הגנה על צוואה איך עושים זאת נכון מעודכן 2022

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון- זכרו את הכלל של חופש ההחלטה בכתיבת צוואה

העקרון המרכזי הבא לידי ביטוי בחוק הירושה הוא רצונו של המצווה. המצווה כאמור הוא האדם הכותב את הצוואה, כלומר- המוריש. החוק מבטיח שלמצווה הכותב את צוואתו, יהיה החופש להיות הקובע הבלעדי בכל נושאי הצוואה, החל מהרצון הכנה לצוות ועד לתוכן עצמו. הכללים המופיעים בחוק, נועדו להגן על המצווה מלחץ והשפעות חיצוניות, העלולים להוביל להחלטות שלא ישקפו את רצונו החופשי

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

במאמר הקודם סקרנו בפניכם הקוראים את עיקרי הנושאים הבאים: חוק הירושה, תפקידו של עורך דין צוואות , הצורך והכדאיות של צוואה, סוגי צוואות בישראל והתנגדויות. במאמר הזה נסקור מספר נושאים משלימים – חופש ההחלטה, הגדרות יורשים, הגדרות נכסים בצוואה, כתב הקדש והקדש ציבורי.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון- זכרו את הכלל של חופש ההחלטה בכתיבת צוואה

העקרון המרכזי הבא לידי ביטוי בחוק הירושה הוא רצונו של המצווה. המצווה כאמור הוא האדם הכותב את הצוואה, כלומר- המוריש. החוק מבטיח שלמצווה הכותב את צוואתו, יהיה החופש להיות הקובע הבלעדי בכל נושאי הצוואה, החל מהרצון הכנה לצוות ועד לתוכן עצמו. הכללים המופיעים בחוק, נועדו להגן על המצווה מלחץ והשפעות חיצוניות, העלולים להוביל להחלטות שלא ישקפו את רצונו החופשי.

כללים אלו שנפרט מיד, תקפים לגבי כל ארבעת סוגי הצוואות במדינת ישראל:

 1. צוואה בכתב יד
 2. צוואה בעדים
 3. צוואה בפני רשות
 4. צוואה בעל פה

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון הכלל הראשון: החופש לצוות

כל אדם רשאי לצוות, לשנות ולבטל את צוואתו ככל שירצה בכך וללא מחויבות.

על מנת שהצוואה תהיה תקפה, על המצוות לערוך אותה ולחתום עליה בצורה מסודרת וחוקית, ורק מסמך זה יהיה קובע, שכן כל אמירה או התבטאות בנושא לא תקפה מבחינה משפטית.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון הכלל השני: הצוואה היא מעשה אישי

צוואה מחויבת להיכתב אך ורק על ידי המצוות עצמו, כדי שתובטח הבלעדיות שלו על רצונו המשתקף מן המסמך.

אין לערב אף אדם אחר בכתיבת הצוואה הלוא זו התערבות חיצונית.

התנייה המופיעה בצוואה ומעבירה את זכות הבחירה, הסמכות או ההחלטה בעניין מסוים לאדם אחר, תבוטל ואין לנהוג על פיה.

על המצוות לפרט במדויק את כל פרטי ההורשה של עזבונו ולא להעניק סמכות כלשהי על בחירת היורשים, החלוקה בניהם וכד'.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון כלל שלישי: היזהרו מהשפעות חיצוניות

חוק הירושה מבטל כל הוראה המופיעה בצוואה שנעשתה תחת השפעה חיצונית לרבות תחבולה, תרמית, איומים, אונס והשפעה בלתי הוגנת. זהו מנגנון משפטי נוסף הנועד להבטיח שהצוואה תשקף את רצונו האמיתי של המצוות.

כדי שמנגנון זה יופעל, יש להוכיח קשר ישיר בין ההשפעה החיצונית לבין ההוראה הכתובה שנדרשת להתבטל.

במקרה של תחבולה ותרמית, על בית המשפט יהיה לקבוע- בכל מקרה לגופו- האם אכן בוצעו על המצווה ומכאן נבעו הוראותיו.

