ירושה של בן זוג-מאמר מקצועי וייעוץ מאת עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

עו"ד ירושה במאמר על ירושת בן זוג

ירושה של בן זוג-מאמר מקצועי וייעוץ מאת עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

ירושה של בן זוג-מאמר מקצועי וייעוץ מאת עו"ד לענייני ירושה רחל שחר מעודכן לשנת 2020

כאשר אדם מת מבלי שערך צוואה, כל הרכוש הוא משאיר אחריו קרי עזבונו (כספים, נדל"ן, רכוש וכו') מחולקים בין יורשיו בהתאם לכללי חלוקה שנקבעו בחוק הירושה

הכללים קובעים, כי בן הזוג של האדם שמת יירש את כל המיטלטלין המשותפים (רכב, ריהוט וכו')

בנוסף למיטלטלין, שהם הרהיטים המשותפים, בן הזוג יירש לפחות מחצית מיתרת העיזבון .

השאלה האם בן הזוג יירש את מחצית העיזבון או פחות תלוי בקיומם של קרובי משפחה נוספים.

ישנם מקרים, בהם בן הזוג יירש את כל הזכויות בדירת המגורים המשותפת, על-אף קיומם של קרובי משפחה נוספים.

סעיף 11(א) (2) לחוק הירושה התשכ”א 1965

סעיף 11 (א) (2) לחוק הירושה התשכ”ה 1965 קובע תחת הכותרת “זכויות הירושה של בן זוג” כי:

           (א) בן זוג של המוריש נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העיזבון-

          (1) אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי:

          (2) אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים-שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, ייטול  בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון…”.

לכן הכלל שקובע סעיף 11 לחוק הירושה הוא שעל מנת שבת זוגתו של המנוח תוכל לקבל את כל חלקו של המוריש בדירה, עליה לעמוד בשני תנאים מצטברים:

(1) עליה להיות נשואה למנוח לפחות שלוש שנים;

(2) היא גרה איתו בדירה המדוברת או בחלק ממנה הכלול בעיזבון ערב פטירת המנוח.

בתי המשפט פסקו לא אחת כי סעיף זה בחק הירושה בא לסייע לבן הזוג שנותר בחיים להמשיך בשגרת חייו, על פי דפוסי החיים שהיו  קיימים ערב מותו של המנוח, וזאת כדי למנוע ממנו פינוי מהנכס. יחד עם זאת סעיף זה לא נולד על מנת להעשיר את בן הזוג או להגדיל את חלקו בירושה על חשבון היורשים האחרים, (

בפסק דין בבית המשפט לענייני משפחה בקריות נקבע כי “כאשר דירת מגורים בנויה על שטח קרקע רחב וגדול, אין מקום להחיל את המונח “דירה” גם על כל השטחים הבלתי אינטגרלים למגורים אלא רק על המבנה המשמש למגורים בלבד…מאמץ אני את ההגדרה הנ”ל של “דירת מגורים” גם לענייננו, מאחר ודעתי היא שהמחוקק התכוון, באופן מפורש לדירה כזו שבה התגוררו בפועל בני הזוג ערב מותו של בן הזוג שנפטר. יש, לכן, להבדיל בצורה מפורשת בין דירת המגורים ואותו חלק מהקרקע שהיה אף הוא, בשימושם של בני הזוג במסגרת המגורים שלהם לבין אותו חלק מהקרקע (המגרש) שלא שימש כלל את המגורים של בני הזוג באותו מקום” (שם עמ’ 316-317).

במקרה בו דירה הייתה מצויה על שטח קרקעי גדול קבע בית המשפט שישי לפרש בצורה מצומצת את המילה דירה ולא להתייחס למכלול השטחים החקלאיים אלא רק למבנה המצוי על השטחים החקלאיים.

בחוק הירושה במונח "בן זוג" הכוונה לאדם שהיה נשוי למוריש ערב מותו.

ישנם מקרים בהם ידועים בציבור, ידועה בציבור או ידועה בציבור יורשים את בן הזוג והקשנו לכך מאמר שלם.

ידועים בציבור זכאים לרשת את בני זוגם כאילו היו נשואים, כל עוד אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר בעת הפטירה. לפרטים ראו ירושה של ידוע/ה בציבור.

לקריאת מאמר בנושא זכויות ידועה בציבור בירושה
קישור למאמר בנושא זכויות ידועים בציבור בירושה
רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה
עו"ד רחל שחר רחוב יפה נוף 64 קריית אונו 03-7949755

רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה
מרכז מידע טלפוני למענה לשאלות בנושא ירושת בן זוג 03-7949755
פנו אלינו ונשמח לסייע ולהדריך
מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא צווי ירושה 03-7949755
מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא השפעה בלתי הוגנת 03-7949755
לייעוץ משפטי והדרכה כיצד לפעול 03-7949755
ייעוץ משפטי והדרכה 03-7949755
למאמר בנושא ידועים בציבור ירושה לחץ כאן
מאמר מעניין בנושא ידועים בציבור ירושה

למידע על זכויות ירושה של בני זוג מאותו מין, ראו ירושה של בן זוג מאותו מין.

