הסדרת ביטוח לאומי לידועה בציבור-המדריך המלא והמעודכן 2020

תהליך רישום ידועים בציבור ביטוח לאומי בנוסף לזכויות בירושה יש זכויות אשר מדינת ישראל מעניקה לכם ובתוכן קצבת ביטוח לאומי לידועה בציבור או לידוע בציבור. אם טרם נרשמתם בחייכם כידועים בציבור בביטוח הלאומי עליך למלא טופס מיוחד להכרה כידועים בציבור. מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין ידועים בציבור בטרם הגשת הטופס שכן מילוי בטעות עלול לגרום לדרישת החזרים מהמוסד לביטוח לאומי. אם ירשת אדם וחייתם יחד כבני זוג ואם אתה רוצה להסדיר את זכויות הידועה בציבור או הידוע בציבור לגבי הירושה הרי שעל מנת לממש את זכותך לירושה תחילה עליך לבדוק האם קייימת צוואה שהופקדה ברשם לענייני הירושה או אצל אחד מבני המשפחה ואם לא קיימת צוואה פתוחה בפניך הדרך להגיש בקשה למתן צו ירושה. את הבקשה לצו ירושה יש להגיש בכל אחד ממשרדי הרשם לענייני ירושה או באחד מבתי הדין הרבניים. אני באופן אישי לא ממליצה להגיש בקשות בבתי הדין הרבניים לנוכח העובדה שבעיני אין אחידות לפסקי הדין אשר יוצאים מבתי הדין הרבניים וההליכים שם.

תוכן עניינים

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ
ללא התחייבות

ירושה של ידוע/ה בציבור

ירושה היא, על פי חוק הירושה התשכ"ה- 1965, העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין

חוק הירושה הישראלי מפרט באופן נרחב למדי את החלוקה בין ירושה על פי דין לבין ירושה על פי צוואה. אם המנוח הותיר אחריו צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי צוואה, היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי החלוקה בצוואה.

במקרה שאין צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי דין, והיורשים הם קרוביו של הנפטר, על פי הוראות קבועות בחוק כפי שנפרט להלן. ישנם מצבים בהם המדינה יורשת , באמצעות האפוטרופוס הכללי אם לאדם שנפטר לא היו יורשים קרובים שזכאים לרשת אותו על פי דין.

זכויות של ירושה לידועה בציבור בביטוח הלאומי

ידועים בציבור זכאים לרשת זה את זה כאילו היו בני זוג נשואים לכל דבר ועניין. כל זאת אם קיימו משק בית משותף ואף אחד מהם לא היה נשוי במועד הפטירה. יחד עם זאת אם לבן הזוג הייתה צוואה תקפה במועד בה נפטר הרי שהכתוב בצוואה גובר על הוראות החוק. בתי המשפט הכירו גם בזכויות של ידועים בציבור בני אותו מין לרשת זה את זה.

התנאים להסדרת ביטוח לאומי לידועה בציבור

אם כך על בני הזוג לעמוד בתנאים הבאים:

1. בני הזוג חיו חיי משפחה במשק בית משותף

2. בעת שבן הזוג נפטר אף אחד מבני הזוג לא היה נשוי לבן זוג אחר.

לקבלת  טופס הגשת בקשה להכרה של ידועים בציבור בביטוח לאומי  בחינם ללא כל עלות צור קשר 050-6914314

מעבר לזכויות בביטוח לאומי יש לכם זכויות בירושה ובפנסיה. ירושתו של נפטר שהותיר אחריו בן זוג אך לא הותיר ילדים מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג ובין הורי המנוח או אחיו ואחיותיו. בן זוג ואחים מתחלקים 2/3 לבן זוג ו-1/3 מתחלק בין האחים.

בן הזוג יורש את כל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו ילדים, אחים או הורים.

הורי המנוח, אחיו ואחיותיו מתחלקים בכל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו בן או בת זוג ולא היו לו ילדים.

ירושתו של נפטר שהותיר אחריו ילדים אך לא הותיר אחריו בן או בת זוג מתחלקת שווה בשווה בין ילדיו. אם גם ילדיו של הנפטר אינם בחיים, הירושה מתחלקת בין נכדיו של הנפטר. אם מי מילדי הנפטר נפטר לפניו חלקו עובר לנכדיו בחלקים שווים ביניהם. אם מי מיורשי הנפטר נפטר אחריו – חלקו עובר ליורשיו עפ"י צו ירושה/קיום צוואה.

ירושתו של נפטר שלא היו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן או בת זוג, הורים או אחים, מתחלקת שווה בשווה בין הורי הוריו של הנפטר וצאצאיהם.

ירושתו של נפטר ערירי, שלא היה לו בן זוג ידוע בציבור באותה העת ואף לא קרובים מכל מין או סוג שהוא,  עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי, ונשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שיתגלו לקבל את הירושה, לאחר חלוף זמן הקבוע בחוק, עובר העזבון למדינה.