לבחור נכון עורך דין צוואות, ירושות וניהול עיזבון | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו

בשנים האחרונות עולה המודעות לנושא תכנון הגיל השלישי. עריכת צוואה כמו גם ייפוי כוח מתמשך הפכו להיות מקובלים ומדוברים יותר מאי פעם והפחד סביב הנושא הולך ופוחת. לגיל השלישי של אדם כמו גם לפטירתו קיימות השלכות כלכליות רבות, גדולות ומשמעותיות (מהלוויה ועד לחלוקת העיזבון). לא יכולה להיות מחלוקת כי כל אדם צריך לתכנן ולהסדיר מראש את כל ההשלכות הנוגעות לגיל השלישי החל מייפוי כוח מתמשך ולצד זאת עריכת צוואה.

חוק הירושה קובע מנגנונים שונים לירושת אדם ועריכת צוואה היא רק אחת מהן. ניתן גם לא לערוך צוואה ובכך הופכת ברירת המחדל להיות חוק הירושה. יחד עם זאת לא יכולה להיות מחלוקת כי עריכת צוואה בצורה משפטית נכונה תבטיח ירידה לכל הפרטים ותאפשר שליטה בחלוקת הרכוש לאחר מות האדם.

אם בחרתם בעריכת צוואה קיימות שתי אפשרויות לעריכתה. במאמר זה נתמקד בצוואה נוטריונית תחילה בנוהל עריכת צוואה נוטריונית ולאחר מכן ביתרונות וחסרונות של עריכת צוואה נוטריונית. ערכתי לטובת הקוראים סדרת שאלות ותשובות אשר המידע ממנה לקוח מהמקור המהימן ביותר והוא משרד המשפטים המחלקה לרישוי נוטריונים.

עורך דין צוואות ירושות וניהול עזבון מתי צריך נוטריון? ומהו נוהל עשיית צוואה נוטריונית?

על מנת להבין מהו נוהל עשיית צוואה נוטריונית, יש להבין תחילה את הליך צוואה בפני רשות. הליך זה, המפורט תחת סעיף 22 לחוק הירושה, מהווה אחת הדרכים המקובלות והאמינות לעשיית צוואה בעלת תוקף משפטי ראוי, באמצעות אמירתה/ הגשה של הצוואה לאדם המוסמך לכך מהרשות. האנשים המוסמכים לעשות זאת הינם שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט והרשם לענייני ירושה. בסעיף 22(ז), נכתב "לעניין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט". כלומר, המדינה מקבילה את סמכות הנוטריון במקרה זה לסמכות של השופט- לסמכותה של הרשות. צוואה נוטריונית שנעשתה בידי נוטריון תחשב כצוואה שנעשתה בפני הרשות.
על מנת להסדיר את דרך הפעולה בה נעשית צוואה נוטריונית נכתב מסמך המפרט את ההליך- "נוהל עשיית צוואה נוטריונית", בו מפורטות חובות הנוטריון בהליך, הנהלים הסטנדרטיים וההחרגות.
על מנת להסדיר את דרך הפעולה בה נעשית צוואה נוטריונית נכתב מסמך המפרט את ההליך – "נוהל עשיית צוואה נוטריונית", בו מפורטות חובות הנוטריון בהליך, הנהלים הסטנדרטיים וההחרגות.

האם עורך דין צוואות ירושות וניהול עזבון שהוא גם נוטריון יכול לערוך צוואה לאדם המאושפז בבית חולים ואם כן כיצד?

על פי תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים:
"לא ייתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית-חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שישמר בידי הנוטריון”.
כלומר, הנוטריון צריך לקבל תעודה רפואית המעידה על על שהמצווה (האדם לו שייכת הצוואה) כשיר משפטית לכתוב אותה. על התעודה הרפואית להיות מאותו התאריך בו נעשתה הצוואה על מנת להוכיח כי בעת עשיית הצוואה האדם היה כשיר משפטית ורפואית לבצע אותה.


