  אם מסיבה כלשהי, היורש שהוגדר בצוואה, לא יוכל לרשת (פסילת יורש, ויתור, מוות קודם למצוות), יוכל לרשת במקומו יורש חלופי, שכמובן יוגדר על ידי המצוות.
 2. יורש אחר יורש
  הגדרה שעל פיה, רשאי המצוות להגדיר יורש שני נוסף לעיזבונו נוסף על הראשון, שיקבל את הירושה אחרי שהראשון כבר ירש אותה מהמצוות.
  המצוות יכול להגדיר תנאי, מועד או לציין שלאחר פטירת היורש הראשון, עזבונו יעבור לשני.
 3. יורש על תנאי דוחה
  כלל זה קובע כי קבלת חלקו של היורש בעיזבון יותנה באירוע מסוים, ועד שיתממש התנאי, חלקן בעיזבון ינוהל על ידי מנהל העיזבון. אם התנאי לא יתקיים, יזכו היורשים על פי דין.
 4. יורש על תנאי מפסיק
  יורש זה מקבל את חלקו בעיזבון אך עליו לעמוד בתנאי שהציב המצווה על מנת שלא יילקח ממנו. התנאי יכול להיות אירוע מסוים שיקרה וישלול את זכותו לרשת או דד ליין מסוים.
  אם אכן האירוע קורה, כלומר התנאי התקיים, המצוות יכול לקבוע למי החלק יעבור. גם כאן, אם לא יגדיר יורש אחר, יזכן היורשים על פי דין.
 5. יורש המחויב לדבר מה
  בעזרת כלל זה, רשאי המצוות לחייב את יורשיו לעניין מסוים כמו שמירה על עסק, ייעוד כספים למטרה מסוימת וכד'.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון מי הם היורשים על פי דין?

כפי שסקרנו במאמרים קודמים וכן במאמר זה, קיימים מצבים בהם עזבונו של אדם מורש ליורשיו על פי דין. לדוגמה כאשר אדם אינו כותב צוואה או כאשר הגדרות היורשים שהתנה בצוואתו לא מתקיימות. זוהי למעשה ברירת המחדל שקבע החוק לניהול עיזבונות שלא צוותו.

יורשים של אדם על פי דין הם קרובי משפחתו על פי הקרבה המשפחתית, וסדרם מוגדר בהתאם לרציונל האומר שככל שקרבתם גדולה יותר למנוח, כך היה רוצה שיקבלו יותר מעיזבונו.

להלן סדר היורשים על פי דין כפי שקובע חוק הירושה:
בן/בת הזוג
ילדי המוריש, אם נפטרו- נכדיו, אם נפטרו -ניניו
הוריו, אם נפטרו- אחיו, אם נפטרו- אחייניו.
הורי הוריו, אם נפטרו- דודיו, אם נפטרו- בני דודיו.
הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון מהו סדר היורשים

להלן סדר היורשים על פי דין כפי שקובע חוק הירושה:

 1. בן/בת הזוג
 2. ילדי המוריש, אם נפטרו- נכדיו, אם נפטרו -ניניו
 3. הוריו, אם נפטרו- אחיו, אם נפטרו- אחייניו.
 4. הורי הוריו, אם נפטרו- דודיו, אם נפטרו- בני דודיו.

כמובן שכל מדרגה מותנת בכך שלא תתקיימנה המדרגות שמעליה. כלומר- לא נותרו קרובי משפחה מאותן מדרגות.

הקביעה חלה גם על זוגות שאינם נשואים וילדים מאומצים. אם לא נותרו כלל קרובי משפחה למנוח- יועבר עזבונו למדינה. המדינה רשאית לעשות שימוש בעיזבון רק למטרות שהן לרווחת הציבור כמו חינוך, מדע, בריאות וסעד. בתוך זה, למשינה הזכות להעניק מן העיזבון לאדם או תאגיד שאינו מוגדר יורש על פי חוק.

אופן חלוקת העיזבון בין היורשים על פי דין נקבע על פי הקרובים המצויים, ולכל מקרה מפורטת החלוקה בחוק.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון מהם הכללים לגבי הזוכים על פי צוואה?

