עשיית צוואות וגם בקשה לצו ירושה בזמן הקורונה ובתקופות חירום מבלי לצאת מהבית

עו"ד רחל שחר מסבירה במאמר זה כי החוק קובע 4 דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב:

צוואה בפני רשות היא צוואה בפני שופט, או רשם ירושה או נוטריון) ניתן לעשות צוואה בפני רשות שהיא שופט, דיין, רשם לענייני ירושה או נוטריון יחד עם זאת בתקופת החירום אין קבלת קהל לכן, בשלב זה, ניתן לעשות צוואה מסוג זה רק בפני נוטריון. שימו לב! ההנחיות עשויות להשתנות מעת לעת, ועל כן יש לבדוק האם חודש השירות באתר האינטרנט של רשם הירושה.

עשיית צוואות וגם בקשה לצו ירושה בזמן הקורונה ובתקופות חירום מבלי לצאת מהבית

עקב התפשטות נגיף הקורונה וההשלכות על אופן עשיית צוואות, הרשם לענייני ירושה הכין באתר הרשם מדריך  קצר בדבר הדרכים האפשריות לעשיית צוואה ובקשה לצו ירושה בתקופת הקורונה.

עו"ד רחל שחר מסבירה כי החוק החולש על נושא הצוואות הינו  חוק הירושה

חוק הירושה חולש על כל ענייני הצוואות והירושות בישראל. החוק מפריד בין מצב שבו אדם עורך צוואה  לבין מצב שבו אדם הלך לעולמו מבלי להשאיר צוואה.
במקרה שבו אדם שהלך לעולמו לא הותיר אחריו צוואה, מה שיקבע את חלוקת עזבונו הינו חוק הירושה אשר רוח החוק הינה העברה באופן שוויוני לבני המשפחה.
פעמים רבות אם אדם אינו משאיר צוואה ברורה הדבר מהווה פתח למחלוקות בין בני המשפחה ועל כן  אנשים רבים בוחרים לעשות צוואה- מסמך אשר קובע מי יירש את רכושם ואת נכסיהם לאחר מותם, על פי רצונם וללא קשר לחוק הירושה.
צוואה יכולה לקבוע למי בדיוק אנו רוצים להוריש את רכושנו. חלק מההורים מעדיפים להשאיר את רכושם לילד אחד שטיפל בהם לעת זקנתם ולא לכל הילדים ובמצב כזה ודאי שחובה על פי חוק לערוך צוואה מסודרת.
עו"ד רחל שחר מסבירה על חוק הירושה

ללא צוואה מסודרת חוק הירושה יחלק את רכושו של ההורה בין כל ילדיו שווה בשווה.

עו"ד רחל שחר מסבירה במאמר זה כי החוק קובע 4 דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב:

 • צוואה בכתב יד
 • צוואה בעדים
 • צוואה בפני רשות (לרבות נוטריון)
 • צוואה בעל פה
 •  צוואה בכתב יד 

חוק הירושה מאפשר לכל אדם להכין צוואה בכתב ידו.

צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, קרי על ידי האדם המצווה, תישא  תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו. 

עו"ד רחל שחר מסבירה איך לעשות צוואה בכתב יד: 

עשיית צוואה בכתב יד אינה מצריכה חתימה ו/או אישור של אף גורם מלבד האדם עצמו. 

יחד עם זאת צוואה בכתב יד לטעמי יכולה להיות רגישה יותר לניסיונות לבטל אותה על ידי יורשים שאינם מרוצים. לכן המלצתי היא לערוך צוואה בפני עדים אצל עורך דין צוואות.

שימו לב חשוב לזכור! צוואה מודפסת אינה יכולה להיות צוואה בכתב יד.

צ'ק ליסט לעשיית צוואה בכתב יד:

כל הצוואה צריכה להיכתב בכתב ידו של המצווה, כולל תאריך.

המצווה חייב לחתום על הצוואה.

