ידועים בציבור זכויות בקרן פנסיה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

ידועים בציבור זכויות בקרן פנסיה-מי הם ידועים בציבור

ההגדרה המשפטית לנושא ידועים בציבור הינה רחבה מאוד ואולם בתמצית ניתן לומר כי ידועים בציבור הם בני זוג החיים חיי משפחה ומנהלים משק בית משותף. מובן כי להגדרה זו יוצקים בתי המשפט ובתי הדין השונים תכנים אשר רלבנטיים לכל זוג ולאורחות חייו הרלבנטיים טרם פטירת אחד מבני הזוג.

קיימות זכויות שונות אשר רלבנטיות לידוע בציבור לאחר פטירת בן או בת זוגו.

מטרת המאמר שלפניכם הינה לתת מידע בנושא זכויות פנסיוניות של בני זוג ידועים בציבור של מנוחים שהיו מבוטחים לפני פטירתם בקרן פנסיה.

קרנות הפנסיה כמו גם בתי הדין לעבודה כיבשו במשך השנים סדרת כללים בהם על ידוע/ה בציבור לעמוד על מנת להיות זכאים לזכויות בקרן לאחר פטירת המבוטח/ת או הפנסיונרית. כללים אלה גוסבשו ומהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון האחיד של קרנות הפנסיה.

על-פי התקנון האחיד של הקרנות, כפי שמפורסם מעת לעת, הכרה כידועים בציבור היא לפי החלטה של ערכאה שיפוטית המוסמכת לכך. בישראל הגוף המוסמך להכיר בבני זוג ידועים בציבור לצורך זכויות בקרן פנסיה הינו בית הדין לעבודה.

המועד בו ניתן לבקש הכרה מקרן פנסיה למעמד של ידועים בציבור לצורך קבלת קצבת שאירים הינו רק לאחר פטירת העמית/ה בקרן פנסיונר/ית. הזכאות והבחינה של המועד הקובע לבחינת הזכאות של השאירים הינה מועד הפטירה של העמית

מבחן ידועים בציבור על פי תקנון קרנות הפנסיה
מבחן ידועים בציבור על פי תקנון קרנות הפנסיה

מבחן ידועים בציבור על פי תקנון קרנות הפנסיה

כפי שפורסם בתקנון הקרנות  מבחן ידועים בציבור שנקבע הוא שכדי להיחשב כאלמן או אלמנת פנסיונר הזכאים לקבל קצבת שאירים, צריכים להתקיים התנאים הבאים לפי העניין:

היו לבני זוג לפני חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה וגרו יחד לפחות שנה רצופה עד ובסמוך לפטירה.

במקרה שהיו לבני זוג לאחר חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה, צריכים להתקיים שני התנאים הבאים:

א. גרו יחד לפחות שנתיים רצופות עד ובסמוך למועד הפטירה.

ב. במועד הפטירה, בן או בת הזוג המבקשים קצבת שאירים הגיעו לגיל קצבת זקנה הקבוע בתקנון.

בן או בת זוג שהוכרו כידועים בציבור ועומדים בתנאי התקנון זכאים לזכויות תקנוניות זהות לאלה של בן או בת זוג נשואים העומדים בתנאי התקנון.

תקנון הקרן קובע כי כדי לזכות בהכרה כידועים בציבור של מבוטחים בקרן או של פנסיונרים יש להגיש תביעה כנגד הקרן להכרה כידועים בציבור בבית הדין האזורי לעבודה.

לתביעה זו כהכרה כידועים בציבור יש להגיש אסמכתאות להוכחה על ניהול משק בית משותף וחיים משותפים לגבי התקופה הקבועה בתקנון עד מועד הפטירה.

מהם המסמכים אשר יש בהם כדי להועיל להוכחה של חיים משותפים ולצורך זכאות לזכויות פנסיוניות של ידועים בציבור ולהוכחה של זכאות לפנסיה?

ראשית מומלץ מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ידועים בציבור אשר יכול לסייע לכם בארגון מלא של החומר שכן הצגת מלוא החומר יכולה לסייע במניעת מצב בו ידחו את תביעתכם.

ידועים בציבור זכויות בקרן פנסיה איזה חומר צריך להגיש לבית הדין לעבודה?

בחומר אשר מוגש לבית הדין העבודה, אשר כאמור, הוא המוסמך לעניין הכרה בידועים בציבור מומלץ להציג את האסמכתאות הבאות:

  • עדות על מגורים יחד בכתובת משותפת אשר מופיעה בתעודת הזהות ככתובת משותפת  של בני הזוג או על פי אישור ממרשם האוכלוסין
  • מסמכים המעידים כי מוסדות אחרים  על הכרה כידועים בציבור על ידי גופים אחרים לרבות המוסד לביטוח לאומי
  • מסמכים המעידים על ניהול משק בית משותף: הסכם לחיים משותפים, ביטוח משותף, חשבון בנק משותף, חשבונות של הדירה המשותפת כגון: ארנונה, מים וחשמל
  • צו קיום צוואה או צו ירושה אשר מהם ניתן ללמוד כי בן הזוג הינו ידוע בציבור
  • קיומן של תביעות והליכים בבית המשפט לענייני משפחה שמהם ניתן ללמוד כי בן הזוג הינו ידוע בציבור

תצהירים של ילדי המנוח/ה המלמדים כי הם גם ילדי המנוח ראו בבני הזוג ידועים בציבור

תצהירי שכנים המלמדים כי הם גם ילדי המנוח ראו בבני הזוג ידועים בציבור

חשבוניות המלמדות כי בני הזוג ביצעו רכישות משמעותיות יחד

מודעות אבל בהן מופיע בן הזוג כחברו לחיים וכן  אסמכתאות שונות על הוצאות הלוויה, הקבורה, המצבה

תמונות משותפות מאירועים משותפים של בני הזוג

עדויות שונות על טיולים משותפים בארץ ו/או בחו"ל: כרטיסי טיסה ליעדים משותפים, צילום של דרכונים, קבלות של בתי מלון, פירוט מועדי כניסה ויציאה משותפים מהארץ

אישור על טיפול וביקורים של בן/בת הזוג המנוח/ה במוסד סיעודי/בית חולים

כפי שעולה לא אחת מפסיקת בתי הדין לעבודה רשימה זו אינה רשימה סגורה או הכרחית. בחינת זכותו של אדם לקצבת ידוע בציבור תיעשה בכל מקרה לפי העובדות והראיות התומכות שיוצגו בפני הקרן ובפני בית הדין לעבודה.

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.