בית משפט לענייני משפחה הליך מינוי אפוטרופוס למי ואיך פונים בדרך הקצרה ביותר | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

מערכת בתי המשפט מפעילה מרכז מידע בטלפון 077-270333 תשומת ליבכם כי מרכז המידע אינו מעניק ייעוץ משפטי אם אתם זקוקים לייעוץ מעו"ד המתמחה בתחום אפוטרופסות ניתן לפנות אלינו בימים א-ה בשעות 08:00-16:00 03-7949755

עו

מערכת בתי המשפט מפעילה מרכז מידע בטלפון 077-270333 תשומת ליבכם כי מרכז המידע אינו מעניק ייעוץ משפטי אם אתם זקוקים לייעוץ מעו"ד המתמחה בתחום אפוטרופסות ניתן לפנות אלינו בימים א-ה בשעות 08:00-16:00 03-7949755

בקשה למינוי אפוטרופוס לקשיש

בן הזוג או קרובי משפחה של אדם שאינו יכול לנהל את ענייניו, יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו וניתן צריך ורצוי להיעזר בעורך דין המתמחה בנושא אפוטרופסות.

בבקשה למינוי אפוטרופוס לקשיש מומלץ בהחלט לבדוק תחילה אם האדם הכין מבעוד מועד ייפוי כוח מתמשך שכן במצב כזה ייכנס לתוקפו הייפוי כוח המתמשך.

אם אדם נתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס עבורו ובמועד מאוחר יותר בית המשפט קבע כי יש למנות לו אפוטרופוס, בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בהנחיות המקדימות, ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות. על מנת לקבל מינוי כאפפוטרופוס אנו ממליצים לכם לקבל מידע במדריך המלא אשר נכתב בנושא הליכי אפוטרופסות על ידי עו"ד לענייני אפוטרופסות

ניתן למנות אפוטרופוס עבור מי שנמנה על אחת מהקבוצות הבאות

מי שבית המשפט הכריז כי הוא פסול דין.
קטין (מי שטרם מלאו לו 18) שהוריו נפטרו, הוכרזו כפסולי דין או שנקבע כי אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים. לפרטים נוספים ראו אפוטרופסות על ילדים.
בוגר עם צרכים מיוחדים שאינו מסוגל לנהל את ענייניו.
קשיש המגיע למצב שבו הוא אינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו.
מאושפז בבית חולים, שנבדק ונמצא כי הוא אינו מסוגל להביע דעה לגבי ביצוע הליך רפואי עבורו.
מי ממונה כאפוטרופוס
על-פי החוק, ולדברי עו"ד רחל שחר עורך דין המתמחה בנושא אפוטרופסות לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה:
כל אדם (אחד או יותר), בין אם בן זוגו של האדם לו ממונה האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר.
תאגיד – מוסד, קרן, עמותה וכדומה – לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ניתן להיכנס לכאן
האפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו.
תאגיד – מוסד, קרן, עמותה וכדומה – לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ניתן להיכנס לכאן
האפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו.
ליצירת קשר עם עורך דין המתמחה בנושא אפוטרופסות 052-4616973

החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.

ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה, שהוקמה כדי להתמנות כאפוטרופוס למי שנזקק לכך בשל טראומת השואה ונזקיה.

הוועדה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף המטפל בענייניהם של נפגעי השואה.

הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס באמצעות עורך דין לענייני אפוטרופסות או לבד

את הבקשה למינוי אפוטרופוס יכול להגיש בן הזוג, הורה או קרוב משפחה אחר, וכן היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו.

יש להגיש בקשה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם עבורו מתבקש המינוי.

כך למשל אם האדם מתגורר בפתח תקווה יש להגיש את הבקשה לאפוטרופסות לבית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה.

אם האדם מתגורר בראשון לציון יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון.

אם האדם מתגורר בתל אביב יש להגיש את הבקשה בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב.

מוסלמים יעבירו את בקשתם לאחד מבתי הדין השרעיים.

למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים- בתי הדין השרעיים.

איזה פרטים צריך לפרט בבקשה למינוי אפוטרופוס ומתי צריך עורך דין?

שם שם משפחה כתובת ומספר תעודת הזהות של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ושל בני המשפחה מדרגה ראשונה הידועים למגיש הבקשה.
האדם אשר מבקשים למנות לו אפוטרופוס נקרא חסוי.
הנימוקים לצורך למנות אפוטרופוס, עורך הדין המתמחה בנושא אפוטרופסות ידע לתת נימוקים קצרים תוך התייחסות לעניינים הספציפיים אותם מבקשים למסור לטיפול האפוטרופוס ומשך זמן המינוי המבוקש.
החוק דורש כי יש להביא בחשבון כמובן ובאופן טבעי גם את עמדתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ואם לא ניתן להשיג את עמדתו, יש לנמק מדוע לא ניתן היה להשיג אותה.
כך למשל אם האדם אשר מבקשים למנות לו אפוטרופוס עבר אירוע מוחי הוא בוודאי לא יוכל להביא את עמדתו לעניין הבקשה.
בטופס הבקשה למינוי אפוטרופוס יש למלא את פרטי בני המשפחה מדרגה ראשונה של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס.
מדובר על פרטי בני משפחה אשר ידועים ומוכרים למגיש הבקשה, וציון עמדתם לבקשה, ככל שניתן לברר אותה במאמץ סביר.
אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס, יפורטו בבקשה שמו ומענו של אותו אדם.
איזה פרטים צריך לבקש בבקשה המוגשת על ידי עו"ד לענייני אפוטרופסות

