צוואה המדריך המלא לעריכת וקיום צוואה בישראל| כל זכות על פי צוואה 2023

עורך דין מומלץ 2022 לצוואות וירושות רחל רייצ'ל שחר

בהובלתה של רחל רייצ'ל שחר וצוות משרדה כמו גם עורכי דין מומחים בטיפול ובייעוץ בנושאי צוואות וירושות מורכבים וניהול משא ומתן בתיקי צוואות בארץ ובחו"ל.

למשרד וניסיון רב בהכנת הסכמי עיזבון עם היבטי משפט בינלאומי בעיקר ירושות בארצות הברית וגרמניה עם נכסי נדלן בישראל ובעולם.  עולם דיני הצוואות כורך בחובו התמחות מיוחדת בדיני משפחה על כל גווניהם  המשרד מייצג אנשי הייטק ובעלי עסקים מהשורה הראשונה  תוך שילוב יועצים מתוך תחום הקניין הרוחני. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות, בעיקר חברות המונפקות בבורסה הישראלית ובלונדון, בעריכת צוואות בינלאומיות ובהעברת הון משפחתי באופן מסודר ותוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות עורכי הדין לענייני צוואות וירושות במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של זכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

בהובלתה של רחל רייצ'ל שחר וצוות משרדה כמו גם עורכי דין מומחים בטיפול ובייעוץ בנושאי צוואות וירושות מורכבים וניהול משא ומתן בתיקי צוואות בארץ ובחו"ל.

עו

למשרד וניסיון רב בהכנת הסכמי עיזבון עם היבטי משפט בינלאומי בעיקר ירושות בארצות הברית וגרמניה עם נכסי נדלן בישראל ובעולם.  עולם דיני הצוואות כורך בחובו התמחות מיוחדת בדיני משפחה על כל גווניהם  המשרד מייצג אנשי הייטק ובעלי עסקים מהשורה הראשונה  תוך שילוב יועצים מתוך תחום הקניין הרוחני. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות, בעיקר חברות המונפקות בבורסה הישראלית ובלונדון, בעריכת צוואות בינלאומיות ובהעברת הון משפחתי באופן מסודר ותוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות עורכי הדין לענייני צוואות וירושות במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של זכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

עורך דין צוואות מתי מומלץ להתייעץ איתו?

כתיבת צוואה, מטבע הדברים, היא דבר רגיש. בדרך כלל היא מלווה ברגשות מעורבים כשמצד אחד אחריות גדולה ואולי אף התרגשות לקראת הסדרת הצד המשפטי שבקניין לאחר הפטירה. בצוואה נכתב מה יקבל כל אחד מהיורשים. מהצד השני, לא ניתן להתעלם מתחושת הצער והחשש לקראת הבאות. כולנו בני אדם וכך הוא מנהגו של עולם – ובכל זאת – קשה להתעלם מתחושות אלו. בנוסף, לא תמיד הכל הולך 'חלק'. פעמים רבות מתעוררות מחלוקות בנוגע לירושה בין היורשים.
גם אם מעולם לא נפגשתם בהליך פלילי, ומעולם לא לקחתם חלק בהליך אזרחי, נושא הירושה הוא משותף לכל בני האדם. במוקדם ובמאוחר יהיה על כולנו להיפגש עם הבעיה הזו. כדי לפתור את הבעיה עליכם לגשת לעורך דין צוואות מומלץ מבעוד מועד ובעזרתו לנסח צוואה שלא תותיר מקום לריבים ומחלוקות על הירושה. עורך דין צוואות וירושות ידע לעזור לכם במשימה המורכבת והחשובה הזו כך שתוכלו להסיר דאגה זו מלבכם.
אנחנו מספקים שירותי עורך דין ירושות וצוואות במרכז הארץ. כך למשל אנו מעניקים שירותי עורך דין צוואות וירושות בפתח תקווה או לחלופין שירותי עורך דין צוואות וירושות בקרית אונו.

עורך דין צוואות מהם השירותים שאנו מעניקים?

עריכת צוואה מהי צוואה?

ככלל, החוק המסדיר את דיני הירושה והצוואה בישראל הוא חוק הירושה, תשכ"ה-1965. החוק מתעסק בכל הנושאים הנוגעים לתחום. הוא עוסק, למשל, בשאלות איך לערוך צוואה, באילו דרכים ניתן לעשות זאת, מה הדין במידה ואין צוואה, מי יורש את הנפטר בהיעדרה, מה עושים כאשר אין בנמצא יורשים כאלו, אילו ערכאות עוסקות בדיני הירושה והצוואה, דיני ההתנגדות לצוואה ועוד.
צוואה (מלשון 'ציווי') ניתן לערוך בכמה דרכים. הדרך הראשונה היא בכתב ידו של המצווה ובליווי חתימתו. דרך זו היא הדרך הנפוצה ביותר לעריכת צוואה. הדרך השנייה היא לערוך צוואה בפני עדים. בכך מתווסף תנאי הכרחי לתוקף הצוואה – שני עדים שנוכחים בכתיבת הצוואה וחותמים עליה לאחר מכן.
דרך שלישית לערוך צוואה היא בעל – פה. דרך זו היא הרבה יותר בעייתית מבחינה משפטית. כשהדברים שהנפטר ציווה לא עולים על הכתב עשויות להתעורר מאוחר יותר מחלוקות שקשה יהיה להכריע בהן כיוון שאין ראיה טובה מספיק לאף אחד מהצדדים. לעריכת ירושה בעל – פה נקבעו סייגים נוקשים בחוק הירושה.
דרך נוספת היא לערוך צוואה בפני רשות ציבורית. ס' 22 לחוק הירושה אומר שרשאי אדם לערוך את הצוואה שלו בפני רשות ציבורית. רשות ציבורית לעניין זה יכולה להיות בית המשפט לענייני משפחה, רשם הירושה או בית הדין הדתי (רבני, שרעי…). ניתן למסור לרשות הציבורית את הצוואה הכתובה כדי שתיתן לה תוקף, או להקריא את הירושה לפרוטוקול. הגורם בפניו ניתנה הצוואה ייתן את אישורו לכך שהצוואה אכן נערכה כדין לפניו ואז היא מקבלת את תוקפה המשפטי.