יתרה מזו, נוהל עשיית צוואה נוטריונית אינו מתייחס רק לאדם המאושפז בבית חולים, אלא גם לאדם המרותק למיטתו. הפסיקה מפרשת בצורה רחבה את המושגים הנ"ל – כלומר אין להתייחס ברותרק לאדם המרותק למיטתו/ מאושפז לבית חולים. בתי המשפט כללו תחת המושג "מרותק למיטתו" גם אדם בעל קושי התניידות,  או אדם מבוגר שמפאת גיל או מחלה יש לו קושי בהגעה למשרד הנוטריון. גם במקרים כאלו, יש צורך בתעודה רפואית שמוכיחה את כשירותו המשפטית של הלה. דגש חשוב: התעודה הרפואית תוצא ביום עשיית הפעולה ולא יותר מ 24 שעות קודם לעשיית הצוואה.

כיצד נקבע כי אדם מספיק לא כשיר רפואית להגיע למשרד הנוטריון? אם האדם מאושפז במוסד רפואי או סיעודי על הנוטריון לקבל חוות דעת רפואית

כיצד מתבצעת בפועל עריכת צוואה נוטריונית?

תהליך עריכת הצוואה בפני הנוטריון הינו כדלקמן:

  1. ראשית, המצווה יאמר את דברי צוואתו לנוטריון/ יגיש בכתב מסמך בו רשומים דברים אלו. (סעיף 22א לחוק הירושה)

  2. הנוטריון נדרש להקריא בקול את הצוואה והמצווה יצהיר כי זו צוואתו. )סעיף 22ב לחוק הירושה) אפשרות נוספת- המצווה יקרא את הצוואה בעצמו. (סעיף 22ד לחוק הירושה)

  3. הנוטריון יכתוב על גבי הצוואה כי הוא מאשר שדברי הצוואה הוקראו למצווה, או נקראו על ידו, והוא הצהיר שזו אכן צוואתו (סעיף 22ב לחוק הירושה).

  4. הנוטריון יחתים את המצווה על הצוואה- בעריכת צוואה נוטריונית הליך זה אינו בגדר חובה אלא בגדר המלצה.

כיצד מתבצעת עשיית הצוואה הנוטריונית בשפה זרה?

נוהל עשיית צוואה נוטריונית מאפשר עשיית צוואה בשפה אינה עברית או ערבית, תוך פירוט ההליכים לביצוע צוואה כזו במקרים שונים.

נפרט כעת את המקרים הנ"ל.

מקרה א: צוואה נוטריונית  שכתובה בשפה זרה שמובנת הן לנוטריון והן למצווה

במידה והמצווה מעוניין לבצע צוואה בשפה זרה, והנוטריון המבצע את הצוואה מבין את השפה הנ"ל – הנוטריון רשאי לבצע את הצוואה. דוגמה: הצוואה נכתבה על ידי המצווה בגרמנית, והנוטריון מבין גרמנית ברמת הבנת הצוואה.

שימו לב- על פי תקנה 54א לחוק הירושה- כל עוד השפה הזרה הנ"ל אינה אנגלית- יש לצרף לצוואה תרגום לעברית או ערבית (תרגום שמאושר על ידי הנוטריון) על מנת להגיש אותה לרשם לענייני ירושה/ לבית משפט. הרשאי וכן בית המשפט רשאים לבקש תרגום כזה גם במידה ושפת הצוואה היא אנגלית.

מקרה ב: עשיית צוואה בשפה שהנוטריון אינו מבין והמצווה מבין

דוגמה: המצווה דובר גרמנית וכתב צוואה בגרמנית, והנוטריון אינו מבין גרמנית.

במידה והמצווה מענויין לבצע צוואה בשפה זרה, אותה הוא מבין, אך הנוטריון שעושה את הצוואה לא מבין, יש לצרף תרגום בכתב של הצוואה לשפה המובנת לנוטריון על מנת שיוכל לאשר את דברי הצוואה. במקרה זה, יש לצרף לתרגום תצהיר של המתורגמן בדבר שליטתו בשפה אותה הוא מתרגם, השפה אליה הוא מתרגם, וכן כי הוא מבטיח את נאמנותו של התרגום אותו הוא מספק.

האישור הנוטריוני הנ"ל יהיה כביל רק בצירוף התרגום, שמו ומקום מגוריו של המתרגם.

מקרה ג: עשיית צוואה בשפה שהנוטריון מבין והמצווה אינו מבין

דוגמה: המצווה מעוניין לעשות צוואה בגרמנית, ואינו מבין גרמנית, אך הנוטריון שעושה את הצוואה כן מבין גרמנית.

