אישור נוטריוני ליציאה מהארץ עם נכדים האם באמת צריך אישור נוטריון ומתי?

אישור יציאה מהארץ לקטין עם סבא
אחת ולתמיד קטין אשר נוסע עם מבוגר אחר בין אם הוא זר ובין אם בן משפחה סבא או סבתא או כל אחד אחר חייב ייפוי כח נוטריוני עם סט מסמכים אשר בהם ההורים חותמים על הסכמתם ליציאת הקטין מהארץ עם סבא או סבתא.
בשנת 2015 פרסמו באגף לביקורת הגבולות נוהל חדש שמטרתו להבהיר מהם המסמכים הנדרשים ביציאת קטין לחו"ל עם סבא וסבתא או כל גורם זר. הנוהל החדש קובע כי כל קטין אשר יגיע לביקורת הגבולות ללא אישור נוטריוני חתום כדין על ידי שני הוריו יעוכב עד לאיתור ההורים והגעתם לשדה התעופה.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

 

יציאה מהארץ עם קטינים האם באמת צריך נוטריון ואם כן מתי?  שאלות ותשובות מלאות

בשעה טובה מחליטים הסבא או הסבתא לקחת את הנכדים לטיול רק הם והקטין או הקטינים ללא הוריהם. מקרה אחר הוא בו ההורים גרושים ואחד ההורים מחליט לקחת את הילד המשותף לטיול בחו"ל ולבסוף מקרה אחרון הוא בו ההורים נשואים ורק אחד ההורים רוצה לקחת את הקטין לחו"ל.

כל אחד מהמקרים הללו מעורר את השאלה מתי נדרש אישור יציאה מהארץ לקטין שנוסע עם סבא או סבתא? מתי נדרש אישור נוטריוני ליציאה מהארץ לקטין להורים לא נשואים? מתי נדרש אישור נוטריוני ליציאה מהארץ עם נכדים? ובאיזה גיל בכלל לא נדרש אישור נוטריוני ליציאה מהארץ עם הילד ללא מלווה? על כל אלה ועוד במאמר שלפניכם

מחפשים נוטריון לצורך אישור יציאת קטין מהארץ? אנו כאן בשבילכם ולמענכם

משרדנו הינו משרד עורכי דין לענייני משפחה ובראש המשרד עומדת נוטריונית רחל שחר שזוכה לשבחים רבים על עבודתה.

כחלק מהשירות לציבור אנו שמחים להעניק לכם מידע בדבר אישור נוטריוני ליציאה מהארץ עם נכדים וכן הסבר על יציאת קטין מהארץ ללא הורים מלווים ומהם האישורים להם תזדקקו, כמובן בחתימת נוטריון

הנוהל מציב תנאים שונים לטיפול בקטינים בלתי מלווים במעברי הגבול ובשל החידוש שבו, הוא מופץ לידיעת הציבור על מנת שהציבור יוכל להיערך לכך כי מעת יישומו תהיינה הדרישות למעבר קטינים בלתי מלווים.

הנוהל קובע באופן חד משמעי כי במקרה של קטין או קטינים העוברים במעבר הגבול ללא הוריהם על ההורים ועליהם מוטלת האחריות לדאוג למתן האישורים הנדרשים ולליווי המתאים.

יצויין כי מעבר קטינים בין מדינות בעולם ללא ליווי מתאים הינה סוגיה רגישה, אשר לעיתים נדירות עלולה להיות מנוצלת למטרות פסולות שאינן לטובתו של הקטין ולהעמיד את הקטין בסיכון.

אישור נוטריוני ליציאה מהארץ עם נכדים האם באמת צריך אישור נוטריון ומתי? 1
הבהרת נוהל אישור יציאת קטין מהארץ על ידי נוטריון' עו"ד לענייני משפחה רחל שחר

אישור נוטריון יציאה מהארץ לקטין עד איזה גיל צריך?

