התנגדות לצוואה | עילות עיקריות לפסילת צוואה המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

כתיבת צוואה, מטבע הדברים, היא דבר רגיש. בדרך כלל היא מלווה ברגשות מעורבים כשמצד אחד אחריות גדולה ואולי אף התרגשות לקראת הסדרת הצד המשפטי שבקניין לאחר הפטירה. בצוואה נכתב מה יקבל כל אחד מהיורשים. מהצד השני, לא ניתן להתעלם מתחושת הצער והחשש לקראת הבאות. כולנו בני אדם וכך הוא מנהגו של עולם – ובכל זאת – קשה להתעלם מתחושות אלו. בנוסף, לא תמיד הכל הולך 'חלק'. פעמים רבות מתעוררות מחלוקות בנוגע לירושה בין היורשים.

עו

התנגדות לצוואה עילות לפסילת צוואה ייעוץ מהיר

הדין הישראלי קובע תנאים לכשרותה של צוואה, הכוללים התייחסות לעניינים טכניים ומהותיים הנוגעים למצווה, לאופן עריכת הצוואה ולתוכן הצוואה עצמה. ריבוי תנאים זה פותח אפשרויות רבות, אשר במקרים מסוימים תוכלנה לסייע להביא לפסילת צוואה קיימת, גם לאחר מות המצווה.

 1. האם המצווה היה כשיר לצוות?
  הדבר הראשון שעליך לבדוק כעורך דין שעומד לערוך צוואה הוא האם האדם שלפניך כשיר משפטית. תשאלו אותו שאלות. אל תתביישו או תחושו אי נעימות. אם יש לכם חשד כלשהו שהאדם לפניכם אינו כשיר משפטית תבקשו תעודת רופא גריאטר או פסיכיאטר החוק דורש שכדי שצוואה תהיה בעלת תוקף, על המצווה להיות כשיר משפטית. אדם שאינו כשיר משפטית יכול להיות הן מפאת גילו (קטין אינו כשיר) והן מפאת שהוכרז כפסול דין.
 1. האם הצוואה נכתבה בכתב יד?
  יכול להיות גם מקרה שבו כעורך דין מגיע אליך אדם שכבר כתב את הצוואה בכתב יד וכעת מבקש ממך לבדוק אותה. צוואה בכתב יד יכולה להיות צוואה כשירה לכל דבר ועניין. ישנן מספר דרכים לכתוב צוואה, כאשר לכל דרך החוק קובע דרישות ותנאים אחרים לצורך קביעת תקפות הצוואה. כאשר צוואה נכתבת בכתב יד, אין צורך בעדים או עורך דין. אבל, כעורך דין עליך לשים לב לבעיות שיכולות לצוץ: ראשית, על הצוואה כולה להיערך בכתב ידו של המצווה. שנית, נדרשת חתימתו של המצווה. שלישית, יש לציין את התאריך על הצוואה. אי עמידה בכל אחד מהתנאים הללו תאפשר לנסות ולפסול את הצוואה.

 

צפו בעו"ד רחל שחר מסבירה על כתיבת צוואה בכתב יד

 