הגנה על צוואה איך עושים זאת נכון מעודכן 2022 1
עו"ד צוואות רחל שחר

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון הגדרות יורשים בצוואה

המחוקק מכיר בעובדה הידועה לכולנו והיא שהחיים הם דינמיים. על כן, קיימות הגדרות שונות של יורשים, המאפשרות למצוות לכתוב את צוואתו עבור יורשיו כך שתתאים גם לנסיבות עתידיות.

כמו כן, דרך נוספת להשפעה של המצוות על אופי צוואתו היא כתיבת התנאים למימושה, כמובן ככל שיהיו סבירים ולא פסולים. במקרים בהם בית המשפט ימצא את התנאים חסרי היגיון, הם יבוטלו. זו גם סיבה נוספת לנחיצותו של ליווי משפטי על ידי עורך דין צוואות מומחה.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון נפרט את הגדרות היורשים על פי חוק הירושה:

 1. יורש במקום יורש

אם מסיבה כלשהי, היורש שהוגדר בצוואה, לא יוכל לרשת (פסילת יורש, ויתור, מוות קודם למצוות), יוכל לרשת במקומו יורש חלופי, שכמובן יוגדר על ידי המצוות.

 1. יורש אחר יורש

הגדרה שעל פיה, רשאי המצוות להגדיר יורש שני נוסף לעזבונו נוסף על הראשון, שיקבל את הירושה אחרי שהראשון כבר ירש אותה מהמצוות.

המצוות יכול להגדיר תנאי, מועד או לציין שלאחר פטירת היורש הראשון, עזבונו יעבור לשני.

 1. יורש על תנאי דוחה

כלל זה קובע כי קבלת חלקו של היורש בעיזבון יותנה באירוע מסוים, ועד שיתממש התנאי, חלקן בעיזבון ינוהל על ידי מנהל העיזבון. אם התנאי לא יתקיים, יזכו היורשים על פי דין.

 1. יורש על תנאי מפסיק

יורש זה מקבל את חלקו בעיזבון אך עליו לעמוד בתנאי שהציב המצווה על מנת שלא יילקח ממנו. התנאי יכול להיות אירוע מסוים שיקרה וישלול את זכותו לרשת או דד ליין מסוים.

אם אכן האירוע קורה, כלומר התנאי התקיים, המצוות יכול לקבוע למי החלק יעבור. גם כאן, אם לא יגדיר יורש אחר, יזכן היורשים על פי דין.

 1. יורש המחויב לדבר מה

בעזרת כלל זה, רשאי המצוות לחייב את יורשיו לעניין מסוים כמו שמירה על עסק, ייעוד כספים למטרה מסוימת וכד'.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון מי הם היורשים על פי דין?

כפי שסקרנו במאמרים קודמים וכן במאמר זה, קיימים מצבים בהם עזבונו של אדם מורש ליורשיו על פי דין. לדוגמה כאשר אדם אינו כותב צוואה או כאשר הגדרות היורשים שהתנה בצוואתו לא מתקיימות. זוהי למעשה ברירת המחדל שקבע החוק לניהול עזבונות שלא צוותו.

יורשים של אדם על פי דין הם קרובי משפחתו על פי הקרבה המשפחתית, וסדרם מוגדר בהתאם לרציונל האומר שככל שקרבתם גדולה יותר למנוח, כך היה רוצה שיקבלו יותר מעזבונו.

להלן סדר היורשים על פי דין כפי שקובע חוק הירושה:
בן/בת הזוג
ילדי המוריש, אם נפטרו- נכדיו, אם נפטרו -ניניו
הוריו, אם נפטרו- אחיו, אם נפטרו- אחייניו.
הורי הוריו, אם נפטרו- דודיו, אם נפטרו- בני דודיו.
הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון מהו סדר היורשים

להלן סדר היורשים על פי דין כפי שקובע חוק הירושה:

 1. בן/בת הזוג
 2. ילדי המוריש, אם נפטרו- נכדיו, אם נפטרו -ניניו
 3. הוריו, אם נפטרו- אחיו, אם נפטרו- אחייניו.
 4. הורי הוריו, אם נפטרו- דודיו, אם נפטרו- בני דודיו.

