עורך דין צוואה: כל מה שצריך לדעת | מעודכן ל2023 | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

צוואה מהי האם כדאי לערוך לבד? מתי מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה?

כתיבת צוואה, מטבע הדברים, היא דבר רגיש. בדרך כלל היא מלווה ברגשות מעורבים כשמצד אחד אחריות גדולה ואולי אף התרגשות לקראת הסדרת הצד המשפטי שבקניין לאחר הפטירה. בצוואה נכתב מה יקבל כל אחד מהיורשים. מהצד השני, לא ניתן להתעלם מתחושת הצער והחשש לקראת הבאות. כולנו בני אדם וכך הוא מנהגו של עולם – ובכל זאת – קשה להתעלם מתחושות אלו. בנוסף, לא תמיד הכל הולך 'חלק'. פעמים רבות מתעוררות מחלוקות בנוגע לירושה בין היורשים.
גם אם מעולם לא נפגשתם בהליך פלילי, ומעולם לא לקחתם חלק בהליך אזרחי, נושא הירושה הוא משותף לכל בני האדם. במוקדם ובמאוחר יהיה על כולנו להיפגש עם הבעיה הזו. כדי לפתור את הבעיה עליכם לגשת לעורך דין צוואות מומלץ מבעוד מועד ובעזרתו לנסח צוואה שלא תותיר מקום לריבים ומחלוקות על הירושה. עורך דין צוואות וירושות ידע לעזור לכם במשימה המורכבת והחשובה הזו כך שתוכלו להסיר דאגה זו מלבכם.

מהם סוגי צוואות במשפט הישראלי?

ככלל, החוק המסדיר את דיני הירושה והצוואה בישראל הוא חוק הירושה, תשכ"ה-1965. החוק מתעסק בכל הנושאים הנוגעים לתחום. הוא עוסק, למשל, בשאלות איך לערוך צוואה, באילו דרכים ניתן לעשות זאת, מה הדין במידה ואין צוואה, מי יורש את הנפטר בהיעדרה, מה עושים כאשר אין בנמצא יורשים כאלו, אילו ערכאות עוסקות בדיני הירושה והצוואה, דיני ההתנגדות לצוואה ועוד.
צוואה (מלשון 'ציווי') ניתן לערוך בכמה דרכים. הדרך הראשונה היא בכתב ידו של המצווה ובליווי חתימתו. דרך זו היא הדרך הנפוצה ביותר לעריכת צוואה. הדרך השנייה היא לערוך צוואה בפני עדים. בכך מתווסף תנאי הכרחי לתוקף הצוואה – שני עדים שנוכחים בכתיבת הצוואה וחותמים עליה לאחר מכן.
דרך שלישית לערוך צוואה היא בעל – פה. דרך זו היא הרבה יותר בעייתית מבחינה משפטית. כשהדברים שהנפטר ציווה לא עולים על הכתב עשויות להתעורר מאוחר יותר מחלוקות שקשה יהיה להכריע בהן כיוון שאין ראיה טובה מספיק לאף אחד מהצדדים. לעריכת ירושה בעל – פה נקבעו סייגים נוקשים בחוק הירושה.
דרך נוספת היא לערוך צוואה בפני רשות ציבורית. ס' 22 לחוק הירושה אומר שרשאי אדם לערוך את הצוואה שלו בפני רשות ציבורית. רשות ציבורית לעניין זה יכולה להיות בית המשפט לענייני משפחה, רשם הירושה או בית הדין הדתי (רבני, שרעי…). ניתן למסור לרשות הציבורית את הצוואה הכתובה כדי שתיתן לה תוקף, או להקריא את הירושה לפרוטוקול. הגורם בפניו ניתנה הצוואה ייתן את אישורו לכך שהצוואה אכן נערכה כדין לפניו ואז היא מקבלת את תוקפה המשפטי.

צוואה הדדית – מהי צוואה הדדית והאם כדאי לערוך צוואה הדדית?

בני זוג רשאים לכתוב צוואות אשר מסתמכות האחת על השנייה ולמעשה מכוח הסתמכות זו יכולת הביטול של צוואה הדדית היא מוגבלת.
תיקון לחוק הירושה הגביל את יכולת הביטול של צוואה הדדית וזאת לנוכח העובדה שקיימת הדדיות בין שתי הצוואות. כבן זוג אחד שערך את הצוואה ההדדית הסתמך על בן הזוג השני בעת עריכתה.
למידע נוסף ראו סעיף 8א לחוק הירושה, תשכ"ה-1965
סעיף 8א לחוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות
סעיף 8א לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 קובע כדלקמן:
“8א. צוואות הדדיות (תיקון: התשס”ה)
(א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על-פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).
(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא-אם-כן יתקיים אחד מאלה:
(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;
(2) לאחר מות אחד מבני הזוג:
(א) כל עוד לא חולק העזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

צוואה הדדית מה חייבים לדעת לפני שחותמים?