 1. האם הצוואה נאמרה בעל פה?
  ניתן לערוך גם צוואה בעל פה. החוק מכיר בכך. אך בשל העיגון החלש יחסית שלה, המחוקק קובע מספר תנאים כדי להעניק לצוואה שכזו תוקף: ראשית, נדרשים שני עדים המבינים את שפה המצווה. שנית, העדים צריכים לרשום, כמה מדויק שהם יכולים, טופס המתעד בכתב את דברי הצוואה. בנוסף, על העדים לחתום על טופס זה ולהפקידו אצל הרשם לענייני ירושה. הרעיון מאחורי האפשרות של צוואה בעל פה הינו לאפשר לאדם הנוטה למות בעוד שאין לו צוואה, ליצור כזו כמה שיותר מהר. לכן, אם המצווה עודנו בחיים חודש לאחר מועד יצירת הצוואה – הצוואה תתבטל.
 1. האם הצוואה נעשתה בפני רשות?
  כידוע לכל עורכי הדין העוסקים בענייני צוואות, צוואה יכולה להיעשות גם בפני רשות. צוואה בפני רשות היא צוואה שנעשית מול שופט, רשם בית משפט, נוטריון ובעלי תפקידים נוספים. בעלי תפקידים אלה נחשבים מהימנים בעיני מדינת ישראל  כעורך דין אם מגיע אליך אדם שערך צוואה בפני נוטריון עליך לבדוק את הצוואה על פי חוק הנוטריונים וכן לפי תקנות הנוטריונים שכן צוואה המאושרת על ידי נוטריונים צריכה לעמוד בכללי סף נוספים. באופן אישי על אף היותי נוטריונית אני ממליצה על עריכת צוואה בפני עדים צוואה זו נחשבת חזקה יחסית ואף יכולה, לעתים, להתגבר על קשיים ופגמים טכניים, באם ישנם.
 1. האם הצוואה נעשתה בנוכחות עדים?
  הצוואה המומלצת בעיני היא צוואה שנערכת בפני עדים ומצולמת בוידאו במידת הצורך. מתי כדאי להקפיד לצלם את הצוואה בוידאו? כשאתם מרגישים שיכולה להיות התנגדות לצוואה מכל סיבה שהיא. אם למשל עורך הצוואה מחליט להדיר מהירושה שניים משלושת ילדיו אני ממליצה בנוסף לעדים לצוואה להוסיף גם צילום וידאו מלא. בצילום הוידאו יש צורך להראות כי אכן העדים נכחו בחדר משך כל עריכת הצוואה. לפנ עריכת הצוואה אני ממליצה לצלם את האדם מדבר למצלמה כמה דקות ומסביר יכולה להיעשות בנוכחות עדים בכתב יד או מודפסת. יש לשים לב, שעל העדים להיות מעיל גיל 18 ושאינם פסולי דין. בנוסף, אסור שהעדים, במקרה זה, יהיו חלק מהנהנים מהצוואה (כלומר שלפי הצוואה הם חלק מהיורשים). גם צוואה זו צריכה לכלול תאריך, תצהיר הנוגע לזהות העדים ותצהיר מטעם העדים.
 1. האם הצוואה בלתי חוקית או בלתי מוסרית?
  כעורכי דין אני ממליצה שתקדישו תשומת לב לשאלה האם קיימות בצוואה בוראות בלתי חוקיות או לא מוסריות. במצב בו יש הוראה בצוואה שאינה חוקית או אינה מוסרית, הוראה זו לא תכובד ולא תקוים, אך אין הדבר משליך, בהכרח, על שאר הוראות הצוואה, ככל שהן תקינות.
 2. מה אם בצוואה ישנה הוראה בלתי ברורה?
  לעתים, משום שרוב המצווים אינם משפטנים, קורה שכאשר הם מנסחים בעצמם את הצוואה ישנה הוראה לא ברורה. לפעמים לא ברור למי הנכס מצווה או באיזה נכס מדובר. במצב זה, הוראה זו תבוטל, ואם הדבר הכרחי – תבוטל הצוואה כולה והירושה תחולק לפי ברירת המחדל שבדין. כעורך דין העורך צוואה נדרשת תשומת לב מיוחדת לפירוט ההוראות. אם הסעיף עוסק הדירת בני הזוג פרט ככל האפשר פרטים הרלבנטיים לאותה דירה ולא רק כתובת גוש חלקה תת חלקה. אלא לדוגמא דירה בת 3 חדרים המצויה בקומה השלישית פונה לכיוון מערב וכיו"ב וכמובן כתובת וגוש חלקה.
 3. שימו לב שהצוואה אינה לטובת גורם שנטל חלק בעריכתה.

התנגדות לצוואה: איך אדע מה סיכויי ההצלחה בהתנגדות לצוואה?

התנגדות לצוואה היא הליך שבו המתנגד טוען, כי אין לקיים את הצוואה ואין לתת צו קיום צוואה, וזאת לאור העובדה שהצוואה פגומה באופן המחייב את פסילתה. העילות לביטול צוואה מפורטות בחוק הירושה, והידועות שבהן הן השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת צוואה וחוסר כשירות משפטית של המצווה. לרשימה זו ניתן להוסיף עילות רבות בהתאם לרמת היצירתיות של עורך דין לענייני ירושה שייצג אותכם.

