איך מגישים בקשה לצו קיום צוואה המדריך היחיד שתצטרכו

בקשה לצו קיום צוואה המדריך המלא צעד אחר צעד

הרשם לענייני ירושה איך מגישים בקשה לצו קיום צוואה-צעד אחר צעד המדריך יחיד שתצטרכו

מהי בעצם בקשה לצו קיום צוואה?

בקשה לצו קיום צוואה הינה בקשה המוגשת לרשם לענייני ירושה כדי שהצוואה שאוותה כתב המנוח תיכנס לתוקף.

כניסת הצוואה לתוקף חשובה על מנת שניתן יהיה בפועל לרשת את כל הנכסים שירשתם. כך למשל אם ירשתם כספים והם נמצאים בחשבון בנק אז כדי לךשחרר את הכספים מחשבון הבנק תצטרכו להציג צו קיום צוואה.

הבקשה תוגש על ידי הזכאים על-פי הצוואה (הרשומים בצוואה), לאחר פטירת האדם אשר הותיר אחריו את הצוואה.

איזה מסמכים נדרשים לצורך הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה?

צוואה מקורית.

תעודת פטירה או בקשה להוכחת מוות של המוריש.

תעודת פטירה או הוכחת מוות של מי שיורש את המנוח על פי הצוואה שנפטרו לפני המוריש או אחריו.

אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה בדואר רשום לזכאים על פי הצוואה או אישור על כך שהמבקשים הודיעו באופן אישי לזכאים על פי הצוואה.

ייפוי כוח, אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין לענייני צוואות

אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום.

לבירור על תשלום דמי אגרה הקישו כאן

אם אחד ממי שיורש  על פי הצוואה מוותר על חלקו בעיזבון, יש לצרף העתק "תצהיר הסתלקות" חתום על ידי המסתלק ומאומת כדין על ידי עורך דין.

הכנו עבורכם מדריך שלם בנושא תצהיר הסתלקות שנמצא ממש כאן

אם הזכאים על פי הצוואה אינם בני משפחה של המנוח (כלומר אינם ילדים, נכדים, הורים, אחים או בני זוג של המנוח) אז יש לצרף בנוסף אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום או אישור על כך שהמבקשים הודיע באופן אישי גם לילדי המוריש ולמי שהיה בן זוגו של המוריש.

אם למוריש לא היו בני זוג או ילדים

יש לצרף בנוסף, אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום או אישור על כך שהמבקשים הודיעו באופן אישי להורי המוריש.

אם למוריש לא היו הורים

יש לצרף בנוסף אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום או אישור על כך שהמבקשים הודיעו באופן אישי לאחיו של המוריש.

עליכם להגיש את הבקשה במחוז שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש. לשירות איתור מחוז מטפל ניתן להתקשר אלינו לבירור המחוןז בו יש להגיש בקשה לטלפון 052-4616973

אם המבקשים מיוצגים על ידי עורכי דין לענייני צוואות הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה תיעשה באופן מקוון בלבד.

עם משלוח הטופס המקוון, יקבלו המבקשים הודעת דואר אלקטרוני, המאשרת את עצם שליחת הבקשה. במסגרת הודעה זו ישלח למגישי הבקשה מספר התיק כפי שנפתח ברשם לענייני ירושה.

יש לציין כי ההדעה שמקבלים אינה בבחינת אישור כי הבקשה הוגשה כפי שצריך אלא רק אישור על כך שהבקשה הוגשה. בהמשך תקבלו הודעות למייל מהרשם לענייני ירושה על התפתחות טיפול בתיק.

על המבקשים למסור במשרדי הרשם לענייני ירושה את הצוואה המקורית, תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה.

יש למסור את הצוואה המקורית במסירה אישית לבירור מחוזות למסירת צוואה 052-4616973

על פי הנחיות הרשם לענייני ירושה מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר, במחוז תל אביב והמרכז השירות מתקבל בעמדה מהירה ללא זימון תור, או באמצעות דואר רשום.

לאחר שתקינות הבקשה תיבדק וימצא שהיא מכילה את כל המסמכים הנדרשים כפי שמצוין בסעיף "מסמכים נדרשים", תשלח הודעת דואר אלקטרוני נוספת, המודיעה על קליטת הבקשה המקוונת.

על פי הנחיות הרשם לענייני ירושה רק הודעה זו  מהווה אישור על קליטת הבקשה המקוונת במזכירות הרשם באופן תקין.

רוצים להגיש בקשה לבד? גם זה אפשרי

אפשרות נוספת שקיימת להגשת בקשה לצו קיום צוואה היא אם המבקשים אינם מיוצגים על ידי עורכי דין מומחים לענייני צוואות אלא מחליטים להגיש את הבקשה לבד.

פתחנו עבורכם מרכז מידע בנושאי הרשם לענייני ירושה 052-4616973 מענה אנושי בימים א-ה בין השעות 08:00 עד 16:00. מענה על ידי עורכי דין לענייני צוואות
מענה אנושי בנושאי בקשה לצו קיום צוואה

במקרה כזה ניתן לבחור באחת מהדרכים הבאות:

הגשה בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון

עם משלוח הטופס המקוון, יקבלו המבקשים הודעת דואר אלקטרוני, המאשרת את עצם שליחת הבקשה. במסגרת הודעה זו ישלח למגישי הבקשה מספר התיק כפי שנפתח ברשם לענייני ירושה (הודעה זו אינה בבחינת אישור כי הבקשה הוגשה כיאות).

על המבקשים למסור במשרדי הרשם לענייני ירושה את הצוואה המקורית, תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה. יש למסור את הצוואה המקורית במסירה אישית

שוב, על פי הנחיות הרשם לענייני ירושה מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר

במחוז תל אביב והמרכז השירות מתקבל בעמדה מהירה ללא זימון תור, או באמצעות דואר רשום.

לאחר שתקינות הבקשה תיבדק וימצא שהיא מכילה את כל המסמכים הנדרשים כפי שמצוין בסעיף "מסמכים נדרשים", תשלח הודעת דואר אלקטרוני נוספת, המודיעה על קליטת הבקשה המקוונת. הודעה זו בלבד מהווה אישור על קליטת הבקשה המקוונת במזכירות הרשם באופן תקין.

קיימת אפשרות להגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן ידני

עליכם להוריד ולהדפיס את טופס הבקשה לצו קיום צוואה ולמלא את כל סעיפיו.

את הטופס בצירוף המסמכים הנדרשים באפשרותכם להגיש בלשכות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.

מודגש פעם נוספת כי מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר.

במחוז תל אביב והמרכז השירות מתקבל בעמדה מהירה ללא זימון תור.

תנאים לקבלת השירות

על המבקשים להיות זכאים על פי הכתוב בצוואה.

פתחנו עבורכם מרכז מידע בנושאי הרשם לענייני ירושה – 052-4616973

מענה אנושי בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 16:00.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 12/5/2020

עורך דין גירושין השירותים הנפוצים: שאנו מספקים לתביעות בענייני גירושין

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

עורך דין צוואה

עורך דין מומלץ 2021 לצוואות וירושות רחל רייצ'ל שחר בהובלתה של רחל רייצ'ל שחר וצוות משרדה כמו גם עורכי דין מומחים בטיפול ובייעוץ בנושאי צוואות

קרא עוד »

על מה עברנו במאמר זה