עריכת צוואה בדרך קלה מנצחת ומשתלמת-ראיון עם עו"ד רחל שחר המתמחה בנושא צוואות

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

עריכת צוואה בדרך קלה מנצחת ומשתלמת-ראיון עם עו"ד רחל שחר המתמחה בנושא צוואות

עריכת צוואה מאפשרת לאדם לקבוע מה ייעשה ברכושו אחרי מותו הלא היא הירושה שהוא משאיר לאחר מותו.

חוק הירושה מאפשר לכל אדם לערוך את צוואתו ובכך להתנות על חוק הירושה אשר קובע כללים משלו לחלוקת העיזבון.

כך למשל חוק הירושה קובע שבמות אדם יורשים אותו כל ילדיו וגם אשתו בחלקים מסויימים.

אם אדם כותב צוואה הוא יכול להחליט להתנות על חוק הירושה ולחלק את רכושו רק לשניים מתוך חמשת ילדיו ולהוריש שקל אחד בלבד לכל אחד משלושת הילדים האחרים.

ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו.

ההמלצה שלי כעו"ד המתמחה בנושא צוואות היא שכל אדם יערוך צוואה וגם ייפוי כוח מתמשך.

כדי להקל על אדם המעוניין לערוך צוואה, מאפשר חוק הירושה לכל אדם להכין צוואה במו ידיו, בקלות וללא עלויות כספיות.

החוק קובע 4 דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב:

צוואה בכתב יד

צוואה בעדים

צוואה בפני רשות

צוואה בעל פה

הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה לבחירתו המוחלטת של המצווה אך לכל צוואה יש שיטה ודרך משלה אשר חשוב להקפיד עליה על מנת שהצוואה תהיה תקפה וברת ביצוע.

חשוב לזכור כי אדם אשר הדירו אותו מהירושה ייגש לעורך דין המתמחה בנושא צוואות וינסה למצוא בכל כוחו פגמים בצוואה על מנת לפסול אותה.

כל אדם שהדירו אותו מהצוואה בטוח באופן אוטומטי שזה לא הוגן שהדירו אותו מהצוואה ולכן חשוב שתסבירו בצוואה מדוע הוצאתם אותו מהירושה כדי שיהיה לו הסבר ראשוני.

עו"ד רחל שחר ספרי לנו מה היתרונות בעריכת צוואה?

יתרונות הצוואה – רק באמצעות צוואה, הנכתבת בהתאם לכללי החוק, יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק לפי רצונו.

בנוסף לנושא חלוקת הרכוש, מצווה יכול להעביר מסר אישי על רגשותיו ועל ערכיו (ללא תוקף משפטי מחייב) וזאת באמצעות צוואה מוסרית.

עו"ד רחל שחר ספרי לנו על מקרים בהם רצוי במיוחד לערוך צוואה, האם קיימים מקרים בהם את סבורה כי חובה לערוך צוואה?

ידועים בציבור: מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.

פיצול הירושה: מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.

זכויות ברכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה.

בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות): חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה.

זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לא יהיו לו ילדים.

זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.

עו"ד רחל שחר מי רשאי לערוך צוואה?

ככלל, כל אדם רשאי לערוך צוואה.

קיימים מקרים יוצאים מן הכלל, בהם אדם פסול לצוות בשל חוסר יכולת נפשית או שכלית. אם אחד מאלו יערוך צוואה היא תהא בטלה:

קטין, כלומר מי שלא מלאו לו 18 שנים.

מי שהוכרז פסול דין.

אדם שלא יודע להבחין בטיבה של צוואה. הכוונה היא לאדם שבשל חוסר צלילות הדעת, מחלה או פגיעה כלשהי אינו מסוגל להבין או להיות מודע למשמעות של עריכת צוואה.

עו"ד רחל שחר מה ניתן לעשות על מנת למנוע טענות על כך שהמצווה לא היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה?

אם המצווה חושש כי עלולים לטעון כי לא היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה (כגון: גיל מתקדם, מחלה או טיפולים), רצוי כי יפנה, סמוך למועד עריכת הצוואה, לקבלת חוות דעת רפואית המעידה על כשירותו לצוות.

עו"ד רחל שחר מי רשאי לרשת על פי צוואה? האם יש אנשים שלא יוכלו לרשת?

כל אדם, לרבות ילדים של כל אדם שייוולדו בתוך 300 ימים מיום פטירתו של המוריש.

ארגונים (תאגידים, עמותות, מדינות וכיו"ב).

מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו, אינו יכול לרשת אותו, גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו.

מי שהורשע בפלילים בהעלמת צוואתו האחרונה של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל אלה, אינו יכול לרשת.

עו"ד רחל שחר האם מותר לאדם להוריש למספר יורשים וגם לעמותות?

על פי החוק, עורך הצוואה רשאי לצוות (להוריש) לזוכה אחד או למספר זוכים (יורשים):
את כל עזבונו, או חלק יחסי מכל עזבונו.
נכס מנכסי עיזבונו, או טובת הנאה מעיזבונו (הקרויים "מנה"), לדוגמה – תמונה או מגרש.
כך לדוגמא אדם יכול להוריש 10 תמונות שלו לעשרה יורשים שונים

עו"ד רחל שחר מתי מומלץ למנות מנהל עיזבון?

