ידועים בציבור מדריך מלא לזכויות ידועים בציבור | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

ידועים בציבור מי הם ידועים בציבור?

קיימות וריאציות רבות לזוגות שאינם יכולים להינשא על-פי חוקי המדינה ומחליטים לחיות כידועים בציבור על אף שקיימים זוגות רבים אשר יכולים להינשא ומחליטים למרות זאת לחיות כידועים בציבור מסיבות שאינן קשורות לדת. הזוגות אשר אינם יכולים להינשא בבית הדין הרבני בישראל הינם כדלקמן:

 • חסרי דת או מי שיהדותם מוטלת בספק.
 • זוגות מעורבים מבחינה דתית קרי נוצרי ויהודיה או מוסלמי ויהודיה.
 • זוגות חד-מיניים.
 • פסולי חיתון – זוהי הגדרה דתית שאותה טובע בית הדין הרבני ומשמעה כי בית-הדין הרבני קבע כי אינם יכולים להינשא כדת משה וישראל, בגלל הסיבות הבאות:
 • ממזרות.
 • נישואין בין כהן לגרושה.
 • מחזיר גרושתו לאחר שנישאת לאחר-קרי אדם שרוצה לחזור לחיות עם גרושתו לאחר שכבר היתה עם גבר אחר.
 • נשים האסורות לבעלן ולבועלן - אישה שבגדה בבעלה – בית-הדין מחייב את בני הזוג להתגרש ואוסר על האישה לשאת את הגבר שעמו בגדה.
 • חללה - נישואין בין כהן ובין צאצא של כהן שמעמדו נתחלל.
עו

1.מוסד "הידועים בציבור" שמכיר בזוגות שחיו יחדיו ללא נישואין ומקנה להם חלק גדול מהזכויות שלהן זכאים זוגות נשואים.

2.נישואין בקפריסין או בקנדה או בכל ארץ אחרת המאפשרת נישואין אזרחיים ואז רק רישום במרשם האוכלוסין בישראל של זוגות שנישאו מחוץ למדינה.

ידועים בציבור-מה אומר החוק?

רבים אינם יודעים אולם המסגרת של ידועים בציבור טרם הוסדרה בחקיקה  אולם בפועל מעמדם של הידועים בציבור מתפתח בעיקר בפסיקה ועל כן מעמדם הולך ומשתווה לאלה של זוגות נשואים. יחד עם זאת יש לזכור כי מעמדם אינו זהה לזה של זוגות נשואים לחלוטין ויש לזכור בנוסף כי עליהם לעבור שני מבחנים על מנת שיוכרו כידועים בציבור. אין כל ספק שעל מנת למצות את זכויותיכם כידועים בציבור יש לפנות לייעוץ אצל עו"ד ידועים בציבור אשר יכול להעניק לכם פרספקטיבה על זכויותיכם בהליכים ועל סיכויייכם המשפטיים.

 • קיימים מקרים בהם תעודות זוגיות מטעם ארגונים שונים במדינת ישראל יכולים לשמשמ כראיה לכך שבני הזוג הם ידועים בציבור.
 • מעמדם של זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים מחוץ לישראל ואשר זכאים להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין הינו ככל זוג נשוי והם אינם נחשבים ידועים בציבור אלא נשואים לכל דבר ועניין.

מעמדם של ידועים בציבור

אמנם עדיין לא הוסדרה בחקיקה המסגרת של ידועים בציבור, אך ניתן לראות כי הפסיקה מאפשרת לבני זוג ליהנות מהזכויות של ידועים בציבור:

לאחר זמן קצר למדי של חיים משותפים, אפילו חודשים אחדים.

בני זוג עשויים להיות מוכרים כידועים בציבור, גם אם לא התקיימו חלק ממאפייניו המקובלים של קשר זוגי, כמו יחסי אישות ונאמנות הדדית, מגורים משותפים קבועים.

נראה כי התנאי הבסיסי להגדרת בני זוג כ"ידועים בציבור", הוא מגורים משותפים וניהול משק בית משותף.

בחוקים רבים בישראל מוזכרים "ידועים בציבור" כחלק מהמושג "בני-זוג" (כלומר, לא רק זוגות נשואים), למשל:

 • בחוק למניעת אלימות במשפחה – נכתב בהגדרת בן-זוג – "לרבות ידוע בציבור".
 • בחוק הביטוח הלאומי – מצוין בהגדרת המונח אשתו – "לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו".

עדיין אין בישראל חקיקה שמסדירה באופן אחיד את מעמדם של הידועים בציבור.