כמובן שכל מדרגה מותנת בכך שלא תתקיימנה המדרגות שמעליה. כלומר- לא נותרו קרובי משפחה מאותן מדרגות.

הקביעה חלה גם על זוגות שאינם נשואים וילדים מאומצים. אם לא נותרו כלל קרובי משפחה למנוח- יועבר עזבונו למדינה. המדינה רשאית לעשות שימוש בעיזבון רק למטרות שהן לרווחת הציבור כמו חינוך, מדע, בריאות וסעד. בתוך זה, למשינה הזכות להעניק מן העיזבון לאדם או תאגיד שאינו מוגדר יורש על פי חוק.

אופן חלוקת העיזבון בין היורשים על פי דין נקבע על פי הקרובים המצויים, ולכל מקרה מפורטת החלוקה בחוק.

הגנה על צוואה איך עושים זאת נכון מעודכן 2022 2
הגנה על צוואה מאמר עו"ד רחל שחר

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון מהם הכללים לגבי הזוכים על פי צוואה?

המחוקק יוצא מנקודת הנחה שמצוות, עצם כתיבת הצוואה, לא היה בוחר בברירת המחדל שהיא חלוקת עזבונו ליורשיו על פי דין.

כמו כן, קיימים מצבים או מקרים מסוימים, שבו המצוות מעוניין בחלוקה מסוימת אך לא הגדיר אותה בצוואתו עד אחרון הפרטים המדייקים.

לכן, כעקרון נוסף הנועד להבטיח שהצוואה תמומש ככל הניתן בהתאם לרצונו החופשי והבלעדי של המצוות, נקבעו כללים נוספים בעניין הזוכים על פי צוואה:

 1. יורשים שלא נקבע חלקם בירושה

יורשים שצוינו בצוואה, אך לא נקבעה רמת החלוקה בניהם, יתחלקו בנכס או ברכוש שצוות להם באופן שווה.

 1. יורש שנפטר לפני המוריש

במקרה בו יורש שצוין בצוואה נפטר בטרם פטירת המצוות, והמצוות לא הגדיר יורש במקום יורש, יןעבר חלקן בעיזבון לצאציו ואם לא קיימים- יחולק חלקו בין היורשים האחרים.

 1. יורש פסול ויורש שהסתלק

במצב שבו יורש על פי צוואה נמצא פסול לרשת או בוחר להסתלק מחלקו בעיזבון שלא לטובת היורשים האחרים על פי דין, ההוראה לגביו מבוטלת.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון כללים לגבי נכסים בצוואה

נוסף על כל הכללים שצוינו, שמטרתם להגן על רצונו של המצוות, החוק מפרט באופן ספציפי כיצד ינוהלו נכסים שציוותם לא נרשם במדויק במסמך הצוואה:

 1. מצבו של הנכס בעת פטירת המצוות, הוא המצב שבו יקבל היורש את הנכס, ואין הוא רשאי לדרוש מהיורשים האחרים סילוק של שיעבוד אם קיים.
 2. אם בעת פטירתו של המצוות, הנכס שהוריש כבר לא היה ברשותו, היורש שצוין אינו זכאי לפיצוי על כך.
 3. עד פטירתו של המצווה, הרווחים שהניב הנכס משויכים לעזבונו הכללי. עם פטירתו, הרווחים שייכים לזוכה בנכס עצמו.
 4. אם הוריש המצוות נכס שאינו מוגדר ספציפית, היורש שאליו מועבר הנכס זכאי לנכס בשווי ממוצע מבין כלל נכסיו של המצוות.
הגנה על צוואה איך עושים זאת נכון מעודכן 2022 3
הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון משרד עו"ד רחל שחר

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון ירושה העוברת למדינה באין יורשים

כפי שצוין, עזבונו של אדם שלא הותיר אחריו צוואה ונפטר באין יורשים על פי דין, יעבור למדינה וייעשה בו שימוש על פי המטרות הקבועות בחוק הירושה.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון כתב הקדש

כתב הקדש הוא דרכו של אדם לייעד את נכסיו למטרה כלשהי או לנהנים כלשהם בעודו בחיים, שלא כמו בצוואה שתמומש רק לאחר פטירתו.