ניתן לכלול בצוואה גם הוראה על מינוי מנהל עיזבון שיהיה אחראי על חלוקת העיזבון (הירושה) בין היורשים השונים. ניתן אף לנקוב בשמו של מנהל העיזבון. למידע נוסף ראו מנהל עיזבון ו-בקשה למינוי מנהל עיזבון (ירושה).

עו"ד רחל שחר האם מינוי מנהל עיזבון הוא חשוב?

מינוי מנהל עיזבון הוא חשוב ביוץר בעיקר כשמחלקים מספר נכסים למספר יורשים ועלול להתגלע ביניהם סכסוך ירושה. מינוי מנהל עיזבון גורם לכך שאדם חיצוני ונייטראלי מנהל את מלוא ההליכים ביעילות

עו"ד רחל שחר האם יש נוסח צוואה קבוע?

במסגרת חוק הירושה הוענקה למצווה מרחב בחירה באיזו לשון תיכתב צוואתו, כל עוד ברור מהמסמך כי הכוונה היא לצוות.
רצוי כי לשון הצוואה תהיה ברורה, חד-משמעית והגיונית, על מנת למנוע ספקות באשר לכוונת המצווה.
אם המצווה מכניס לתוך צוואתו דרישות לא הגיוניות עצם הכנסת הדרישות הלא הגיוניות עלולה להעלות ספק באשר לכשירותו לצוות.
יש לתת פרטים מזהים ברורים באשר ליורשים (שם, תעודת זהות וקשר למוריש) וכן פרטים ברורים באשר לנכסי העיזבון (חשבון בנק, גוש וחלקה וכדומה).
במקרה של ספק, בית המשפט צריך להשתכנע כי המצווה התכוון לתת או להעניק בצורה מחייבת, ולא מדובר באמירה כללית בה כוונתו של המצווה אינה ברורה, או ניתנת לפירוש כעצה או בקשה.

עו"ד רחל שחר מהם הפרטים אליהם חשוב לשים לב בזמן עריכת צוואה?

צוואה בכתב יד צריכה להיות כולה בכתב ידו של המצווה.

אדם שהמצווה ביקש לרשום כנהנה על פי הצוואה לא יכול לקחת כל חלק בעריכתה, ולא יכול להיות נוכח בעת עריכתה.

כך למשל אם המוריש מעוניין להוריש את כל רכושו לבתו והיא תהיה בחדר בעת עריכת הצוואה, עניין זה עצמו יגרום קרוב לוודאי לפסילתה של הצוואה.

במקרה שהמצווה הוא אדם חולה או מבוגר מאוד, רצוי לקבל חוות דעת רפואית המעידה על כשרות המצווה לצוות.

בחוות הדעת הרפואית יש לבקש התייחסות לשאלת צלילותו של המוריש ויכולתו

אם יש תנאים בצוואה, עליהם להיות סבירים וחוקיים, אחרת יש אפשרות כי תנאים אלה יבוטלו בהוראת בית המשפט.

אם אחד היורשים הוא קטין, פסול דין או סובל מלקות נפשית שיכולה לפגוע ביכולתו לנהל את רכושו באופן מיטיב עבורו, רצוי למנות נאמן לחלקו בעיזבון.

עו"ד רחל שחר איך נעשה פירוש הצוואה במקרה שיש צורך לפרש את הצוואה?

במקרים שבהם תוכן הצוואה ("לשון הצוואה") יכול להתפרש במספר דרכים, קובעים הכללים הבאים:

הכלל החשוב ביותר הוא יש לפרש את הצוואה לפי כוונתו ורצונו של המצווה, כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות.

 רק כשכוונת המצווה אינה ברורה מתוך הצוואה עצמה, פונים לנסיבות חיצוניות אשר יכולות לסייע בפירוש.

לכן קיימת חשיבות רבה בעריכת צוואה שהיא ברורה ומנוסחת היטב.

במקרה בו ניתן לפרש צוואה בפירושים שונים, בית-המשפט יעדיף לפרש אותה כניתנת לקיום ולמימוש, ולא יפרש אותה כבטלה. זאת בהתאם לשאיפה לנסות ככל האפשר לקיים את דברי המת.

האם העמוד סייע לכם?

 עזרו לנו להמשיך לסייע לכם

יש לכם מידע נוסף או הצעות לעדכון ערך זה?

עדכון אחר12/08 08:56

אודותינו

עזרה

מי אנחנו?

אודות משרד עו"ד ונוטריון רחל שחר

נגישות

מדיניות האתר

עדכונים אחרונים

תנו לנו משוב!

תפריט ראשי

צרו קשר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

דוא"ל

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד – יש לעיין בתנאי השימוש.

שתפו בפייסבוק

שתפו בטוויטר

שתפו בדוא"ל

למידע נוסף ולייעוץ על ידי עורך דין צוואה בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו"ד ונוטריון מוסמך משרד המשפטים רחל שחר עורך דין בקריית אונו ופתח תקווה 052-4616973

בקשה מקוונת לצו ירושה

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

Recommended Firm Logo

על מה עברנו במאמר זה