עורך דין ירושה מומלץ דיני צוואות וירושות בישראל | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עורך דין ירושה מומלץ

עורך דין ירושות וצוואות מתי נזדקק לשירותיו?

כל אדם צפוי להיתקל בימי חייו בתחום הצוואות והירושות. הסיבה לכך טמונה בעובדה שכאשר נפטר אדם, יש להסדיר את נושא חלוקת רכושו, בין אם באמצעות צוואה ובין אם מכוח ירושה על פי דין.
לכן, ישנה חשיבות רבה באיתור עורך דין ירושות מקצועי ואמין אשר יסייע לכם בפרוצדורות המשפטיות הכרוכות באובדן קרוב משפחה.

עו

במאמר זה נרחיב אודות תפקידו של עו"ד צוואות וירושות, תחומי התמחותו, ומתי רצוי להיעזר בשירותיו.

על דיני הירושה והצוואה בישראל

תחום הצוואות והירושה בישראל מוסדר על ידי חוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק הירושה). חוק הירושה נחקק לפני למעלה מיובל ועוסק בכלל הסוגיות הנוגעות בתחום הצוואות והירושות, קרי – כיצד ניתן לערוך צוואה, כיצד מוסדרים מקרים שבהם לא הותיר אחריו המנוח צוואה, איזו ערכאה משפטית מוסמכת לשפוט בענייני צוואה וירושה, מה ניתן לעשות במקרים של התנגדות לצו ירושה ועוד.

מהי צוואה?

מהי צוואה

צוואה היא מסמך משפטי שבמסגרתו מורה אדם מה יש לעשות ברכושו לאחר מותו. לפי סעיף 18 לחוק הירושה, רשאי אדם לנסח צוואה באחת מן הדרכים הבאות –

 • צוואה בכתב יד – צוואה אשר נכתבה כולה ביד המצווה, נושאת תאריך כתוב בידו וחתומה על ידו. צוואות בכתב הן הצוואות השכיחות ביותר ובמרבית המקרים הן מעידות על רצונו של הנפטר בצורה האמינה ביותר. יחד עם זאת, היו מקרים שבהם נתקל בית המשפט בצוואות בכתב שזויפו או נכתבו תחת כפייה.
 • צוואה בפני עדים – בדומה לצוואה בכתב יד, על צוואה בפני עדים להיות כתובה ולכלול את חתימת המצווה ואת תאריך חתימתה. ואולם, בניגוד לצוואה בכתב יד, במעמד חתימת הצוואה יאשרו העדים בחתימתם שהמצווה הצהיר וחתם כאמור בצוואה.
 • צוואה בכתב יד וצוואה בפני עדים ניתנות להפקדה אצל רשם הירושה. הפקדה כאמור של צוואה תהווה ראייה לכאורה אשר תעיד על כך שהצוואה נערכה כדין. הפקדת הצוואה מסייעת במניעת מחלוקות עתידיות ואינה מונעת מהמצווה לבקשה בחזרה כדי לערוך בה שינויים.
 • צוואה אשר נערכת בפני רשות ציבורית – לפי חוק הירושה, כל אדם רשאי לערוך צוואה בפני בית המשפט לענייני משפחה, בפני רשם הירושה או בפני בית דין דתי. צוואה בפני רשות ציבורית תיעשה על ידי הגשת צוואה כתובה לשופט או על ידי הקראת הצוואה לפרוטוקול הדיון. לאחר מסירת הצוואה לרשות, יאשר השופט, הרשם או הדיין שהצוואה נערכה בפניו כדין.
 • צוואה בעל פה – סביב סוג זה של צוואות נסובות מרבית המחלוקות בתחום הירושה. הסיבה לכך ברורה – המדובר בדברים שנאמרו בעל פה ואין להם כל תיעוד. בשל קושי ברור זה, נקבעו בחוק הירושה תנאים נוקשים, שרק במידה שהם מתקיימים, תוכר צוואה שנערכה בעל פה כצוואה אשר נערכה על פי חוק –
 • המצווה ראה את עצמו גוסס, בנסיבות המצדיקות זאת.
 • הצוואה נערכה בפני שני עדים.
 • העדים תיעדו את הוראות המצווה בזמן אמת במסמך זיכרון דברים.
 • העדים פנו בהקדם האפשרי לאחר מתן הצוואה לרשם הירושה על מנת להפקיד את הצוואה אשר ניתנה.
 • הצוואה תבוטל ללא התראה בחלוף חודש מעת שניתנה במידה והמצווה לא נפטר.

אנו למדים שצוואה שנערכה בעל פה היא צוואה לשעת חירום אשר ניתנה על ידי אדם גוסס, והכללים הנוקשים שנקבעו בחוק על מנת שיהיה לה תוקף חוקי נועדו למנוע סכסוכים שעלולים לעלות בעקבותיה.

עו"ד רחל שחר מסבירה על כתיבת צוואה בכתב יד

מהי ירושה?