https://youtu.be/uyGqB-DtwHM

צוואה הדדית – צוואה הדדית חוק הירושה

בני זוג רשאים לכתוב צוואות אשר מסתמכות האחת על השנייה ולמעשה מכוח הסתמכות זו יכולת הביטול של צוואה הדדית היא מוגבלת.
תיקון לחוק הירושה הגביל את יכולת הביטול של צוואה הדדית וזאת לנוכח העובדה שקיימת הדדיות בין שתי הצוואות. כבן זוג אחד שערך את הצוואה ההדדית הסתמך על בן הזוג השני בעת עריכתה.
למידע נוסף ראו סעיף 8א לחוק הירושה, תשכ"ה-1965
סעיף 8א לחוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות
סעיף 8א לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 קובע כדלקמן:
“8א. צוואות הדדיות (תיקון: התשס”ה)
(א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על-פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).
(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא-אם-כן יתקיים אחד מאלה:
(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;
(2) לאחר מות אחד מבני הזוג:
(א) כל עוד לא חולק העזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

צוואה הדדית מהם החסרונות של עריכת צוואה הדדית?

(ב) לאחר חלוקת העזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעזבון, ואם השבה בעין בלתי-אפשרית או בלתי-סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעזבון שירש.
(ג) הוראות סעיף-קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.”
מדובר בצוואות אשר מסתמכות האחת על השנייה ומשכך האדם אשר נותר בחיים אינו יכול לבטל את הצוואה שלו אלא אם ויתר על חלקו בעיזבון והשיב אותו ליורשים שאמורים היו לרשת אלמלא נערכה הצוואה ההדדית. לכן החסרון המשמעותי עבור אדם שעורך צוואה הדדית היא שיכולת הביטול של הצוואה ההדדית מוגבלת על פי החוק. מחד גיסא זהו חיסרון שכן לא ניתן לשנות אלא על פי תנאים הקבועים בחוק. מאידך גיסא, זהו יתרון שכן אדם יכול לערוך צוואה הדדית ולהסתמך על הגנת החוק אשר לא מאפשרת שינוי הצוואה שלו.
בצוואה הדדית יכולים בני זוג לקבוע תנאים רבים אשר יסייעו להם להגן האחד על השני לאחר פטירת אחד מבני הזוג. כך למשל, בני זוג יכולים לקבוע שרק לאחר מות האחרון מביניהם, יעבור רכושם לילדים. למרבה הצער, רבים המקרים בהם אחד מבני הזוג נפטר והילדים מבקשים לפנות את בן הזוג שנאר בדירה. הוראות מסודרות בצוואות הדדיות יכולות למנוע מצב שבו אלמן או אלמנה שנותרו בחיים, יאלצו להתפנות מדירתם, כי היורשים האחרים, לרוב למרבה הצער ילדיו, יבקשו למכור את הדירה ולקבל את חלקם. לכן מומלץ לגשת לעורך דין צוואות ולקבל תמונה מלאה על היתרונות והחסרונות בעריכת צוואה הדדית.
כאשר עורכים צוואה הדדית בני הזוג רשאים לקבוע כי בן הזוג הנותר יהיה רשאי לעשות בירושתו כראות עיניו, או לחלופין לקבוע ביניהם הוראות אשר מגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון.
על פי הפרקטיקה המקובלת כאשר עורכים צוואה הדדית אצל עורך דין ניתן לבקש ממנו שיכין את הצוואה ההדדית בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף.
לאחר עריכת הצוואה ניתן להפקיד אותם ברשם לענייני ירושה בדיוק כפי שמפקידים צוואה שאינה הדדית. מעשה הפקדת הצוואה הינו מעשה אישי ויש לגשת לרשם לענייני ירושה העם תעודת זהות על מנת לבצע הפקדת צוואה. הליך הפקדת צוואה אינו חובה על מנת לתת תוקף לצוואה. כל שעושה הליך ההפקדה הינו ליצור מנגנון שמירה נוסף של הצוואה אצל עורך הדין וכן אצל הרשם לענייני ירושה.

ביטול צוואות הדדיות האם אפשרי?