במקרה זה, ראשית כל הצוואה תתורגם למצווה על ידי נוטריון אשר עורך את הצוואה בעצמו או על ידי מתרגם אחר. במידה ומתרגם אחר עושה זאת, יש לצרף לתרגום תצהיר של המתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום והתרגום מדויק.

המתרגם נדרש להקריא למצווה את הצוואה בשפה שמובנת לו, ולאחר מכן לאשר בכתב עלפני שהצוואה כי עשה כן.

מקרה ד': עשיית צוואה בשפה שהנוטריון אינו מבין והמצווה אינו מבין

אין לבצע צוואה במקרה כזה. כלומר, יש צורך לפנות לנוטריון שמבין את השפה.

האם הצוואה נשארת אצלי או אצל הנוטריון?

הנוטריון ימסור את הצוואה לידי המצווה, וכן עליו ליידע את הלקוח על האפשרות להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה (על מנת שתישמר שם).

ובמידה ואכן התבצעה הפקדה של הצוואה על המצווה ליידע את הנוטריון, ועל הנוטריון לרשום את פרטי ההפקדה בספר הצוואות ולצרף צילום אישור הרשם לענייני ירושה על הפקדת הצוואה, אם נמסר לו כזה, לעותק הצוואה השמור אצלו.

עשיתי צוואה נוטריונית. האם ניתן לבטל אותה?

כן. המצווה יכול לבטל צוואה על פי חוק הירושה במספר דרכים:

ביטול צוואה באחת מהצורות לעשיית צוואה

חוק הירושה מפרט ארבע דרכים בהן ניתן לעשות צוואה: בעל פה, בכתב, בפני רשות ובעדים. ארבע דרכים אלו, הן גם הדרכים שבהן ניתן לבטל את הצוואה ולהעניק לביטול תוקף משפטי.

א. ביטול צוואה באמצעות השמדתה

ב. ביטול צוואה באמצעות יצירת צוואה חדשה מקנה תוקף לצוואה החדשה בלבד.

כפי שנכתב לעיל, עשיית צוואה מול נוטריון נכנסת תחת קטגוריית "צוואה בפני רשות" , לכן ביטולה צריך להתבצע מול הנוטריון הנ"ל.

במידה והמצווה מעוניין להודיע לנוטריון על ביטול הצוואה- על הנוטריון לבטל את אישור עשיית הצוואה שערך.

לאחר עשיית הצוואה הנוטריונית, איפה היא נשמרת?

הנוטריון ישמור עותק מקורי של אישור עשיית צוואה שבידיו.

הנוטריון ייתן תוך זמן סביר העתק מאושר של עותק אישור עשיית הצוואה שישמר בידיו למצווה על פי דרישתו.

כל עוד המצווה בחיים לא ימסור הנוטריון לאחר העתק של עותק אישור עשיית הצוואה.

כיצד מתבצע קיום הצוואה הנוטריונית לאחר מות המצווה?

לצורך הגשת צו קיום צוואה יתבקש הנוטריון להפקיד את הצוואה שברשותו לרשם לענייני משפחה. 

הנוטריון יגיע למשרד הרשם לענייניי ירושה כשבידו הצוואה המקורית.

הוא ייחקר על פרטי זהותו וימסור את הצוואה לעובד הרשם. 

הנוטריון יקבל מהרשם לענייני ירושה אישור בכתב על דבר מסירת הצוואה, וימסור העתק של אישור זה לכל יורש על פי דין שיבקש זאת. על הנוטריון לשמור עותק של צילומי הצוואה ואישור הרשם בדבר מסירת הצוואה המקורית.

מתי מומלץ לפנות לעורך דין צוואות?

ראשית אם יש ספק אין ספק. אם עלתה בכם ההתלבטות האם כדאי לגשת לייעוץ אצל עורך דין צוואות אז וודאי מומלץ לעשות זאת בטרם עריכת המסמך המשפטי.

משרדנו משרד עורכת דין ונוטריונית רחל שחר עוסק על דרך השגרה  בעריכת צוואות בעדים וכן בעריכת צוואות נוטריוניות תוך הקפדה על ניסוחים משפטיים מקצועיים של צוואות באופן המאפשר ירידה לכל הפרטים הנדרשים בעריכת צוואה. אם זכית בצוואה ויש מתנגדים לצוואה אנו נסייע בהגנה על הצוואה וזאת עד למתן צו קיום צוואה בבית המשפט.

