בית משפט לענייני משפחה באיזה נושאים הוא מטפל? | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט שלום, שהוסמך על-ידי שר המשפטים לדון בענייני משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה.

בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בכל סכסוך משפחתי והבעיות הנלוות לסכסוך משפטי, וזאת למעט גירושין ונישואין המצויים בסמכותו הבלעדית והייחודית של בית הדין הרבני.

מחפשים עורך דין דיני משפחה מומלץ קראו ממש כאן

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

בית משפט לענייני משפחה מוסמך לדון בכל הסכסוכים בתוך המשפחה ללא הגבלת סכום.

לצד בית המשפט פועלת יחידת סיוע המורכבת מעובדים סוציאליים ופסיכולוגים המסייעת לבית המשפט וכפופה לו.

במשך השנים כל עו"ד יוצר לעצמו התמקצעות ומומחיות בתחומים אחרים ולכן חשוב שתבחרו עו"ד שענייני משפחה הם תחום התמחותו. קיימת רשימת עורכי דין מומלצים לענייני משפחה באתר זה
רשימת עורכי דין מומליצים לענייני משפחה

לבית המשפט לענייני משפחה סמכויות מיוחדות שמטרתן להגיע לפתרון הסכסוך המשפטי בדרך הטובה ביותר.

קיימת רשימת נושאים שבהם עוסק בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בכל "ענייני משפחה" וכן בהליכים מסוימים שיוחדו לו.

בית משפט לענייני משפחה מהם ענייני משפחה?

"ענייני משפחה" מוגדרים בחוק ככוללים את הנושאים הבאים:

תביעות בענייני המעמד האישי כמו מזונות אישה, מזונות ילדים, תביעות אבהות, זמני שהות עם ילדים, בקשות לצו הגנה, תביעות לחלוקת רכוש במסגרת הליך גירושין, תובענה למתן פסק דין הצהרתי בדבר הכרזה כידוע בציבור ועוד.

כל התביעות אשר קשורות בצוואות ועזבונות למיניהם תביעות אזרחית בין אדם (או עזבונו) לבין בן משפחתו (או עזבונו) שקשורה בסכסוך בתוך המשפחה, ללא הגבלה על סכום התביע.

כך למשל התנגדות למתן צו ירושה וגם התנגדות לצו קיום צוואה מועברים לבית המשפט לענייני משפחה להמשך טיפולו.

עו"ד לענייני משפחה מסביר מהם ענייני משפחה
"ענייני משפחה" מוגדרים בחוק ככוללים את הנושאים הבאים: תביעות בענייני המעמד האישי כמו מזונות אישה, מזונות ילדים, תביעות אבהות, זמני שהות עם ילדים, בקשות לצו הגנה, תביעות לחלוקת רכוש במסגרת הליך גירושין, תובענה למתן פסק דין הצהרתי בדבר הכרזה כידוע בציבור ועוד. כל התביעות אשר קשורות בצוואות ועזבונות למיניהם תביעות אזרחית בין אדם (או עזבונו) לבין בן משפחתו (או עזבונו) שקשורה בסכסוך בתוך המשפחה, ללא הגבלה על סכום התביעה. כך למשל התנגדות למתן צו ירושה וגם התנגדות לצו קיום צוואה מועברים לבית המשפט לענייני משפחה להמשך טיפולו.
"בן משפחתו" מוגדר ככולל:
בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;
ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;
הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;
נכדו;
הורי הוריו;
אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;
"הורה" מוגדר ככולל גם הורה מאמץ או אפוטרופוס;
מיהו בן משפחה אשר ענייניו ידונו בבית משפט לענייני משפחה

"בן משפחתו" מוגדר ככולל:

בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;

ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;

הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;

נכדו;

הורי הוריו;

אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;

"הורה" מוגדר ככולל גם הורה מאמץ או אפוטרופוס;מהם ענייני משפחה שבהם בית משפט מטפל?