על פי חוק הירושה, ירושה היא העברת רכושו של נפטר ליורש על פי דין. במקרה שבו הותיר אחריו המנוח צוואה, תיקרא הירושה "ירושה על פי צוואה". היורשים יהיו כלל האנשים, הגופים והישויות המשפטיות אשר הופיעו בצוואתו של המנוח, וחלוקתו של העיזבון תיעשה בהתאם למצוין בצוואה.

סדר היורשים בהיעדר צוואה

למרבה הצער, אנשים רבים לא טורחים להותיר אחריהם צוואה מסודרת. במקרה שבו לא נכתבה צוואה, קובע חוק הירושה כללי ברירת מחדל. ירושה מסוג זה תיקרא "ירושה על פי דין".

 • בסעיף 10 לחוק הירושה נקבע שיורשיו של אדם שנפטר יהיו ילדיו אשר יירשו מחצית מרכושו ובת או בן זוגו, אשר יירשו את מחציתו השנייה של הרכוש.
 • במידה שהמנוח לא הותיר אחריו ילדים, אחים או הורים, יירש בן הזוג שלו את כל העיזבון.
 • זכות הירושה של ידוע בציבור של נפטר שווה לזכות הירושה של בני זוג נשואים. על מנת שיזכה הידוע בציבור בחלקו מעיזבון הנפטר, עליו להוכיח שקיים משק בית משותף עם המנוח.
 • במידה שהנפטר הותיר אחריו בן זוג אך לא הותיר אחריו ילדים, יתחלק עזבונו באופן שווה בין בן הזוג שלו לבין הוריו.
 • במידה שהנפטר הותיר אחריו אחים, יירש בן זוגו שני שליש מעיזבונו ואילו אחיו של המנוח יתחלקו בשליש הנותר.
 • אם הנפטר לא הותיר אחריו בן זוג או ילדים, יתחלקו הוריו ואחיו בכל העיזבון.
 • במקרה שבו הותיר אחריו הנפטר ילדים אך לא הותיר אחריו בן זוג, תתחלק ירושתו שווה בשווה בין ילדים. אם ילדים של הנפטר אינם בחיים, תתחלק הירושה בין נכדיו.
 • עיזבונו של נפטר אשר לא הותיר אחריו ילדים, בן זוג, אחרים או הורים יתחלק שווה בשווה בין הורי הוריו של הנפטר והצאצאים שלהם.
 • במקרה שבו לנפטר לא היו קרובים אשר זכאים לרשת אותו על פי החוק, ירושתו תועבר למדינה, באמצעו האפוטרופוס הכללי.

כיצד ניתן לממש צוואה? מתי כדאי לגשת לעורך דין?

על מנת לממש צוואה, עליכם לקבל צו קיום צוואה מרשם הירושה. כדי לקבל את הצו, יהיה עליכם להגיש את הצוואה, לפרסם את דבר הבקשה ולהמתין תקופת ביניים כדי לאפשר לצדדים שלישיים להביע את התנגדותם לצוואה.

במידה ולא הוגשה התנגדות לצוואה, רשם הירושה יעניק את צו קיום הצוואה ליורשים, ואלה יוכלו לממש את הצוואה. לעומת זאת, במקרים שבהם הוגשה התנגדות, רשם הירושה יעביר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה.

במקרים שבהם המנוח לא השאיר אחריו צוואה, עליכם לפנות לרשם הירושה ולהגיש בקשה לקבלת צו ירושה. גם במקרים אלה, יהיה עליכם לפרסם את דבר הבקשה ולהמתין תקופת ביניים כדי שצדדים שלישיים יוכלו להביע את התנגדותם לצו הירושה.

התנגדות לצוואה מה תפקידו של עורך הדין בהתנגדות?

במקרים רבים צדדים שלישיים מביעים התנגדות לצו קיום צוואה או לצו ירושה. שלוש הטענות הנפוצות ביותר במקרים כאלה הן טעות סופר בצוואה, אונס, כפייה או איומים וצוואה בלתי חוקית –

טעות סופר בצוואה

ברור שלא כל טעות בצוואה מחייבת את ביטולה, אך לעתים ישנן סתירות ברורות בתוך הצוואה שמביאות לביטולן על ידי בית המשפט. יחד עם זאת, בסמכותו של בית המשפט להורות על קיומה של צוואה תחת שינויים מסוימים, גם במקרים שבהם התגלה בה פגם כלשהו.

אונס, כפייה או איומים

לפי סעיף 32 לחוק הירושה, צוואה שנערכה תוך איומים, אונס או כפייה תבוטל. דוגמה נפוצה לכפייה היא איום בפגיעה בשמו הטוב של עורך הצוואה, במידה שלא ייעתר לבקשתו  של הכופה. חשוב לציין שנטל ההוכחה על אדם אשר טוען שצוואה נערכה תוף איומים, כפייה או אונס גבוה במיוחד.