הכתב הינו מסמך הנחתם בפני נוטריון, בו מפורטים המטרה לשמה מוקדש הנכס, הגוף שיהנה ממנו, והנאמן- שתפקידו לוודא את קיום ההקדש בהתאם לרצון המקדיש.

הקדשה של נכסים למטרה שהינה ציבורית, נקראת הקדש ציבורי.

הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון הקדש ציבורי

המטרות שלשמן יכול אדם להקדיש את נכסיו בעודו בחיים באמצעות הקדש ציבורי הן: תרבות, מדע, חינוך, דת וצדקה.

כללי כתב ההקדש חלים גם על הקדש ציבורי שכן זהו כתב הקדש לכל דבר. אמנם, בהקדש ציבורי, חלות חובות נוזפות על הנאמן להקדש כמו דיווח כספי וחובות נוספות שרשאי בית המשפט לקבוע.

הגנה על צוואה איך בוחרים עו"ד צוואות ?

בחרו את עורך הדין שלכם עפ"י שלושה דגשים  פשוטים אך חשובים:

 1. תחומי התמחות

בהתאם לעיזבון שתשאירו, רצוי שעורך הדין שלכם יהיה בקיא בענייני הרכוש שלכם – עורך דין מקרקעין במידה ואתם בעלי אחזקות נרחבות, עורך דין המתמחה במס ותרומות אם ברצונכם לתרום חלק מעיזבונכם, וכד'.

 • ביקורות

הליך הצוואה מורכב מבחינה מקצועית אך גם אישית, ועל כן תרצו לצידכם עורך דין מקצועי וקשוב שיאפשר לכם לטפל בנושא הצוואה ביתר קלות. על כן אנו ממליצים להיעזר בביקורות של לקוחות אחרים על מנת לקבל תמונה בהירה יותר על מי האדם העומד מולכם.

 • גישה

בדקו את גישתו על עורך הדין שלכם לפני הפנייה אליו, בדקו מה כתב באתר שלו בנושא צוואות, קראו על ניסיונו וה"אני מאמין" שלו ושל המשרד. אם התרשמתם לטובה, קבעו פגישת ייעוץ לא מחייבת שתוכל לסלק מכם כל ספק באשר לרושם הראשוני שקיבלתם מהאינטרנט.

משרדנו משרד עורכת דין ונוטריונית רחל שחר עוסק על דרך השגרה  בעריכת צוואות בעדים וכן בעריכת צוואות נוטריוניות תוך הקפדה על ניסוחים משפטייים מקצועיים של צוואות באופן המאפשר ירידה לכל הפרטים הנדרשים בעריכת צוואה. אם זכית בצוואה ויש מתנגדים לצוואה אנו נסיעע בהגנה על הצוואה וזאת עד למתן צו קיום צוואה בבית המשפט.

למשרדנו ניסיון רב בדיני הצוואות ירושות וניהול עזבון ודיני משפחה על כל גווניהם תוך שילוב הסמכות בייפוי כוח מתמשך וכן הסמכה כנוטריונית מטעם משרד המשפטים. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים תוך שילוב ידע מתוך תחום הקניין הרוחני. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות בהליכי  תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות עורכי הדין והנוטריונים במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של בזכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

אין ספק, ענייני ירושה הם עניינים משפטיים ומשפחתיים סבוכים, אך הם לא תמיד מוכרחים להיות כאלה, כאשר נעזרים בשירותו וליוויו הצמוד של עורך דין ירושה מומלץ

הגנה על צוואה אודות עו"ד רחל שחר

עורכת דין רחל שחר, עו"ד צוואות ירושה ודיני משפחה , עומדת בראש משרד עו"ד רחל שחר  הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בדיני משפחה

המשרד שנוסד על ידה מעניק מגוון שירותים ומעסיק עו"ד פשיטת רגל כשירות משלים.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים עורכות דין גירושין ומשפטניות בעלי מומחיות ספציפית בדיני משפחה וירושה. עורכת דין רחל שחר, עו"ד הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני ירושה משפחה, נוטריון ומגשרת, אשר ניהלה מאז הסמכתה תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה על כל היבטיו לרבות חלוקת רכוש, ביטול הסכמי ממון, סרבנות גט ועוד.