תביעה למזונות או למדור;

תביעה לאבהות או לאמהות;

משרדנו עוסק שנים רבות בהצלחה רבה בייצוג על ידי עו"ד למשפחה
אנו עוסקים בייצוג בכל ענייני המשפחה ונשמח לסייע צרו קשר לשאלות במייל rachel.pirsom@gmail.com

תביעה בענין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991;

בנוסף לכל אלה נכנסות בגדר סמכויותיו של בית המשפט לענייני משפחה ובהם מייצג עו"ד לענייני משפחה

חוק גיל הנישואין, תש"י-1950;
חוק השמות;
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות;
חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963;
חוק הירושה, כולל תביעה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו;
חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט-1969;
חוק יחסי ממון בין בני זוג;
חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981;
חוק למניעת אלימות במשפחה;
חוק הסכמים לנשיאת עוברים.
עניינים בהם דן בית משפט לענייני משפחה

בית משפט לענייני משפחה עניינים נוספים שבהם מוסמך בית המשפט לענייני משפחה ולצרכם מומלץ עו"ד לענייני משפחה

בנוסף מוסמך בית המשפט לענייני משפחה לדון בהליכים הבאים:

הליך לפי סעיף 20 לחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008;

הליך לפי סעיף 36 לחוק תרומת ביציות.

למרות זאת קיימים ענייני משפחה שיידונו בערכאות אחרות אף על פי שגם להם נדרש עו"ד לענייני משפחה ובהם:

עניינים הנוגעים ליחסי עבודה, גם כאשר הם בתוך המשפחה (למשל בין בני זוג או בין אחים), יידונו רק בבית הדין לעבודה. כך למשל אם בת עבדה אצל אביה והוא לא שילם לה פיצויי פיטורין, התביעה לפיצויי פיטורין יכולה להיות מוגשת רק במסגרת בית הדין לעבודה.

קיימת חשיבות עצומה לשאלה לאיזה בית משפט לפנות בפרוץ סכסוך בענייני משפחה ולכן חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד לענייני משפחה לפני נקיטת הליכים מכל סוג שהוא
להתייעצות עם עו"ד לענייני משפחה ניתן לשלוח מייל rachel.pirsom@gmail.com

ענייני משפחה אשר יש בהם סמכות ייחודית בחוק לבתי הדין הדתיים, למשל גירושין, יידונו רק בבתי הדין הדתיים כגון בתי הדין הרבניים או בתי הדין השרעיים. בעניינים אלה מתמחה עו"ד גירושין.

במקרה של סמכויות מקבילות המסורות הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבתי הדין הדתיים, למשל בענייני משמורת על ילדים או ירושה, הצדדים יכולים לבחור את הערכאה שתדון בעניינם. עניין זה קרוי מירוץ הסמכויות. על נושא מירץ הסמכויות בין בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני כתבתי מאמר נפרד.

סמכויות מיוחדות שיש לבית משפט לענייני משפחה וחשוב לוודא כי עורך דין לענייני משפחה יכיר

לבית המשפט לענייני משפחה ישנן סמכויות מיוחדות כגון:
הזכות לסטות מדיני הראיות הרגילים בבית המשפט;
הסמכות לדון בדלתיים סגורות;
האפשרות לדון בתביעות, בלי קשר לסכום התביעה, כולל בתביעות שסכומן עולה על הסכום המקסימלי שבית משפט שלום מוסמך לדון בו.
כמו כל בית משפט, ניתן לערער על פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה
ערעור על פסקי דין של בית משפט לענייני משפחה מוגש לבית המשפט המחוזי.
לבית משפט מחוזי הדן בערעור על פסק דין או על החלטה של בית משפט לענייני משפחה, יהיו כל הסמכויות הנתונות לבית המשפט לענייני משפחה, כולל הסמכות לשמוע עדים או עדויות או הבאת ראיות נוספות, אם הוא סבור שהדבר דרוש לבירור הערעור. (בדרך כלל סמכויות אלה הן נדירות בשלב הערעור).
להתייעצות עם עו"ד לענייני משפחה ניתן לשלוח מייל rachel.pirsom@gmail.com

השופטים בבית המשפט לענייני משפחה

שופטי בית המשפט לענייני משפחה הם שופטים שהוסמכו לשמש כשופטי משפחה על ידי שר המשפטים.

כשיר להתמנות כשופט משפחה רק שופט שהוא בעל ידע וניסיון מקצועי בתחום.