ניתן לקבוע הוראות ספציפיות בצוואה הדדית הנוגעות לעניין הזכות לבטלה ובאיזה תנאים.
אם אין הוראה אחרת בצוואה, החוק קובע מנגנון מובנה לביטול צוואות הדדיות בתנאים אלה בלבד:

 • • אם שני המצווים בחיים – ניתן להסתפק בשליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז באופן אוטומטי על פי חוק הירושה שתי הצוואות מתבטלות, שכן כאמור צוואות הדדיות יש בהן מנגנון של תלות האחת בשנייה.
  • אם אחד מבני הזוג נפטר, במצב כזה, – אם טרם חולק העיזבון, יצטרכו האלמן או האלמנה היורשים לוותר על חלקם בעיזבון בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית.
  • במצב שבו אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.

ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג. הזכות היחידה שאותה לא ניתן לבטל היא הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.

יחד עם זאת, ככל שתהפכו את הצוואה למורכבת יותר הדבר עלול להקשות בעתיד על ביצועה.
מנגנון חשוב בכל צוואה שאותו מומלץ מאוד לבקש מעורך הדין שמייצג אתכם הוא מנגנון ההוצאה לפועל של רצונכם.
אם אתם מורישים דירה חשוב שתקבעו מנגנון מסודר מתי הדירה תימכר ואם מישהו מתנגד מי מתמנה מנהל עיזבון על מנת להוציא את הדירה למכירה ובוודאי שיש לקבוע מנגנון לחלוקת הכספים.

איך ניתן לממש צוואה הדדית?

הדרך למימוש צוואה הדדית זהה לזו של מימוש צוואה רגילה. יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.
גם במקרה של צוואה הדדית ניתן להגיש התנגדות לצוואה ובמקרה כזה תידון ההתנגדות לצוואה באופן זהה לזה שנידונה כל התנגדות רגילה.

התנגדות לצוואה הדדית האם אפשרי? האם מומלץ לפנות לעורך דין?

בהחלט כן.
התנגדות לצו קיום צוואה משמעה למעשה ערעור על האמור בצוואת המנוח.
על פי תקנות הירושה לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת על כך הודעה לציבור כדי לאפשר לכל מי שרואה עצמו נפגע על ידי הצוואה, שלא בצדק, להביע את התנגדותם למתן הצו
את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה
יש להגיש את ההתנגדות בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה ובתנאי שטרם ניתן הצו
הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 986 ₪ (נכון ל-2022)
לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמתנגד למתן הצו להביע את התנגדותו.
כל אדם הרואה עצמו נפגע על ידי צוואה, שלא בצדק, רשאי להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • • הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.טרם ניתן צו קיום צוואה.
  • המתנגד יודע או אוחז בידו צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
  • הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של המנוח או שיש בה פגמים.
  • המתנגד טוען כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.
  • המתנגד טוען כי ידוע לו כי אחד היורשים (הזוכים) שמופיעים בצוואה, השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.

התנגדות לצו קיום צוואה למי ואיך פונים

בטרם הגשת התנגדות לצוואה יהא עליכם להסדיר את תשלום האגרה לרשם לענייני ירושה.
את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה בעיתונות וברשומות הודעה על הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה
ניתן להגיש התנגדות לצוואה בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • • באופן מקוון באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה. יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין את פרטי המנוח ולעקוב אחר ההנחיות (יש להכנס בדפדפן "כרום").
  • בעמדות קבלת קהל במשרד הרשם לענייני ירושה שבו הוגשה הבקשה לקבלת הצו. יש לזמן תור מראש.
  • בדואר למשרד הרשם לענייני ירושה שבו הוגשה הבקשה לקבלת הצו. (יש להגיש עותקים כמספר הצדדים בתיק ועותק נוסף עבור בית-המשפט).

מילוי והגשת התנגדות לצו קיום צוואה

על ההתנגדות לצוואה וערעור על האמור בצוואה לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:

 • • שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח.
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל הזוכים (היורשים) שמופיעים בצוואה.
  • נימוקי ההתנגדות עצמה ומסמכים שתומכים בה (אם יש צורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין שתומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח – אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין לצוואות

על פי תקנות הירושה, לאחר הגשת ההתנגדות ובדיקתה, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו קיום צוואה ואת ההתנגדות לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בעניין.

הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: Moked-Yerushot@justice.gov.il.על מנת לממש את הצוואה נדרשת קבלת צו קיום צוואה מרשם הירושה. אחד השלבים בדרך לקבלת צו קיום צוואה הוא פרסום הבקשה בעיתונות. מטרת הפרסום היא להביא לידיעת הציבור על ההליך כך שבמידה וישנו צד שלישי שמתנגד לקיום הצוואה הוא ידע על כך מבעוד מועד ויוכל להגיש את התנגדותו אליה.

אם אכן הוגשה התנגדות לקיום הצוואה, רשם הירושה צריך להעביר את הטיפול בירושה לבית המשפט לענייני משפחה. אם תתקבל ההתנגדות ייתן בית המשפט הוראות לגבי הדרך בה תתממש הצוואה ובמקרים חריגים אף יורה על ביטולה. אם הוא דחה את ההתנגדות לצוואה ההליך יחזור לרשם הירושה שיעניק צו קיום לצוואה.
בהיעדר צוואה היורשים יכולים לפנות לרשם הירושה ולבקש צו ירושה. גם לצו זה עשויות להיות התנגדויות, והכללים לגביהן הם אותם כללים במקרה בו ישנה צוואה.