בפועל, הפער בין זכויותיהם וחובותיהם של הידועים בציבור לבין אלו של זוגות נשואים הולך ומצטמצם, זאת במידה רבה בשל פסיקת בתי-המשפט.

זכויות ידועים בציבור

קיימים מספר רבדים לנושא זכויותיהם של הידועים בציבור ידועים בציבור:

הזכויות הכלכליות של בני זוג אשר הוכרו כידועים בציבור כמעט זהות לזכויות הכלכליות של זוגות נשואים זוגות נשואים, למעט כמה מקרים:

 • אי-תשלום פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב מעבר דירה לצורך מגורים עם ידוע בציבור.
 • נקודות זיכוי ממס הכנסה המתייחסות לבני זוג.

זכויות המתייחסות להורות:

 • ילדים ביולוגיים שנולדים לילדים שהם ידועים בציבור זכאים בדיוק לאותם זכויות כמו זוגות נשואים. ואולם בכל הנוגע לאימוץ ילדים טרם הוסדר נושא אימוץ ילדים על ידי ידועים בציבור.
 • יחד עם זאת קיימת סנונית ראשונה ובבאר שבע לבני זוג נשואים לאמץ ילדים, אולם בפסק דין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע ניתן לראות סנונית ראשונה בה נקבע, כי למרות לשון החוק, יש לאפשר לבני זוג ידועים ציבור לאמץ ילדים בדומה לבני זוג נשואים. טרם ניתנה הלכה מחייבת בידי בית המשפט העליון בנושא זה.

זכויות ידועים בציבור פרידה

 • בכל הנוגע לקביעת זמני שהות, קביעת משמורת על ילדים אפוטרופסות וכן משמורת על הילדים ולמזונות ילדים, אין הבדל בין זוגות נשואים ובין ידועים בציבור.
 • יחד עם זאת לא קיימת כל חובה לתשלום הכתובה וכן לא מזונות אישה.

ידועים בציבור חלוקת רכוש משותף

בנוגע לחלוקת הרכוש המשותף של ידועים בציבור קיימת תחילה חובה להוכיח סטטוס של ידועים בציבור או באמצעות הסכם או באמצעות שני המבחנים שפותחו בפסיקה בהלכת נסיס נ' יוסטר. באתר ניתן למצוא מאמרים רבים וחשובים בנושא הגדרת ידועים בציבור וחזקת השיתוף.

ידועים בציבור זכויות בירושה

שוב בדומה לנכסים משותפים  זכויותיהם של ידועים בציבור לרשת זה את זה זהות לזכותם של בני זוג נשואים, וזאת בתנאי שהם מוכיחים באמצעות הסכם חיים משותפים כי הם ידועים בציבור או לחלופין עומדים במחנים שפותחו בפסיקה בנושא ידועים בציבור.

בנוסף נדרש כי אף אחד מבני הזוג הידועים בציבור לא היה נשוי לאחר בעת הפטירה, ובתנאי שאין צוואה הקובעת אחרת. יצויין כי גם צוואה לא יכולה למנוע מידועה בציבור זכויות אשר צברה מכוח היותה ידועה בציבור אלא אם קיים הסכם חיים משותפים אשר קובע הפרדה רכושית מוחלטת.

ידועים בציבור קצבת הפנסיה

בעידן בו בני זוג רבים בוחרים לחיות כידועים בציבור ולא להינשא עולה השאלה מי תהיה זכאית לקצבת השארים של הפנסיה במקרה של מות בן הזוג. החוק קובע כי בעניין פנסיה של ידועים בציבור הסמכות העניינית לדון בעניינים אלה נתונה אך ורק לבית הדין לעבודה והחוק הקובע הינו תקנון קרן הפנסיה בלהד. רחל שחר, עורכת דין מומחית לידועים בציבור מסבירה כי על פי הפסיקה ישנה חשיבות לשאלת מועד הגשת התביעה ויש להזדרדז בעניין זה שכן כל תזכות תוכר החל ממועד הגשת התביעה ולא לפני.

הסיפור הבא מספר על מאבק על פנסיית שארים של אדם אשר במותו היה נשוי לאחת וחי כידוע בציבור עם אישה אחרת. מי תזכה בפנסיית שארים ממשרד הבטחון האם הידועה בציבור או  האישה החוקית? בית הדין לעבודה בפסק דין מרתק המנוח, שעבד כאזרח  עובד צה"ל, בוטח בפנסית יסוד בלבד, על פי הסכם משנת 1966 בין מדינת ישראל לבין מבטחים. המנוח היה נשוי לאשה שתכונה כאן הגב' קליין.

