צו ירושה מחיר-כמה עולה צו ירושה איך מגישים על ידי עורך דין או לבד | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

מחיר צו ירושה? צו ירושה – דף מידע למגיש בקשה לצו ירושה. ניתן אף להגיש לבד בקשה לצו ירושה אם כי רבים מוצאים בכך קושי רגשי. משרדנו ערוך בזמינות מיידית ובאיכות ללא פשרות

עו
לקבלת הצעת מחיר לטיפול משרדנו בצו ירושה חייגו 03-7949755
הצעת מחיר לטיפול בצו ירושה על ידי עורך דין

דף המידע מובא בזאת במלואו מאתר האפוטרופוס הכללי משרד המשפטים וכל הזכויות שמורות לאפוטרופוס הכללי

בקשה לצו ירושה תוגש ללשכת רשם הירושה, שבאזור סמכותו היה מקום מושבו של המוריש (במקרה של תושב זר – בהתאם למקום נכסיו).
ניתן לברר בלשכות הרשם, מהו אזור סמכותם או באתר האינטרנט.
יש לשלם אגרות בגין הבקשה למתן צו ירושה :
(1) אגרת פתיחת תיק (שובר כחול)
(2) אגרת פרסום בעיתון (שובר כתום)

ניתן לשלם את האגרות בדרכים הבאות :
באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי דרך שירות התשלומים הממשלתי.
בסניפי בנק הדואר באמצעות שוברי תשלום, הנמצאים בלשכות הרשם בלבד.

אגרות רשם הירושה מתעדכנות אחת לחצי שנה, ומופיעות באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.
בקשה לצו ירושה מדריך על ידי עורך דין
אנו מעניקים ייעוץ על ידי עורכי דין מומחים לנושא ירושות וצוואות באיכות ללא פשרות בנושא דיני ירושות ונשמח לסייע 03-7949755
ייעוץ על ידי עורך דין דיני ירושה

לייעוץ על ידי עורך דין ירושות בקריית אונו לחץ כאן
לייעוץ על ידי עורך דין ירושות בפתח תקווה לחץ כאן
לייעוץ על ידי עורך דין ירושות באור יהודה לחץ כאן

מחיר צו ירושה ממה מושפע?

מחירו של צו ירושה על ידי עורך דין מושפע ממורכבות התיק ומהשאלה האם כולם מגישים יחד את הבקשה או שהאחים חלוקים ביניהם.

במקרים של בקשות רגילות לצו ירושה המחיר יהיה 2,500 ש"ח פלוס מע"מ והוא נע עד 5,000 פלוס מע"מ לבקשות מורכבות יותר

היכן מוצאים טופס בקשה לצו ירושה?

  • את טופס הבקשה לצו ירושה ( טופס 1 – תקנה 14א ) ניתן להוריד מאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.
  • את הטופס ניתן למלא בכתב יד ברור או בהדפסה של מסמך word.
  • סעיפים שאינם רלוונטים יש למחוק בקו ברור.
  • על הבקשה יש לחתום בפני עורך דין, שופט, דיין, או ראש רשות מקומית.
  • איזה מסמכים צריך לצרף לבקשה לצו ירושה?

מסמכי יסוד אשר יש לצרף לטופס הבקשה לצו ירושה :

שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר, או אישור על הפקדה לחשבונות, או אישור תשלום בכרטיס אשראי באינטרנט.

תעודת פטירה של המנוח ושל כל יורש אחר שנפטר – מקורית או העתק נושא חותמת "נאמן למקור" של עו"ד.

באין תעודת פטירה יש להגיש בקשה נוספת להוכחת מוות.

לבקשה זו יש לצרף כל הוכחה אחרת (מלבד תעודת פטירה) להוכחת המוות. בקשה זו כרוכה בתשלום אגרה נוספת בשובר כחול, בסכום שנקבע לכל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מפורטים בתקנות. גובה האגרה מופיע באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.
לגבי תושב ישראל, שנפטר בחו"ל, יש להמציא ממשרד הפנים "תמצית רישום" ובה מצויין תאריך הפטירה של המנוח.

יפוי כח – אם המבקש מיוצג ע"י עורך דין, עליו להמציא יפוי כח מקורי או "נאמן למקור".

הודעות לכל היורשים – יש לשלוח הודעות בדואר רשום לכל היורשים, ולצרף את ההודעות לבקשה עם אישור על משלוח ההודעות בדואר רשום.
ניתן להוריד מאתר האפוטרופוס הכללי  טופס "הודעה ליורש על פי דין" (טופס 3א – תקנה 14(ב)(4)).
לחילופין, ניתן להגיש מכתבי הסכמה – אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.

תצהירי הסתלקות מקוריים –כאשר יורשים מסתלקים בחלקם בעיזבון, חובה לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים.

אנו מעניקים שירותי תרגום נוטריוני ושירותי נוטריון לצו ירושה ניתן לקרוא על כך ממש פה
שירותי תרגום נוטריוני ושירותי נוטריון לצו ירושה

מה קורה אם המנוח לא היה תושב ישראל ורוצים להגיש בקשה לצו ירושה בעבורו? האם המחיר לצו ירושה משתנה?