עורך דין צוואות וירושות

עורך הדין ששכרתם את שירותיו יעזור לכם לנסח את הצוואה שלכם בה תורו לבני משפחתכם מה לעשות עם ממונכם ועם גופכם לאחר הפטירה. צוואות וירושות הן תחום משפטי לכל דבר ועניין וכדאי מאוד לפנות לעורך דין צוואות מומלץ שמבין בתחום וידאג לאינטרסים שלכם בצורה הכי טובה שרק שאפשר.
תפקיד עורך הדין הוא לסייע בניסוח מוצלח ומשפטי של הצוואה, כאמור, אך יש לזכור שלא תמיד מספיק הנפטר להכין צוואה מבעוד מועד. במקרים כאלו, עורך הדין יסייע ללקוח שלו להביא בפני בית המשפט את העובדות שתומכות בו כדי שיוכל לזכות בחלקו בירושה.
ככלל, במשפט הישראלי מהווה הצוואה מקור משפטי מכריע שגובר על טענות אחרות. כך, הבטחות בעל פה שהובטחו לצד שלישי לא יזכו לתוקף משפטי מול צוואה תקפה שכנגדן. יש לזכור שצוואות ניתן לשנות כמה פעמים שירצה המצווה עד פטירתו.
עם זאת, לנוכח רגישות העניין ולעיתים אף בשל החשש מפטירה קרובה, מומלץ לנסח מראש את הצוואה באופן שאתם רואים בו סופי באותו הרגע. כך יימנע מצב בו מתקבל נוסח חלקי ולא ממצה שזוכה לתוקף משפטי לאחר מכן. במקרים אלו ועוד עומד עורך דין ירושות וצוואות במרכז העניינים והוא ישתמש בידע שצבר כדי לדאוג לכם.
בגלל הרגישות הגדולה שבתחום המשפטי הזה והקשיים היחודיים שהוא נושא עימו, מומלץ להיזקק לשירותיו של עורך דין שמעניק שירותים דווקא באזור מגוריכם כך שיהיה זמין יותר לסיוע בפתרון בעיות פתאומיות שעלולות לצוץ במשך ההליך. עורך דין צוואות וירושות בפתח תקווה יסייע לתושבי הסביבה הקרובה בעוד עורך דין צוואות וירושות בקרית אונו יכול לתת מענה טוב יותר לתושבי האזור בו הוא עובד.

עורך דין צוואות מתי מומלץ להתייעץ איתו?

כתיבת צוואה, מטבע הדברים, היא דבר רגיש. בדרך כלל היא מלווה ברגשות מעורבים כשמצד אחד אחריות גדולה ואולי אף התרגשות לקראת הסדרת הצד המשפטי שבקניין לאחר הפטירה. בצוואה נכתב מה יקבל כל אחד מהיורשים. מהצד השני, לא ניתן להתעלם מתחושת הצער והחשש לקראת הבאות. כולנו בני אדם וכך הוא מנהגו של עולם – ובכל זאת – קשה להתעלם מתחושות אלו. בנוסף, לא תמיד הכל הולך 'חלק'. פעמים רבות מתעוררות מחלוקות בנוגע לירושה בין היורשים.

גם אם מעולם לא נפגשתם בהליך פלילי, ומעולם לא לקחתם חלק בהליך אזרחי, נושא הירושה הוא משותף לכל בני האדם. במוקדם ובמאוחר יהיה על כולנו להיפגש עם הבעיה הזו. כדי לפתור את הבעיה עליכם לגשת לעורך דין צוואות מומלץ מבעוד מועד ובעזרתו לנסח צוואה שלא תותיר מקום לריבים ומחלוקות על הירושה. עורך דין צוואות וירושות ידע לעזור לכם במשימה המורכבת והחשובה הזו כך שתוכלו להסיר דאגה זו מלבכם.
אנחנו מספקים שירותי עורך דין ירושות וצוואות במרכז הארץ. כך למשל אנו מעניקים שירותי עורך דין צוואות וירושות בפתח תקווה או לחלופין שירותי עורך דין צוואות וירושות בקרית אונו.

הורדת צוואה לדוגמא >>>

עורך דין צוואות מהם השירותים שאנו מעניקים?

עריכת צוואה מהי צוואה?

ככלל, החוק המסדיר את דיני הירושה והצוואה בישראל הוא חוק הירושה, תשכ"ה-1965. החוק מתעסק בכל הנושאים הנוגעים לתחום. הוא עוסק, למשל, בשאלות איך לערוך צוואה, באילו דרכים ניתן לעשות זאת, מה הדין במידה ואין צוואה, מי יורש את הנפטר בהיעדרה, מה עושים כאשר אין בנמצא יורשים כאלו, אילו ערכאות עוסקות בדיני הירושה והצוואה, דיני ההתנגדות לצוואה ועוד.

