שכר טרחת מנהל עזבון לצוואות

מנהל עזבון מתמנה במקרים בהם היורשים אינם יכולים לנהל את העזבון בשל מורכבות העיזבון או חובות כבדים המוטלים עליו או סכסוכים חריפים בין היורשים לבין עצמם באופן שאינו מאפשר להם לחלק את הירושה ביניהם.
במקרים אלה קיים צורך במינוי מנהל עיזהון קבוע או זמני לצורך שמירה על העיזבון או על זכויות מי מהיורשים והכל בהתאם לנסיבות של כל משפחה ומשפחה.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

התפקיד של מנהל עזבון משתנה בהתאם למורכבות התיק לעיתים יצטרך מנהל העיזבון לאתר את כל נכסי העיזבון של המנוח לעיתים לנהל באופן שוטף השכרות של נכסים או לנהל הקדש או נאמנות שהנפטר ביקש להקים.

מי יכול להתמנות מנהל עזבון בענייני צוואה?

על פי חוק הירושה לתפקיד מנהל העיזבון רשאי להתמנות תושב הארץ, תאגיד קרי עמותה או חברה או האפוטרופוס הכללי.

בנוסף יכול להתמנות כמנהל עיזבון גם מי שהנפטר ציין בצוואתו שהוא מבקש כי יהיה מנהל עיזבון.

בנוסף למקרה זה יכול להתמנות למנהל עיזבון אדם שלא הוזכר כלל בצוואה אך כל היורשים אשר הוזכרו בצוואה מסכימים על מינוי כמנהל עיזבון ומגישים בעניין זה בקשה מוסכמת.

במקרה בו אין צוואה או מינוי בצוואה ואין הסכמה בין היורשים, יתמנה למנהל העיזבון מי שבית המשפט מינה לתפקיד.

האם עורך דין לענייני צוואות יכול להיות מנהל עזבון?

על פי הוראות תק' 45ב לתקנות הירושה (התשנ"ח- 1998):

"45ב. קביעת השכר (תיקון: תשס"א)

(א) בית המשפט יקבע למנהל העיזבון שכר בעד מילוי תפקידיו כמנהל עיזבון ועשיית הפעולות שבסמכותו, שלא יעלה על 3% משווי העיזבון; השכר ייקבע בהתחשב, בין השאר, בשווי הכולל של נכסי העיזבון, בסוג הנכסים שבעיזבון, בטיב הפעולות שביצע מנהל העיזבון ובהיקפן, וכן בהתחשב בפעולות שביצע מנהל העיזבון שקדם לו, אם היה כזה, ובשכר שנפסק לו" 

פעמים רבות מתגלעים חילוקי דעות בין מנהל העיזבון ליורשים במקרים בהם מנהל העיזבון רוצה שכר טרחה אשר נחשב בעיניהם מוגזם ואילו מנהל העיזבון חושב שקיבל פחות מדי על עבודתו.

כך היה בעזבונה של המנוחה קטרינה. סיפור עגום עם סוף טוב הודות לעורך דין לענייני צוואות אשר עשה עבודתו נאמנה

במקרה זה מונה מנהל העזבון למשך שנתיים ומינויו הוארך לשנה נוספת.  בהחלטת ביניים נפסק למבקש שכר ביניים בגין טיפולו בכספי העיזבון בשיעור של 6% + מע"מ. בהסמך על החלטה זו דרש מנהל העיזבון לא פחות משישה אחוז פלוס מע"מ משווי הנכס שמכר. מכיוון שהנכס נמכר בשבע מאות אלף דולרים דרש מנהל העיזבון שכר טרחה של עשרות אלפי דולרים. היורשים גילו חריצות והתנגדו לבקשת שכר הטרחה של מנהל העיזבון. בהתנגדותם טענו היורשים כי השקעת מנהל העיזבון  בכל הקשור לנכס היתה זעומה, מה גם שכל הענייניים המהותיים – כגון חתימת הסכם לחלוקת העיזבון בין היורשים לרוכשת הנכס הבקשה לאישור הסכם החלוקה, אישור ההסכם, רישום הנכס ע"ש המשיבים 2 ו- 3 והסכם השיתוף שנחתם ביום 14/4/02 – לא היה למבקש כל יד בהם והם נעשו בתקופה בה מינויו כבר לא היה בתוקף. עוד לטענתם סוכם עם המבקש כי שכרו בגין העבודה הקשורה בנכס ישולם לו על בסיס שעות העבודה שהקדיש בפועל; הסכמה ממנה חזר בו המבקש. 

הטעות העיקרית של מנהל העיזבון כפי שעלה מפסק הדין הייתה חוסר פירוט של פעולותיו כמנהל עיזבון בית המשפט התרם כי לא בוצעו כל פעולות מיוחדות בתיק ועל כן הפחית את שכר טרחת מנהל העיזבון באופן משמעותי ביותר וקבע אותו על סכום זעום של חצי אחוז פלוס מע"מ.

בקשה מקוונת לצו ירושה

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

Recommended Firm Logo

על מה עברנו במאמר זה