כל המידע שניתן כאן מתייחס למצב בו המוריש לא ערך צוואה. אם אדם עורך צוואה אז הכללים שיחולו יהיא בהתאם צוואה אלא אם כן הצוואה הייתה פגומה.

מי יורש את המטלטלין

בן הזוג יורש את המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף. נכסים אלה עוברים במלואם לבן הזוג ללא תלות בחלקם בירושה של קרובי משפחה נוספים.

מהם המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף, למשל: כלי בית, ריהוט, מכשירי חשמל, רכב משפחתי וכדומה.

יש לשים לב כי אלו חפצים ששימשו את בני הזוג בניהול משק הבית, ולא חפצים לשימוש אישי של אחד מהם, כגון תכשיטים.

הוראת חוק זו נועדה לשמור על רמת החיים שבן הזוג היה מורגל אליה לפני הפטירה.

חלקו של בן הזוג בעיזבון-כמה יורש בן הזוג מתוך כלל הירושה?

בנוסף למטלטלין, בן הזוג יורש חלק משאר העיזבון של הנפטר.

השאלה כמה בן הזוג יירש תלוי בקיומם של בני משפחה נוספים הקרובים למנוח וזכאים לרשת אותו, ובדרגת קרבתם למנוח.

ירושת מחצית מהעיזבון על ידי בן הזוג

אם לאדם שנפטר היו  ילדים, נכדים או הורים – בן הזוג מקבל מחצית מהעיזבון.

היתרה תתחלק בין שאר היורשים בחלקים שווים ביניהם.

דוגמה     

אדם נפטר והשאיר אחריו שלושה ילדים ובת זוג. דירת המגורים היתה רשומה על שם שני בני הזוג ולכן העיזבון של המנוח כלל, בין היתר, את מחצית הדירה הרשומה על שמו.

בת הזוג תקבל (בנוסף למטלטלין ולמכונית) 1/2 מהעיזבון והילדים יחלקו ביניהם את ה- 1/2 השני (1/6 לכל ילד).

בידי בת הזוג יהיו כעת 3/4 מדירת המגורים (חצי הדירה השייך לה ועוד חצי מחלקו של בן הזוג). לילדים יוותר רבע מדירת המגורים (חצי מהעיזבון של האב), שיחולק ביניהם.

דוגמה נוספת   

מוריש נפטר ובמותו הייתה לו אישה , בן, ונכד מבת שנפטרה לפניו. האישה תקבל את המטלטלין ו- 1/2 מהעיזבון, הבן והנכד (היורש במקום אמו שנפטרה) יקבלו 1/4 כל אחד.

ירושת שני שלישים מהעיזבון על ידי בן הזוג-קיים מצב בחוק הירושה בו בן הזוג יורש שני שלישים מהעיזבון

המצב הזה מתרחש כאשר המוריש לא הניח ילדים, נכדים או הורים, אלא לכל היותר אחים, אחיינים או סבים – מקבל בן הזוג שני שלישים מהעיזבון.

היתרה תתחלק בין שאר היורשים בחלקים שווים ביניהם.

דוגמה     

אישה שנפטרה הותירה אחריה  בן זוג, סבא ואחות. בן הזוג יקבל את המטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון, האחות והסב יתחלקו ב- 1/3 הנותר, ויקבלו כל אחד 1/6 מהעיזבון.

דוגמה נוספת   

מוריש ללא ילדים, נכדים, הורים או אחים, השאיר אחריו בת זוג, סבתא וסבא. בת הזוג תקבל את המטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון. הסבא והסבתא יזכו ב- 1/3 הנותר מהעיזבון (כל אחד מהם יקבל 1/6).

אלמנה זכאית לקבל מהעיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה. בנסיבות מסויימות היא רשאית לדרוש גם מזונות מהעיזבון, ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי כדי לבחון את הנושא במקרה הספציפי. אנו מעניקים סיוע משפטי בנושא זכויות לדמי כתובה של אלמנה מהעזבון ונשמח לסייע

רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה

עו"ד רחל שחר רחוב יפה נוף 64 קריית אונו 03-7947955

עו"ד הילה אקרמן קריית אונו 03-7949755

עו"ד ונוטריון גפרי לוי מומחה לנושא ירושה בדין האמריקאי 03-7949755

מרכז מידע טלפוני למענה לשאלות בנושא ירושת בן זוג 03-7949755

מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא צווי ירושה 03-7949755

מרכז מידע טלפוני לדיווח על השתלטות לירושה וייעוץ 03-7949755

מרכז מידע טלפוני לדיווח על השפעה בלתי הוגנת 03-7949755

לפנייה לרשם לענייני ירושה https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/#/home

למידע נוסף בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו"ד רחל שחר מומחית בענייני ירושה 052-4616973

עורך דין גירושין השירותים הנפוצים: שאנו מספקים לתביעות בענייני גירושין

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

עורך דין צוואה

עורך דין מומלץ 2021 לצוואות וירושות רחל רייצ'ל שחר בהובלתה של רחל רייצ'ל שחר וצוות משרדה כמו גם עורכי דין מומחים בטיפול ובייעוץ בנושאי צוואות

קרא עוד »

על מה עברנו במאמר זה