צוואה (מלשון 'ציווי') ניתן לערוך בכמה דרכים. הדרך הראשונה היא בכתב ידו של המצווה ובליווי חתימתו. דרך זו היא הדרך הנפוצה ביותר לעריכת צוואה. הדרך השנייה היא לערוך צוואה בפני עדים. בכך מתווסף תנאי הכרחי לתוקף הצוואה – שני עדים שנוכחים בכתיבת הצוואה וחותמים עליה לאחר מכן.

דרך שלישית לערוך צוואה היא בעל – פה. דרך זו היא הרבה יותר בעייתית מבחינה משפטית. כשהדברים שהנפטר ציווה לא עולים על הכתב עשויות להתעורר מאוחר יותר מחלוקות שקשה יהיה להכריע בהן כיוון שאין ראיה טובה מספיק לאף אחד מהצדדים. לעריכת ירושה בעל – פה נקבעו סייגים נוקשים בחוק הירושה.

דרך נוספת היא לערוך צוואה בפני רשות ציבורית. ס' 22 לחוק הירושה אומר שרשאי אדם לערוך את הצוואה שלו בפני רשות ציבורית. רשות ציבורית לעניין זה יכולה להיות בית המשפט לענייני משפחה, רשם הירושה או בית הדין הדתי (רבני, שרעי…). ניתן למסור לרשות הציבורית את הצוואה הכתובה כדי שתיתן לה תוקף, או להקריא את הירושה לפרוטוקול. הגורם בפניו ניתנה הצוואה ייתן את אישורו לכך שהצוואה אכן נערכה כדין לפניו ואז היא מקבלת את תוקפה המשפטי.

צוואה הדדית – צוואה הדדית חוק הירושה

בני זוג רשאים לכתוב צוואות אשר מסתמכות האחת על השנייה ולמעשה מכוח הסתמכות זו יכולת הביטול של צוואה הדדית היא מוגבלת.
תיקון לחוק הירושה הגביל את יכולת הביטול של צוואה הדדית וזאת לנוכח העובדה שקיימת הדדיות בין שתי הצוואות. כבן זוג אחד שערך את הצוואה ההדדית הסתמך על בן הזוג השני בעת עריכתה.

למידע נוסף ראו סעיף 8א לחוק הירושה, תשכ"ה-1965
סעיף 8א לחוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות
סעיף 8א לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 קובע כדלקמן:
“8א. צוואות הדדיות (תיקון: התשס”ה)
(א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על-פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).
(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא-אם-כן יתקיים אחד מאלה:
(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;
(2) לאחר מות אחד מבני הזוג:
(א) כל עוד לא חולק העזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

צוואה הדדית מהם החסרונות של עריכת צוואה הדדית?

(ב) לאחר חלוקת העזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעזבון, ואם השבה בעין בלתי-אפשרית או בלתי-סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעזבון שירש.

(ג) הוראות סעיף-קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.”

מדובר בצוואות אשר מסתמכות האחת על השנייה ומשכך האדם אשר נותר בחיים אינו יכול לבטל את הצוואה שלו אלא אם ויתר על חלקו בעיזבון והשיב אותו ליורשים שאמורים היו לרשת אלמלא נערכה הצוואה ההדדית. לכן החסרון המשמעותי עבור אדם שעורך צוואה הדדית היא שיכולת הביטול של הצוואה ההדדית מוגבלת על פי החוק. מחד גיסא זהו חיסרון שכן לא ניתן לשנות אלא על פי תנאים הקבועים בחוק. מאידך גיסא, זהו יתרון שכן אדם יכול לערוך צוואה הדדית ולהסתמך על הגנת החוק אשר לא מאפשרת שינוי הצוואה שלו.
בצוואה הדדית יכולים בני זוג לקבוע תנאים רבים אשר יסייעו להם להגן האחד על השני לאחר פטירת אחד מבני הזוג. כך למשל, בני זוג יכולים לקבוע שרק לאחר מות האחרון מביניהם, יעבור רכושם לילדים. למרבה הצער, רבים המקרים בהם אחד מבני הזוג נפטר והילדים מבקשים לפנות את בן הזוג שנאר בדירה. הוראות מסודרות בצוואות הדדיות יכולות למנוע מצב שבו אלמן או אלמנה שנותרו בחיים, יאלצו להתפנות מדירתם, כי היורשים האחרים, לרוב למרבה הצער ילדיו, יבקשו למכור את הדירה ולקבל את חלקם. לכן מומלץ לגשת לעורך דין צוואות ולקבל תמונה מלאה על היתרונות והחסרונות בעריכת צוואה הדדית.

כאשר עורכים צוואה הדדית בני הזוג רשאים לקבוע כי בן הזוג הנותר יהיה רשאי לעשות בירושתו כראות עיניו, או לחלופין לקבוע ביניהם הוראות אשר מגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון.

על פי הפרקטיקה המקובלת כאשר עורכים צוואה הדדית אצל עורך דין ניתן לבקש ממנו שיכין את הצוואה ההדדית בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף.

לאחר עריכת הצוואה ניתן להפקיד אותם ברשם לענייני ירושה בדיוק כפי שמפקידים צוואה שאינה הדדית. מעשה הפקדת הצוואה הינו מעשה אישי ויש לגשת לרשם לענייני ירושה העם תעודת זהות על מנת לבצע הפקדת צוואה.