לאחר הסמכתה כחברה בלשכת עורכי הדין התנדבה עו"ד רחל שחר במסגרות התנדבות רבות והעניקה ייעוץ משפטי בסניף ויצ"ו בסביון וכן בסניף שי"ל בעיר יהוד.

עו"ד דיני משפחה רחל שחר כתבה וכותבת מאמרים רבים בתחום דיני משפחה והינה מנחה בתוכנית "אולפן המומחים".

הגנה על צוואה בעדים של ידועה בציבור – מתי נזדקק לעורך דין צוואה?

זכויותיה של ידועה בציבור יכול להיות מוסדר על ידי צוואה ואולם גם אם לא נערכה צוואה וגם לא נחתם הסכם ממון אזי חוק הירושה מעניק לידועה בציבור זכויות מכוח החוק.
החל על ירושה משתנה בין ענף לענף, כתלות בקרבה בין הצדדים, ועשוי להיות מורכב. אם ברצונכם לוודא שזכויותיכם לא נפגעות, מומלץ להסתייע בעורך דין לענייני צוואות.
ידועה בציבור צוואה – מתי נזדקק לעורך דין צוואה?

צוואה בעדים דוגמא להורדה

משרדנו העלה בעבורכם נוסח דוגמא של צוואה בעדים . מובהר כי יש להשתמש בנוסח הצוואה בעדים רק לאחר ייעוץ משפטי על ידי עורך דין.

ירושת דירת מגורים-זכויות בן הזוג של המוריש מאמר מקיף וראיון עם עו"ד רחל שחר כולל פסיקה עדכנית

לקריאת מאמר בנושא זכויות ידועה בציבור בירושה
קישור למאמר בנושא זכויות ידועים בציבור בירושה
רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה
עו"ד רחל שחר רחוב יפה נוף 64 קריית אונו 03-7949755

רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה
מרכז מידע טלפוני למענה לשאלות בנושא ירושת בן זוג 03-7949755
פנו אלינו ונשמח לסייע ולהדריך
מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא צוואות וירושות 03-7949755
מרכז מידע טלפוני עורך דין צוואות וירושות
מרכז מידע טלפוני על ידי עורך דין לפניות בנושא השפעה בלתי הוגנת על צוואות 03-7949755
מרכז מידע טלפוני על ידי עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ משפטי והדרכה כיצד לפעול 03-7949755
ייעוץ משפטי והדרכה 03-7949755
למאמר בנושא ידועים בציבור ירושה לחץ כאן
מאמר מעניין בנושא ידועים בציבור ירושה

כל המידע שניתן כאן מתייחס למצב בו המוריש לא ערך צוואה. אם אדם עורך צוואה אז הכללים שיחולו יהיא בהתאם צוואה אלא אם כן הצוואה הייתה פגומה.

עו"ד רחל שחר רחוב יפה נוף 64 קריית אונו 03-7947955

עו"ד ונוטריון גפרי לוי מומחה לנושא ירושה בדין האמריקאי 03-7949755

מרכז מידע טלפוני למענה לשאלות בנושא ירושת בן זוג 03-7949755

מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא צווי ירושה 03-7949755

לפנייה לרשם לענייני ירושה https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/#/home

למידע נוסף בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו"ד רחל שחר תחום עיסוק בענייני ירושה 03-6359634

בקשה מקוונת לצו ירושה

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

Recommended Firm Logo

על מה עברנו במאמר זה