שאלת השאלות הנשאלת במשרדנו אשר הינו משרד עו"ד למשפחה היא עד איזה גיל זה נחשב קטין? התשובה לכך מצויה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המלמד כי קטין בהגדרתו בחוק הוא כל ילד עד גיל 18.

חטיפתו של הקטין איתן שאיבד את הוריו בנסיבות טראגיות הביאה את שלטונות ההגירה מחמירים את בדיקותיהם לגבי קטינים ולכן, משרד החוץ ממליץ להצטייד באישור נוטריוני מתאים במקרים בהם קטין יוצא מהארץ בגפו, או רק עם אחד ההורים. שלטונות ההגירה במעברי הגבול בעולם מחמירים את בדיקותיהם לגבי קטינים עד גיל 18, וזאת כדי למנוע חטיפת ילדים.

הנהלים אמנם שונים ממדינה למדינה, אך על מנת למנוע עיכובים ועגמת נפש בשדה התעופה, משרד החוץ ממליץ להצטייד באישור נוטריוני מתאים, במקרים בהם הקטין יוצא מהארץ בגפו, או רק עם אחד ההורים.

איושר נוטריון יציאת קטין מתוך מסמך הנחיות של רשות האוכלוסין וההגירה (תחום ביקורת הגבולות) בנושא "מעבר קטינים בלתי מלווים", 2015

אישור נוטריון יציאה מהארץ לקטין להורים לא נשואים-הנחיות

 הקטין נוסע עם אחד ההורים
במקרה של הורים נשואים או גרושים, שרק אחד מהם נוסע עם הקטין.
ההורה שנשאר בארץ חותם על ההסכמה ליציאת הקטין מישראל
י
יש לגשת למשרד נוטריון עם המסמכים הבאים:
 טופס הסכמת ההורה שנשאר בארץ ליציאת הקטין מישראל: 2 עותקים, מלאים אך לא חתומים
 ת.ז. של ההורה הנשאר בארץ, כולל הספח + 2 העתקים מצולמים
 דרכון הקטין + 2 העתקים מצולמים של הדרכון
 דרכון ההורה שנוסע עם הקטין: 2 העתקים מצולמים
 אני ממליצה לצרף גם העתק של כרטיסי הטיסה אם כי הדבר אינו חובה על פי החוק
אישור נוטריון יציאה מהארץ לקטין הורים לא נשואים טבלת הסבר

 הקטין נוסע עם אחד ההורים

במקרה של הורים נשואים או גרושים, שרק אחד מהם נוסע עם הקטין.

ההורה שנשאר בארץ חותם על ההסכמה ליציאת הקטין מישראל

יש לגשת אל משרד נוטריון עם המסמכים הבאים:

 טופס הסכמת ההורה שנשאר בארץ ליציאת הקטין מישראל: 2 עותקים, מלאים אך לא חתומים

 ת.ז. של ההורה הנשאר בארץ, כולל הספח + 2 העתקים מצולמים

 דרכון הקטין + 2 העתקים מצולמים של הדרכון

 דרכון ההורה שנוסע עם הקטין: 2 העתקים מצולמים

 אני ממליצה לצרף גם העתק של כרטיסי הטיסה אם כי הדבר אינו חובה על פי החוק

אישור נוטריון יציאת קטין מהארץ עם נכדים  

אם הקטין טס לחו"ל עם מלווה שאינו הורה אלו המסמכים הרלבנטיים לאישור נוטריוני ליציאה מהארץ עם נכדים