הליך הפקדת צוואה אינו חובה על מנת לתת תוקף לצוואה. כל שעושה הליך ההפקדה הינו ליצור מנגנון שמירה נוסף של הצוואה אצל עורך הדין וכן אצל הרשם לענייני ירושה.

ביטול צוואות הדדיות האם אפשרי?

ניתן לקבוע הוראות ספציפיות בצוואה הדדית הנוגעות לעניין הזכות לבטלה ובאיזה תנאים.
אם אין הוראה אחרת בצוואה, החוק קובע מנגנון מובנה לביטול צוואות הדדיות בתנאים אלה בלבד:

 • • אם שני המצווים בחיים – ניתן להסתפק בשליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז באופן אוטומטי על פי חוק הירושה שתי הצוואות מתבטלות, שכן כאמור צוואות הדדיות יש בהן מנגנון של תלות האחת בשנייה.
  • אם אחד מבני הזוג נפטר, במצב כזה, – אם טרם חולק העיזבון, יצטרכו האלמן או האלמנה היורשים לוותר על חלקם בעיזבון בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית.
  • במצב שבו אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.

ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג. הזכות היחידה שאותה לא ניתן לבטל היא הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.

יחד עם זאת, ככל שתהפכו את הצוואה למורכבת יותר הדבר עלול להקשות בעתיד על ביצועה.
מנגנון חשוב בכל צוואה שאותו מומלץ מאוד לבקש מעורך הדין שמייצג אתכם הוא מנגנון ההוצאה לפועל של רצונכם.
אם אתם מורישים דירה חשוב שתקבעו מנגנון מסודר מתי הדירה תימכר ואם מישהו מתנגד מי מתמנה מנהל עיזבון על מנת להוציא את הדירה למכירה ובוודאי שיש לקבוע מנגנון לחלוקת הכספים.

איך ניתן לממש צוואה הדדית?

הדרך למימוש צוואה הדדית זהה לזו של מימוש צוואה רגילה. יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.
גם במקרה של צוואה הדדית ניתן להגיש התנגדות לצוואה ובמקרה כזה תידון ההתנגדות לצוואה באופן זהה לזה שנידונה כל התנגדות רגילה.

התנגדות לצוואה הדדית האם אפשרי? האם מומלץ לפנות לעורך דין?

בהחלט כן.
התנגדות לצו קיום צוואה משמעה למעשה ערעור על האמור בצוואת המנוח.
על פי תקנות הירושה לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת על כך הודעה לציבור כדי לאפשר לכל מי שרואה עצמו נפגע על ידי הצוואה, שלא בצדק, להביע את התנגדותם למתן הצו
את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה
יש להגיש את ההתנגדות בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה ובתנאי שטרם ניתן הצו
הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 986 ₪ (נכון ל-2022)
לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמתנגד למתן הצו להביע את התנגדותו.
כל אדם הרואה עצמו נפגע על ידי צוואה, שלא בצדק, רשאי להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • • הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.טרם ניתן צו קיום צוואה.
  • המתנגד יודע או אוחז בידו צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
  • הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של המנוח או שיש בה פגמים.
  • המתנגד טוען כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.
  • המתנגד טוען כי ידוע לו כי אחד היורשים (הזוכים) שמופיעים בצוואה, השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.

התנגדות לצו קיום צוואה למי ואיך פונים

בטרם הגשת התנגדות לצוואה יהא עליכם להסדיר את תשלום האגרה לרשם לענייני ירושה.
את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה בעיתונות וברשומות הודעה על הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה
ניתן להגיש התנגדות לצוואה בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • • באופן מקוון באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה. יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין את פרטי המנוח ולעקוב אחר ההנחיות (יש להכנס בדפדפן "כרום").
  • בעמדות קבלת קהל במשרד הרשם לענייני ירושה שבו הוגשה הבקשה לקבלת הצו. יש לזמן תור מראש.
  • בדואר למשרד הרשם לענייני ירושה שבו הוגשה הבקשה לקבלת הצו. (יש להגיש עותקים כמספר הצדדים בתיק ועותק נוסף עבור בית-המשפט).

מילוי והגשת התנגדות לצו קיום צוואה

על ההתנגדות לצוואה וערעור על האמור בצוואה לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:

 • • שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח.
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל הזוכים (היורשים) שמופיעים בצוואה.
  • נימוקי ההתנגדות עצמה ומסמכים שתומכים בה (אם יש צורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין שתומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח – אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין לצוואות

על פי תקנות הירושה, לאחר הגשת ההתנגדות ובדיקתה, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו קיום צוואה ואת ההתנגדות לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בעניין.

הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: Moked-Yerushot@justice.gov.il.על מנת לממש את הצוואה נדרשת קבלת צו קיום צוואה מרשם הירושה. אחד השלבים בדרך לקבלת צו קיום צוואה הוא פרסום הבקשה בעיתונות. מטרת הפרסום היא להביא לידיעת הציבור על ההליך כך שבמידה וישנו צד שלישי שמתנגד לקיום הצוואה הוא ידע על כך מבעוד מועד ויוכל להגיש את התנגדותו אליה.