בבקשה לצו ירושה של מנוח שלא היה תושב ישראל,  יש לצרף בנוסף למסמכים שפורטו בסעיף הקודם, את המסמכים הבאים :
נסח רישום מקרקעין המעיד על הימצאות מקרקעין כלשהם ע"ש המנוח, אישור כי קיים חשבון ע"ש המנוח בבנק או כל נכס אחר בבעלות המנוח באזור סמכותו של הרשם אליו מוגשת הבקשה.
כל מסמך זר ישא חותמת קונסול ישראל במדינה בה הונפק או חותמת "אפוסטיל".
(חותמת "אפוסטיל" הינה חותמת רשמית המוטבעת על גבי המסמך.)
תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).
חוות דעת הדין הזר – את חוות הדעת מכין משפטן מומחה לדין הזר.
צו פורמלי.
יש להכין את הבקשה והמסמכים הנלווים בארבעה סטים : אחד מקור ושלושה העתקים.
את הבקשה ניתן להגיש בדלפק רשם הירושה בלשכות, בשעות קבלת קהל, המפורסמות באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, או באמצעות הדואר.
במחוזות תל אביב וירושלים, יש אפשרות להגיש את הבקשה בתיבת שירות המוצבת בכניסה – בלובי הבניין.
הטיפול בבקשה נעשה ע"י מזכירות הרשם לענייני ירושה:
מסמכי הבקשה נבדקים  באם צורפו לבקשה כל מסמכי היסוד והאם הבקשה ערוכה עפ"י החוק והתקנות.
מזכירות הרשם מזינה את פרטי המנוח והבקשה למחשב.
הבקשה מקבלת מס' תיק באפוטרופוס הכללי.
העתק זהה של הבקשה המקורית, על כל נספחיה, מועבר לבא כח  היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, לצורך בדיקה משפטית מעמיקה וקביעת עמדתו לבקשה.
העתק שלישי נשלח בחזרה למגיש הבקשה או לבא כוחו, עם מדבקה ועליה מספר הבקשה.
במחוזות תל אביב וירושלים, בקשה שהוגשה באמצעות הדואר או תיבת שירות, תטופל במסלול מהיר. בקשה שהוגשה בדלפק, תטופל במסלול הרגיל.
בקשה לצו ירושה של מנוח שלא היה תושב ישראל

כל בקשה לצו ירושה מתפרסמת בעיתון יומי. המעוניין להתנגד לה, יעשה זאת תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.

תגובת בא כח היועץ המשפטי לבקשה תינתן תוך 45 ימים מהתאריך שמופיע על המדבקה בבקשה.
תשומת לבכם לסוגי התגובות של ב"כ היועמ"ש לממשלה ומשמעותן:

"הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" – משמעה שב"כ היועמ"ש אישר את הבקשה. התגובה מועברת ללשכת הרשם, ובמקביל נשלחת למבקש או לבא כוחו.  במקרה זה יש להמתין לצו המבוקש שישלח בדואר או להחלטה כי התיק עבר לביהמ"ש.
 "הודעה על כוונה להתערב בהליכים"– משמעה שב"כ היועמ"ש מבקש מביהמ"ש לקיים דיון בבקשה ולא ניתן להכין צו ע"י הרשם.
התיק יועבר לבית המשפט  לענייני משפחה המתאים, והחלטה על כך תישלח בדואר למבקש או בא כוחו. "דרישת פרטים" – משמעה שבבקשה חסרים פרטים וב"כ היועמ"ש לממשלה טרם אישר את הבקשה. תגובה זו נשלחת רק למבקש או בא כוחו ועליהם להשלים פרטים אלה על מנת שהבקשה תאושר.
אם נתבקשתם להגיש בקשה מתוקנת – יש להגישה בשלושה עותקים ובצרוף האגרה הקבועה בתקנות למזכירות הרשם לענייני ירושה.
תשומת לבכם כי צו יינתן רק לאחר שב"כ היועמ"ש לממשלה ימציא לרשם "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים".
כמו כן, ישנם מקרים בהם ב"כ היועמ"ש לממשלה ממציא "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" אך לאור סעיף 67א(א) לחוק הירושה, התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה (לדוגמא: הוגשה התנגדות לבקשה, תיקים של תושבי חו"ל).
במידה ולא קיבלתם את תגובת בא-כח היועץ המשפטי לממשלה באפוטרופוס הכללי, יש לברר זאת במשרדם.
איזה תגובות יכול לתת היועץ המשפטי לממשלה בבקשה לצו ירושה
  1. לאחר קבלת תגובת בא-כח היועץ המשפטי לבקשה, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות יינתן צו ירושה או לחילופין, יועבר התיק להחלטת בית המשפט לענייני משפחה.
    בבקשות לצו ירושה, שהועברו לביהמ"ש לענייני משפחה עפ"י סעיף 67א לחוק הירושה,  יינתן הצו ע"י ביהמ"ש ולא על ידי הרשמים לענייני ירושה.
  2. באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, במערכת רשם הירושה, ניתן לבדוק את מצב ההליכים בתיק, ואם נתקבלה החלטה.

אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי :        www.apac.justice.gov.il

לבירורים ניתן לפנות במייל :        

מחוז תל אביב                rashamtlv@justice.gov.il

מחוז חיפה                                 arielav@justice.gov.il

נצרת                                         rulah@justice.gov.il

ירושלים                          rasham-jr@justice.gov.il

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.