(ב) לאחר חלוקת העזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעזבון, ואם השבה בעין בלתי-אפשרית או בלתי-סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעזבון שירש.
(ג) הוראות סעיף-קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.”
מדובר בצוואות אשר מסתמכות האחת על השנייה ומשכך האדם אשר נותר בחיים אינו יכול לבטל את הצוואה שלו אלא אם ויתר על חלקו בעיזבון והשיב אותו ליורשים שאמורים היו לרשת אלמלא נערכה הצוואה ההדדית. לכן החסרון המשמעותי עבור אדם שעורך צוואה הדדית היא שיכולת הביטול של הצוואה ההדדית מוגבלת על פי החוק. מחד גיסא זהו חיסרון שכן לא ניתן לשנות אלא על פי תנאים הקבועים בחוק. מאידך גיסא, זהו יתרון שכן אדם יכול לערוך צוואה הדדית ולהסתמך על הגנת החוק אשר לא מאפשרת שינוי הצוואה שלו.
בצוואה הדדית יכולים בני זוג לקבוע תנאים רבים אשר יסייעו להם להגן האחד על השני לאחר פטירת אחד מבני הזוג. כך למשל, בני זוג יכולים לקבוע שרק לאחר מות האחרון מביניהם, יעבור רכושם לילדים. למרבה הצער, רבים המקרים בהם אחד מבני הזוג נפטר והילדים מבקשים לפנות את בן הזוג שנאר בדירה. הוראות מסודרות בצוואות הדדיות יכולות למנוע מצב שבו אלמן או אלמנה שנותרו בחיים, יאלצו להתפנות מדירתם, כי היורשים האחרים, לרוב למרבה הצער ילדיו, יבקשו למכור את הדירה ולקבל את חלקם. לכן מומלץ לגשת לעורך דין צוואות ולקבל תמונה מלאה על היתרונות והחסרונות בעריכת צוואה הדדית.

צפו בעו"ד רחל שחר מסבירה על צוואה הדדית

כאשר עורכים צוואה הדדית בני הזוג רשאים לקבוע כי בן הזוג הנותר יהיה רשאי לעשות בירושתו כראות עיניו, או לחלופין לקבוע ביניהם הוראות אשר מגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון.
על פי הפרקטיקה המקובלת כאשר עורכים צוואה הדדית אצל עורך דין ניתן לבקש ממנו שיכין את הצוואה ההדדית בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף.
לאחר עריכת הצוואה ניתן להפקיד אותם ברשם לענייני ירושה בדיוק כפי שמפקידים צוואה שאינה הדדית. מעשה הפקדת הצוואה הינו מעשה אישי ויש לגשת לרשם לענייני ירושה העם תעודת זהות על מנת לבצע הפקדת צוואה. הליך הפקדת צוואה אינו חובה על מנת לתת תוקף לצוואה. כל שעושה הליך ההפקדה הינו ליצור מנגנון שמירה נוסף של הצוואה אצל עורך הדין וכן אצל הרשם לענייני ירושה.

ביטול צוואות הדדיות האם אפשרי?

ניתן לקבוע הוראות ספציפיות בצוואה הדדית הנוגעות לעניין הזכות לבטלה ובאיזה תנאים.
אם אין הוראה אחרת בצוואה, החוק קובע מנגנון מובנה לביטול צוואות הדדיות בתנאים אלה בלבד:

 • • אם שני המצווים בחיים – ניתן להסתפק בשליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז באופן אוטומטי על פי חוק הירושה שתי הצוואות מתבטלות, שכן כאמור צוואות הדדיות יש בהן מנגנון של תלות האחת בשנייה.
  • אם אחד מבני הזוג נפטר, במצב כזה, – אם טרם חולק העיזבון, יצטרכו האלמן או האלמנה היורשים לוותר על חלקם בעיזבון בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית.
  • במצב שבו אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.

ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג. הזכות היחידה שאותה לא ניתן לבטל היא הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.

יחד עם זאת, ככל שתהפכו את הצוואה למורכבת יותר הדבר עלול להקשות בעתיד על ביצועה.
מנגנון חשוב בכל צוואה שאותו מומלץ מאוד לבקש מעורך הדין שמייצג אתכם הוא מנגנון ההוצאה לפועל של רצונכם.
אם אתם מורישים דירה חשוב שתקבעו מנגנון מסודר מתי הדירה תימכר ואם מישהו מתנגד מי מתמנה מנהל עיזבון על מנת להוציא את הדירה למכירה ובוודאי שיש לקבוע מנגנון לחלוקת הכספים.

איך ניתן לממש צוואה הדדית?

הדרך למימוש צוואה הדדית זהה לזו של מימוש צוואה רגילה. יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה .
גם במקרה של צוואה הדדית ניתן להגיש התנגדות לצוואה ובמקרה כזה תידון ההתנגדות לצוואה באופן זהה לזה שנידונה כל התנגדות רגילה.

איך מגישים התנגדות לצוואה הדדית? מתי מומלץ לפנות לעורך דין?

בהחלט כן.
התנגדות לצו קיום צוואה משמעה למעשה ערעור על האמור בצוואת המנוח.
על פי תקנות הירושה לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת על כך הודעה לציבור כדי לאפשר לכל מי שרואה עצמו נפגע על ידי הצוואה, שלא בצדק, להביע את התנגדותם למתן הצו
את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה
יש להגיש את ההתנגדות בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה ובתנאי שטרם ניתן הצו
הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 986 ₪ (נכון ל-2022)
לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמתנגד למתן הצו להביע את התנגדותו.

מי יכול להגיש התנגדות לצוואה?

כל אדם הרואה עצמו נפגע על ידי צוואה, שלא בצדק, רשאי להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1.  הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.טרם ניתן צו קיום צוואה. • המתנגד טוען כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.
2. המתנגד יודע או אוחז בידו צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה. • המתנגד טוען כי ידוע לו כי אחד היורשים (הזוכים) שמופיעים בצוואה, השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.
3. הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של המנוח או שיש בה פגמים.
 • • הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.טרם ניתן צו קיום צוואה.
  • המתנגד יודע או אוחז בידו צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
  • הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של המנוח או שיש בה פגמים.
  • המתנגד טוען כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.
  • המתנגד טוען כי ידוע לו כי אחד היורשים (הזוכים) שמופיעים בצוואה, השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.

התנגדות לצו קיום צוואה למי ואיך פונים

בטרם הגשת התנגדות לצוואה יהא עליכם להסדיר את תשלום האגרה לרשם לענייני ירושה.
את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה בעיתונות וברשומות הודעה על הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה
ניתן להגיש התנגדות לצוואה בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • • באופן מקוון באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה. יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין את פרטי המנוח ולעקוב אחר ההנחיות (יש להכנס בדפדפן "כרום").
  • בעמדות קבלת קהל במשרד הרשם לענייני ירושה שבו הוגשה הבקשה לקבלת הצו. יש לזמן תור מראש.
  • בדואר למשרד הרשם לענייני ירושה שבו הוגשה הבקשה לקבלת הצו. (יש להגיש עותקים כמספר הצדדים בתיק ועותק נוסף עבור בית-המשפט).

איך ממלאים טופס בקשה לצו קיום צוואה? מה כוללת בקשת ההתנגדות?

על ההתנגדות לצוואה וערעור על האמור בצוואה לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:

 • • שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח.
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל הזוכים (היורשים) שמופיעים בצוואה.
  • נימוקי ההתנגדות עצמה ומסמכים שתומכים בה (אם יש צורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין שתומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח – אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין לצוואות

על פי תקנות הירושה, לאחר הגשת ההתנגדות ובדיקתה, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו קיום צוואה ואת ההתנגדות לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בעניין.

מובן כי סעיפים אלה הינם סעיפים טכניים בלבד ונדרש ייעוץ וייצוג על ידי עורך דין מומחה לצוואות לצורך הכנת התנגדות לבקשה לצו קיון צוואה או להתנגדות לצו ירושה.

הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: Moked-Yerushot@justice.gov.il.על מנת לממש את הצוואה נדרשת קבלת צו קיום צוואה מרשם הירושה. אחד השלבים בדרך לקבלת צו קיום צוואה הוא פרסום הבקשה בעיתונות. מטרת הפרסום היא להביא לידיעת הציבור על ההליך כך שבמידה וישנו צד שלישי שמתנגד לקיום הצוואה הוא ידע על כך מבעוד מועד ויוכל להגיש את התנגדותו אליה.