עו"ד רחל שחר מסבירה על עקרונות הצוואה בעדים  ועל צוואה בפני נוטריון

צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו  צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

דגשים לעשיית צוואה בעדים:

 • העדים לצוואה לא יכולים להיות בני משפחה או זוכים על פי הצוואה.
 • חייבים להיות 2 עדים (ואין חובה שאחד העדים יהיה עורך דין, או שעורך דין יאשר או יחתום על הצוואה יחד עם זאת עורך הדין עורך הצוואה יכול בהחלט להיות אחד העדים ולטעמי זה מאוד מומלץ שכן עורך דין הוא אדם מקצועי ביותר אשר יכול להתרשם מזויות רבות של עריכת צוואה שעלולות לעלות בהמשך הדרך אם תהיה התנגדות לצוואה.
 • אם אדם רוצה לערוך צוואה אבל הוא מאושפז בבית חולים בבידוד ו/או באשפוז, גם חברי הצוות הרפואי יכולים לשמש כעדים. 
 • האדם אשר עורך את הצוואה ואשר קרוי המצווה והעדים חייבים להיות נוכחים ביחד במועד החתימה על הצוואה.

כמה דברים שחשוב לדעת על עשיית צוואה בעדים:

 • ניתן להדפיס את הצוואה או לכתוב אותה בכתב יד.
 • על המצווה לכתוב את מועד החתימה על הצוואה. 
 • על המצווה לחתום על הצוואה בפני 2 עדים.
 • המצווה והעדים חייבים להיות נוכחים ביחד במעמד החתימה.
 •  העדים יחתמו על הצוואה, ויצהירו כי המצווה חתם והצהיר בפניהם שזוהי צוואתו. 

 צוואה בפני רשות

 • צוואה בפני רשות היא צוואה בפני שופט, או רשם ירושה או נוטריון)
 • ניתן לעשות צוואה בפני רשות שהיא שופט, דיין, רשם לענייני ירושה או נוטריון יחד עם זאת בתקופת החירום אין קבלת קהל  לכן, בשלב זה, ניתן לעשות צוואה  מסוג זה רק בפני נוטריון.
 • שימו לב! ההנחיות עשויות להשתנות מעת לעת, ועל כן יש לבדוק האם חודש  השירות באתר האינטרנט של רשם הירושה.

דגשים לעשיית צוואה בפני נוטריון:

 • ניתן לעשות צוואה נוטריונית גם ללא צורך בחתימה פיזית של המצווה.
 • אין צורך בעדים.

 מידע חשוב לגבי כל סוגי הצוואות

 • צוואה שעומדת בתנאים הצורניים והמהותיים של החוק, תקפה גם ללא הפקדתה אצל הרשם לענייני ירושה.
 • יש להקפיד לרשום מספרי תעודת זהות של כל מי שמצוין בצוואה- כולל המצווה והזוכים. חשוב לזכור כי ביחס לכל סוגי הצוואות – לזוכים על פי הצוואה אסור להיות מעורבים בתהליך  עשיית הצוואה וחתימתה.
 • בטרם עשיית כל סוגי הצוואות ניתן ורצוי לקבל לקבל ייעוץ משפטי. 
 • על מנת להבטיח שהצוואה תקוים לאחר פטירת המצווה, רצוי לשמור אותה במקום גלוי יחסית, או לתת  אותה למשמרת בידי הזוכים על פי הצוואה, או בידי איש אמון / חבר קרוב, או בידי גורם מקצועי שהמצווה  סומך עליו שיביא את הצוואה לקיום לאחר הפטירה, למשל, עורך דין או נוטריון.
 • בימי שגרה, על מנת להבטיח שהצוואה תמומש, ניתן להפקיד את הצוואות אצל הרשם לענייני ירושה.  בתקופת החירום אין קבלת קהל בלשכות הרשם, לכן לא ניתן להפקיד צוואות אצל רשם הירושה.
 •  כיום גם ניתן להפקיד צוואה מרחוק וערכנו על כך מאמר נפרד
שימרו על בריאותכם! במסגרת עשיית הצוואה הקפידו על הנחיות משרד הבריאות הקפידו להיות עם מסיכה הקפידו על שמירת מרחק בין האנשים והעדיפו לקיים פגישות באוויר הצלול.
איך לערוך צוואה או בקשה לצו ירושה בזמן הקורונה ובזמנים רגילים

