עורך דין צוואות וירושות מדריך

מדריך רב ערך בנושא צוואות וירושות

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

מדריך נוח לקריאה בנושא צוואות וירושות אשר נערך על ידי עורך דין מומחה. מעניק מידע יקר ערך בתחום סכסוכי ירושה.

מחלוקות בעניינים משפחתיים בנושאי צוואות וירושות, גורמת לסכסוכים משפטיים ארוכי שנים אשר גורמים לשסע שלרוב בלתי ניתן לאיחוי בין דורות שלמים של משפחות. על מנת למנוע התדרדרות של הסכסוכים למצבים בלתי הפיכים אני ממליצה בחום לפנות לליווי משפטי מקצועי מול עורך דין צוואות וירושות, שיכול, אם הוא בעל ניסיון וידע מספקים, לעצור את ההסלמה בסכסוך ולמנוע הגעה לבתי משפט בכל הנוגע לעריכת צוואה או הוצאתה אל הפועל.

אם עורך הדין הוא גם נוטריון הרי שמטבע הדברים הוא יהיה בעל ידע רב יותר וניסיון רב שנים באופן אשר יאפשר לכם לקבל חוות דעת מושכלת.

הסוגיות המשפטיות אשר עולות בעולם הצוואות והירושות הוא גדול לאין שיעור ממה שניתן לדמיין ובמאמר זה אשר נכתב על ידי עו”ד צוואות וירושות רחל רייצ'ל שחר הנחשבת לבר סמכא בתחום צוואות וירושות ננסה לספק מענה מקצועי ראשוני. מובן שמענה זה אינו תחליף עם עו"ד לענייני צוואות וירושות אך הוא בהחלט יכול להעניק כיווני חשיבה ראשונים.

צוואה מהו מסמך הצוואה ומהי משמעותו?

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו.

ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו. רבים מחליטים כי אינם מעוניינים לערוך צוואה ובמקרה כזה יפעל חוק הירושה.

חוק הירושה קובע  4 דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב:

צוואה בכתב יד

צוואה בעדים

צוואה בפני רשות

צוואה בעל פה

הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה לבחירתו המוחלטת של המצווה (פרט לצוואה בעל פה, שאותה מותר לערוך רק בנסיבות מסויימות המפורטות בחוק).

היתרון המשמעותי של עריכת צוואה הוא שרק באמצעות צוואה, ככל שנכתבה בהתאם לכללי חוק הירושה, יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק לפי רצונו.

בנוסף לנושא חלוקת הרכוש, מצווה יכול להעביר מסר אישי על רגשותיו ועל ערכיו וזאת באמצעות צוואה מוסרית – לצוואה זו אין תוקף משפטי מחייב.

לא ניתן להתעלם מהעובדה המצערת שמחלוקות רבות הנוגעות לחלוקת רכוש של נפטרים מגיעות אל פתחם של בתי המשפט בישראל.

חלק נכבד מהמקרים ההתנגדות לקיום הצוואה יכולה להתקיים רק בשל העובדה שמתקיימים  ליקויים ופגמים מהותיים או צורניים בצוואה, וכי הצוואה נערכה באופן הנוגד את החוק. לעיתים הפגמים הם קלים ואז בית המשפט יכול לאשר את הצוואה ולעיתים הפגמים יורדים לשורשה צוואה ובמצב כזה בית המשפט יפסול את הצוואה.

חשוב לכן כבר עתה לומר בגילוי נאות  כי כאשר צוואה נערכת באמצעות עורך דין צוואות וירושות אשר תחום התמחותו הינו דיני הירושה והצוואות בישראל, קיימת סבירות גבוהה כי הצוואה תעמוד בכללים הצורניים והמהותיים ולכן יהיה קושי לתקוף אותה. עריכת צוואה על ידי עורך דין צוואות וירושות מבטיחה את השקט הנפשי שכולנו מבקשים לאחר מותנו.

מהי ירושה ומהו החוק המסדיר את אופן הטיפול בה?

על פי חוק הירושה התשכ"ה- 1965, ירושה היא העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין.

אם המנוח הותיר אחריו צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי צוואה, היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי החלוקה בצוואה.

במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, הירושה תתחלק על פי חוק הירושה והיורשים הם קרוביו של הנפטר, על פי מפתח קבוע בחוק, או המדינה, באמצעות האפוטרופוס הכללי, אם לנפטר לא היו קרובים הזכאים לרשת אותו על פי החוק.