אין לתאר את עוגמת הנפש הרבה אשר חווה אדם אשר זכה על פי צוואה ולפתע מוגשת התנגדות. ניהול התנגדות לצוואה הוא אחד ההליכים המורכבים מבחינה משפטית שכן כפי שנסיבות חיי בני האדם שונות זו מזו גם לא ניתן למצוא אף לא התנגדות אחת לצוואה אשר דומה לרעותה. לכל התנגדות לצוואה מסכת חיים שונה עורך דין צוואות מנוסה יוכל לנהל התנגדות לצוואה באופן מתוחכם ולהביא פעמים אבות להיפוך נטל הראייה בניהול ההתנגדות לצוואה. היפוך נטל הראייה בהתנגדות לצוואה יביא לכך שנטל ההוכחה שהצוואה כשירה עובר אל הצד שכנגד ומאפשר לכם להתנהל באופן קל יותר מבחינה ראייתית.

מתי צריך לערוך צוואה ואיך כדאי לערוך צוואה?

ההגדרה המשפטית לצוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו. נכסיו ורכושו של אדם לאחר מותו קרויים עזבון המנוח. חוק הירושה קובע כי ההחלטה האם לערוך צוואה ולמי להוריש את נכסינו נתונה אך ורק בידיו של כל אדם על פי רצונו והצוואה חייבת לשקף את רצונו של האדם כשהיה במצב המאפשר לו לקבל החלטות.  חוק הירושה קובע ארבע דרכים שונות בהן ניתן לערוך צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה. הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה לבחירתו המוחלטת של המצווה זכרו כי  רק באמצעות צוואה, הנכתבת בהתאם לכללי החוק, יכול אדם לדעת בבטחו כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק לפי רצונו.

אם אדם לא ערך צוואה בימי חייו אזי רכושו יחולק על פי דין. מומלץ לפנות לעורך דין צוואות, אשר זו התמחותו על מנת שיסייע בעריכת צוואה. עורך דין המנסח צוואה ומיומן לכך ידע לנסח צוואה שתוכל לעמוד בפני התנגדות עתידית לצוואה ככל שתוגש.

 

התנגדות לצוואה: איך אדע מה סיכויי ההצלחה בהתנגדות לצוואה?

התנגדות לצוואה היא הליך שבו המתנגד טוען, כי אין לקיים את הצוואה ואין לתת צו קיום צוואה, וזאת לאור העובדה שהצוואה פגומה באופן המחייב את פסילתה. העילות לביטול צוואה מפורטות בחוק הירושה, והידועות שבהן הן השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת צוואה וחוסר כשירות משפטית של המצווה. לרשימה זו ניתן להוסיף עילות רבות בהתאם לרמת היצירתיות של עורך דין לענייני ירושה שייצג אותכם.

אין לתאר את עוגמת הנפש הרבה אשר חווה אדם אשר זכה על פי צוואה ולפתע מוגשת התנגדות. ניהול התנגדות לצוואה הוא אחד ההליכים המורכבים מבחינה משפטית שכן כפי שנסיבות חיי בני האדם שונות זו מזו גם לא ניתן למצוא אף לא התנגדות אחת לצוואה אשר דומה לרעותה. לכל התנגדות לצוואה מסכת חיים שונה עורך דין צוואות מנוסה יוכל לנהל התנגדות לצוואה באופן מתוחכם ולהביא פעמים אבות להיפוך נטל הראייה בניהול ההתנגדות לצוואה. היפוך נטל הראייה בהתנגדות לצוואה יביא לכך שנטל ההוכחה שהצוואה כשירה עובר אל הצד שכנגד ומאפשר לכם להתנהל באופן קל יותר מבחינה ראייתית.