איזה מסמכים צריך לכלול בבקשה למינוי אפוטרופוס?

טופס בקשה עם פרטי המבקש/ים להתמנות כאפוטרופוס/ים. ישנם מספר פורמטים של טפסים מובנים מוכנים במזכירויות בית המשפט.

צירפנו לכם נוסח בקשה למינוי אפוטרופוס ממש כאן.

ועוד אחת ממש כאן.

בטופס ניתן לבקש להתמנות כאפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד.

אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס, תצורף הסכמתו בכתב של אותו אדם להתמנות, תוך ציון מספר האנשים להם הוא משמש כאפוטרופוס, והם אינם קרובי משפחתו של אותו אדם.

לבקשה למינוי אפוטרופוס יש לצרף תצהיר מאושר על ידי עורך דין לאימות העובדות הכלולות בבקשה.

 יש לציין בתצהיר אם למיטב ידיעתו של מגיש הבקשה, נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון.

אם אדם הפקיד ייפוי כוח מתמשך באופן מיידי יפעלו על פי ההנחיות שהוא נתן במסמך ייפוי כוח מתמשך.

אם מבקשים בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם מעל גיל 18 צריך לצרף  חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא המשפחה המפרטת את מצבו של האדם עבורו מתבקש המינוי וכוללת התייחסות לשאלה האם הוא מסוגל/אינו מסוגל באופן מלא/חלקי לדאוג לענייניו, וכן מידת יכולתו להבין את משמעות המינוי.

במקרה של אדם שאינו מסוגל להביע דעה לגבי המינוי, יש לציין זאת במפורש.

לאדם עם מוגבלות שכלית שהוועדה לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית קבעה כי הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, תצורף החלטת הוועדה.

בני משפחה מדרגה ראשונה של האדם (הורים, אחים וילדים מעל גיל 18 ובני זוג) שאינם מבקשים להיות אפוטרופוסים, צריכים לחתום על כתב הסכמה למינויו של המבקש.

יש להחתימם על כתבי ההסכמה בפני עורך דין/פקיד סעד/ מזכירות בית-המשפט.

אם ישנם בני משפחה מדרגה ראשונה שאינם מסכימים למינוי ו/או אינם מסכימים לחתום על כתב ההסכמה, יש לרשום את פרטיהם על גבי הטופס ולצרפם כמשיבים לבקשה (בנוסף לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה, שהוא המשיב בבקשות למינוי).

במקרים דחופים שבהם יש צורך במינוי אפוטרופוס בשל טיפול רפואי, נדרשות חוות דעת רפואיות נוספות (למידע נוסף).

איך מגישים את הבקשה לאפוטרופוס לבית המשפט וכמה זה עולה?

ככלל, יש להגיש 2 עותקים של הבקשה לתיק בית המשפט.

אם ישנם משיבים נוספים מלבד בא כוח היועץ המשפטי לממשלה (כמפורט בסעיף הקודם), יש לצרף עותק נוסף לכל אחד מהם.

ישנם בתי משפט שמבקשים יותר מ-2 עותקים וישנם בתי משפט שניתן להגיע אליהם עם המסמכים המקוריים בלבד (שייסרקו במקום).

רצוי להתקשר לפני הגשת הבקשה אל מרכז המידע הארצי בטלפון 077-2703333 ולוודא מהם הכללים בבית המשפט שבו מוגשת הבקשה.

תשומת ליבכם כי מרכז המידע אינו מעניק ייעוץ משפטי אם אתם זקוקים לייעוץ מעו"ד המתמחה בתחום אפוטרופסות ניתן לפנות אלינו בימים א-ה בשעות 08:00-16:00 03-7949755

ניתן לקבל את הטפסים, וכן הדרכה כיצד למלאם, בבתי המשפט לענייני משפחה.

פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה בסך 484 ש"ח לבית המשפט (נכון לינואר 2020) ותשלום על תצהיר בפני עורך דין עורך דין לענייני אפוטרופסות או כל עורך דין אחר.

כדי לוודא מהם הסכומים העדכניים לתשלום, ניתן להתקשר לפני הגשת הבקשה אל מרכז המידע הארצי בטלפון: 077-2703333.

