ביטול הסכם ממון על דירה-אפשרי אך בדרך חוקית

הסכם ממון על דירה האם ניתן להימנע מפינוי הדירה לאחר חתימת הסכם ממון?

בית המשפט הטיל סנקציה קשה ביותר על אישה שסירבה לקיים הסכם ממון/מאמר עדכון מורחב האם ניתן לבטל הסכם ממון בהודעה חד צדדית? (ודאי שלא) שוב בית המשפט מעדכן בשנת 2020 ופוסק שלא ניתן לבטל הסכם ממון אלא בנסיבות נדירות ביותר אישה שסירבה לפנות את דירת הבעל תשלם לו כ-300,000 ₪ על עיכוב בפינוי שזה יוצא 150 דולר ליום כל זה בנוסף לתביעה כספית שתוגש נגדה ובנוסף לכל ההוצאות שנאלצה לספוג סיפורם של העותרים בבקשה אינו שונה מסיפורים של רבים המגיעים למשבר בחיי הנישואין.

תוכן עניינים

 בני הזוג התחתנו כדת משה ישראל ונולדו להם שני ילדים. השניים חתמו הסכם ממון שבמסגרתו החליטו כי תוך 90 ימים מועד הודעה של אחד מהצדדים על רצונו בגירושין יהיה על האישה לפנות את הדירה ולמצוא לה דירה אחרת.

ההסכם נחתם בפני עורך דין וקיבל תוקף של פס"ד האם ניתן להביא לביטו הסכם הממון פשוט בחוסר מעש?

לאחר אישור ההסכם החליטה האישה על דעת עצמה שהיא רוצה לבטל אותו ושלחה לבעל הודעת ביטול ההסכם.
כפי שהסברתי פעמים רבות לא ניתן לבטל הסכם ממון בהודעה בלבד ויש לפנות לבית המשפט לביטולו ואולם גם בבית המשפט הסיכוי לכך קלוש ביותר ולכן אני נגד חתימת הסכמים שאינם צופים פני עתיד בצורה ברורה.

הבעל פנה לבית המשפט ודרש פיצוי על כל יום איחור פינוי מהדירה והאישה מצידה טענה שיש לבטל את הסכם הממון.

טענות האישה לביטול הסכם הממון גם בהתנהגות היו הטענות הבאות:

מימוש הסנקציה מבטל זכות יסוד של הנתבעת לפנות לערכאות.
בהסכם לא נקבע מועד פינוי ממנו יש למנות הסנקציה.
לא סביר להורות לאישה, לצאת לרחוב כעבור 90 ימים, ללא הסדר מראש.
לא הגיוני ביד אחת לא לפנות את הנתבעת וביד השניה לפסוק פיצוי.
ההסכם הוא דורסני.

לנתבעת שני ילדים וכושר השתכרותה דל מאוד.
הנתבע נטש הסכם הממון, כאשר בכל תקופת ההליכים המשיך השימוש בחשבון המשותף על דרך הפקדות בו.

דמי מזונות ומדור נקבעו רק ביום 15.03.2018, ועל כך הוגשה בקשת רשות ערעור ולא ניתן להתקיים תמורת מזונות ילדים בסך 7,000 ₪ בחודש.

עד שבית המשפט יפסוק סילוק יד, לא מתחיל מניין תקופת הפיצוי.

ניתן לבטל רק את סעיף הפיצוי שבהסכם, וכך ראוי לעשות, כי אישור ההסכם נעשה שלא בגמירות דעת והוא חוזה למראית עין, שהושג בסחיטה רגשית.

נסיבות חתימת ההסכם לקו בחוסר תום לב.

עצם רעיון הפיצוי גורם לקנס בשל פניה לערכאות.

הפיצוי אינו בגובה סביר ובית המשפט רשאי להפחיתו.

שימו לב שכל הטענות היצירתיות לא התקבלו על ידי בית המשפט.

מה כן קובע בית המשפט בבקשה לביטול הסכם הממון?

בית המשפט קובע באופן ברור וחד משמעי

הסכמים יש לכבד.

כל עוד לא בוטל הסכם מסוג כלשהו הרי שהוא שריר וקיים ויש לקיימו.

כל עוד אישר בית המשפט הסכם, כמו אמר שכל סעיף אותו לא נמנע מלאשר, בגדר סעיף חוקי הוא וכזה שאינו נוגד את תקנות הציבור וכו'. 

אישורו של הסכם מבטא כי בית המשפט מילא חובתו, ובדק כי הצדדים התקשרו מרצונם הטוב,

פניה בתובענה לביטול הסכם אינה משעה (ללא עיכוב ביצוע) את החובה לקיים את פסק הדין, שהרי כלל הוא כי אף הגשת ערעור או בקשת פסלות אינה מונעת את המשך ההליך.

לא ייתכן כי צד להסכם ישעה אוטומטית תניות ההסכם, רק כי עתר לביטולו – קל וחומר כאשר אותו צד כשל כבר בערכאה הראשונה.

צד המתקשר בהסכם, עליו לקחת בחשבון כי יחוייב במלוא ביצוע תניותיו אם תיכשל תביעתו, כפי שקרה כאן.

זכות הגישה לערכאות בעתירה לביטול פסק דין, לא רק שאין משמעה כי פסק הדין אינו בטל עד אשר ואם יבוטל, ואין בה, ללא עיכוב ביצוע, משום הפטר מתניות ההסכם.

זכות הגישה לערכאות לחוד וידיעת בעל הדין את תניות ההסכם לחוד, ומי שאינו מציית להסכם ומשליך יהבו (ונכשל) על ביטול ההסכם, נוטל הוא סיכון כי תניית הפיצוי תופעל נגדו.

הסיכוי לביטול הסכם ממון הוא נדיר ביותר כך קובע בית המשפט והמאמר הזה יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף.

אם רוצים לבטל הסכם ממון יש להגיש תחילה עתירה לביטול הסכם הממון ורק אחר כך ניתן להתקדם. צריכים ייעוץ נוסף פנו אלינו 050-6914314

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות הסכמי ממון. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות