התנגדות לצוואה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

צוואה צריכה לשקף את רצונו החופשי של האדם אשר ערך אותה.
אם אתם סבורים כי הצוואה אינה משקפת את הרצון החופשי האדם שחתם עליה אתם צריכים להגיש התנגדות לצוואה.
ניתן להגיש התנגדות לצוואה גם ללא עורך דין אך ודאי שנדרשת לכך מיומנות מקצועית.

 

עו

מה זו בכלל התנגדות לצוואה ואיך מגישים התנגדות לצוואה?

כאשר אדם נפטר ויורשיו רוצים לממש את נכסיו הם צריכים להגיש בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה. כאשר יש צוואה שבה האדם כותב את רצונו אז יחלקו את נכסיו בהתאם לרצונו בצוואה אולם אם האדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה יחלקו את הרכוש לשו ואת נכסיו בהתאם לחוק הירושה. לא תמיד חייבים עורך דין לענייני צוואה  כדי להגיש את ההתנגדות לצוואה ובהחלט ניתן לנסות להגיש לבד יחד עם זאת אין כלספק שעורך דין שמיומן בענייני צוואה ומחובר למערכות המחשב להגשת ההתנגדות לצוואה בהחלט יכול לקצר לוחות זמנים ולחסוך בעניין הזה הרבה זמן והרבה כאב ראש.

חמישה דברים שכדאי לעשות אם מתנגדים לצוואה

לפני שנחשוב כיצד להתנגד לצוואה, עלינו להבין קודם כל במה מדובר. צוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב, בדומה לחוזה או שטר, שמטרתו תיעוד רצונותיו של אדם באשר לחלוקת נכסיו ורכושו במותו. כותב הצוואה, או, המצווה, מפרט בצוואתו מי יקבל איזה רכוש (או חלק ברכוש),כיצד יקבל אותו ומתי יחולק אותו הרכוש. לעתים, המצווה יכול למנות במסגרת צוואתו גם מנהל עיזבון, האחראי על ביצוע ההוראות המפורטות בצוואה.

צוואתו של אדם נכנסת לתוקפה בזמן מותו של אדם בלבד. על כן, עד מותו, בכוחו של המצווה לכתוב צוואה חדשה שתבוא במקום הישנה.

התנגדות לצוואה ברוב המקרים, תהליך הירושה עובר חלק. בין אם הנפטר הותיר אחריו צוואה ובין אם לא, החלוקה בדרך כלל מאד פשוטה והוגנת, כך שאין מחלוקות עובדתיות בין היורשים השונים. אולם, קורה לא מעט שאדם מותיר אחריו צוואה שאינה ברורה או נתפסת בעיני אחד מהיורשים או יותר כצוואה שאינה הוגנת.
עילות לפסילת צוואה

בדיני החוזים הישראליים, קיימים תנאים מסוימים כדי שהסכם יקבל תוקף משפטי ועל כן יהיה מחייב. התפיסה של המחוקק לגבי צוואות היא, שצוואה לרוב תיקרא רק לאחר מות המצווה, ועל כן יש לוודא כמה שאפשר שהיא מבטאת באופן מדויק את רצון המצווה, תוך שהיא מעידה, בדרכים שונות עליהן נדבר, על צלילות מחשבתו ועצמאותו של המצווה בעת כתיבתה.

 

אולם, במקביל לציפייה הגבוהה של המחוקק מהרמה המשפטית בה על הצוואות להיכתב, הדין הישראלי מודע לכך שמדובר במסמך שכל אחד יכול ואולי אף ירצה לערוך, בדרכים שלו ובנסיבותיו הוא. על כן, המחוקק מונה סוגים שונים ורבים של צוואות, כאשר לכל סוג קיימים תנאים משלו, המותאמים לאופן כתיבת הצוואה ולתיקוף אמינותה בעת עריכתה.

 

כאשר אנחנו מתנגדים לצוואה, עלינו לשים לב לכך שריבוי סוגי הצוואות וריבוי התנאים יאפשר לנו דרכים רבות להתנגד לצוואה ולהביא לביטולה.

כשרותו המשפטית של המצווה לא משנה כיצד נכתבה הצוואה, כדי שזו תהיה בעלת תוקף משפטי מחייב, הדין דורש שהמצווה יהיה בעל כשירות משפטית. לכן, כאשר נשקול להתנגד לצוואה, דבר ראשון שנרצה לעשות הוא לבדוק אם ניתן לשלול את כשרותו המשפטית של המצווה. כשירות משפטית יכולה להישלל בשל גיל המצווה – באם הוא קטין ומשום שהוכרז המצווה כפסול דין, בשל מאפיינים נוירולוגיים או פסיכיאטריים.
ניסוח בלתי ברור של הצוואה או של הוראה הנמצאת בה

כאמור, צוואה היא מסמך שכל אחד יכול לערוך ורבים לא מעוניינים בסיוע עו"ד בעניין זה. דווקא הימנעות זו מסיוע בעל מקצוע עלולה להביא את עורך הצוואה לעשות טעויות רבות ולהתנסח באופן בלתי ברור ובלתי הגיוני.

 

טעויות שכאלו יכולות להביא לביטול חלק מצוואה או אפילו את הצוואה כולה. למשל, ייתכן שהמצווה הוריש הנכס אחד לאנשים שונים, ולא ברור שהוא התכוון לחלק ביניהם אלא התכוון שכל אחד יקבל הכל, אך לא הבחין בכפילות. לחלופין, לעתים ברור למי המצווה התכוון אך לא ברור באיזה נכס מדובר. לכן, כשנתנגד לצוואה, נרצה לחפש בה טעויות שכאלו.

תנאים טכניים שונים המאפשרים התנגדות לצוואה

כאמור, ישנם סוגים רבים לכתיבת צוואות וכל אחד בא עם תנאים משלו. כאשר נרצה להתנגד לצוואה, אנחנו צריכים לברר איזה סוג של צוואה זו, ולהבין מהן הדרישות והתנאים שנדרשים לקיומה.

למשל, צוואה שנכתבת בכתב יד חייבת להיכתב בכתב ידו של המצווה בלבד ולכלול תאריך וחתימה של המצווה. עלינו לזכור, שאי-קיום של אחד מהתנאים הללו יכול להביא לביטול הצוואה כולה.

בנוסף, צוואה יכולה להיאמר בעל פה, אולם זו חייבת להיאמר בפני שני עדים שעליהם לרשום את דברי המצווה מיד ולהפקיד את הצוואה הכתובה אצל הרשם לענייני ירושה. על כן, אם למשל באים יורשים עם צוואה שהם כתבו וטוענים שהיא נאמרה בעל פה בידי המצווה, אך הם לא הפקידו אותה אצל הרשם – אנחנו נוכל לטעון שהצוואה אינה תקפה.

   
התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה

מדוע מגישים התנגדות לצוואה?

מי שמגיש התנגדות לצוואה הוא בדרך כלל יורש אשר היה אמור לרשת את האדם שנפטר אך המנוח החליט לכתוב צוואה ולהדיר אותו מהצוואה. משמעות המילה להדיר אותו מהצוואה היא בעצם להוציא אותו מחלקו בירושה.

במצב בו היורש חושב שהצוואה נערכה שלא כדין הוא בהחלט זכאי להגיש התנגדות לצוואה שרוצים לקיים.

מה הן הסיבות להגשת התנגדות לצוואה ואיך מתמודדים עם התנגדות לצוואה אלו הם שני נושאים עליהם כתבתי מאמרים ומדריכים נפרדים ממש כאן באתר ואתם מוזמנים לעיין בהם.

איך מגישים התנגדות לצוואה?

ראשית עליכם לנסח מסמך שכותרתו התנגדות לצוואה אשר יכיל את המידע הבא:

שם ותעודת זהות המתנגד

שם ותעודת זהות המנוח

שמות ופרטי תעודת הזהות של כל המעורבים בדבר-כל היורשים המופיעים בצו הירושה

עליכם להכין אצל עורך דין תצהיר אשר מפרט את הסיבות להתנגדות לצוואה ולפרט בפרטי פרטים את הסיבות להתנגדות לצו קיום הצוואה.

עליכם להגיש אישור או קבלה על תשלום אגרה להתנגדות לבקשה לצו קיום צוואה.

את ההתנגדות לצוואה עליכם להגיש  ללשכת רשם הירושה, שאליו הוגשה הצוואה לקיום.

(במקרה של תושב זר – בהתאם למקום נכסיו).
ניתן לברר בלשכות הרשם, מהו אזור סמכותם או באתר האינטרנט >>>

אם אינכם משתמשים בשירותי עורך דין לענייני צוואות אז על פי המידע שנמסר באתר של משרד המשפטים ניתן לשלם את האגרות בדרכים הבאות :

 • באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי דרך שירות התשלומים הממשלתי.
 • בסניפי בנק הדואר באמצעות שוברי תשלום, הנמצאים בלשכות הרשם בלבד.
  ניתן לפנות למשרד המשפטים ושוברי התשלום יישלחו לכתובת המבוקשת.
 • את הטופס יש למלא בכתב יד ברור או בהדפסה של מסמך word.
 • על ההתנגדות יש לחתום בפני עורך דין, שופט, דיין, או ראש רשות מקומית.
 1. בהתנגדות לצוואה של מנוח שלא היה תושב ישראל,  יש לצרף בנוסף למסמכים שפורטו בסעיף הקודם, את המסמכים הבאים :
 2. נסח רישום מקרקעין המעיד על הימצאות מקרקעין כלשהם ע"ש המנוח, אישור כי קיים חשבון ע"ש המנוח בבנק או כל נכס אחר בבעלות המנוח באזור סמכותו של הרשם אליו מוגשת הבקשה.
 3. כל מסמך זר ישא חותמת קונסול ישראל במדינה בה הונפק או חותמת "אפוסטיל".
  (חותמת "אפוסטיל" הינה חותמת רשמית המוטבעת על גבי המסמך.)
 4. תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).
 5. חוות דעת הדין הזר – את חוות הדעת מכין משפטן מומחה לדין הזר.
 6. צו פורמלי.

את ההתנגדות לצו קיום צוואה ניתן להגיש בדלפק רשם הירושה בלשכות, בשעות קבלת קהל, המפורסמות באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, או באמצעות הדואר.
במחוזות תל אביב וירושלים, יש אפשרות להגיש את הבקשה בתיבת שירות המוצבת בכניסה – בלובי הבניין.

אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי :   www.apac.justice.gov.il

לבירורים ניתן לפנות במייל :        

מחוז תל אביב rashamtlv@justice.gov.il
מחוז חיפה arielav@justice.gov.il
נצרת  rulah@justice.gov.il
ירושלים rasham-jr@justice.gov.il

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.