ייפוי כח מתמשך הודעה לציבור על שינויים בזמן הקורונה 25.3.2020 | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עריכת ייפוי כח מתמשך תתאפשר ללא מפגש עם עורך הדין

התנאי היחיד הינו שבשלב עריכת המסמך מתקיימות שיחות וידאו בין עורך דין ייפוי כח מתמשך לבין האדם שמעניק את ההוראות באופן שהאדם מקבל את כל ההוראות הרלבנטיות בצורה ברורה. בנוסף נדרש התנאי שבשיחות הוידאו יינתנו הסברים מלאים לגורמים המעורבים והתרשמות בדבר כשירותו ורצונו של הממנה , אף ללא נוכחותו של מיופה הכוח.

עו

תנאי נוסף לעריכת ייפוי כח מתמשך בזמן הקורונה הינה שבשלב החתימה על המסמך עורך דין ייפוי כח מתמשך יסתכל בזמן שיחת הוידאו על החתימה של הממנה ומיופה הכוח על המסמך הפיזי. המסמך הפיזי יועבר אל עורך הדין לצורך ביצוע ההפקדה.

תנאי נוסף אשר מבהיר האפוטרופוס הכללי באשר לעריכת ייפוי כח מתמשך בימי הקורונה הינו  שאם בוצעה עריכת המסמך או החתימה על המסמך בשיחות וידאו כאמור, הדבר יצויין במפורש על גבי מסמך ייפוי הכוח המתמשך.

הפקדת ייפוי כח מתמשך

ניתן להפקיד את ייפוי הכח אך ורק באמצעות עורך דין ייפוי כח מתמשך. על פי ההנחיות החדשוץ על עורך הדין להפקיד את מסמך ייפוי הכוח המתמשך בהגשה מקוונת בלבד.

לא תתאפשר הפקדה בידי  אזרחים אחרים למעט עורך הדין.

האפוטרופוס הכללי מעביר הנחייה חשובה לפיה: "החל מיום 24.03.2020 , ועד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי , אין להגיש ואין לשלוח את המסמך המקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי.

חובת ההפקדה של מסמך המקור לגבי מסמכים שהופקדו בצורה מקוונת בתקופה זו תדחה למועד שיפורסם בידי האפוטרופוס הכללי.

בתקופת הביניים עד להודעה של האפוטרופוס הכללי בדבר חובת ההפקדה של מסמך המקור-

(א) ניתן יהיה לקבל אישור הפקדה על סמך המסמכים המקוונים בלבד ובלבד שעורך דין ייפוי כח מתמשך יצרף לטופס ייפוי הכוח המתמשך המוגש במערכת המקוונת הצהרה כצרופה* (בנוסח שפורסם באתר של האפוטרופוס הכללי) הקובעת כי-

א. המסמך המקוון שהוגש לאפוטרופוס הכללי זהה למסמך המקור החתום בידי הממנה ומיופה הכוח.

ב. מסמך המקור שמור אצל עורך הדין.

ג. עורך הדין מתחייב להגיש את מסמך המקור לאפוטרופוס הכללי כאשר האפוטרופוס הכללי יודיע על כך.
* אין לסרוק את ההצהרה יחד עם ייפוי הכוח המתמשך אלא יש לצרף אותה בחלק המיועד לצרופות במערכת המקוונת.

(ב) לאחר קבלת אישור הפקדה , ניתן יהיה להכניס את ייפוי הכוח לתוקף (אף אם טרם ניתנה הודעת האפוטרופוס הכללי על הגשת מסמך המקור)"

הודעה על כניסה לתוקף של ייפוי כח מתמשך בזמן תקנות החירום של הקורונה

על פי הנחיות האפוטרופוס הכללי משלוח הצהרה בדבר הכניסה לתוקף תיעשה בידי מיופה הכוח וזאת באזור האישי באמצעות סיסמה או לאחד המיילים המפורטים מטה בהנחיות האפוטרופוס הכללי והכל בצירוף תעודת זהות של מיופה הכוח וכן בציון מספר טלפון של מיופה הכוח ופרטים נוספים ליצירת קשר אם יידרש.

ניתן לקבל את ההנחיות המלאות באתר האפוטרופוס הכללי

כיצד שולחים הודעה  על ביטול של ייפוי כוח מתמשך

האדם אשר הכין את הייפוי כח המתמשך  לשלוח הודעה על הביטול לאחד המיילים המפורטים של האפוטרופוס הכללי בצירוף צילום תעודת זהות שלו , מספר הטלפון ופרטים נוספים ליצירת קשר אם יידרש.

כיצד שולחים הודעה  על פקיעה של ייפוי כוח מתמשך

יש לשלוח הודעה לאחד המיילים של האפוטרופוס הכללי אשר מובאים כאן במלואם בצירוף צילום תעודת זהות של מגיש ההודעה ובציון מספר טלפון ופרטים ליצירת קשר עמו , אם יידרש.

אם העילה לפקיעתו של ייפוי הכח המתמשך מתקיימת לפני הכניסה שהוא נכנס לתוקף – הממנה ימסור את ההודעה לאפוטרופוס הכללי.

אם העילה לפקיעת הייפוי כח המתמשך מתקיימת לאחר הכניסה לתוקף- מיופה הכוח ימסור את ההודעה לאפוטרופוס הכללי.

מה צריכה לכלול הודעה בדבר ביטול ייפוי כח מתמשך?

ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח , ציון עילת הפקיעה ומועד התקיימותה. אם עילת הפקיעה היא התפטרות של מיופה הכוח אז הוא צריך להודיע בכתב לממנה או לקרובו ככל שהוא אינו כשיר, שהוא לא מעוניין לשמש כמיופה הכוח ולהראות את האסמכתא לאפוטרופוס הכללי.

על פי הודעת האפוטרופוס הכללי בימי הקורונה ועד להודעה חדשה אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

בכך את מלוא הידע ותשומת הלב הנדרשים.

דרכים ליצירת קשר עם האפוטרופוס הכללי בנוגע לייפוי כוח מתמשך

  • להפקדת מסמכים ומשלוח הודעות כאמור –

מחוז תל אביב : ycm-tlv@justice.gov.il

מחוז חיפה :  inbaile@justice.gov.il

מחוז ירושלים: hayaye@justic.gov.il

מחוז באר שבע: fania@justic.gov.il

  • לפניות משפטיות בנושא ייפוי כוח מתמשך ( שאינם הפקדת מסמכים ומשלוח הודעות כאמור לעיל ) –  ycm@justic.gov.il

לתמיכה טכנית בהגשה מקוונת של ייפוי כוח מתמשך – 08-6831664

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.