בני הזוג נישאו זה לזה בשנת 1972.

השאלה שבמחלוקת הייתה מי תזכה בפנסיה לפי התקנון האחיד של קרן הפנסיה האם האלמנה או הידועה בציבור?

עו"ד רחל שחר מסבירה: זכויות ידועים בציבור

ההגדרות הרלוונטיות לענייננו על פי התקנון האחיד (מהדורה תשיעית, ינואר 2012) הן כמפורט להלן:

"אלמנת מבוטח" – בת זוגו של מבוטח ביום בו נפטר, ובלבד שגרה עמו במשך לפחות שנה אחת רצופה עד לאותו המועד או שגרה עמו באותו המועד ויש להם ילד משותף. לעניין תקופת המגורים תובא בחשבון גם תקופה שבשלה חויב המבוטח בתשלום מזונותיה של בת הזוג לפי פסק דין של ערכאה שיפוטית מוסמכת".

"בת זוג" – אחת משתי אלה:

(1)       אשתו של מבוטח או פנסיונר;

(2)        מי שהוכרה כידועה בציבור כאשתו של מבוטח או פנסיונר בהחלטה של ערכאה שיפוטית מוסמכת לכך;

"שאיר מבוטח" אחד מאלה:

(1)  אלמן מבוטחת או אלמנת מבוטח;

(2) יתום;

(3)  הורה.

הבעיה הייתה שבשעת מותו המנוח היה נשוי לאישה אחת וחי עם אישה אחרת, הלא היא הידועה בציבור.

בשנת 1998 המנוח ואשתו הגב' קליין הגיעו להסכם שלום בית ואולם בהמשך ביקש המנוח להתגרש ואשתו סרבה. בית הדין הרבני נתן לו היתר לשאת אישה אחרת.  המנוח לא התעצל ולמרות גילו המבוגר יחסית הכיר את הידועה בציבור שלו הלא היא הגב' פיצחדזה.

לאחר מותו של המנוח הגישו בנו ואשתו שכאמור סירבה לתת לו גט בקשה למתן צו ירושה ואכן בשנת 2013 ניתן צו ירושה לפיו קליין וגיל הם יורשיו של המנוח.

ואולם הידועה בציבור הגישה  תביעה  לבית המשפט לענייני משפחה, שם ביקשה סעד הצהרתי לפיו היא  הידועה בציבור של המנוח. בית המשפט לענייני משפחה העביר את הדיון לבית הדין לעבודה שלו הסמכות העניינית לדון בבעניין זה.

מפסק דינו של בית הדין האיזורי לעבודה עלה כי המנוח והידועה בציבור  נפגשו בשנת 2003, כאשר אמו של המנוח שהתה בבית אבות שבו עבדה פצ'חזדה; אותה עת, המנוח לא יכול היה להינשא לפחצ'זדה, שכן רק בשנת 2012 קיבל היתר מתאים מבית הדין הרבני;  הנימוק העיקרי שבגינו הכיר בית הדין לעבודה בידועה בציבור גם לצורך קצבת שארים ממשרד הביטחון היה הכרת המוסד לביטוח לאומי בפצ'חזדה כידועה בציבור של המנוח.

בית הדין קבע שלמרות האמור בהסכם הגירושין שהיא מקבלת את כל הזכויות הפנסיוניות שלו, למרות זאת הוראות ההסכמים בינה לבין המנוח אינן גוברות על הוראות תקנון קרן הפנסיה.

בית הדין האיזורי קבע  קבע בית הדין האזורי כי זכויות פנסיה אינן חלק מהעזבון וזאת על פי ס' 147 לחוק הירושה.

חובה להתחיל תהליך רישום לידועים בציבור על ידי עורך דין מומחה לידועים בציבור מהר ככל האפשר

עורך דין ידועים בציבור טען באשר אשר למועד ההכרה בפצ'חזדה כידועה בציבור של המנוח ולבקשתה להיות מוכרת כידועה בציבור ממועד פטירתו של המנוח פסק בית הדין האזורי כי יש להכיר בפצ'חזדה כידועה בציבור רק ממועד הגשת התביעה. בית הדין האזורי קבע כי מאחר שעל פי עדות משרד הביטחון לא יתכן שמשרד הביטחון ישלם קצבת שאירים הן לפצ'חזדה והן לאישה החוקית, משמעות ההיעתרות לבקשתה של פצ'חזדה היא שלילה רטרואקטיבית של הכספים מהאלמנה.

אלמנת המנוח והמדינה ערערו על ההכרה בפצ'חדזה כידועה בציבור של המנוח עובר לפטירתו.