על מנת לחלק עזבונו  של הנפטר בירושה על פי דין יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים, לפי הסמכות המקומית: מקום מושבו של המוריש, ואם לא היה בישראל לפי מקום הימצא נכס מנכסי העזבון.

כבר עתה ראוי להסב תשומת ליבכם כי קופות גמל וביטוחי מנהלים אינם נחשבים לחלק מעיזבונו של הנפטר, ויורשים אותם המוטבים המופיעים בפוליסות.

מהו עיזבון?

המושג 'עיזבון' אינו מוגדר בחוק, אולם בתי המשפט לאורך השנים העניקו למונח עיזבון את הפירוש  "כלל נכסי המת העוברים בירושה אל היורש" (ע"א 148/53 מ. פנץ ו"אגד" בע"מ נ' פלדמן).

עיזבון הוא סך כל נכסי המת – הרכוש, הנכסים (כולל נכסים של קניין רוחני), הזכויות והחובות שלו.

חוק הירושה קובע מפורשות כי קיימים שלושה סוגי נכסים שאינם נכללים בעזבונו של אדם:

כספים שיש לשלם לאחר פטירתו על פי חוזה ביטוח.

חברות בקרן פנסיה.

חברות בקופת תגמולים.

אם המנוח הותיר אחריו צוואה, העיזבון יחולק בין יורשיו לפי ההוראות בצוואתו.

במקרה שהמנוח לא הותיר צוואה, העיזבון מחולק בהתאם לכללי הירושה על פי דין שנקבעו בחוק הירושה.

מתי נידרש לייעוץ או טיפול של עורך דין צוואות וירושות?

לא יכולה להיות מחלוקת שצוואות וירושות, הינו אחד הנושאים הרגישים בחיי משפחה שכן הענקת טובת הנאה לאחד גוררת מייד מחאה של האחר.

כל ענייני הירושה מעלים תמיד קונפליקטים בלתי פתורים שהוסתרו מתחת לפני השטח כי "ריחמנו על ההורים" ועכשיו כאשר ההורים הלכו לעולמם, למרבה הצער, כל המחלוקות צפות ועולות.

כפי שציינתי לעיל חוק הירושה מאפשר הכנת צוואה באופן עצמאי ואולם הכנת צוואה באופן עצמאי עלולה לגרור איתה קונפליקטים בלתי רצויים ומחלוקות בעניין הפרשנות הנכונה שיש לתת לצוואה שאדם הכין.

פעמים רבות אדם המכין צוואה לבד מצוי בסערת רגשות ושוכח פרטים אשר הינם חשובים לצוואה כמו תאריך עריכת הצוואה דבר שעלול להוביל להתנגדויות מיוצרות ביותר לקיום הצוואה. במסגרת התיקון המוצע לחוק הירושה הציעו חברי הוועדה לאפשר לאדם לערוך צוואה באמצעים חזותיים ויתכן כי עריכת צוואה בוידאו יכול להפחית מהמחלוקות ואולם עד שהצוואה החזותית תיכנס לתוקפה מומלץ מאוד להיוועץ בהליך החשוב של צוואות  עורך דין שתחום התמחותו הינו דיני צוואות וירושות.

מהם תחומי העיסוק של  עורך דין צוואות וירושות?

עורך דין צוואות וירושות עוסק בל דבר ועניין הנושק לתחום חוקי הירושה במדינת ישראל –

הנושאים יכולים להיות  עריכת צוואה בעדים או נוטריונית, (כמובן רק אם הוא נוטריון) ניסוח צוואה הדדית, בקשה למתן צו ירושה או בקשה למתן צו קיום צוואה, טיפול בענייני ירושה לפיחוק הירושה קרי לפי הדין הקיים, הסתלקות מירושה.

יחד עם זאת עיקר הפעולות של עו”ד צוואות וירושות בשגרה, היא ברובה סכביב ניהול סכסוכי ירושה מסוגים שונים אשר מגיעים לפתחו של בית המשפט. בין ההליכים הללו ניתן למנות:

התנגדות לקיום צוואה

פסילת צוואה

ביטול הסכמי מתנה

ביטול התחייבות למתנה

התנגדות לצו ירושה

ניצול קשישים להשתלטות על רכושם

כינוס נכסי העיזבון

טיפול בתביעות הנוגעות לנכסי העיזבון

מהו חוק הירושה?