המחוקק יוצא מנקודת הנחה שמצוות, עצם כתיבת הצוואה, לא היה בוחר בברירת המחדל שהיא חלוקת עזבונו ליורשיו על פי דין.

כמו כן, קיימים מצבים או מקרים מסוימים, שבו המצוות מעוניין בחלוקה מסוימת אך לא הגדיר אותה בצוואתו עד אחרון הפרטים המדייקים.

לכן, כעקרון נוסף הנועד להבטיח שהצוואה תמומש ככל הניתן בהתאם לרצונו החופשי והבלעדי של המצווה, נקבעו כללים נוספים בעניין הזוכים על פי צוואה:

יורשים שלא נקבע חלקם בירושה
יורשים שצוינו בצוואה, אך לא נקבעה רמת החלוקה בניהם, יתחלקו בנכס או ברכוש שצווה להם באופן שווה.
יורש שנפטר לפני המוריש
במקרה בו יורש שצוין בצוואה נפטר בטרם פטירת המצוות, והמצוות לא הגדיר יורש במקום יורש, יועבר חלקו בעיזבון לצאציו ואם לא קיימים- יחולק חלקו בין היורשים האחרים.
במצב שבו יורש על פי צוואה נמצא פסול לרשת או בוחר להסתלק מחלקו בעיזבון שלא לטובת היורשים האחרים על פי דין, ההוראה לגביו מבוטלת.
במצב שבו יורש על פי צוואה נמצא פסול לרשת או בוחר להסתלק מחלקו בעיזבון שלא לטובת היורשים האחרים על פי דין, ההוראה לגביו מבוטלת.
איך נגן על צוואה מפני התנגדות מה סדר היורשים?

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון כללים לגבי נכסים בצוואה

נוסף על כל הכללים שצוינו, שמטרתם להגן על רצונו של המצוות, החוק מפרט באופן ספציפי כיצד ינוהלו נכסים שציוותם לא נרשם במדויק במסמך הצוואה:

 1. מצבו של הנכס בעת פטירת המצוות, הוא המצב שבו יקבל היורש את הנכס, ואין הוא רשאי לדרוש מהיורשים האחרים סילוק של שיעבוד אם קיים.
 2. אם בעת פטירתו של המצוות, הנכס שהוריש כבר לא היה ברשותו, היורש שצוין אינו זכאי לפיצוי על כך.
 3. עד פטירתו של המצווה, הרווחים שהניב הנכס משויכים לעזבונו הכללי. עם פטירתו, הרווחים שייכים לזוכה בנכס עצמו.
 4. אם הוריש המצוות נכס שאינו מוגדר ספציפית, היורש שאליו מועבר הנכס זכאי לנכס בשווי ממוצע מבין כלל נכסיו של המצוות.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון ירושה העוברת למדינה באין יורשים

כפי שצוין, עזבונו של אדם שלא הותיר אחריו צוואה ונפטר באין יורשים על פי דין, יעבור למדינה וייעשה בו שימוש על פי המטרות הקבועות בחוק הירושה.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון כתב הקדש

כתב הקדש הוא דרכו של אדם לייעד את נכסיו למטרה כלשהי או לנהנים כלשהם בעודו בחיים, שלא כמו בצוואה שתמומש רק לאחר פטירתו.

הכתב הינו מסמך הנחתם בפני נוטריון, בו מפורטים המטרה לשמה מוקדש הנכס, הגוף שיהנה ממנו, והנאמן- שתפקידו לוודא את קיום ההקדש בהתאם לרצון המקדיש.

הקדשה של נכסים למטרה שהינה ציבורית, נקראת הקדש ציבורי.

עו"ד רחל שחר עוסקת בתחום דיני הירושה, ולהלן כמה שאלות נפוצות בנושא צוואות וירושות. יש לציין כי אין להסתמך על התשובות כמקור ייעוץ משפטי, ובמידה שעולה צורך משפטי בנושא, ניתן לקבל ייעוץ משפטי בפנייה למשרד.

האם מותר ליורשים לחלק ביניהם את העיזבון לפי החלטתם, בשונה מהוראות המנוח?

באופן עקרוני, יורשים יכולים לחלק ביניהם את העיזבון ככל שעולה על דעתם, גם אם החלוקה מנוגדת לאופן החלוקה המצוין בתוכן הצוואה או בחוק ובפסיקה הקובעים זאת. החלוקה הזו תיעשה על ידי הסכם שייחתם בין היורשים לפני שהעיזבון מחולק.