אם אכן הוגשה התנגדות לקיום הצוואה, רשם הירושה צריך להעביר את הטיפול בירושה לבית המשפט לענייני משפחה. אם תתקבל ההתנגדות ייתן בית המשפט הוראות לגבי הדרך בה תתממש הצוואה ובמקרים חריגים אף יורה על ביטולה. אם הוא דחה את ההתנגדות לצוואה ההליך יחזור לרשם הירושה שיעניק צו קיום לצוואה.
בהיעדר צוואה היורשים יכולים לפנות לרשם הירושה ולבקש צו ירושה. גם לצו זה עשויות להיות התנגדויות, והכללים לגביהן הם אותם כללים במקרה בו ישנה צוואה.

עורך דין צוואות וירושות

עורך הדין ששכרתם את שירותיו יעזור לכם לנסח את הצוואה שלכם בה תורו לבני משפחתכם מה לעשות עם ממונכם ועם גופכם לאחר הפטירה. צוואות וירושות הן תחום משפטי לכל דבר ועניין וכדאי מאוד לפנות לעורך דין צוואות מומלץ שמבין בתחום וידאג לאינטרסים שלכם בצורה הכי טובה שרק שאפשר.
תפקיד עורך הדין הוא לסייע בניסוח מוצלח ומשפטי של הצוואה, כאמור, אך יש לזכור שלא תמיד מספיק הנפטר להכין צוואה מבעוד מועד. במקרים כאלו, עורך הדין יסייע ללקוח שלו להביא בפני בית המשפט את העובדות שתומכות בו כדי שיוכל לזכות בחלקו בירושה.
ככלל, במשפט הישראלי מהווה הצוואה מקור משפטי מכריע שגובר על טענות אחרות. כך, הבטחות בעל פה שהובטחו לצד שלישי לא יזכו לתוקף משפטי מול צוואה תקפה שכנגדן. יש לזכור שצוואות ניתן לשנות כמה פעמים שירצה המצווה עד פטירתו.
עם זאת, לנוכח רגישות העניין ולעיתים אף בשל החשש מפטירה קרובה, מומלץ לנסח מראש את הצוואה באופן שאתם רואים בו סופי באותו הרגע. כך יימנע מצב בו מתקבל נוסח חלקי ולא ממצה שזוכה לתוקף משפטי לאחר מכן. במקרים אלו ועוד עומד עורך דין ירושות וצוואות במרכז העניינים והוא ישתמש בידע שצבר כדי לדאוג לכם.
בגלל הרגישות הגדולה שבתחום המשפטי הזה והקשיים היחודיים שהוא נושא עימו, מומלץ להיזקק לשירותיו של עורך דין שמעניק שירותים דווקא באזור מגוריכם כך שיהיה זמין יותר לסיוע בפתרון בעיות פתאומיות שעלולות לצוץ במשך ההליך. עורך דין צוואות וירושות בפתח תקווה יסייע לתושבי הסביבה הקרובה בעוד עורך דין צוואות וירושות בקרית אונו יכול לתת מענה טוב יותר לתושבי האזור בו הוא עובד.

