ביטול הסכם ממון | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

מחפשים עילות לביטול הסכם ממון? אישורו של הסכם ממון נעשה בפני בית משפט לענייני משפחה או נוטריון על מנת להבטיח ולוודא כי ההסכם נערך מתוך רצון חופשי, ללא לחץ או כפייה או השפעה בלתי הוגנת ולאחר שבית המשפט ווידא כי הצדדים הבינו בדיוק את משמעות ההסכם ותוצאותיו האפשריות.

עו

ר' ע"א 487/87 אבידור נ' אבידור, פ"ד מב(3), 499).

 

תנאים אלה נועדו להבטיח כי מערכת היחסים הטעונה והמורכבת בין בעל לאישה, לא תגרור אחריה יתרון בלתי הוגן או ניצול לרעה

ר' א. רוזן צבי, "דיני משפחה בישראל, בין קודש לחול", עמ' 364

עילות לביטול הסכם ממון
עילות לביטול הסכם ממון

עילות לביטול הסכם ממון מה אומרת הפסיקה

הפסיקה בישראל קובעת כי מי שמבקש לבטל הסכם ממון לבטל הסכם גירושין ו/או אחד מתנאיו  לעמוד בנטל ראיה גבוה במיוחד של טעמים כבדי משקל, אשר יצדיקו את המסקנה כי דין ההסכם להתבטל. ר' ע"א 2495/95 הדס בן לולו נ' אליאס אטרש פ"ד נא(1), 557.

הפסיקה קובעת שהסכמי ממון לא יבטלו בקלות אם כי קיימות מספר סיבות שבגינן ניתן לפעול לביטול ההסכם.

עילות לביטול הסכם ממון בשל טענת עושק

ג.2.   סע' 18 לחוק החוזים (חלק כללי) , התשל"ג – 1973, שכותרתו "עושק" קובע:

"מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה".

עילת העושק כוללת  3 תנאים מצטברים:
(א)   מצבו הירוד של הנעשק: מצוקה, חולשה שכלית או גופנית, או חוסר ניסיון של הנעשק, בזמן כריתת החוזה;
(ב)    התנהגות העושק: ניצול מצבו של הנעשק על ידי העושק או אחר מטעמו, כדי לגרום לו להתקשר בחוזה;
(ג)    היעדר איזון בין הערכים המוחלפים בין העשוק לעושקו: תנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל.
ר' ע"א 4839/92 יוסף גנז נ' מרדכי כץ, פ"ד מח(4), 749, 758-757:
הסכם ממון עילת העושק לביטולו

עילת העושק כוללת  3 תנאים מצטברים:

(א)   מצבו הירוד של הנעשק: מצוקה, חולשה שכלית או גופנית, או חוסר ניסיון של הנעשק, בזמן כריתת החוזה;

(ב)    התנהגות העושק: ניצול מצבו של הנעשק על ידי העושק או אחר מטעמו, כדי לגרום לו להתקשר בחוזה;

(ג)    היעדר איזון בין הערכים המוחלפים בין העשוק לעושקו: תנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל.

ר' ע"א 4839/92 יוסף גנז נ' מרדכי כץ, פ"ד מח(4), 749, 758-757:

עילות לביטול הסכם ממון בגירושין הלכה למעשה

נדירים הם המקרים בהם קבעו בתי המשפט כי מתקיימים יסודותיה של עילת העושק המנויה בסעיפי חוק יחסי ממון. הדבר נעשה רק במקרים חריגים בהם אחד הצדדים נמצא כמי שהיה נתון במצוקה נפשית  ובחוסר שיקול דעת מוחלט, על פי חוו"ד פסיכיאטרית.

ר' תמ"ש (נצרת) 9913/07 ש.ש. נ' צ.א.  [פורסם בנבו] (10.10.13) מאת כב' השופטת גורביץ.