האם ישנה אפשרות לבצע צוואה בעל פה? למשל אם אדם הבטיח לי שיוריש לי את נכסיו או עיזבונו, והוא נפטר בטרם הספיק לכתוב צוואה – האם דבריו תקפים?

צוואה בעל פה מוכרת לפי החוק הישראלי כצוואה תקפה, וזאת תחת תנאים מסוימים (למשל, שתיאמר בסמוך למועד הפטירה, ולא כמה שנים קודם לכן). כאשר מצב כזה מזדמן, חשוב מאוד ליצור קשר עם עורך דין המתמחה לענייני צוואות וירושות, כדי לנקוט בצעדים ראשוניים שיוכלו להבטיח את זכותכם לפי צוואה בעל פה.

אם ישנה צוואה שכוללת תנאי, האם אני מחויב לקיים את התנאי?

ישנה הכרה משפטית בחופש הציווי, כאשר כל אדם יכול להתנות את קבלת עזבונו בהוראות שונות. מהרגע שכלל הוראות אלה, הכדור עובר לידיו של היורש. אם היורש מעוניין לקבל את חלקו בצוואה, הוא יצטרך למלא אחר התנאים שהוצבו בה. באותה מידה, אם היורש לא מעוניין לבצע את הפעולות הללו, הוא יכול לוותר על חלקו בצוואה.

הוגשה התנגדות לצוואה שאני זוכה לפיה. מה מצבי כעת? האם ישנה אפשרות לבטל את ההליך?

ייתכן בהחלט שאם ההתנגדות אינה רצינית, ואין לה ביסוס אמיתי – תהיה אפשרות לבצע הליכים מסוימים שייתרו את ההליך, או שתהיה אפשרות להפעיל לחץ כדי למנוע את המשך ההליך. באופן עקרוני, כאשר מוגשת התנגדות לצוואה באופן תקין, נפתח הליך בבית המשפט, כאשר השופטים יכריעו בדיון. כמובן שמטבע הדברים, הליכים משפטיים אורכים זמן רב, ולכן במידה שמוגשת התנגדות אמיתית, הדבר יכול לגרום לעיכוב משמעותי בקבלת הצוואה וקיומה.

במקרה שבו ישנה צוואה שקוימה זה מכבר, האם עדיין אני יכול להתנגד לה?

במידה שיש בידיך מידע חדש, שלא היה קיים קודם, כאשר אותו מידע יכול לאפשר ביטול של צוואה – ניתן לפנות לרשם הירושות בנידון. ייתכן שהדבר יביא לביטול, אם המידע לא היה ידוע וגם לא היה יכול להיות ידוע, במועד שבו היה אפשר להתנגד לצוואה.

מה עושים כשיש בצוואה הוראה לא ברורה?

בית המשפט לענייני משפחה מתעסק, בין היתר, בפרשנות צוואות. במצב בו ישנן הוראות שאינן ברורות לצורך חלוקת הנכסים – ניתן לגשת להליך משפטי שיבאר זאת, כאשר להליך צריכים להצטרף כלל הצדדים שיכולים להיפגע מהפרשנות שתינתן לצוואה.

האם יורש כדין של דירה יכול להחליט שהחלק שקיבל בירושה יעבור לבעלותו של אדם אחר?

סעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965, קובע את האפשרות של יורש שלא לרשת את חלקו, אלא להסתלק ולוותר עליו, וזאת לטובת המנויים (אח, ילד, בן או בת זוג). המטרה היא שהמנויים ייחשבו בתור היורשים הישירים, במקום היורש שבוחר להסתלק. הוראות הסעיף מאפשרות את המעבר ללא חיובים נוספים במס, מכיוון שלכאורה אין כאן העברה של נכס, אלא הנכס מלכתחילה עובר לבעלות של אדם אחר.

בהמשך לשאלה הקודמת, במידה שאדם ירש מקרקעין, והוא רוצה ל העביר אותו ליורש אחר – האם הוא יוכל לעשות זאת מבלי שיידרש תשלום מס (כמו בכל עסקה אחרת במקרקעין)?