בקשה מקוונת לצו ירושה

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

ידועה בציבור זכויות בירושה

המליצו על עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר

ידועה בציבור זכויות בירושה
ידועה בציבור זכויות בירושה
שני שקורמן
שני שקורמן
ביקורת אחת
קרא עוד
עו"ד רחל שחר, היא עו"ד מצוינת ששמה את הלקוח במרכז היא מונעת מתחושת שליחות עמוקה לסייע לאנשים. עו"ד רחל שחר טיפלה ומטפלת בתיק שלי ושל קרובי משפחתי במסירות אין קץ, הייתה זמינה לכל שאלה או בקשה שלנו והתמודדה עם תיק מורכב בדילוגי איילה. היא פשוט יודעת להתנהל מול הכרישים הגדולים ביותר כאילו נולדה להיות אשת עסקים וגם עורכת דין. היא לא חוששת או מתרגשת מאף אחד. מכבדת את כולם אבל לא מנידה עפעף אם מדובר במשרד עורכי דין שהוא פירמה ידועה או בצד שכנגד שיכול להיות מילארדר מפורסם. כולם בעיניה דומים. היא נחמדה ואדיבה מאוד אבל ראייתי אותם גם מנחיתה מכת קראטה למי שהרגישה שמתנהל לא בתום לב. היא נותנת לכולם הזדמנות שווה להוכיח שהם באמת ראויים להתנהל במו"מ בתום לב ואם לא, היא שולפת סט כלים שלא מבייש סמוראית מדרג מובחר. אני אוהבת אותה את הישירות שלה ואת החיוך חושף שפתיים. אני בעיקר אוהבת שהיא עושה הכל כאילו ממש "סכין חמה בחמאה" בלי לעשות סיפור מכלום. וחוץ מזה היא גם מצחיקה ואשת שיחה נחמדה וזה כבר בונוס ללא עלות נוספת מצידה.
ים בן צבי
ים בן צבי
4 ביקורות
קרא עוד
עורכת הדין רחל שחר (שזכיתי שתסכים שאקרא לה רייצ'ל) היא אחת מעורכות הדין הנדירות שקיימות פה. הכרתי בה תכונות מדהימות היא מאוד מוסרית. היא אכפתית. היא אינטליגנטית. יש לה עמדה מאוד ברורה לגבי דברים אבל היא לא מתבטאה בקיצוניות. היא חריפה והבינה את התיק שלי בדקות ספורות. היא יודעת להבחין בין עיקר וטפל ולבחור במשימה הרלבנטית ולהתקדם במהירות. היא נאמנה לדרכה. יש לה מאור פנים ואם חשבתם שבגלל כל אלה תהיה בה גאווה. אז ממש לא. היא הכי צנועה בעולם ושמעתי עליה דברים מדהימים אבל ממש לא ממנה.
מתן אברהם
מתן אברהם
21 ביקורות
קרא עוד
העבודה מול עורכת הדין רחל שחר הייתה חוויה מצוינת מהרגע הראשון. פניתי אליה בתחילה לאחר המלצה שקיבלתי מאחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל והמלצה זו לא הכזיבה. עוה"ד שחר טיפלה לי בתיק מורכב שכלל מסמכים רבים והתרוצצויות רבות אל מול הרשויות. עוה"ד שחר השכילה להביא פתרונות משפטיים מחוץ לקופסה שלא חשבתי שקיימים וזאת במטרה להשיג את התוצאה הרצויה. עוה"ד שחר הינה אדם נעים ומקצועי. אני ממליץ בחום לעבוד איתה.
Binyamin Dadoun
Binyamin Dadoun
2 ביקורות
קרא עוד
אחת מעורכות הדין המקצועיות ביותר שפגשתי. הלכתי לארבעה עורכי דין וקיבלתי רק חסרון כיס. עורכת דין רחל שחר נכנסה לתמונה ותוך חודשיים הייתי עם הסכם מזונות ביד. עברתי לגור בדירה מרווחת והילד שלי מקבל כל מה שמגיע לו. עורכת דין שחר את אלופת העולם. האלופה שלנו
Yahely Raz
Yahely Raz
ביקורת אחת
קרא עוד
עורכת דין רחל שחר היא קודם כל אדם אנושי ביותר שמגלה יחס חם וחמלה כלפי כל הסובבים אותו. היא אשת מקצוע מהשורה הראשונה ואפשר לסמוך עליה שלכל הבטחה יש כיסוי מלא. מקצוענות במשרד שלה זה שם המשחק. הכל על השולחן והלקוח יודע מה הדרך הנכונה ולאן לא כדאי להגיע. מומלצת ואהובה חברה של ממש
שירלי סמית
שירלי סמית
ביקורת אחת
קרא עוד
עורכת דין רחל שחר היא קודם כל אדם אנושי ביותר שמגלה יחס חם וחמלה כלפי כל הסובבים אותו. היא אשת מקצוע מהשורה הראשונה ואפשר לסמוך עליה שלכל הבטחה יש כיסוי מלא. מקצוענות במשרד שלה זה שם המשחק. הכל על השולחן והלקוח יודע מה הדרך הנכונה ולאן לא כדאי להגיע. מומלצת ואהובה חברה של ממש
פוראבר הפקות
פוראבר הפקות
2 ביקורות
קרא עוד
מדובר באחת העורכות דין החזקות בארץ אנחנו מרוצים מאוד משירות אישי ומכל הלב עזרת ונעמת לנו מאוד הגענו לתוצאות יותר ממה שחלמנו אפילו להגיע! תודה על ליווי צמוד ושירות יוצא מן הכלל.
עדי אלעזר
עדי אלעזר
111 ביקורות
קרא עוד
מדובר בעורכת דין מהשורה הראשונה. מקצוענית מהירה חדה כתער. שמחה שפגשתי בה ומוקירה כל הצלחה!
עידן אלעזר
עידן אלעזר
4 ביקורות
קרא עוד
meni st
meni st
4 ביקורות
קרא עוד
זוגתי ואני קיבלנו שירות משפטי אדיב , מקצועי , אישי , מעו"ד רחל שחר . בנושא עריכת הסכם ממון . נושא טעון וקשה , שבזכות עורכת הדין , היה ברור , יעיל , וחוסך כאבי ראש ולב לעתיד לבוא .... תודה רבה מנחם
עמרי גימינג
עמרי גימינג
2 ביקורות
קרא עוד
עו"ד רחל שחר תודה על שרות מצויין ומקצועי, ההופעה של עו"ד רחל שחר בבית המשפט מאוד מרשימה מדויקת וניכר שבית המשפט מקשיב לה. ממליצה בחום .
הקודם
הבא

אולי תתעניינו גם ב...

התנגדות לצוואה: איך נמנע התנגדות לצוואה מעודכן 2023 | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

במאמר הקודם סקרנו בפניכם הקוראים את עיקרי הנושאים הבאים: חוק הירושה, תפקידו של עורך דין צוואות , הצורך והכדאיות של צוואה, סוגי צוואות בישראל והתנגדויות.

קרא עוד »
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
% 0
לקוחות מרוצים
+ 0

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות צוואות ומייצגים חברות ופרטיים מול מוסדות המשפט השונים ובבתי המשפט. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות