התנגדות למתן צו קיום קיום צוואה דוגמא

התנגדות למתן צו קיום קיום צוואה דוגמא ועילות

לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת הודעה על כך בעיתונות וברשומות, כדי לאפשר למי שמעוניין, להביע את התנגדותו למתן הצו

את מסמך ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה  באופן מקוון, במסירה ידנית או במשלוח בדואר

על ההתנגדות להיות מוגשת בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה על הגשת הבקשה למתן הצו ובתנאי שטרם ניתן הצו

הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 972 ש"ח (נכון לשנת 2020)

למידע נוסף ראו התנגדות למתן צו קיום צוואה באתר הרשם לענייני ירושה

מה יכולות להיות העילות להתנגדות לצו קיום צוואה?

לאחר שמוגשת בקשה לקבלת צו צוואה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה בקשה, כדי לאפשר למי שמתנגד למתן הצו, להגיש מסמך המביע את התנגדותו.

את מסמך ההתנגדות לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה על כך שהוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה(פירוט בהמשך הדף).

הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 972 ש"ח (נכון לשנת 2020).

ככלל, לאחר ההגשה, הרשם לענייני ירושה יעביר  את ההתנגדות ואת הבקשה למתן צו קיום צוואה לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בעניין.

מי יכול להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה?

כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, בתנאי שמתקיימים שני התנאים הבאים:

הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.

טרם ניתן צו קיום צוואה.

מה העילות להגשת התנגדות לצו קיום צוואה?

מהן העילות להגשת התנגדות לצו קיום צוואה?
עילה הקלאסית הראשונה היא היעדר יכולת קוגנטיבית לקבלת החלטות עילה זו מכונה בפסיקה גם היעדר כשירות. במצב כזה אדם אשר היה לקוי קוגניטיבית לא יכול היה, אף אילו היה רוצה, להבין את אשר ציווה, מה העילות להגשת התנגדות לצו קיום צוואה?
העילה הקלאסית השנייה היא מעורבות של אדם שנהנה מהצוואה בעצם עריכתה. אם מישהו מהנהים מהצוואה לוקח חל פעיל בעריכת הצוואה למשל מביא את המצווה לעורך הדין ואפילו נוכח בפגישות, יוצר קשר בעצמו עם עורך הדין ואומר לו מה לכתוב-כל מצב כזה של השפעה הוא עילה שבמקרים מסויימים עלול להביא לביטולה של הצוואה תוך פסילתה.
העילה הכי פופלארית היא עילת ההשפעה הבלתי הוגנת-על עילה זו נכתבו תילי תילים של פסקי דין ודומה שעוד היד נטויה. לעילה כזו יכולים להיכנס במצבים מסויימים גם ילדים שניתקו את הוריהם מילדיהם האחרים ובודדו אותן לחלוטין תוך שלמעשה נטלו מהם את יכולת ההחלטה האמיתית למי הם רוצים לצוות. כאשר קיימת תלות מלאה של האדם בזולתו והוא מוריש לאותו זולת את רכושו זו עילה לפנייה מידית לעורך דין לענייני ירושה לבדיקת האפשרות שהצוואה פגומה.
העילות הקלאסיות להגשת התנגדות לצו קיום צוואה נשמח לסייע בייעוץ בנושא ניתן ורצוי לשלוח ווסטאפ עם פירוט קצר 052-4616973

מה העילות להגשת התנגדות לצו קיום צוואה?

העילה הקלאסית הראשונה היא היעדר יכולת קוגנטיבית לקבלת החלטות עילה זו מכונה בפסיקה גם היעדר כשירות. במצב כזה אדם אשר היה לקוי קוגניטיבית לא יכול היה, אף אילו היה רוצה, להבין את אשר ציווה, יכול היה להבין מיהם יורשיו ומה היקף רכושו וודאי שלא יכול היה לכתוב צוואה.

אם המצווה אינו כשיר לערוך צוואה הרי שצוואתו אינה כשרה וניתן לפסול אותה ולבטלה.

העילה הקלאסית השנייה היא מעורבות של אדם שנהנה מהצוואה בעצם עריכתה. אם מישהו מהנהים מהצוואה לוקח חל פעיל בעריכת הצוואה למשל מביא את המצווה לעורך הדין ואפילו נוכח בפגישות, יוצר קשר בעצמו עם עורך הדין ואומר לו מה לכתוב-כל מצב כזה של השפעה הוא עילה שבמקרים מסויימים עלול להביא לביטולה של הצוואה תוך פסילתה.