למשרדנו ניסיון רב בדיני הצוואות ירושות וניהול עזבון ודיני משפחה על כל גווניהם תוך שילוב הסמכות בייפוי כוח מתמשך וכן הסמכה כנוטריונית מטעם משרד המשפטים. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים תוך שילוב ידע מתוך תחום הקניין הרוחני. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות בהליכי  תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות עורכי הדין והנוטריונים במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של בזכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

עורך דין צוואות ירושות וניהול עזבון השירותים הנפוצים: שאנו מספקים לתביעות בענייני צוואות

ייעוץ ראשוני בנושא תנאים מקדימים לפסלות צוואה  ליווי הלקוח לאורך ההליך המשפטי מתחילתו ועד סיומו תוך השגת הישגים יוצאי דופן.

ייעוץ ראשוני  לשיפור סיכויים להצלחת תביעות בענייני צוואות תביעות לסעדים זמניים שונים בהליך התנגדות לצוואה  סעדים זמניים אלה מאפשרים השגת יתרונות טקטיים משמעותיים בהליכים שונים בתחומי הצוואה.

גישור בין בני משפחה במחלוקות על צוואה  וזאת על מנת לאפשר הגעה למשא ומתן מנקודת יתרון משמעותי על הצד שכנגד.

לעיתים למרבה הצער תזכו לקבל מתנה עוד בחיי ההורים וזאת כמתנה מההורים ואולם אז עלולים לקום נגדכם בני משפחה מתוסכלים. המצב יכול להיות גם הפוך. לאחר שטרחתם שנים רבות בעזרה להורים אתם מגלים שדדוקא האחים שלא היו בקשר טוב הצליחו בתחבולות ובאופן חוקי לקבל את ירושתכם במתנה. במצב כזה מומלץ מאוד לגשת לייעוץ להגנה על הסכם מתנה או לביטול הסכם מתנה.

כדי להימנע ממצב זה, חשוב לערוך צוואה מסודרת אצל עו"ד, צוואה שתקבע מנגנוני שליטה ואופציות ביצוע שונות, לפי ההגיון והרצון של המצווה.

צוואה בעדים האם ניתן לבטל ומתי לפנות לעורך דין?

ס' 36 לחוק הירושה קובע דרכים לביטול צוואה על ידי המצווה. החוק קובע כי המצווה יכול לבטל את צוואתו על ידי השמדתה או על ידי עריכת צוואה חדשה אשר למעשה בהיותה מאוחרת יותר לצוואה מבטלת את הצוואה הקודמת
סעיף זה בחוק הירושה קובע כך:
(א)       המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.
            (ב)        צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.
37.       לענין סימן זה "הוראת צוואה" – גם הצוואה כולה, חלק ממנה ותנאי מתנאיה במשמע.
38.       (א)       נקבע בצוואה דבר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי כתנאי לזכיה או כחיוב לפי סעיף 45, בטל התנאי או החיוב, ואין בכך כדי לבטל את הזכיה שהיתה מותנית או שהחיוב היה מוטל עליה.
            (ב)        בטלים חלק, הוראה או תנאי של צוואה שלא כאמור בסעיף קטן (א) אין בכך כדי לבטל שאר חלקיה, הוראותיה או תנאיה אלא במידה שנראה לבית המשפט שהם קשורים קשר בל ינתק במה שבטל או שהמצווה לא היה רוצה בהם בלעדיו.
39.       אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק החמישי.
לדברי עו"ד שחר אחד העקרונות החשובים אשר הותוו על ידי בתי המשפט לאורך שנים הינו  העיקרון הבסיסי, כי יש לקיים את דברו של המת. פסיקת ביהמ"ש שמה דגש לאורך שנים רבות כי המטרה בכל הליך משפטי שבמרכזו עומדת צוואה הינה לרדת לעומקו של רצון המנוח. באמצעות כלל זה מתגברים בתי המשפט פעמים רבות על פגמים טכניים או צורניים בצוואה ומכבדים את רצון המנוח לצוואותו אף אם נפלו בה פגמים.
עקרון חשוב נוסף העולה בדיני הירושה הינו כי "הצוואה מעשה אישי" ובו נקבע בס"ק א' עקרון הבסיס לפיו "אין צוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו". סעיף 28 לחוק הירושה.
השופט שמגר קבע בהתייחס לעקרון זה, כי "צוואה חייבת להיות מעשהו של המצווה, וכי אין אפשרות להעביר את הכוח לצוות למישהו אחר. זהו מעשה אישי, אשר בעשייתו יכול המצווה, כמובן, להיעזר בעזרה טכנית, כגון באדם אשר ירשום את הדברים מפיו או יערוך את הדברים לפי הוראותיו, אך הציווי הוא שלו ולא ניתן למסרו לידי אחר" (עא 119/89 טורנר נ' טורנר, מה (2) 81).
צוואה בעדים האם ניתן לבטל ומתי לפנות לעורך דין?