אם אכן הוגשה התנגדות לקיום הצוואה, רשם הירושה צריך להעביר את הטיפול בירושה לבית המשפט לענייני משפחה. אם תתקבל ההתנגדות ייתן בית המשפט הוראות לגבי הדרך בה תתממש הצוואה ובמקרים חריגים אף יורה על ביטולה. אם הוא דחה את ההתנגדות לצוואה ההליך יחזור לרשם הירושה שיעניק צו קיום לצוואה.
בהיעדר צוואה היורשים יכולים לפנות לרשם הירושה ולבקש צו ירושה. גם לצו זה עשויות להיות התנגדויות, והכללים לגביהן הם אותם כללים במקרה בו ישנה צוואה.

כיצד תוכלו למצוא עורך דין צוואות וירושות?

עורך הדין ששכרתם את שירותיו יעזור לכם לנסח את הצוואה שלכם בה תורו לבני משפחתכם מה לעשות עם ממונכם ועם גופכם לאחר הפטירה. צוואות וירושות הן תחום משפטי לכל דבר ועניין וכדאי מאוד לפנות לעורך דין צוואות מומלץ שמבין בתחום וידאג לאינטרסים שלכם בצורה הכי טובה שרק שאפשר.
תפקיד עורך הדין הוא לסייע בניסוח מוצלח ומשפטי של הצוואה, כאמור, אך יש לזכור שלא תמיד מספיק הנפטר להכין צוואה מבעוד מועד. במקרים כאלו, עורך הדין יסייע ללקוח שלו להביא בפני בית המשפט את העובדות שתומכות בו כדי שיוכל לזכות בחלקו בירושה.
ככלל, במשפט הישראלי מהווה הצוואה מקור משפטי מכריע שגובר על טענות אחרות. כך, הבטחות בעל פה שהובטחו לצד שלישי לא יזכו לתוקף משפטי מול צוואה תקפה שכנגדן. יש לזכור שצוואות ניתן לשנות כמה פעמים שירצה המצווה עד פטירתו.
עם זאת, לנוכח רגישות העניין ולעיתים אף בשל החשש מפטירה קרובה, מומלץ לנסח מראש את הצוואה באופן שאתם רואים בו סופי באותו הרגע. כך יימנע מצב בו מתקבל נוסח חלקי ולא ממצה שזוכה לתוקף משפטי לאחר מכן. במקרים אלו ועוד עומד עורך דין ירושות וצוואות במרכז העניינים והוא ישתמש בידע שצבר כדי לדאוג לכם.
בגלל הרגישות הגדולה שבתחום המשפטי הזה והקשיים היחודיים שהוא נושא עימו, מומלץ להיזקק לשירותיו של עורך דין שמעניק שירותים דווקא באזור מגוריכם כך שיהיה זמין יותר לסיוע בפתרון בעיות פתאומיות שעלולות לצוץ במשך ההליך. עורך דין צוואות וירושות בפתח תקווה יסייע לתושבי הסביבה הקרובה בעוד עורך דין צוואות וירושות בקרית אונו יכול לתת מענה טוב יותר לתושבי האזור בו הוא עובד.

מהו השלב בו מומלץ לגשת להתייעצות?

כתיבת צוואה, מטבע הדברים, היא דבר רגיש. בדרך כלל היא מלווה ברגשות מעורבים כשמצד אחד אחריות גדולה ואולי אף התרגשות לקראת הסדרת הצד המשפטי שבקניין לאחר הפטירה. בצוואה נכתב מה יקבל כל אחד מהיורשים. מהצד השני, לא ניתן להתעלם מתחושת הצער והחשש לקראת הבאות. כולנו בני אדם וכך הוא מנהגו של עולם – ובכל זאת – קשה להתעלם מתחושות אלו. בנוסף, לא תמיד הכל הולך 'חלק'. פעמים רבות מתעוררות מחלוקות בנוגע לירושה בין היורשים.

גם אם מעולם לא נפגשתם בהליך פלילי, ומעולם לא לקחתם חלק בהליך אזרחי, נושא הירושה הוא משותף לכל בני האדם. במוקדם ובמאוחר יהיה על כולנו להיפגש עם הבעיה הזו. כדי לפתור את הבעיה עליכם לגשת לעורך דין צוואות מומלץ מבעוד מועד ובעזרתו לנסח צוואה שלא תותיר מקום לריבים ומחלוקות על הירושה. עורך דין צוואות וירושות ידע לעזור לכם במשימה המורכבת והחשובה הזו כך שתוכלו להסיר דאגה זו מלבכם.
אנחנו מספקים שירותי עורך דין ירושות וצוואות במרכז הארץ. כך למשל אנו מעניקים שירותי עורך דין צוואות וירושות בפתח תקווה או לחלופין שירותי עורך דין צוואות וירושות בקרית אונו.

הורדת צוואה לדוגמא >>>

 

 

 

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.