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 עוסק בירושות, צוואות ועזבונות.

החוק קובע, בין היתר, כללים לגבי השאלות הבאות:

מיהם יורשיו של אדם ומהו סדר העדיפויות ביניהם.

הצורות השונות לצוואה, מהו תוקף הצוואה ומהי צוואה בלתי חוקית.

מהם התנאים לקבלת מזונות מתוך העזבון.

הגדרות בנושא צו ירושה, צו קיום צוואה ועוד.

עדכונים לחוק

בתיקון מס' 12 מיולי 2005 נקבע, כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות.

בתיקון מס' 13 מיולי 2012 נקבע שמאומץ וצאצאיו יורשים (למעשה) את קרובי המאמץ, וקרובי המאמץ יורשים את המאומץ (תיקון לסעיף 16 לחוק).

ירושה ללא צוואה היא ירושה על פי דין

מי יכול לרשת?

שיטת הירושה בישראל מתבססת על קשרי הדם בין אבות לבנים, ולפיה יורשיו של הנפטר הם קרובי המשפחה הקרובים אליו ביותר – בני זוג (הקרוב היחידי שאינו קרוב בקשר דם), הורים, צאצאים, או קרובי משפחה אחרים, על פי סדר הירושה.

גם קרובי משפחה שטרם נולדו נכללים ביורשים האפשריים של נפטר, אם מועד לידתם חל בתוך 300 יום מיום הפטירה.

אם אין לנפטר יורשים, בדרגות הקרבה הנזכרות בחוק – עיזבונו עובר לידי המדינה, שאותה מייצג האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

סדר היורשים:

בהיעדר צוואה, זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר. בן הזוג מקבל מחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים שווה בשווה במחצית הנותרת. בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח, אם הייתה לו כזו. אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון.

ידועים בציבור: על פי סעיף 55 לחוק הירושה, בהיעדר צוואה, זכות הירושה של ידוע או ידועה בציבור של הנפטר שווה לזו של בני זוג נשואים אך רק אם הידועים בציבור אינם נשואים לאחרים, וכאשר מוכיח בן הזוג שנותר בחיים כי הוא והמנוח חיו כידועים בציבור, קיימו משק בית משותף.

ירושתו של נפטר שהותיר אחריו בן זוג אך לא הותיר ילדים מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג ובין הורי המנוח או אחיו ואחיותיו. בן זוג ואחים מתחלקים 2/3 לבן זוג ו-1/3 מתחלק בין האחים.

בן הזוג יורש את כל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו ילדים, אחים או הורים.

הורי המנוח, אחיו ואחיותיו מתחלקים בכל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו בן או בת זוג ולא היו לו ילדים.

ירושתו של נפטר שהותיר אחריו ילדים אך לא הותיר אחריו בן או בת זוג מתחלקת שווה בשווה בין ילדיו. אם גם ילדיו של הנפטר אינם בחיים, הירושה מתחלקת בין נכדיו של הנפטר. אם מי מילדי הנפטר נפטר לפניו חלקו עובר לנכדיו בחלקים שווים ביניהם. אם מי מיורשי הנפטר נפטר אחריו – חלקו עובר ליורשיו עפ"י צו ירושה/קיום צוואה.

ירושתו של נפטר שלא היו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן או בת זוג, הורים או אחים, מתחלקת שווה בשווה בין הורי הוריו של הנפטר וצאצאיהם.

ירושתו של נפטר ערירי עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי, ונשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שיתגלו לקבל את הירושה, לאחר חלוף זמן הקבוע בחוק, עובר העזבון למדינה.

 מהו צו ירושה?

צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר שלא ערך צוואה. צו ירושה אינו מפרט את אופן חלוקת הרכוש לפרטיו, אלא מכריע בסוגיית זכויות הירושה ויורשיו של הנפטר. כדי לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה לצו ירושה לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה, או לאחד מבתי הדין הדתיים.

בקשה לצו ירושה איזה מסמכים נצטרך?

לבקשה לצו ירושה יש לצרף ארבעה סטים של המסמכים הבאים (מקור אחד ושלושה העתקים):

שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט – על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות. בן זוג, הורה, או ילד של מי שנפטר עקב פעולות מלחמה או איבה או נפטר בשירות צבאי, פטורים מתשלום האגרה.