איך ניתן לבטל צוואות והאם מומלץ לפנות לעורך דין לצורך כך?

סעיף 36 לחוק הירושה קובע כי קיימות 3 דרכים לביטול צוואות: ראשית, המצווה יכול לבטל את הצוואה באמצעות הצהרה באותה דרך שבה נערכה הצוואה.

הסעיף קובע כי ביטול צוואה יכול להיעשות בכל אחת מהדרכים הבאות לבחירתו של המצווה

ביטול במפורש, יכול להיעשות בכל הדרכים שבה עורכים צוואה השמדת הצוואה, עריכת צוואה חדשה שלמעשה קובעת את ביטולה של הקודמת.

הפסיקה המעודכנת הנרחבת של השנים האחרונות מלמדת כי ביטול צוואה אף אם היא לגיטימית וחוקית יכולה לעורר סוגיות משפטיות רבות והמלצתנו בעניין זה היא להיוועץ בשירותיו של עורך דין המומחה בתחום הירושות לשם קבלת ייעוץ משפטי מדויק על ההליך ומשמעויותיו.

כמה עקרונות יסוד שהקפדה עליהם תסייע לעורך הדין להגן על הצוואה אם חלילה הדבר יידרש

  • בעת עריכת צוואה אסור לאף יורש עתידי להיות נוכח בעת כתיבתה הצוואה וודאי שחל עליו איסור לקחת חלק פעיל בכתיבתה.
  • אני ממליצה לכל אדם מעל גיל 70 להצטייד מבעוד מועד בחוות דעת רפואית הקובעת את כשירותו לעריכת צוואה. חוות הדעת הרפואית צריכה להתייחס גם לכל סוגי הכדורים אותם נוטל האדם ולהתייחס לשאלה האם אלו פוגעים ביכולת קבלת ההחלטות שלו.
  • אינכם יכולים להכניס לצוואה סעיף הקובע שצוואה זו לא תשונה לעולם. חוק הירושה קובע מפורשות כי כל צוואה ניתנת לשינוי על ידי עורך הצוואה וזהו עיקרון יסוד בדיני ירושה וצוואות.
  • כן ממליצה להכניס סעיף אשר קובע כי כל מי שיתנגד לצוואה יודר מן הצוואה.
  • ניתן להכניס לתוך כל צוואה תנאים שונים. יחד עם זאת לא כל תנאי יתקבל על ידי בית המשפט. למשל תנאים אשר יאסרו מכירת המקרקעין ללא תקופה מוגדרת ייפסלו על ידי בית המשפט שכן הם מנוגדים לחוק המקרקעין הקובע את זכותו של כל שותף לתבוע את פירוק השיתוף במקרקעין בכל עת. לכן אני ממליצה שבמקרה של תנאים בצוואה  מומלץ לבדוק מול עורך דין צוואה מומחה בתחום, האם התנאים יוכלו לעמוד במבחן הביקורת השיפוטית בעתיד.
  • אני מזמינה אתכם לפנות למשרדי ביחס לכל שאלה או עניין משפטי  בענייני צוואה, ירושה ועיזבונות ולתאם פגישה עם עו"ד צוואה מומחה בתחום.

*אין האמור לעיל בכתבה זו מהווה ייעוץ משפטי, כל שימוש במידע המצוי בכתב עת זה הינו באחריות הקורא בלבד.

צרו קשר עכשיו ואנו נסייע גם לכם!