צוואה הדדית – צוואה הדדית חוק הירושה

בני זוג רשאים לכתוב צוואות אשר מסתמכות האחת על השנייה ולמעשה מכוח הסתמכות זו יכולת הביטול של צוואה הדדית היא מוגבלת.
תיקון לחוק הירושה הגביל את יכולת הביטול של צוואה הדדית וזאת לנוכח העובדה שקיימת הדדיות בין שתי הצוואות. כבן זוג אחד שערך את הצוואה ההדדית הסתמך על בן הזוג השני בעת עריכתה.
למידע נוסף ראו סעיף 8א לחוק הירושה, תשכ"ה-1965
סעיף 8א לחוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות
סעיף 8א לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 קובע כדלקמן:
“8א. צוואות הדדיות (תיקון: התשס”ה)
(א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על-פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).
(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא-אם-כן יתקיים אחד מאלה:
(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;
(2) לאחר מות אחד מבני הזוג:
(א) כל עוד לא חולק העזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

צוואה הדדית מהם החסרונות של עריכת צוואה הדדית?

(ב) לאחר חלוקת העזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעזבון, ואם השבה בעין בלתי-אפשרית או בלתי-סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעזבון שירש.
(ג) הוראות סעיף-קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.”
מדובר בצוואות אשר מסתמכות האחת על השנייה ומשכך האדם אשר נותר בחיים אינו יכול לבטל את הצוואה שלו אלא אם ויתר על חלקו בעיזבון והשיב אותו ליורשים שאמורים היו לרשת אלמלא נערכה הצוואה ההדדית. לכן החסרון המשמעותי עבור אדם שעורך צוואה הדדית היא שיכולת הביטול של הצוואה ההדדית מוגבלת על פי החוק. מחד גיסא זהו חיסרון שכן לא ניתן לשנות אלא על פי תנאים הקבועים בחוק. מאידך גיסא, זהו יתרון שכן אדם יכול לערוך צוואה הדדית ולהסתמך על הגנת החוק אשר לא מאפשרת שינוי הצוואה שלו.
בצוואה הדדית יכולים בני זוג לקבוע תנאים רבים אשר יסייעו להם להגן האחד על השני לאחר פטירת אחד מבני הזוג. כך למשל, בני זוג יכולים לקבוע שרק לאחר מות האחרון מביניהם, יעבור רכושם לילדים. למרבה הצער, רבים המקרים בהם אחד מבני הזוג נפטר והילדים מבקשים לפנות את בן הזוג שנאר בדירה. הוראות מסודרות בצוואות הדדיות יכולות למנוע מצב שבו אלמן או אלמנה שנותרו בחיים, יאלצו להתפנות מדירתם, כי היורשים האחרים, לרוב למרבה הצער ילדיו, יבקשו למכור את הדירה ולקבל את חלקם. לכן מומלץ לגשת לעורך דין צוואות ולקבל תמונה מלאה על היתרונות והחסרונות בעריכת צוואה הדדית.
כאשר עורכים צוואה הדדית בני הזוג רשאים לקבוע כי בן הזוג הנותר יהיה רשאי לעשות בירושתו כראות עיניו, או לחלופין לקבוע ביניהם הוראות אשר מגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון.
על פי הפרקטיקה המקובלת כאשר עורכים צוואה הדדית אצל עורך דין ניתן לבקש ממנו שיכין את הצוואה ההדדית בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף.
לאחר עריכת הצוואה ניתן להפקיד אותם ברשם לענייני ירושה בדיוק כפי שמפקידים צוואה שאינה הדדית. מעשה הפקדת הצוואה הינו מעשה אישי ויש לגשת לרשם לענייני ירושה העם תעודת זהות על מנת לבצע הפקדת צוואה. הליך הפקדת צוואה אינו חובה על מנת לתת תוקף לצוואה. כל שעושה הליך ההפקדה הינו ליצור מנגנון שמירה נוסף של הצוואה אצל עורך הדין וכן אצל הרשם לענייני ירושה.

ביטול צוואות הדדיות האם אפשרי?