טופס בקשה לצו ירושה חתום בידי המבקש, שיש לו עניין בעזבון כיורש, כמנהל עזבון, כנושה של אחד מהיורשים,הוא מצהיר והצהרתו מאומתת על ידי עורך דין, נוטריון, שופט, דיין בבית דין דתי או ראש הרשות מקומית.

תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור.

הודעות לכל היורשים על הגשת הבקשה, באישור ובחתימה של כל היורשים, או בצירוף אישור על משלוח ההודעה בדואר רשום.

לבקשה שמגיש עורך דין בשם המבקשים יש לצרף גם ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.

מהו הליך עריכת צוואה ומדוע יש לו חשיבות רבה?

כפי שהרחבתי לעיל כאשר אדם אינו עורך צוואה מי שיקבע את סדר חלוקת עזבונו יהיה חוק הירושה והכל על פי דין.

פועל נלווה לכך הוא שכאשר לנפטר אין בני משפחה המצויים והוא לא ערך מבעוד מועד צוואה מסודרת אזי מלוא עזבונו יועבר למדינת ישראל ויטופל על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

מתי מומלץ לערוך צוואה באמצעות עורך דין צוואות וירושות?

כפי שפירטתי לעיל החוק מעניק את האפשרות אף שבאופן כללי, כל אדם יכול לערוך את צוואתו באופן עצמאי, ישנה תועלת רבה בטיפול בנושא באמצעות עורך דין צוואות וירושות. כאשר צוואה נערכת לבד יש להניח כי היא תהיה רגישה יותר להתעוררות התנגדויות של יורשים שאינם מרוצים מהוראות הצוואה.לקיומה נמוך במיוחד.

לא יכולה להיות מחלוקת שבמצבים שבהם הצוואה מכילה הוראות מרובות וייחודיות, מורכבות יותר או ריבוי הנחיות ליורשים בדבר הנכסים, עריכת צוואה בליווי של עורך דין צוואות וירושות, הינה הפתרון שיכול למנוע מחלוקות עצידיות.

על פי חוק הירושה עריכת צוואה באמצעות עורך דין מתבצעת בנוכחות שני עדים לרוב עורך הדין שערך את הצוואה משמש כעד.

התנגדות לצוואה מתי נידרש למעורבות של עורך דין צוואות וירושות

אחת הטענות הפופולריות היא טענה בדבר חוסר כשרותו של המנוח להבין בטיבה של צוואה שערך:

הכלל הוא כי כל אדם כשיר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו וכל אדם כשיר לפעולות משפטיות, אלא אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית-משפט (סעיפים 1 ו-2 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962). אי לכך, כל אדם כשיר לעשות צוואה, אלא אם כן כשרות זו נשללה ממנו כדין (ע"א 851/79, 160/80 בנדל נ' בנדל, פ"ד לה (3) 101, 104).

מהותה של הטענה בדבר אי כשרות המצווה לפי סעיף 26 לחוק הירושה היא במצבו הנפשי, המנטלי והגופני של המצווה לעת עריכת הצוואה. 'שעת עשייתה של הצוואה' זוהי נקודת הזמן המסוימת הרלוונטית לבחינת כושרו של המצווה להבחין בטיבה של צוואה. בע"א 1212/91 קרן ליב"י נ' בינשטוק ואח', פ"ד מח (3) 705 מבהיר בית המשפט עניין זה כדלקמן:

"לפסילתה של הצוואה יש צורך להוכיח … כי המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה 'בשעה' שעשה את צוואתו. אכן, ראיה כי בתקופה סמוכה ליום עריכת הצוואה סבל המצווה מפיחות ניכר בתפקודו השכלי, משקלה עמה בהכרעה אם ידע המצווה, בעת עריכת הצוואה, להבחין בטיבה של צוואה אך אין די בראיה כללית מעין זו…".

מן המצווה 'היודע להבחין בטיבה של צוואה' נדרשת מודעות לעובדה שהוא עורך צוואה, להיקף רכושו, מי הם הזוכים על פי הצוואה, את מי הוא מבקש להדיר מן הירושה וכן מודעות לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו. על המצווה להתייחס למציאות הסובבת אותו ולגבש רצון חופשי (ראה לעניין זה: ע"א 851/79 בעניין בנדל, לעיל; ע"א 5185/93 היועמ"ש נ' מרום, פ"ד מט (1) 318;  שוחט, גולדברג, פלומין, דיני ירושה ועיזבון, מהדורה שישית, עמ' 98).