שני ההורים חותמים על טופס ההסכמה ליציאת הקטין מישראל
ומחתימים את המלווה על טופס מלווה
במקרה זה אנא גשו למשרד נוטריון עם 2 העתקים מצולמים של המסמכים הבאים:
 טופס הסכמה של 2 ההורים: 2 עותקים, מלאים אך לא חתומים
 ת.ז. של ההורים, כולל הספח + 2 העתקים מצולמים
 דרכון הקטין + 2 העתקים מצולמים
 אני ממליצה לצרף גם את כרטיסי הטיסה: 2 העתקים מצולמים אם כי הדבר אינו חובה על פי חוק
 מסמכים נוספים רלוונטיים, אם יש + 2 העתקים מצולמים
 2 הצהרות מלווה מלאות וחתומות ע"י המלווה
 2 העתקים מצולמים של דרכון המלווה
במקרה זה אנא גשו למשרד נוטריון עם 2 העתקים מצולמים של המסמכים הבאים:
  
טופס הסכמה של 2 ההורים: 2 עותקים, מלאים אך לא חתומים
 ת.ז. של ההורים, כולל הספח + 2 העתקים מצולמים
 דרכון הקטין + 2 העתקים מצולמים
 אני ממליצה לצרף גם את כרטיסי הטיסה: 2 העתקים מצולמים אם כי הדבר אינו חובה על פי חוק
 מסמכים נוספים רלוונטיים, אם יש + 2 העתקים מצולמים
 2 הצהרות מלווה מלאות וחתומות ע"י המלווה
 2 העתקים מצולמים של דרכון המלווה
במשרדנו קיימים טפסי הצהרות מלווים אולם ניתן לבקשם גם מחברות התעופה השונות
אישור נוטריוני ליציאה מהארץ עם נכדים

שני ההורים חותמים על טופס ההסכמה ליציאת הקטין מישראל

ומחתימים את המלווה על טופס מלווה

במקרה זה אנא גשו למשרד נוטריון עם 2 העתקים מצולמים של המסמכים הבאים:

 טופס הסכמה של 2 ההורים: 2 עותקים, מלאים אך לא חתומים

 ת.ז. של ההורים, כולל הספח + 2 העתקים מצולמים

 דרכון הקטין + 2 העתקים מצולמים

 אני ממליצה לצרף גם את כרטיסי הטיסה: 2 העתקים מצולמים אם כי הדבר אינו חובה על פי חוק

 מסמכים נוספים רלוונטיים, אם יש + 2 העתקים מצולמים

 2 הצהרות מלווה מלאות וחתומות ע"י המלווה

 2 העתקים מצולמים של דרכון המלווה

אישור יציאת קטין מהארץ איך ניתן לתאם עם נוטריון?

על מנת לקבל אישור יציאת קטין מהארץ כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על הקישור למעלה אשר מעביר אתכם ישירות לווסטאפ של משרד נוטריון רחל שחר

לאחר קבלת ווסטאפ נציג ממשרדי ייצור אתכם קשר להמשך טיפול נוטריון

הטיפול במשרד נוטריון רחל שחר נעשה במקרים דחופים תוך שעות בודדות

אישור יציאת קטין מהארץ טבלאות הסבר אשר פורסמו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה

על מנת להקל עליכם צילמנו את הטבלאות אשר פורסמו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. טבלאות אלה מהוות הנחיה של רשות האוכלוסין לעניין מסמכים שנדרשים לצרף לאישור נוטריון.

minor-terms-2
אישור נוטריוני ליציאה מהארץ עם נכדים

מלבד אישור נוטריון לעניין אימות חתימת ההורים על הסכמה ליציאת קטין מהארץ, עם או ללא מלווה, יש לצרף גם את האישורים המופיעים ברשימות להלן.

 מילוי טופס אישור יציאה מהארץ ניתן למצוא טופס דוגמא להורדה באתר אינדקס הנוטריונים  ויובהר הטופס הזה הוא חובה גם לקטין להורים גרושים וגם לקטין להורים נשואים.