ניתן לקבוע הוראות ספציפיות בצוואה הדדית הנוגעות לעניין הזכות לבטלה ובאיזה תנאים.
אם אין הוראה אחרת בצוואה, החוק קובע מנגנון מובנה לביטול צוואות הדדיות בתנאים אלה בלבד:

 • • אם שני המצווים בחיים – ניתן להסתפק בשליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז באופן אוטומטי על פי חוק הירושה שתי הצוואות מתבטלות, שכן כאמור צוואות הדדיות יש בהן מנגנון של תלות האחת בשנייה.
  • אם אחד מבני הזוג נפטר, במצב כזה, – אם טרם חולק העיזבון, יצטרכו האלמן או האלמנה היורשים לוותר על חלקם בעיזבון בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית.
  • במצב שבו אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.

ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג. הזכות היחידה שאותה לא ניתן לבטל היא הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.

יחד עם זאת, ככל שתהפכו את הצוואה למורכבת יותר הדבר עלול להקשות בעתיד על ביצועה.
מנגנון חשוב בכל צוואה שאותו מומלץ מאוד לבקש מעורך הדין שמייצג אתכם הוא מנגנון ההוצאה לפועל של רצונכם.
אם אתם מורישים דירה חשוב שתקבעו מנגנון מסודר מתי הדירה תימכר ואם מישהו מתנגד מי מתמנה מנהל עיזבון על מנת להוציא את הדירה למכירה ובוודאי שיש לקבוע מנגנון לחלוקת הכספים.

איך ניתן לממש צוואה הדדית?

הדרך למימוש צוואה הדדית זהה לזו של מימוש צוואה רגילה. יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.
גם במקרה של צוואה הדדית ניתן להגיש התנגדות לצוואה ובמקרה כזה תידון ההתנגדות לצוואה באופן זהה לזה שנידונה כל התנגדות רגילה.

התנגדות לצוואה הדדית האם אפשרי? האם מומלץ לפנות לעורך דין?

בהחלט כן.
התנגדות לצו קיום צוואה משמעה למעשה ערעור על האמור בצוואת המנוח.
על פי תקנות הירושה לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת על כך הודעה לציבור כדי לאפשר לכל מי שרואה עצמו נפגע על ידי הצוואה, שלא בצדק, להביע את התנגדותם למתן הצו
את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה
יש להגיש את ההתנגדות בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה ובתנאי שטרם ניתן הצו
הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 986 ₪ (נכון ל-2022)
לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמתנגד למתן הצו להביע את התנגדותו.
כל אדם הרואה עצמו נפגע על ידי צוואה, שלא בצדק, רשאי להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • • הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות. טרם ניתן צו קיום צוואה.
  • המתנגד יודע או אוחז בידו צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
  • הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של המנוח או שיש בה פגמים.
  • המתנגד טוען כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.
  • המתנגד טוען כי ידוע לו כי אחד היורשים (הזוכים) שמופיעים בצוואה, השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.

לצו קיום צוואה איזה טופס צריך למלא?

על ההתנגדות לצוואה וערעור על האמור בצוואה לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:

 • • שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח.
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל הזוכים (היורשים) שמופיעים בצוואה.
  • נימוקי ההתנגדות עצמה ומסמכים שתומכים בה (אם יש צורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין שתומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח – אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין לצוואות

על פי תקנות הירושה, לאחר הגשת ההתנגדות ובדיקתה, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו קיום צוואה ואת ההתנגדות לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בעניין.

הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: Moked-Yerushot@justice.gov.il.על מנת לממש את הצוואה נדרשת קבלת צו קיום צוואה מרשם הירושה. אחד השלבים בדרך לקבלת צו קיום צוואה הוא פרסום הבקשה בעיתונות. מטרת הפרסום היא להביא לידיעת הציבור על ההליך כך שבמידה וישנו צד שלישי שמתנגד לקיום הצוואה הוא ידע על כך מבעוד מועד ויוכל להגיש את התנגדותו אליה.