בהחלט. יש אפשרות להעביר נכסי מקרקעין בין יורש אחד לאחר, בלי שיצטרכו לשלם חיובי מס. לצורך כך, ניתן להשתמש בסעיף 6 לחוק הירושה, הסתלקות מעיזבון. אפשר גם להשתמש במכשיר ההסכם בין יורשים, שם הם יכולים להחליט על חלוקה חדשה של תוכן הצוואה בהתאם לרצונם ולהסכמתם.

זוג הורים ערך צוואה הדדית שמיטיבה עם אחד הבנים. לאחר שהאם נפטרה, האב ביצע שינוי בצוואה, כך שהיא כבר לא מיטיבה עם אותו בן, אלא מיטיבה עם הבן השני. האם יוכל אותו בן שנפגע להתנגד לצוואה החדשה שנערכה?

בשנת 2005, השתנה החוק לגבי צוואה הדדית, ולכן ישנו הבדל בתוצאה בין אם מדובר בצוואה שנכתבה לפי שנת 2005, או אחריה. כמו כן, ישנם קריטריונים נוספים לבחינת הצוואה ההדדית. כאשר צוואה הדדית משתנה, יש לבחון האם הדבר מתאפשר, וזאת בהתאם לאותם קריטריונים.

 מה ניתן לעשות במצב בו גיליתי על צוואה שמקפחת אותי?

במידה שבה גילית כי קיימת צוואה המקפחת את זכויותיך, ניתן להתנגד לצוואה הזו. העיתוי להגשת התנגדות לצוואה הוא כ-14 ימים ממועד הפרסום. בשלב הראשון, יש לפנות לרשם הירושות, ולבדוק האם אותה צוואה כבר הוגשה כדי לקיימה. שנית, יש לבדוק אם היה על כך פרסום בעיתון. לאחר הפרסום, ניתן להגיש התנגדות, כאמור.

איך אוכל למנוע את האפשרות שיתנגדו לצוואה שאני כותב?

ישנו מוסד משפטי שנקרא "תניית סילוקין". תניה זו גורמת להתנגדות להיות פחות כדאית, ולכן בהיבט התמריצים, כנראה שלא יהיה ליורש מסוים תמריץ להתנגד אליה. כלומר, ניתן לכלול בצוואה הוראה לטובת היורש שקיים לגביו חשש שיתנגד, והוא יוכל לקבל את חלקו רק אם לא יתנגד לצוואה. במידה שאותו יורש "בעייתי" ירצה להתנגד לצוואה בכל זאת, הוא יאבד את החלק שהוקצה לו, ולכן זה לא כדאי בעבורו.

מה אפשר לעשות כאשר הליך התנגדות לקיום צוואה גורם לעיכוב בלתי פרופורציונלי, שמסב נזק לנכסים ולעיזבון?

המשפט דוגל ככלל ביעילות כלכלית, כאשר מצבי הקפאה והפסד נחשבים לבלתי יעילים בעליל. לכן, ישנן כמה דרכי פעולה, שמטרתן למנוע פגיעה שכזו. ראשית, ניתן למנות מנהל עיזבון זמני, שתהיה לו סמכות לבצע פעולות משפטיות בשם העיזבון, וזאת לצורך הטיפול בו עד שתתקבל החלטה בהליך ההתנגדות. שנית, ניתן לבקש צו שמירה, שיאפשר את שמירת העיזבון וביצוע פעולות מסוימות בו, כדי שלא יינזק וייגרם הפסד.

במידה שאדם נפטר, וצוואתו לא נמצאה – האם הדבר אבוד? או שניתן לאתר אותה?

כאשר צוואה נכתבת, ייתכן שהכותב הפקיד אותה ברשם לענייני ירושה – ואז ורק אז יהיה ניתן לקבל ממנה עותק לאחר פטירתו של אותו אדם. במקרה שבו המנוח לא הפקיד את הירושה, כנראה שאין דרך למצוא אותה, ונכסיו יחולקו לפי ההסדר הקבוע בחוק הירושה.

האם ניתן לנשל בן או בת זוג וילדים מצוואה? או שבאופן אוטומטי יהיה שמור להם חלק מסוים?