 אישור נוטריוני ליציאה מהארץ עם נכדים או מלווה שאינו הורה על הטופס יחתום גם המלווה או המלווים

 ככל שאושר ע"י ההורים מלווה אחד לכניסה ומלווה אחר ליציאה( המלווה ליציאה יוחתם על הצהרה לפיה ידוע לו כי באחריותו ללוות את הקטין ביציאה מישראל והוא מתחייב לכך, אך אלמלא יעשה כן רשאיות רשויות מדינת ישראל לפעול כלפיו בהתאם לכל דין, לרבות לעניין עיכובו ביציאתו מישראל.

באחריות ההורה לעדכן את פרטי המלווה באישור עם כל שינוי בזהות המלווה.

 אישור נוטריוני ליציאה מהארץ עם נכדים או מלווה שאינו הורה כל המסמכים אשר צויינו לעיל חייבים להיות מאומתים על ידי נוטריון

יודגש כי מלווה אינו רשאי ליתן אישור ליווי לאדם אחר, אלא רק ההורה או האפוטרופוס. לפיכך, כאשר הקטין מגיע לישראל עם מלווה אחד ויוצא עם מלווה אחר, עליו להציג כבר בכניסתו לישראל טופס אישור הורה ובו פרטי שני המלווים.

בנוהל עצמו מצויין מפורשות כי בדיקת הקטינים הנכנסים לישראל או יוצאים מישראל תתבצע באופן מדגמי ולכן גם אם מי מחבריכם נסע לחו"ל עם סבא וסבתא ולא נבדק אין הדבר אומר שבנכם או בתכם לא ייבדקו גם הם.

כמה עולה אישור נוטריון ליציאת קטין מהארץ מחיר

מחירון נוטריון קובע כי עבור אישור נוטריון ליציאת קטין מהארץ יש לגבות 166 שקלים לחותם הראשון ועוד 66 שקלים לכל חותם נוסף והכל בצירוף מע"מ.

להזכירכם כל מחירי תעריף נוטריון מצויים באתר משרד המשפטים וכל הנוטריונים כפופים למחירון נוטריון.

אם אתם צריכים נוסח אישור יציאה מהארץ לקטין באנגלית או נוסח אישור יציאה מהארץ בעברית תוכלו לקבל זאת במשרדנו ללא כל עלות כחלק מהשירות הניתן ללקוחותינו.

אודות

משרדנו הינו משרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי, גירושין, סכסוכי גירושין מורכבים, סכסוכי רכוש, חטיפת ילדים, ידועים בציבור, דיני ירושה, עריכת צוואות ניהול עיזבונות וסכסוכי ירושה.

משרדנו הממוקם במספר מוקדים מרכזיים במרכז הארץ, מתמקצע בטיפול אישי ושוטף לקהל לקוחותינו. מיום הקמתו ואילך – חורט המשרד על דגלו, יום ביומו, את ערכי המקצועיות, הרגישות והיעילות, שאנו רואים בהם הנוסחה המנצחת להתמודדות עם כל מקרה, קטן כגדול. אנו מאמינים שליווי הלקוחות יד ביד, עם סל הכלים והערכים שאנו מספקים, יאפשרו להם איכות חיים בלתי מתפשרת.

עורכת הדין והנוטריונית רחל רייצ'ל שחר הינה עו"ד לענייני ירושה משפחה וגירושין מהשורה הראשונה בארץ ועל כך יעידו לקוחותיה הרבים הפזורים לכל אורכה ורוחבה. התיקים הרבים שהובילה בבתי המשפט והניסיון רב השנים בתחום, מאפשרים לה לעזור לכל לקוח במקצועיות ובהקשבה והכלה. כמו כן, עו"ד רחל רייצ'ל שחר מוכשרת כמגשרת ובעלת חותם אמינות.

לעורכת הדין שחר שותפים רבים מתחומים שונים שבחרה עם השנים בקפידה, כדי לאפשר לכלל לקוחות המשרד להיות בטוחים שהעזרה המושטת להם הינה מקיפה, יסודית ומהימנה.

בקשה מקוונת לצו ירושה

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

Recommended Firm Logo

על מה עברנו במאמר זה