התשלום אפשרי באמצעות כרטיס אשראי במזכירות בית המשפט, או במזומן בסניפי הדואר באמצעות שובר תשלום המונפק במזכירות בית המשפט.

לדברי עו"ד רחל שחר עורך דין המתמחה בנושא אפוטרופסות אישור הבקשה ושיקולי בית המשפט הינם צמצום ככל הניתן בעצמאות החסוי

במקרה שלא הוגשה מראש חוות דעת של עובד סוציאלי, יפנה בית המשפט למשרד הרווחה על מנת שיערוך תסקיר על המבקש ועל האדם עבורו מתבקש המינוי. במקרים אלו יגיע עובד סוציאלי לביתו של האדם עבורו מתבקש המינוי כדי להעריך את מידת הצורך במינוי ואת התאמת המבקשים לתפקיד.

עם קבלת הבקשה בבית המשפט, יבדוק בית המשפט אם נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון.

אם הופקד ייפוי כוח מתמשך, יצורף מיופה הכוח להליך, ואם הופקדו הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, יצורף להליך האפוטרופוס הנזכר במסמכים אלה.

תנאים להיענות לבקשה למינוי אפוטרופוס

בית המשפט ייענה לבקשה למינוי אפוטרופוס רק בהתקיים התנאים הבאים:

אם לא ימונה אפוטרופוס, עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם.

לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו.

מינוי אפוטרופוס לאדם שמסוגל לקבל החלטות בקשר לענייניו ייעשה רק בהתקיים התנאים הבאים:

האדם אמנם מסוגל לקבל החלטות בענייניו אך אינו מסוגל לדאוג להם.

בית המשפט התרשם שקיימות נסיבות מיוחדות וכי אין מי שמוכן ומסוגל לסייע לאותו אדם בלא מינוי אפוטרופוס.

במקרה זה, בית המשפט ייתן הוראות באשר לתפקידיו ולסמכויותיו של האפוטרופוס, והאפוטרופוס לא יוסמך לקבל החלטה בשמו של אדם בניגוד לרצונו.

מתן צו וצמצום הפגיעה בחירותו של האדם שמונה לו אפוטרופוס

לאחר בדיקת הבקשה, שמיעת אדם לפני מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט (אם מצבו מאפשר זאת), מציאת אדם מתאים לתפקיד וקבלת אישור מהיועץ המשפטי לממשלה במשרד, יינתן צו המאשר את מינוי האפוטרופוס. העתק הצו וההחלטה יומצאו לאפוטרופוס הכללי.

על בית המשפט לפעול לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בחירותו של האדם בעת מינוי אפוטרופוס:

בית המשפט ייתן החלטה מנומקת הכוללת את השיקולים ששקל בית המשפט, כולל היקף העניינים שנמסרו לסמכות האפוטרופוס ומשך המינוי.

על בית המשפט לצמצם ככל האפשר את העניינים עבורם ימונה האפוטרופוס אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בלי לקבוע עניינים נוספים.

על בית המשפט לקבוע את תקופת המינוי של האפוטרופוס לתקופה המצומצמת ביותר אותה ניתן לקבוע אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס בתקופה קצרה יותר.

בית המשפט רשאי לתת בצו המינוי הוראות בנוגע לפעולתו של אפוטרופוס ולקבוע תנאים והגבלות לגבי פעולתו.

אם בית המשפט ממנה אפוטרופוס לאדם בגיר, יציין בית המשפט אם אותו אדם נשמע בדיון בבקשה, ויפרט בהחלטת המינוי עניין אחד או יותר עבורם ממונה האפוטרופוס מבין העניינים האלה:

  • עניין מסוים או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט.
  • עניינים רפואיים.
  • עניינים אישיים.
  • ענייני רכוש.

בית המשפט ימנה כאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הענין מתאים ביותר לטובת האדם, תוך התחשבות ברצונו של האדם.

כמה טיפים מניסיון משפטי עתיר שנים של עו":ד רחל שחר המתמחה בנושא אפוטרופסות

כאשר מדובר בבוגר בעל צרכים מיוחדים, רצוי להגיש את הבקשה סמוך למועד שבו ימלאו לו 18 שנים, שכן אז פג תוקף האפוטרופסות הטבעית שלכם עליו וקיים צורך בבקשה ספציפית לאפוטרופסות.

היות שמדובר בהליך ממושך, רצוי לצרף בקשה להתמנות כאפוטרופוס זמני, עד לקבלת ההחלטה הסופית של בית המשפט.

במקרים מסויימים ייתכנו חלופות שפוגעות פחות בעצמאות ובזכות ההחלטה של אדם מאשר מינוי אפוטרופוס עבורו.

במסגרת תיקון 18 לחוק כשרות המשפטית והאפוטרופסות בית המשפט יחפש תמיד את החלפוה אשר פוגעת פחות בעצמאותו של האדם.

לפרטים נוספים ראו תומך החלטות וכן ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.