ישנן מדינות הקובעות הסדרי ירושה שמשריינים חלקים מסוימים לבני הזוג ולילדים. ואולם, בישראל המצב שונה, וההסדרים החקיקתיים מאפשרים לנשל בני משפחה מהצוואה, גם ילדים ובני זוג. לשם הדוגמא, אדם יכול להחליט שהוא משאיר את כל כספו לתרומה, או לאדם מסוים שאינו קשור למשפחה.

האם אני יכול לקבוע למי הנכסים שלי יעברו לאחר פטירת היורשים הישירים שלי?

בחוק הירושה ישנה אפשרות להוראה של "יורש אחר יורש". כלומר, ניתן לכלול בצוואה המקורית הוראות לגבי היורש הבא, שיבוא לאחר היורש הראשון. בכך, חוק הירושה מקנה לאדם המצווה שליטה בהיקף יחסית רחב, כאשר הוא יכול לשלוט על האוחזים בנכסיו למשך שנים רבות קדימה.

האם ישנם מיסים על קיום צוואה או על חלוקת עיזבון?

במידה שהצוואה מקוימת כפי שהיא, לא חלים על כך מיסים. ואולם, במידה שמבצעים את העברת הנכסים שאופן שאינו עולה בקנה אחד עם זה שקבע המנוח בצוואתו – ייתכן שחלוקה כזו תביא לחיובי מיסים מסוימים (כמו מיסי מקרקעין לדוגמא). במידה שברצונכם להימנע מכך, יש לתכנן העברות אלו מראש, ולהשתמש בכלים שמונעים את חיובי המס הללו, כמו שימוש בסעיף 6 לחוק הירושה (הסתלקות מעיזבון) או כריתת הסכם בין היורשים טרם חלוקת העיזבון.

במידה שאני מעוניין לשנות את הצוואה שכתבתי, אך העותק של הצוואה הקודמת נמצא אצל אחד היורשים – האם אני חייב לקבל את העותק בחזרה לחזקתי?

לא. אין צורך לקבל את העותק של הצוואה הקודמת בחזרה, ולא יוכל להיעשות בה שום שימוש. חוק הירושה קובע שהצוואה הקובעת היא הצוואה האחרונה שנרשמה, ולכן כל עוד ישנה צוואה חדשה שנכתבה כדין ובאופן תקין וחוקי – היא תהיה הצוואה התקפה, והיא תבטל כל צוואה קודמת שנכתבה. לכן, במצב כזה תהפוך הצוואה הקודמת לחסרת משמעות.

במצב שבו זוג חי יחד, אך לא נישא – האם בפטירת אחד מהם, השני זכאי לעיזבונו?

מעמד הידועים בציבור מוכר בישראל כשווה ערך כמעט למעמד של זוג נשוי. במידה שבני הזוג הללו היו מוגדרים כידועים בציבור – יש לבן הזוג שנותר זכויות בעיזבון של המנוח. במידה שבני הזוג לא היו מוכרים כידועים בציבור, יהיה ניתן לטעון לכך ולנסות להוכיח את הדבר.

יש לי דוד בניו-יורק שערך צוואה בארה"ב, בה הוא מצווה לי כספים מסוימים שנמצאים בבנק בישראל. כיצד אוכל לממש את הצוואה הזו בישראל?

כאשר ישנה צוואה של תושב חוץ, אדם שלא חי בישראל, אותה צוואה צריכה לעבור הליך שבו מוגשות חוות דעת שונות על אפשרות ההורשה לפי הדין הזר שחל על צוואה זו. למשל, במקרה לעיל, ייבחן הדין בארה"ב ובניו-יורק, וייבחן אם ישנן מגבלות כלשהן על תוכן הצוואה הזו. במידה שהכל תקין, הצוואה תקוים והכספים יעברו כפי שכתוב בה.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון הקדש ציבורי

המטרות שלשמן יכול אדם להקדיש את נכסיו בעודו בחיים באמצעות הקדש ציבורי הן: תרבות, מדע, חינוך, דת וצדקה.

כללי כתב ההקדש חלים גם על הקדש ציבורי שכן זהו כתב הקדש לכל דבר. אמנם, בהקדש ציבורי, חלות חובות נוזפות על הנאמן להקדש כמו דיווח כספי וחובות נוספות שרשאי בית המשפט לקבוע.

