בקשה לביטול צו קיום צוואה מעודכן 2020

בקשה לביטול צו קיום צוואה מתי ניתן  לבטל צו קיום צוואה שכבר ניתן בעבר?

על מנת שיהיה ניתן לקיים צוואה שהותיר אחריו אדם שנפטר צריך לפנות לרשם לענייני ירושה ולבקש צו קיום צוואה. לאחר קבלת הצו קיום צוואה יש בידי האדם פסק דין המקיים צוואה.

למרות זאת קייימים מקרים שבהם לאחר שמקבלים צו קיום צוואה מתעורר יורש וחושב שהוא מקופח ולכן רוצה להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה.

אמנם צו קיום צוואה שניתן, דומה בעקרונותיו לפסק דין שיפוטי והוא מחייב וסופי.

למרות זאת, החוק מאפשר העניק לרשם לענייני ירושה ולבית המשפט אפשרות לתקן או לבטל צו קיום צוואה, וזאת רק אם מובאות בפניהם טענות או עובדות שלא הוצגו לפני שניתן צו קיום הצוואה.

פתחנו עבורכם מרכז מידע בנושאי הרשם לענייני ירושה – 052-4616973. מענה אנושי בימים א-ה 8:00-16:00 מענה על ידי עורכי דין לענייני צוואות
בקשה לביטול צו קיום צוואה נשמח לסייע – 052-4616973

ביטול צו קיום צוואה-מה אומר החוק בעניין ביטול צו קיום צוואה?

“72. תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום (תיקון מס’ 9) תשנ”ח-1998.

(א) נתן רשם לעניני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום, רשאי כל אחד מהם, לגבי צווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בזמן מתן הצו; ואולם ראה רשם לעניני ירושה שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה, יעביר את הבקשה לבית המשפט.

(ב) תוקן או בוטל צו ירושה או צו קיום לפי הוראות סעיף קטן (א), יודיע על כך הרשם לעניני ירושה ברבים וליורשים על פי דין או לנהנים על פי הצוואה.”

מתוקף סעיף 72, לחוק הירושה, רשאים הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה לתקן או לבטל צו קיום צוואה, רק אם נתנו אותו מלכתחילה.

לא ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לתקן ולבטל צו קיום צוואה שנתן הרשם וגם לא ניתם לפנות לרשם לענייני ירושה כדי לתקן צו קיום צוואה שנתן בית המשפט.

החוק והפסיקה קובעים שרשם לענייני ירושה יעביר להכרעת בית המשפט לענייני משפחה בקשה לתיקון או ביטול צו קיום צוואה, המבוססת עלעובדות אשר לא הובאו בעת מתן צו קיום צוואה ואשר אילו היו מובאות במועד מתן צו קיום הצוואה היה בהן כדי לשנות את ההחלטה לתת צו קיום צוואה.

מה המבחנים לצורך הגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה?

בית המשפט מפעיל שני מבחנים בבקשה לביטול צו קיום צוואה

המבחן האובייקטיבי – האם יכול היה מבקש ביטול או תיקון הצו להביא את הטענות והעובדות לפני הרשם בטרם מתן צו קיום הצוואה.

המבחן הסובייקטיבי – הינו המבחן של הסתכלות דרך עיניו של המבקש בבקשה לביטול צו קיום צוואה

האם יכול היה מבקש ביטול או תיקון הצו להביא את הטענות או העובדות שבידו בהזדמנות הראשונה הסמוכה לאחר מתן הצו, ואם כן – מדוע לא עשה כן?

בית המשפט העליון חידד עוד את המבחן האובייקטיבי, וקבע תתי-מבחנים שאותם יצטרך בית המשפט לבדוק לפני ביטול או תיקון צו קיום צוואה:

כמה זמן איחר האדם בהגשת התיקון לבקשה לצו קיום צוואה

מה הסיבה לאיחור בהגשת התיקון לבקשה לצו קיום צוואה

האם היה שיהוי בלתי סביר

מה חוזק הטענות כנגד הצוואה

האם ניתן לברר את העובדות החדשות

מרכז מידע ארצי בנושא דיני הירושה בישראל

Israel  Inheritance Law Information Center

פתחנו עבורכם מרכז מידע בנושאי הרשם לענייני ירושה – 052-4616973

מענה אנושי בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 16:00.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 12/5/2020

עורך דין גירושין השירותים הנפוצים: שאנו מספקים לתביעות בענייני גירושין

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

עורך דין צוואה

עורך דין מומלץ 2021 לצוואות וירושות רחל רייצ'ל שחר בהובלתה של רחל רייצ'ל שחר וצוות משרדה כמו גם עורכי דין מומחים בטיפול ובייעוץ בנושאי צוואות

קרא עוד »

על מה עברנו במאמר זה