אם אכן הוגשה התנגדות לקיום הצוואה, רשם הירושה צריך להעביר את הטיפול בירושה לבית המשפט לענייני משפחה. אם תתקבל ההתנגדות ייתן בית המשפט הוראות לגבי הדרך בה תתממש הצוואה ובמקרים חריגים אף יורה על ביטולה. אם הוא דחה את ההתנגדות לצוואה ההליך יחזור לרשם הירושה שיעניק צו קיום לצוואה.
בהיעדר צוואה היורשים יכולים לפנות לרשם הירושה ולבקש צו ירושה. גם לצו זה עשויות להיות התנגדויות, והכללים לגביהן הם אותם כללים במקרה בו ישנה צוואה.

הגנה על צוואה: איך להתגונן מפני התנגדות לצוואה

הגנה על צוואה הוא אחד ההליכים הדורשים תכנון מוקדם מדויק כמו גם איסוף מלא של כל המסמכים מבעוד מועד. ללא חשיבה אסטרטגית על ניהול הליך הגנה על צוואה לא ניתן יהיה להגיע להישגים משפטיים בתיק הגנה על צוואה. קיימות מספר "קבוצות סיכון" אשר לגביהן ניתן לומר כי קיימת המלצה חמה מאוד שלי לערוך צוואות מבעוד מועד קבוצות אלה הן:

ידועים בציבור: מומלץ לערוך צוואה אצל עורך דין צוואה המתמחה גם בנושא ידועים בציבור כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.

פיצול הירושה: מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.

זכויות ברכוש: קיימים מקרים רבים שבהם לאדם יש זכויות שונות ברכוש ואולם זכויות אלה אינן מוסדרות עד תומן במקרים כאלה קיימת המלצה חמה מאוד שלי לערוך צוואה שבה מסבירים כיצד מבוקש להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה.

בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות): חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה.

זוג שאין לו ילדים או קרובי משפחה מדרגה ראשונה והוא בגיל שככל הנראה לא יהיו לו ילדים.

זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו

בכל המקרים האלה מומלץ מאוד על ידי לערוך צוואה שבה מתכננים מבעוד מועד את חלוקת הרכוש וזאת רק באמצעות עורך דין צוואה וירושה מומחה הנחשב לאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחומו

תביעה לביטול מתנה התנהגות מחפירה איך יודעים מה סיכויי ההצלחה

הספרות המשפטית התייחסה רבות לנושא חזרה ממתנה בשל התנהגות מחפירה. לעניין זה יפים גם דבריו של מרדכי אלפרדו רבאילו בספרו, עמ' 855, לפיהם, התנהגות מחפירה:

"כוללת כל התנהגות המצביעה על כפיות טובה (igratitudo) או על פגיעה בכבודו או ברכושו של הנותן או בן משפחתו גם כאשר הדבר אינו עוולה אזרחית."

באחד מהמקרים אשר הגיעו לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים בית המשפט קובע כי התייצבותו של הבן לצד אביו במהלך סכסוך גירושין בין בני הזוג, התנהגותו המתנכרת כלפי האישה, שיתוף הפעולה בינו לבין אביו  ל"הגנה על הכספים אשר לטענת האיש שייכים לו" וזאת אף בטרם החלו ההליכים המשפטיים בין בני הזוג, עולה כדי "התנהגות מחפירה" המצדיקה חזרה מהמתנה. ולכן בית המשפט מורה בפסק דין חשוב מאין כמותו כי יש להחזיר לאמא את המתנה. אין סט מקרים מוגדר בשאלה מהי התנהגות מחפירה המצדיקה ביטול מתנה ויש לשכנע את בית המשפט כי אכן הייתה התנהגות מחפירה של מקבל המתנה.

תביעה לביטול מתנה קלה יותר מתביעה לביטול הסכם גירושין שכן הפרשנות של בית המשפט בעניין זה תעסוק בשאלת רצונו פירוש רצונו של נותן המתנה בלבד או במקרים אחרים בפרשנות משפטית לשאלה האם ההתנהגות של מקבל המתנה אכן הייתה התנהגות מחפירה. עורך דין צוואות וירושות רחל שחר מעניקה ייעוץ מקיף בשאלות של תביעות לביטול מתנה. עורך דין ירושות וצוואות במרכז רחל שחר מעניקה ליווי משפטי בתביעת ביטול מתנה בנימוקים המצויים בחוק ובראשם התנהגות מחפירה של מקבל המתנה המובילה לביטול המתנה.