אנו סבורים, כי אין מקום להתערב בקביעתו העובדתית של בית הדין האזורי, המבוססת על התרשמותו מהעדויות וממארג הראיות שלפניו, שלפיה הוכח כי פצ'חדזה הייתה בגדר "ידועה בציבור" של המנוח עובר לפטירתו, על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה לעניין זה [לעניין המרכיבים השונים בבחינת המעמד של ידוע/ה בציבור ראו עב"ל (ארצי) 21302-03-16 פוקילמן – המוסד לביטוח לאומי [פורסם בנבו] (2.4.2019) והאסמכתאות שם]. יודגש, כי בית הדין האזורי היה ער הן לכך שכל העדויות מטעם פצ'חזדה היו של שלושה בני משפחה קרובים (פצ'חזדה, בתה וחתנה) והן לכך שבעניין השיתוף הכלכלי לא הוצגו ראיות רבות. בית הדין האזורי הגיע למסקנתו כי פצ'חזדה הייתה ידועה בציבור של המנוח, "גם אם נלקחת בחשבון העובדה כי מדובר בשלושה בני משפחה קרובים", ולמרות שלא הובאו ראיות רבות בעניין השיתוף הכלכלי, בקובעו בהקשר זה כי "עם זאת, לאור כל המתואר לעיל, ובמיוחד הדו"ח השנתי ממבטחים, ההסכם לגבי הסדרת החוב לבית האבות כנגד פיצויי הפיטורים לתובעת וההתרשמות הכללית מעדותה של התובעת, שהייתה מהימנה עקבית ומשכנעת, ניתן להסתפק בראיות הנוספות שהוצגו". בסופו של יום הגיע בית הדין האזורי למסקנה כי "יש להכיר בתובעת כ'ידועה בציבור' של המנוח, באשר הוכח קשר זוגי עם המנוח, הכולל מגורים משותפים ושיתוף כלכלי בין בני הזוג, במשך מספר שנים עובר לפטירתו

זכויות ידועים בציבור בנושאי דיור

בהגדרות הזכאות השונות של בני זוג לקבלת סיוע בנושאי דיור מטעם משרד הבינוי והשיכון נכללים ידועים בציבור, לרבות זוגות חד מיניים. קרי גם בני זוג אשר הינם ידועים בציבור זכאים לכל הזכויות הרלבנטיות. על מנת לממש את הזכאות לסיוע בשכר דירה יש

 • למימוש הזכאויות יש להציג, בין שאר המסמכים, טופס אימות חתימה על הצהרה בפני עורך דין של  בדבר היותם ידועים בציבור שנחתם בפני עורך דין.
 • למרות האמור לעיל אם בני הזוג מחזיקים בתעודת זגויות מטעם ארגון המנפיק תעודות זוגיות הם אינם נדרשים אין צורך לחתום על טופס ההצהרה בפני עורך דין אלא רק בפני מנהל סניף החברה שבה נרשמים לקבלת הסיוע.

ידועים בציבור הביטוח הלאומי

לידועים בציבור ולנשואים זכויות זהות במוסד לביטוח לאומי יחד עם זאת קיים תהליך רישום ידועים בציבור מסודר עם טפסים של המוסד לביטוח לאומי אותם יש למלא על מנת להינות מזכויות אלה.

להורדת הטפסים לקבלת זכויות ידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי לחצו כאן.

כך לאחר שהוסדר תהליך הרישום לבני זוג ידועים בציבור במידה ובן הזוג יילך לעולמו יוכלו לקבל אוטומטית קצבת שאירים אם היו מוכרים מראש כידועים בציבור.

כך למשל אזרח הזכאי לקצבת זיקנה מהביטוח הלאומי, יקבל תוספת של מאות שקלים לקצבת הזקנה שלו, אם ההכנסה של בן/בת זוגו נמוכה מסכום מסוים. לשם כך, על בני הזוג להיות מוכרים כידועים בציבור במוסד לביטוח הלאומי, כל זאת כמובן אם אינם נשואים.

יחד עם זאת, תשומת לבכם כי אלמן או אלמנה המקבלים קצבת שאירים, ולאחר מות בני זוגם החלו בזוגיות חדשה ודיווחו – לא יהיו זכאים להמשך קבלת הקצבה, אם הם מוכרים בביטוח לאומי כידועים בציבור עם בני או בנות הזוג החדשים, למעט במקרים מיוחדים.

מתלבטים בנושא ידועים בציבור אנחנו כאן בשבילכם למיצוי כל זכויותיכם 03-7949755

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.