העילה הכי פופלארית היא עילת ההשפעה הבלתי הוגנת-על עילה זו נכתבו תילי תילים של פסקי דין ודומה שעוד היד נטויה. לעילה כזו יכולים להיכנס במצבים מסויימים גם ילדים שניתקו את הוריהם מילדיהם האחרים ובודדו אותן לחלוטין תוך שלמעשה נטלו מהם את יכולת ההחלטה האמיתית למי הם רוצים לצוות. כאשר קיימת תלות מלאה של האדם בזולתו והוא מוריש לאותו זולת את רכושו זו עילה לפנייה מידית לעורך דין לענייני ירושה לבדיקת האפשרות שהצוואה פגומה.

תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת ההתנגדות לצו קיום צוואה (פירוט בהמשך).

כיצד ניתן להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה?
את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה, בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על הגשת הבקשה להתנגדות מתן צו קיום צוואה,
באחת מהדרכים הבאות:
באופן מקוון:
באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני צוואה.
בעמדות קבלת קהל או בדואר:
למשרדי הרשם לענייני קיום צוואה שנמצאים באיזור מגוריו של האדם שמת.
יש להגיש עותקים כמספר הצדדים בתיק ועותק נוסף עבור בית-המשפט.
אנו מעניקים ייעוץ בנושא הגשת התנגדות לצו קיום צוואה ונשמח לסייע 052-4616973
אנו מעניקים ייעוץ בנושא הגשת התנגדות לצו קיום צוואה ונשמח לסייע 052-4616973

את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה, בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על הגשת הבקשה להתנגדות מתן צו קיום צוואה,

באחת מהדרכים הבאות:

באופן מקוון:

באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה

בעמדות קבלת קהל או בדואר:

למשרדי הרשם לענייני קיום צוואה שנמצאים באיזור מגוריו של האדם שמת.

יש להגיש עותקים כמספר הצדדים בתיק ועותק נוסף עבור בית-המשפט.

תשלום אגרה

הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 972 ש"ח (נכון לשנת 2020), אותה ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

באופן מקוון באמצעות שירות התשלומים הממשלתי (בטבלה שתפתח יש לסמן "התנגדות למתן צו קיום צוואהאו צו קיום צוואה" ולעקוב אחר ההוראות).

בבנק הדואר באמצעות שוברים אותם ניתן לקבל בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני צוואה.

בעמדות תשלום אוטומטיות (באמצעות כרטיס אשראי) הממוקמות בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני צוואה.

מילוי והגשת ההתנגדות

על ההתנגדות לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:

שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.

שם ומספר תעודת הזהות של האדם שמת.

שמות ומספרי תעודת הזהות של כל היורשים.

נימוקי ההתנגדות עצמה ומסמכים התומכים בה (במידת הצורך).

תצהיר מאומת בפני עורך-דין לענייני משפחה או כל עורך דין רלבנטי אחר אשר תומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.

קבלה/אישור על תשלום אגרה.

ייפוי כוח – אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין ענייני ירושה.

שלבי ההליך להגשת התנגדות לצו קיום צוואה

לאחר הגשת ההתנגדות ובדיקתה, הרשם לענייני קיום צוואהיעביר הן את הבקשה למתן צו קיום צוואהוהן את ההתנגדות, לבית-המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בעניין.

טיפ      

ניתן לאתר את פרטי התיק (מספר התיק ובית-המשפט אליו הועברה הבקשה) באמצעות מערכת מקוונת באתר הרשם לענייני ירושה .

חשוב לדעת

ניתן לבדוק, באמצעות המערכת המקוונת של כי התיק מתנהל אצל הרשם, שכן אם התיק הועבר לבית-המשפט, יש להגיש את ההתנגדות לבית-המשפט (ולשלם אגרה לבית-המשפט).

לכל מסמך המוגש לרשם לענייני קיום צוואהאשר כתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. (הרשם לענייני קיום צוואהרשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).

יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת ההתנגדות ומסמכים מקוונים אחרים.

הרשם לענייני קיום צוואהמפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון 5067* מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: Moked-Yerushot@justice.gov.i.

משרד עו"ד לענייני קיום צוואהרחל שחר מפעיל מוקד מענה טלפוני בנושא התנגדות לצו קיום צוואהבימים

א-ה 8:00-17:00 03-7949755 ובמייל Rachel.pirsom@gmail.com

אתר עו"ד לענייני משפחה רחל שחר מתעדכן מדי יום. עמוד זה עודכן 9.7.20

עורך דין גירושין השירותים הנפוצים: שאנו מספקים לתביעות בענייני גירושין

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

עורך דין צוואה

עורך דין מומלץ 2021 לצוואות וירושות רחל רייצ'ל שחר בהובלתה של רחל רייצ'ל שחר וצוות משרדה כמו גם עורכי דין מומחים בטיפול ובייעוץ בנושאי צוואות

קרא עוד »

על מה עברנו במאמר זה