 

אין ספק, ענייני ירושה הם עניינים משפטיים ומשפחתיים סבוכים, אך הם לא תמיד מוכרחים להיות כאלה, כאשר נעזרים בשירותו וליוויו הצמוד של עורך דין ירושה מומלץ

אודות עו"ד רחל שחר

עורכת דין רחל שחר, עו"ד ירושה ודיני משפחה, עומדת בראש משרד עו"ד רחל שחר  הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בדיני משפחה

המשרד שנוסד על ידה בשנת 2004  ומאז צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ומעסיק עו"ד פשיטת רגל כשירות משלים.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים עורכות דין גירושין ומשפטניות בעלי מומחיות ספציפית בדיני משפחה וירושה. עורכת דין רחל שחר, עו"ד הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני ירושה משפחה, נוטריון ומגשרת, אשר ניהלה מאז הסמכתה תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה על כל היבטיו לרבות חלוקת רכוש, ביטול הסכמי ממון, סרבנות גט ועוד.

לאחר הסמכתה כחברה בלשכת עורכי הדין התנדבה עו"ד רחל שחר במסגרות התנדבות רבות והעניקה ייעוץ משפטי בסניף ויצ"ו בסביון וכן בסניף שי"ל בעיר יהוד.

עו"ד דיני משפחה רחל שחר כתבה וכותבת מאמרים רבים בתחום דיני משפחה והינה מנחה בתוכנית "אולפן המומחים".

עו"ד גירושין ונוטריונית רחל שחר ידועה בזכות מקצוענותה חסרת הפשרות והבנתה המקיפה את האטמוספירה המשפטית השלטת כמו גם יחסה האישי ללקוח ואנושיותה.

עו"ד ירושה מומלץ רחל שחר ידועה כמי שמקדמת טיפול אינטנסיבי וחסר פשרות בנושא דיני משפחה וירושה על כל היבטיו והיא מקדישה לנושא זמן רב ומרץ.

ידועה בציבור צוואה – מתי נזדקק לעורך דין צוואה?

זכויותיה של ידועה בציבור יכול להיות מוסדר על ידי צוואה ואולם גם אם לא נערכה צוואה וגם לא נחתם הסכם ממון אזי חוק הירושה מעניק לידועה בציבור זכויות מכוח החוק.
החל על ירושה משתנה בין ענף לענף, כתלות בקרבה בין הצדדים, ועשוי להיות מורכב. אם ברצונכם לוודא שזכויותיכם לא נפגעות, מומלץ להסתייע בעורך דין לענייני צוואות.
ידועה בציבור צוואה – מתי נזדקק לעורך דין צוואה?

 

ירושת דירת מגורים-זכויות בן הזוג של המוריש מאמר מקיף וראיון עם עו"ד רחל שחר כולל פסיקה עדכנית

לקריאת מאמר בנושא זכויות ידועה בציבור בירושה
קישור למאמר בנושא זכויות ידועים בציבור בירושה
רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה
עו"ד רחל שחר רחוב יפה נוף 64 קריית אונו 03-7949755
רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה
מרכז מידע טלפוני למענה לשאלות בנושא ירושת בן זוג 03-7949755
פנו אלינו ונשמח לסייע ולהדריך
מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא צוואות וירושות 03-7949755
מרכז מידע טלפוני עורך דין צוואות וירושות
מרכז מידע טלפוני על ידי עורך דין לפניות בנושא השפעה בלתי הוגנת על צוואות 03-7949755
מרכז מידע טלפוני על ידי עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ משפטי והדרכה כיצד לפעול 03-7949755
ייעוץ משפטי והדרכה 03-7949755
למאמר בנושא ידועים בציבור ירושה לחץ כאן
מאמר מעניין בנושא ידועים בציבור ירושה

כל המידע שניתן כאן מתייחס למצב בו המוריש לא ערך צוואה. אם אדם עורך צוואה אז הכללים שיחולו יהיא בהתאם צוואה אלא אם כן הצוואה הייתה פגומה.

עו"ד רחל שחר רחוב יפה נוף 64 קריית אונו 03-7947955

עו"ד ונוטריון גפרי לוי מומחה לנושא ירושה בדין האמריקאי 03-7949755

מרכז מידע טלפוני למענה לשאלות בנושא ירושת בן זוג 03-7949755

מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא צווי ירושה 03-7949755

לפנייה לרשם לענייני ירושה https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/#/home

למידע נוסף בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו"ד רחל שחר תחום עיסוק בענייני ירושה 03-6359634

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.