חריג נוסף נתקיים כאשר נקבע כי הסכם שנערך לאחר תריסר שנות חיים משותפים, הציג חלוקת רכוש שאינה תואמת את המציאות, וקבע כי האשה תהא זכאי לזכויות מועטות רק אם תטפל באיש עד יומו האחרון. ר' תמ"ש 51940/98 פלונית נ' אלמוני 

ביטול הסכם ממון חתום ומאושר מחמת עושק וחרדה-כאשר מגישים בקשה לביטול הסכם מחמת עושק וחרדה קיימת חשיבות עצומה להבאת חוות דעת פסיכולוגית לתמיכה בטענת העושק

כך למשל בתביעה לביטול הסכם ממון שהוגשה לבית המשפט המחוזי קיבל בית המשפט  את חוות דעתה של הפסיכולוגית, אשר טיפלה באישה שביקשה לבטל הסכם ממון הפסיכולוגית תיארה את הרקע לטיפול הן היחידני והן הזוגי, וכי התמונה שהתקבלה במהלך הטיפול, כי מדובר בזוגיות המבוססת על כללי משחק ברורים, וכי השאלה המתמדת שעמדה הייתה נושא של מחוייבות ונאמנות, כאשר המערער הוא זה שמטיל ספק, ואילו על האישה להוכיח נאמנותה, כאשר בכלל זאת נדרשה האישה לעמוד מאחורי החברות, ואחר צרכיו הכלכליים של המערער, וכי סירוב או אי נכונות לכך נחשבו אוטומטית כבגידה.

‎כך גם, פנייתו של המערער למשיבה לחתום על ההסכם, הייתה בגדר בדיקה ובחינה, הקשור לאקט של הצהרת נאמנות, וכי סירוב לחתום על ההסכם, משמעותו סתימת הגולל על האמון של המערער בה, על חיי הנישואין, ובהמשך פירוק המשפחה ופגיעה בלתי נמנעת בילדים.

‎גם לדעת הפסיכולוגית, הייתה הבנה קוגניטיבית על-ידיהאישה, בכל הקשור לתהליך אישורו של ההסכם השני בבית המשפט, אולם לא רגשית.

‎עוד הפנה בית המשפט קמא, לסיכום חוות דעתה, לפיו, עמדה האישה בפני חוסר אונים, נוכח אשר פורט, ו”סביב ההכרה כי נדרשת לאקט של בחירה/ויתור בין/על האמת הפנימית שלה לבין האמת של [פלוני]. חויה של היות נתונה בדילמת בחירה, מוסרית באופייה, שאין לה פתרון ראוי” (הציטוטים כאן ולהלן מתוך פסה”ד).

‎התיק במקרה הזה קיבל חיזוק רציני לביטול הסכם הממון בחוות דעת נוספת של פסיכיאטרית שהובאה לעדות. הפסיכיאטרית הגישה חוות דעת שהאישה חתמה על ההסכם בהיותה במצב בו ניכרה פגיעה ביכולתה השיפוטית.

ד”ר דיאור לא התעלמה מכך שבתחומים רבים של חייה מתפקדת האישה בצורה טובה, עצמאית וללא קושי מיוחד:

‎”ואולם, בתחומים שהם רגישים וקונפליקטואליים עבורה, הקשורים ביחסים בין אישיים ובמיוחד באינטראקציה עם בן הזוג שלה, בהם חרדת הנטישה מציפה אותה ותחושת הערך שלה מאויימת, היא נוטה להגיב באופן לא תואם והשיפוט שלה עלול להיפגע. נראה שהסכמתה לחתום על הסכם הממון נבעה מפחדיה ומקשייה ובראשם פחד הנטישה, שהיו בעלי עוצמה רבה והאפילו על שיקול דעתה והשיפוט שלה…” ..

‎הפסיכיאטרית קבעה בחוות דעתה כי תחושת ערכה של האישה, הייתה קשורה בהימצאות בן-זוג לצידה, וכי החשש והפחד מאפשרות של גירושין, גרמו לאותה פגיעה ביכולת השיפוט שלה ולתגובות לא שקולות שלה. משכך, בעת שחתמה על ההסכם, הייתה במצב בו ניכרת הייתה, פגיעה ביכולת השיפוט של האישה, וכי בעקבות הטיפול הפסיכולוגי בו מצויה האישה, היא נמצאת בתהליך של בניית אמון בעצמה וביכולותיה.

‎גם במסגרת חקירתה, חזרה וציינה  הפסיכיאטרית, כי האישה ראתה בהסכם אך ורק אקט הצהרתי, כהצהרת נאמנות בעצם אקט החתימה, כאשר היה ברור לה כי אין כוונה לממש את ההסכם. כך גם ציינה כי האישה חתמה על ההסכם בהיותה מאויימת, כי אם לא תיאות לכך, יפורק קשר הנישואין. הסכם ממון צריך להיעשות בסביבה שאינה תחת לחץ מכל מין או סוג שהוא. לכל שאלה בנושא הסכמי ממון ניתן לפנות אלינו 03-7949755

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.