צוואה לא חוקית

לפי סעיף 34 לחוק הירושה, צוואה לא חוקית אשר סותרת את טובת הציבור תבוטל. דוגמה ברורה לצוואה ממין זה, היא צוואה שבמסגרתה מורה המצווה על ביצועה של עבירה פלילית לשם קבלת הירושה.

מדוע עליכם להיעזר בשירותים של עורך דין ירושה מומלץ?

סיוע בניסוח צוואה ובמימוש כתבי צוואה

עורך דין לענייני ירושה יסייע למצווה לנסח את צוואתו באופן ברור כדי למנוע סכסוכים עתידיים, וינחה אותו כיצד לנסח חלוקת רכוש עתידי שהוא טרם צבר. כמו כן, יסייע עו"ד לענייני ירושה ליורשים לממש כתבי צוואה או להגיש בקשה לצו ירושה במקרים שבהם לא נוסחה צוואה על ידי המנוח.

ניהול סכסוכי ירושה

עו"ד צוואות מתמחה בניהול סכסוכי ירושה. הואיל ולא מעט אנשים לא כותבים צוואה, משפחות רבות מוצאות את עצמן מנהלות סכסוכים סביב רכושו של נפטר. במקרים אלו, על היורשים הפוטנציאליים לפנות לבית המשפט ולהוכיח את זכאותם לרכושו של הנפטר.

בנוסף, במקרים רבים טוענים יורשים פוטנציאליים שהמנוח הותיר אחריו צוואה בעל פה. לאור הקושי עליו הצבענו בהוכחת קיומה של צוואה בעל פה, לעתים קרובות מגיעות טענות ממין זה לבית המשפט.

עורך דין צוואות מומלץ יידע לנתח ולהציג את הנתונים באופן שיאפשר לבית המשפט לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר בדבר חלוקת הירושה ולשים סוף לסכסוכים משפחתיים.

ירושות וצוואות בפסיקה

בע"מ 8401/12 אלמונית נ' האפוטרופוס הכללי, דחה בין המשפט העליון ערעור שהוגש על פסקי הדין של בית המשפט לענייני המשפחה בתל אביב ושל בית המשפט המחוזי בתל אביב, שדחו את תביעתה של המבקשת להכיר בה כידועה בציבור של המנוח וכזכאית לרשת אותו.

המנוח סבל מפיגור שכלי ומבעיות נפשיות והוכרז כפסול דין, והמערערת מונתה כאפוטרופסית על גופו. המערערת טענה שחלה תפנית ביחסים בין השניים, והם התגוררו במשך 14 שנים תחת קורת גג אחת, ניהלו משק בית משותף ואף קיימו יחסי אישות וראו את עצמם כזוג נשוי.

בית המשפט העליון דחה את טענותיה של המערערת, וקבע שכאשר צד לקשר הוא בעל פיגור שכלי ופסול דין, אין לו את היכולת להתחייב לכינון חיי משפחה בכוונה ליצור קשיים משפטיים.

בת"ע 2051-07-15 פלונית נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח', דחה בית המשפט את טענותיהם של ילדי המנוח אשר התנגדו לצוואה שמזכה את רעייתו מנישואין שניים. בית המשפט קבע שהואיל והצוואה נערכה שבע שנים לפני מותו של המנוח, אשר בתקופה זו הייתה לו האפשרות לשנות את הצוואה שערך אילו רצה בכך, לא הוכיחו המתנגדים את עילות ההתנגדות להן הם טענו.

אודות משרד עורכי דין לענייני משפחה רחל שחר

משרד עו"ד רחל שחר נוסד בשנת 2004 ומאז זכה למעמד של משרד בוטיק מוביל לענייני משפחה. המשרד מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחומי צוואות וירושות, מקרקעין, הסכמי ממון, ניהול תיקי גירושים, ייעוץ וייצוג זוגות הידועים בציבור ועוד. בנוסף לכך, מספק משרד עו"ד רחל שחר שירותי נוטריון.

עורכת דין רחל שחר היא אחת מעורכות הדין המובילות בישראל בתחום דיני המשפחה. מאז הסמכתה, ניהלה עו"ד שחר מאות תיקים מורכבים בתחום דיני המשפחה, לרבות ביטול הסכמי ממון, חלוקת רכוש וסרבנות גט. פרט לעיסוקה בתחום דיני המשפחה, צברה עורכת הדין שחר הסמכות כמגשרת מוסמכת וכמוסמכת למתן ייפוי כוח מתמשך.

משרד עו"ד רחל שחר מעניק שירות משפטי ברמה הגבוהה ביותר, תוך הקפדה על עמידה בסטנדרטים חסרי פשרות של זמינות, מקצועיות ושירות אישי.

תחומי עיסוק המשרד

משרדנו מספק שירותי ייפוי כוח מתמשך, טיפול בענייני ירושות, ליווי תיקי מקרקעין, עריכת הסכמי ממון מורכבים, ייעוץ בדיני משפחה, ייעוץ עבור זוגות הידועים בציבור במדינת ישראל, ייעוץ וטיפול בנושאי צוואות, וניהול תיקי גירושין.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.