שימרו על בריאותכם! במסגרת עשיית הצוואה גם בקשה לצו ירושה הקפידו על הנחיות משרד הבריאות הקפידו להיות עם מסיכה הקפידו על שמירת מרחק בין האנישם והעדיפו לקיים פגישות באוויר הצלול.

 * אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי על ידי עורך דין לענייני צוואות  או בקשה לצו ירושה ו/או תחליף לייעוץ משפטי על ידי עורך דין צוואות , אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד

אודות משרד עו"ד רחל רייצ'ל שחר
בחרנו להביא לכם מעט אודות משרד עו"ד רחל שחר הינו משרד בוטיק משפחתי העוסק במעמד אישי צוואות, דיני משפחה וגירושין.
למשרדנו ידע רב בניסוח מקצועי ומהימן של כל סוגי הצוואות, וכן נסיון רב בניסוח צוואות אשר עלולה להיווצר התנגדות אליהן מטעם גורמים אשר מנסים להשתלט על העיזבון.
המטרה הינה להגן ככל האפשר מפני התנגדויות לצוואות ועריכת הצוואה באופן ברור ויעיל.
העומדת בראש המשרד הינה נוטריון ועל כן יכולה לערוך צוואה בפני נוטריון.
למשרדנו נסיון פרקטי בניהול הליכי התנגדות לצוואה ובהגנה על צוואות מפני התנגדויות שהוגשו לצוואה משרדנו מתעדכן בכל פסק דין רלבנטי בתחום הגנה על צוואה וזאת על מנת לספק ללקוחותינו את השירות המשפטי ושירותי נוטריון המקצועיים והמעודכנים ביותר.
בתחום הגשת בקשות לצו ירושה אנו מעניקים שירות בעל נסיון בהגשת בקשות לצווי ירושה, בהליכים לביטול ותיקון  צו ירושה ובעריכה ובהתנגדויות לצווי ירושה.
בתחום ירושה על פי דין למשרדנו נסיון רמקצועי בניהול הליכים שונים בפני הרשם לענייני ירושה על ידי יורשים על פי דין אשר גורמים זרים מנסים לנשל אותם מהירושה כמו  גם בניהול הליכי בקשה לצו ירושה מטעם יורשים על פי דין.
מלבד היותה נוטריון מוסמך, עו"ד רחל שחר הינה בעלת הסמכה לייפוי כוח מתמשך אשר הינו תיקון לחוק האפוטרופוסות, המאפשר לאדם להחליט כבר בחייו מי יחליט בעבורו כשלא יהיה מסוגל להחליט בעבור עצמו ולקבוע מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות בענייני רכוש בעניינים אישיים ובנושאי בריאות שונים.
נשמח לסייע בכל עניין ניתן ליצור קשר לייעוץ על ידי עו"ד צוואה וירושה בקריית אונו בטלפון 03-7949755 בכל ימות השבוע ייעוץ על ידי עורך דין.
אודות משרד עו"דונוטריון צוואה וירושה רחל רייצ'ל שחר

עורך דין גירושין השירותים הנפוצים: שאנו מספקים לתביעות בענייני גירושין

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

עורך דין צוואה

עורך דין מומלץ 2021 לצוואות וירושות רחל רייצ'ל שחר בהובלתה של רחל רייצ'ל שחר וצוות משרדה כמו גם עורכי דין מומחים בטיפול ובייעוץ בנושאי צוואות

קרא עוד »

על מה עברנו במאמר זה