הגנה על צוואה איך בוחרים עו"ד צוואות ?

בחרו את עורך הדין שלכם עפ"י שלושה דגשים  פשוטים אך חשובים:

תחומי התמחות
בהתאם לעיזבון שתשאירו, רצוי שעורך הדין שלכם יהיה בקיא בענייני הרכוש שלכם – עורך דין מקרקעין במידה ואתם בעלי אחזקות נרחבות, עורך דין המתמחה במס ותרומות אם ברצונכם לתרום חלק מעיזבונכם, וכד'.
ביקורות
הליך הצוואה מורכב מבחינה מקצועית אך גם אישית, ועל כן תרצו לצידכם עורך דין מקצועי וקשוב שיאפשר לכם לטפל בנושא הצוואה ביתר קלות. על כן אנו ממליצים להיעזר בביקורות של לקוחות אחרים על מנת לקבל תמונה בהירה יותר על מי האדם העומד מולכם.
גישה
בדקו את גישתו על עורך הדין שלכם לפני הפנייה אליו, בדקו מה כתב באתר שלו בנושא צוואות, קראו על ניסיונו וה"אני מאמין" שלו ושל המשרד. אם התרשמתם לטובה, קבעו פגישת ייעוץ לא מחייבת שתוכל לסלק מכם כל ספק באשר לרושם הראשוני שקיבלתם מהאינטרנט.

איך בוחרים עו"ד צוואות
משרדנו משרד עורכת דין ונוטריונית רחל שחר עוסק על דרך השגרה  בעריכת צוואות בעדים וכן בעריכת צוואות נוטריוניות תוך הקפדה על ניסוחים משפטיים מקצועיים של צוואות באופן המאפשר ירידה לכל הפרטים הנדרשים בעריכת צוואה. אם זכית בצוואה ויש מתנגדים לצוואה אנו נסיעע בהגנה על הצוואה וזאת עד למתן צו קיום צוואה בבית המשפט.

למשרדנו ניסיון רב בדיני הצוואות ירושות וניהול עזבון ודיני משפחה על כל גווניהם תוך שילוב הסמכות בייפוי כוח מתמשך וכן הסמכה כנוטריונית מטעם משרד המשפטים. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים תוך שילוב ידע מתוך תחום הקניין הרוחני. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות בהליכי  תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות עורכי הדין והנוטריונים במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של בזכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

אין ספק, ענייני ירושה הם עניינים משפטיים ומשפחתיים סבוכים, אך הם לא תמיד מוכרחים להיות כאלה, כאשר נעזרים בשירותו וליוויו הצמוד של עורך דין ירושה

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון כתב הקדש

כתב הקדש הוא דרכו של אדם לייעד את נכסיו למטרה כלשהי או לנהנים כלשהם בעודו בחיים, שלא כמו בצוואה שתמומש רק לאחר פטירתו.

הכתב הינו מסמך הנחתם בפני נוטריון, בו מפורטים המטרה לשמה מוקדש הנכס, הגוף שיהנה ממנו, והנאמן- שתפקידו לוודא את קיום ההקדש בהתאם לרצון המקדיש.

הקדשה של נכסים למטרה שהינה ציבורית, נקראת הקדש ציבורי.

 

הגנה על צוואה אודות עו"ד רחל שחר

עורכת דין רחל שחר, עו"ד צוואות ירושה ודיני משפחה , עומדת בראש משרד עו"ד רחל שחר  הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בדיני משפחה

המשרד שנוסד על ידה מעניק מגוון שירותים ומעסיק עו"ד פשיטת רגל כשירות משלים.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים עורכות דין גירושין ומשפטניות בעלי מומחיות ספציפית בדיני משפחה וירושה. עורכת דין רחל שחר, עו"ד הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני ירושה משפחה, נוטריון ומגשרת, אשר ניהלה מאז הסמכתה תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה על כל היבטיו לרבות חלוקת רכוש, ביטול הסכמי ממון, סרבנות גט ועוד.

לאחר הסמכתה כחברה בלשכת עורכי הדין התנדבה עו"ד רחל שחר במסגרות התנדבות רבות והעניקה ייעוץ משפטי בסניף ויצ"ו בסביון וכן בסניף שי"ל בעיר יהוד.