פרטי בית המשפט לענייני משפחה המשרת את כל מחוז מרכז-טלפונים ואימיילים

במחוז מרכז של בתי המשפט לענייני משפחה נכללות בין היתר הערים הבאות: כפר סבא, רעננה, פתח תקווה, ראשון לציון,ועוד רשימת ערים שניתן לברר במרכז המידע 077-2703333
טלפון של מרכז מידע של בתי המשפט 077-2703333

במחוז מרכז נכללות בין היתר הערים הבאות: כפר סבא, רעננה, פתח תקווה ועוד רשימת ערים שניתן לברר במרכז המידע 077-2703333

הגשה מחוזית ועיון בתיקי בתי משפט

בעל דין יכול לעיין בתיקי בית המשפט בהם הוא צד באמצעות אתר נט המשפט, ובנוסף בעל דין בתביעות קטנות בלבד יכול גם להגיש כתב בי דין ולעיין בתיקים דרך האתר.

במסגרת תהליכי שיפור השירות, אותם מובילה הנהלת בתי המשפט, ניתן לעיין בתיקים, לקבל ולהגיש מסמכים בתיקים המתנהלים במחוז – בכל אחד מהמחוזות בהם קיים השירות בתיקים המתנהלים באותו המחוז, ללא קשר לבית המשפט בו מתנהל התיק.

לפניכם קישור לדף המפורט בנושא הגשה מחוזית ועיון בתיקי בית משפט.

מענה טלפוני

למענה טלפוני בתיקי בתי המשפט, ניתן לפנות למספרי הטלפון המופיעים במרכז המידע ארצי של הרשות השופטת.

קבלת מידע באמצעות נציג שירות On-Line

השירות יינתן בהתאם לשעות פעילות מרכז מידע ארצי ונציגי השירות.

פניות למזכירות באמצעות הפקס

ניתן לפנות למזכירות בית המשפט לענייני משפחה בפתח-תקווה באמצעות הפקס שמספרו: 03-9299551.

לתשומת לבכם,

באמצעות הפקס ניתן לשלוח בקשות והודעות, שהיקפן אינו עולה על חמישה עמודים.

אין להגיש באמצעות הפקס כתבי בי-דין (כתב תביעה, כתב הגנה וכדומה), וכן בקשות או הליכים הכרוכים בתשלום אגרה.

פניות למזכירות בית המשפט במקרים דחופים לאחר שעות העבודה (מהשעה 16:00 ואילך)

שם       תפקיד   מספר טלפון במשרד        מספר טלפון נייד

גילה איפרגן        מזכירה ראשית   074-7486053                          050-6255027              

אביב טסה          סגן מזכירה ראשית          074-7486056   050-6255172

סער סינוואני       סגן מזכירה ראשית (משפחה)       074-7486241   050-6256224

מרינה שלום        סגנית מנהלת מחוז         074-7486673   050-6255031

מיכל ביטון-דדון   מנהלת מחוז מרכז           074-7486667                          050-6255029               

התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה 03-7949755
התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה למטרות שונות להתייעצות עם עו"ד לענייני משפחה ניתן ליצור קשר 03-7949755

בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב כתובות וטלפונים

כתובת רחוב ויצמן 1, תל אביב-יפו

בית משפט לענייני משפחה בתל אביב שעות קבלת קהל:

קבלת קהל במזכירות בית המשפט תתקיים בימים ובשעות הבאים:

בימים א'-ה' בין השעות 13:30-08:30.

לתשומת לבכם,

בימי ו', בערבי  חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, וביום הזיכרון לשואה ולגבורה לא תתקיים קבלת קהל, למעט סעדים דחופים.

קבלת קהל במזכירות בית המשפט בפגרות בתי המשפט

פגרה     תאריכים קבלת קהל

פגרת סוכות        י"ד בתשרי עד כ"ב בתשרי            לא תתקיים קבלת קהל

פגרת פסח         י"ד בניסן עד כ"א בניסן     לא תתקיים קבלת קהל

פגרת קיץ           21 ביולי עד 19 באוגוסט  א'-ה' בשעות 12:00-09:00

פגרת קיץ           20 באוגוסט עד 5 בספטמבר        לא תתקיים קבלת קהל

לתשומת לבכם,

במועד הפגרות בהם לא תתקיים קבלת קהל, ניתן להגיש סעדים דחופים, כמפורט בהודעת מנהל בתי המשפט.