לצורך שלילת הכשרות לא די בהעלאת ספקות בלבד. כמות ההוכחה אינה עניין של מה בכך (ע"א 851/79 בעניין בנדל, לעיל). להוכחת הטענה ניתן להסתייע במסמכים רפואיים אודות המצווה נכון למועד עריכת הצוואה או בסמוך לאותו מועד; בחוות דעת רפואית או אחרת באשר למצבו של המצווה לעת עשיית הצוואה (ע"א 7019/94 לפיבסקי נ' עמליה דן (לא פורסם) [פורסם בנבו]); בעדויות של מי שערך את הצוואה ו/או מי ששימש כעד לה (ראה לעניין זה: ע"א 7506/95 שוורץ נ' בית אולפנא בית אהרון ישראל, פ"ד נד (2) 215; ת"ע 5922/86 ברזבסקי נ' רובינשטיין, [פורסם בנבו] פ"מ תשנ"ג (ג) 89; ע"א 1212/91 בעניין קרן ליב"י לעיל); ובעדויות אחרות.

עילה נוספת להגשת התנגדות לצוואה, ידועה בתור: “צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה”. כאן מדובר על מעורבות של אדם מסוים בעריכת צוואת המנוח, בין אם על ידי כתיבתה בפועל, בין אם בעצם נוכחותו של אותו אדם במעמד עריכת הצוואה, ובין אם על ידי מעורבות בדרכים אחרות. כל הנ”ל קבילים בתור עילה לפסילת הצוואה.

מהם השלבים בעריכת צוואה מול עורך דין צוואות וירושות?

תהליך של כתיבת צוואה בסיוע עורך דין צוואות וירושות כולל את המרכיבים הבאים:

פגישה ראשונית להיכרות עם הלקוח
פגישה נוספת למעבר על טיוטת הצוואה
פגישה אליה מוזמן עד לחתימה על צוואה
במקרה של צוואה הנוטריונית הלקוח מגיש את הצוואה

מדוע מומלץ לפנות לעורך דין צוואות וירושות?

עו”ד צוואות וירושות מתמודד על בסיס יומי עם חוקי הירושה במדינת ישראל ונדרש לדעת ולהכיר את הפסיקה הרלבנטית וזאת לצורך טיפול אפקטיבי במחלוקות ירושה לסוגיהן. עורך דין מומחה בתחום צוואות וירושות הינו בעל ידע מקיף אשר מתועל לטובת לקוחותיו למתן המענה  המקצועי המקיף והעדכני ביותר בתחום הצוואות והירושות.

בנוסף, תחום ההתמחות של צוואות והירושות, דורש מכל עורך דין הבוחר לעסוק בכך להפגין יכולת לגשר על הפערים בין הצדדים מתוך ידיעה וניסיון כי במרבית המקרים ניתן למצוא פתרון גישורי שבו כל אחד יוכל לקבל פתרון מבלי שמגיעים לכתלי בית המשפט.

האם קיימים יתרונות בפנייה לטיפול בענייני צוואות וירושות בעזרת עורך דין?

צוואתו של אדם היא רצונו האחרון כיצד יחולק רכושו אותו צבר במאמצים רבים כל ימי חייו. פעמים רבות אדם מגיע לגיל זקנה ומגלה שרק אחד מילדיו תומך בו בעת זקנתו ואילו שאר ילדיו נטשו אותו לאנחות. במצב כזה הוא בהחלט זכאי להחליט כי הוא רוצה לתגמל את בנו או בתו שסייעו לו בעת זקנתו. עריכת צוואה באופן שגוי עלולה לגרום למצב בו בנו המסור לא יקבל את המגיע לו ורצונו של המת לא יכובד.

אין כל ספק שהמומחיות של עו”ד מנוסה בדיני הירושה והצוואות מקדמת גם טיפול בכל הכרוך בהתמודדות הרלבנטית עם כל סימן שאלה או מחלוקת אשר עולה סביב מימושה של צוואה או ניהול עיזבון.

התכנים המוגשים לכם מטעם משרדה של עורך דין רחל רייצ'ל שחר אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים להתרשמות כללית בלבד.  מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות משפטיות ללא קבלת ייעוץ משפטי מקדים. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע משפטי מעורך דין מומחה.

בקשה מקוונת לצו ירושה

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

Recommended Firm Logo

על מה עברנו במאמר זה