פסילת צוואה מתי מומלץ לפנות לעורך דין?

כפי שכתבתי לא אחת הליך פסילת צוואה הינו אחד ההליכים המורכבים שכן בתי המשפט נדרשים ליתן פרשנות למסמך צוואה אשר ערך אדם שאינו נמצא בינינו עוד ואנו נדרשים לדעת מה היה רצונו טרם מותו. לא ניתן לפסול צוואה אלא על ידי הליך התנגדות לצוואה, שכן בישראל, הדרך לפסול צוואה עוברת בהגשת התנגדות לקיום צוואה אשר תידון בבית המשפט לענייני משפחה. משרדה של עו"ד רחל שחר, משרד עו"ד ירושה, מעניק ייעוץ וייצוג בענייני ירושה תוך ייצוג בבית המשפט לענייני משפחה בהתנגדויות.

סכסוכי ירושות מתי אנו ניקלע לסכסוך ירושה ומתי מומלץ לפנות לעורך דין?

סכסוכי ירושה הם למעשה כלל ההליכים בענייני ירושה בהם קיימת מחלוקת בין יורשים, מחלוקת אשר אינה ניתנת לפתרון.

בחירת עורך דין ירושה מה מומלץ לעשות?

לא יכולה להיות מחלוקת כי עורך דין ירושה ילווה אתכם בהליך אשר הינו מורכב מבחינה רגשית ומקצועית גם יחד. אחד הדברים שאני ממליצה ללקוחותיי לעשות הוא לקרוא המלצות ברשת גוגל על עורך דין ירושה שאתם מעוניינים להיוועץ עמו. רשת גוגל מפרסמת ביקורות של לקוחות רק אם ללקוח יש חשבון מזוהה בגוגל וכך תוכלו לדעת שהביקורת אותנטית.

רק לאחר שבחרתם מספר עורכי דין אשר נראה כי יכולים להתמודד עם התיק מומלץ ראשית להיכנס לאתר של עורך הדין ולקרוא מה כתב בענייני ירושה. לבסוף ודאי כי עליכם להתקשר ולקבוע פגישת ייעוץ על מנת שתוכלו להתרשם באופן בלתי אמצעי מעורך הדין ירושות וצוואות יכולותיו האישיות והמקצועיות גם יחד.

עו"ד רחל שחר הינה עו"ד צוואה, אשר מתמחה בענייני צוואה, התנגדות לצוואה, ייצוג בסכסוכי ירושה מהותיים. אתם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד לצורך תאום לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי מתאים בטלפון 03-7949755

למשרד ניסיון רב בדיני משפחה על כל גווניהם תוך שילוב הסמכות בייפוי כוח מתמשך וכן הסמכה כנוטריונית מטעם משרד המשפטים. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים תוך שילוב ידע מתוך תחום הקניין הרוחני. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות בהליכי תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות משרד עו"ד לענייני ירושות והנוטריונים במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של זכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

כיצד מתבצעת עריכת צוואה ומדוע אנו צריכים עורך דין?

עריכת צוואה הינה אחד המסמכים החשובים להם אנו נדרש במהלך חיינו. עריכה נכונה של צוואה יכולה להכריע את גורלה של הצוואה. בעבר סברו כי יש לערוך צוואה אצל עורך דין רק אם מחלקים את הרכוש בצורה לא שווה ואולם כיום הנטייה היא להמליץ לכולם על עריכת צוואה אצל עורך דין וזאת על מנת שמסמך הצוואה יהא ערוך כדבעי. בנוסף, אני ממליצה לערוך צוואה בעדים ולא צוואה נוטריונית לנוכח העובדה שבצוואה נוטריונית ניתן לרוב למצוא פגמים אשר חלקם עלולים להפוך את נטל ההוכחה באם תוגש התנגדות למתן צו קיום צוואה.