הגשה מחוזית ועיון בתיקי בתי משפט

בעל דין יכול לעיין בתיקי בית המשפט בהם הוא צד באמצעות אתר נט המשפט, ובנוסף בעל דין בתביעות קטנות בלבד יכול גם להגיש כתב בי דין ולעיין בתיקים דרך האתר.

במסגרת תהליכי שיפור השירות, אותם מובילה הנהלת בתי המשפט, ניתן לעיין בתיקים, לקבל ולהגיש מסמכים בתיקים המתנהלים במחוז – בכל אחד מהמחוזות בהם קיים השירות בתיקים המתנהלים באותו המחוז, ללא קשר לבית המשפט בו מתנהל התיק.

לפניכם קישור לדף המפורט בנושא הגשה מחוזית ועיון בתיקי בית משפט.

מענה טלפוני

למענה טלפוני בתיקי בתי המשפט, ניתן לפנות למספרי הטלפון המופיעים במרכז המידע הארצי של הרשות השופטת.

קבלת מידע באמצעות נציג שירות On-Line

השירות יינתן בהתאם לשעות פעילות מרכז מידע ארצי ונציגי השירות.

פניות למזכירות באמצעות הפקס

ניתן לפנות למזכירות בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב באמצעות הפקס שמספרו: 03-6926484.

לתשומת לבכם,

באמצעות הפקס ניתן לשלוח בקשות והודעות, שהיקפן אינו עולה על חמישה עמודים.

אין להגיש באמצעות הפקס כתבי בי-דין (כתב תביעה, כתב הגנה וכדומה), וכן בקשות או הליכים הכרוכים בתשלום אגרה.

פניות למזכירות בית המשפט במקרים דחופים לאחר שעות העבודה (מהשעה 16:00 ואילך)

שם       תפקיד   מספר טלפון במשרד        מספר טלפון נייד

חנה כהן מזכירה ראשית   074-7484410   050-6255032             

עפרה קוממי       סגנית מזכירה ראשית      074-7484408   050-6255114

רחמים אשר       מנהל מחוז תל-אביב        074-7484256                          050-6255249

עמדות מתנדבים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה.

נגישות: נגישות חלקית

תיאור נגישות:

לפניכם קישור להצהרת הנגישות של הרשות השופטת, המציגה את השירותים המונגשים ברשות עבור אנשים עם מוגבלות.

לקבלת מידע נוסף בנושאי נגישות בבתי המשפט השונים ובנוגע להתאמות הנגישות בבית המשפט אליו אתם מעוניינים להגיע, ניתן לפנות למרכז המידע הטלפוני שמספרו: 077-2703333.                  

אודות משרד עו"ד משפחה רחל שחר

משרדנו הינו משרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי, גירושין, סכסוכי גירושין מורכבים, סכסוכי רכוש, חטיפת ילדים, ידועים בציבור, דיני ירושה, עריכת צוואות ניהול עיזבונות וסכסוכי ירושה.

משרדנו הממוקם במספר מוקדים מרכזיים במרכז הארץ, מתמקצע בטיפול אישי ושוטף לקהל לקוחותינו. מיום הקמתו ואילך – חורט המשרד על דגלו, יום ביומו, את ערכי המקצועיות, הרגישות והיעילות, שאנו רואים בהם הנוסחה המנצחת להתמודדות עם כל מקרה, קטן כגדול. אנו מאמינים שליווי הלקוחות יד ביד, עם סל הכלים והערכים שאנו מספקים, יאפשרו להם איכות חיים בלתי מתפשרת.

עורכת הדין והנוטריונית רחל רייצ'ל שחר הינה עורכת דין לענייני משפחה מהשורה הראשונה בארץ ועל כך יעידו לקוחותיה הרבים הפזורים לכל אורכה ורוחבה. התיקים הרבים שהובילה בבתי המשפט והניסיון רב השנים בתחום, מאפשרים לה לעזור לכל לקוח במקצועיות ובהקשבה והכלה. כמו כן, עו"ד רחל רייצ'ל שחר מוכשרת כמגשרת ובעלת חותם אמינות מטעם חברת dan&bradstreet

לעורכת הדין שחר שותפים רבים מתחומים שונים שבחרה עם השנים בקפידה, כדי לאפשר לכלל לקוחות המשרד להיות בטוחים שהעזרה המושטת להם הינה מקיפה, יסודית ומהימנה.

 

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.