בקשה לצו ירושה ללא עורך דין | מאמר מקיף בנושא מעודכן ל2023 | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

איך מגישים בקשה למתן צו ירושה ללא עורך דין צעד אחר צעד

המדריך הבא יסביר לכם ממש צעד אחר צעד כיצד מגישים בקשה לצו ירושה. בכל שלב אתם מוזמנים להיוועץ עם עורך דין לענייני ירושה בטלפון 03-7949755 הייעוץ ללא עלות. תחילה יש להקיש בגוגל בקשה למתן צו ירושה או בקשה למתן צו קיום צוואה ולהיכנס לאתר הרשם לענייני ירושה שכתובתו נמצאת ממש בלחיצה על הכפתור כאן. לאחר שתלחצו על הכפתור מייד תגיעו לעורך דין לענייני ירושה
עמוד אשר בו מוצע שירות הגשת בקשה לצו ירושה אשר מפשר להגיש בקשה למתן צו ירושה, במקרה בו האדם הנפטר לא השאיר אחריו צוואה.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

תנאים לקבלת השירות

על המבקשים להיות יורשיהם של הנפטרים, או יורשים של יורשים שנפטרו לאחר המורישים.

מהם המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לצו ירושה?

בקשה לצו ירושה הכוללת תצהיר המאומת על-ידי עורך-דין (בקשה בטופס מקוון או בקשה בטופס ידני).

צריכים עזרה בהכנת הבקשה למתן צו ירושה? צרו קשר עם עורך דין ירושות 03-7949755
תעודת פטירה או בקשה להוכחת מוות של המוריש או המורישה.
אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום ליורשים או אישור על כך שהמבקש הודיע באופן אישי ליורשים אודות הגשת הבקשה.
ייפוי כוח, אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין ירושות.
אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום.
במידה ואחד מהיורשים מוותר על חלקו בעיזבון, יש לצרף העתק "תצהיר הסתלקות" חתום על-ידי המסתלקים (המוותרים על חלקם בעיזבון) ומאומת כדין על-ידי עורך-דין.
צריכים עזרה בהכנת תצהיר הסתלקות? צרו קשר איתנו 03-7949755 הייעוץ ללא עלות

אם ברצונכם להגיש בקשה למתן צו ירושה על פי חוק נכסים של נספי שואה עליכם להגיש את טופס הבקשה כנדרש.

בקשה לצו ירושה כמה זה עולה?

ניתן לשלם את האגרות בשירות התשלומים הממשלתי. האגרות שיש לשלם:
"בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה מקוונת – אגרה מופחתת לפתיחת בקשה מקוונת".
"בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה – הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום).
עמדות תשלום אוטומטיות
תשלום האגרה באמצעות כרטיס אשראי בעמדות התשלום האוטומטיות, הממוקמות בלשכות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.
בנק הדואר
לצורך קבלת שוברים לתשלום בבנק הדואר, יש לפנות לקבלת קהל בלשכות הרשם לענייני ירושה.
לתשומת לבכם, על תשלומים המשולמים למדינה לא מתווספת לרוב חובת תשלום מע"מ, ולכן, המדינה לא נדרשת להפיק בגינם חשבונית מס (לא קיים רכיב מע"מ).
ניתן לדרוש הכרה בהוצאות אלה לפי העניין ובהתאם לפקודת מס הכנסה.

עליכם להגיש את הבקשה במחוז שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש. כך אם למשל נפטר בתל אביב הגישו זאת לתל אביב ואם בחיפה הגישו לחיפה.

המשך הטיפול בבקשה לצו ירושה

הבקשה התקינה מועברת על-ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה לפרסום ברשומות ובעיתון.
במקביל להעברת הבקשה לפרסום, מועברת הבקשה לטיפולו של עוזר הרשם או לטיפולו של בא – כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי, במידת הצורך יידרשו מהמבקש הבהרות ו/או פרטים.
במקרים בהם עם היורשים נמנה קטין או מי שמונה לו אפוטרופוס או מי שהוגשה בקשה למנות לו אפוטרופוס, מועברת הבקשה לתגובת בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי.
לאחר השלמת הטיפול בבקשה על ידי עוזר הרשם או בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה, ניתן צו לקיום הצוואה. אם הרשם לענייני ירושה אינו מוסמך לתת צו קיום צוואה, מן הטעמים האמורים בסעיף 67א לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, מועברת הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.
הצו המתקבל הוא צו דיגיטלי הנשלח לדואר האלקטרוני של מגיש הבקשה או מייצגו. במקביל ישלח הצו גם למשרדי ממשלה, לבנקים ולחברות ביטוח ובכך לא יהיה עוד צורך להציג את הצו בעת קבלת שירות מגופים אלה.
רשימת הגופים ומשרדי הממשלה העובדים בשיתוף עם רשם הירושה: האגף לרישום והסדר מקרקעין (טאבו), רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, משרד החוץ, רשות המיסים, רשות התאגידים, בנקים וחברות ביטוח.
עם קבלת הצו הדיגיטלי מומלץ לשומרו במחשב שלכם כקובץ לשימוש עתידי וכך תוכלו להעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש.
שימו לב, רשם הירושה לא מנפיק צווים מודפסים ולא ניתן לקבל העתקי צווים במשרדי רשם הירושה.
ככלל, צו ירושה יינתן בתוך 40 ימים מיום הגשת הבקשה לצו (כולל את תקופת הפרסום בעיתון).
ככל שהבקשה הועברה לתגובת בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה, תינתן תגובתו הראשונה בתוך 30 ימים ממועד ההעברה ובמקרה זה, ככלל, יינתן צו הירושה בתוך 50 יום.
יודגש כי כל עיכוב במענה לדרישה להשלמת מסמכים או דרישת פרטים יעכב את הטיפול בבקשה.

קבלת העתק צו ירושה דיגיטלי

לקבלת העתק מצו שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה, היכנסו לאתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה Online והגישו בקשה להעתק צו כנגד תשלום אגרה מתאימה. יש לציין בגוף ההודעה את פרטי זיהוי המנוח (מספר תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה ומחוז מטפל) ואת פרטי כתובת הדואר האלקטרוני אליו תרצו שישלח הצו.
שימו לב על פי הודעת הרשם לענייני ירושה אם ברשותכם הקובץ המקורי של הצו הדיגיטלי שנשלח אליכם, באפשרותכם להשתמש בו ואין צורך להזמין צו נוסף.
רשם הירושה לא מנפיק צווים מודפסים ולא ניתן לקבל העתקי צווים במשרדי רשם הירושה.

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.