לא יכולה להיות מחלוקת כי עריכת צוואה שתעמוד בפני התנגדויות עתידיות של יורשים ממורמרים אינה דבר של מה בכך. במשרדי הצוואות נערכות כשהעדים לצוואה יושבים גם במהלך עריכת הצוואה עצמה וזאת על מנת שיוכלו לנהל תרשומת עתידית וחלילה אם יהיה צורך, יוכלו להעיד בפני בית המשפט גם על אומד דעתו של המצווה. אם מדובר באדם קשיש מומלץ שעורך דין אשר עורך את הצוואה יסריט את עריכת הצוואה ובמקרים מסוימים גם ידאג לחוות דעת רפואית אשר יכולה לסייע רבות לעתיד לבא. מהלכים אלה אשר מומלץ שעורך דין יערוך אינם יכולים להתבצע באופן עצמאי ולכן עריכת צוואה אשר נחזה להיות מסמך פשוט אינה מסמך פשוט כלל ועיקר.

צריך לזכור כי לאורך שנות עבודתם עורכי דין צוואות הם עורכי דין המתמחים בהכנת צוואות, כמו גם מכירים הליכים משפטיים אשר נערכים לצורף הגנה על צוואות וכן ייצוג בהתנגדויות כנגד צוואות. בחירת עורכי דין צוואות בעת ההחלטה על כתיבת צוואה יכולה לעיתים להכריע את הכף במשפט של הגנה על הצוואה.

מתי צריך לערוך צוואה ואיך כדאי לערוך צוואה?

ההגדרה המשפטית לצוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו. נכסיו ורכושו של אדם לאחר מותו קרויים עזבון המנוח. חוק הירושה קובע כי ההחלטה האם לערוך צוואה ולמי להוריש את נכסינו נתונה אך ורק בידיו של כל אדם על פי רצונו והצוואה חייבת לשקף את רצונו של האדם כשהיה במצב המאפשר לו לקבל החלטות.  חוק הירושה קובע ארבע דרכים שונות בהן ניתן לערוך צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה. הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה לבחירתו המוחלטת של המצווה זכרו כי  רק באמצעות צוואה, הנכתבת בהתאם לכללי החוק, יכול אדם לדעת בבטחו כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק לפי רצונו.

אם אדם לא ערך צוואה בימי חייו אזי רכושו יחולק על פי דין. מומלץ לפנות לעורך דין צוואות, אשר זו התמחותו על מנת שיסייע בעריכת צוואה. עורך דין המנסח צוואה ומיומן לכך ידע לנסח צוואה שתוכל לעמוד בפני התנגדות עתידית לצוואה ככל שתוגש.

מסמך צוואה לדוגמא להורדה >>>

השירותים הנפוצים שאנו מספקים לתביעות בענייני ירושה

 • ייעוץ ראשוני בנושא ירושת בן זוג סכסוכי ירושה ליווי הלקוח לאורך ההליך המשפטי מתחילתו ועד סיומו תוך השגת הישגים יוצאי דופן.
 • ייעוץ ראשוני לשיפור סיכויים להצלחת הגשת התנגדות לצו ירושה וביטול מתנה מתוך העזבון. ייעוץ ראשוני חשוב זה מאפשר השגת יתרונות טקטיים משמעותיים בהליכים שונים בתחומי דיני ירושה.
 • גישור בין בני משפחה במחלוקות על ענייני ירושה שונים וזאת על מנת לאפשר הגעה למשא ומתן מנקודת יתרון משמעותי על הצד שכנגד. מומלץ להיוועץ בעו"ד לענייני ירושה מייעצת גם במניעת סכסוכי ירושה עתידיים בין בני משפחה.
 • עורך דין ירושה מומלץ רחל שחר תעזור בטיפול משפטי אגרסיבי בענייני הגנה על הסכמי מתנה בירושה, התנגדות להסכם מתנה, עסקאות עתידיות בירושה וסכסוכי ירושה נפוצים אשר אם לא מטופלות בדרכים החוקיות העומדות לרשותכם יכולות להביא לבזבוז משאבים ניכר.
על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.