עו"ד דיני משפחה רחל שחר כתבה וכותבת מאמרים רבים בתחום דיני משפחה והינה מנחה בתוכנית "אולפן המומחים".

הגנה על צוואה בעדים של ידועה בציבור – מתי נזדקק לעורך דין צוואה?

זכויותיה של ידועה בציבור יכול להיות מוסדר על ידי צוואה ואולם גם אם לא נערכה צוואה וגם לא נחתם הסכם ממון אזי חוק הירושה מעניק לידועה בציבור זכויות מכוח החוק.
החל על ירושה משתנה בין ענף לענף, כתלות בקרבה בין הצדדים, ועשוי להיות מורכב. אם ברצונכם לוודא שזכויותיכם לא נפגעות, מומלץ להסתייע בעורך דין לענייני צוואות.
ידועה בציבור צוואה – מתי נזדקק לעורך דין צוואה?

צוואה בעדים לדוגמא >>>

מובהר כי יש להשתמש בנוסח הצוואה בעדים רק לאחר ייעוץ משפטי על ידי עורך דין.

לקריאת מאמר בנושא זכויות ידועה בציבור בירושה
קישור למאמר בנושא זכויות ידועים בציבור בירושה
רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה
עו"ד רחל שחר רחוב יפה נוף 64 קריית אונו 03-7949755
רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה
מרכז מידע טלפוני למענה לשאלות בנושא ירושת בן זוג 03-7949755
פנו אלינו ונשמח לסייע ולהדריך
מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא צוואות וירושות 03-7949755
מרכז מידע טלפוני עורך דין צוואות וירושות
מרכז מידע טלפוני על ידי עורך דין לפניות בנושא השפעה בלתי הוגנת על צוואות 03-7949755
מרכז מידע טלפוני על ידי עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ משפטי והדרכה כיצד לפעול 03-7949755
ייעוץ משפטי והדרכה 03-7949755
למאמר בנושא ידועים בציבור ירושה לחץ כאן
מאמר מעניין בנושא ידועים בציבור ירושה

כל המידע שניתן כאן מתייחס למצב בו המוריש לא ערך צוואה. אם אדם עורך צוואה אז הכללים שיחולו יהיא התאם צוואה אלא אם כן הצוואה הייתה פגומה.
עו"ד רחל שחר רחוב יפה נוף 64 קריית אונו 03-7947955
עו"ד ונוטריון גפרי לוי מומחה לנושא ירושה בדין האמריקאי 03-7949755
מרכז מידע טלפוני למענה לשאלות בנושא ירושת בן זוג 03-7949755
מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא צווי ירושה 03-7949755
לפנייה לרשם לענייני ירושה https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/#/home

הגנה על צוואה מה זה הגדרות יורשים בצוואה?

המחוקק מכיר בעובדה הידועה לכולנו והיא שהחיים הם דינמיים. על כן, קיימות הגדרות שונות של יורשים, המאפשרות למצוות לכתוב את צוואתו עבור יורשיו כך שתתאים גם לנסיבות עתידיות.u003cbru003eכמו כן, דרך נוספת להשפעה של המצוות על אופי צוואתו היא כתיבת התנאים למימושה, כמובן ככל שיהיו סבירים ולא פסולים. במקרים בהם בית המשפט ימצא את התנאים חסרי היגיון, הם יבוטלו. זו גם סיבה נוספת לנחיצותו של ליווי משפטי על ידי עורך דין צוואות מומחה.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון

חוק הירושה מבטל כל הוראה המופיעה בצוואה שנעשתה תחת השפעה חיצונית לרבות תחבולה, תרמית, איומים, אונס והשפעה בלתי הוגנת. זהו מנגנון משפטי נוסף הנועד להבטיח שהצוואה תשקף את רצונו האמיתי של המצוות.u003cbru003eכדי שמנגנון זה יופעל, יש להוכיח קשר ישיר בין ההשפעה החיצונית לבין ההוראה הכתובה שנדרשת להתבטל. במקרה של תחבולה ותרמית, על בית המשפט יהיה לקבוע- בכל מקרה לגופו- האם אכן בוצעו על המצווה ומכאן נבעו הוראותיו.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.