ייפוי כח מתמשך הפך היום להיות חובה בכל בית וכיום ניתן לעשות אותו במחיר מוזל. על פי תיקון 18 לחוק האפוטרופסות אלו הם האנשים אשר יכולים לעשות לעצמם ייפוי כח מתמשך:

אדם מעל גיל 18 רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו

לשם כך יש להגדיר "ייפוי כוח מתמשך" ולערוך אותו עם עורך דין בעל הסמכה לעריכת ייפוי כח מתמשך.

ייפוי הכוח המתשך ייכנס לתוקף כאשר האדם חדל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח.

צריכים לערוך ייפוי כוח מתמשך אנחנו כאן לכל שאלה 050-6914314

תיקון 18 לחוק נתן לראשונה בישראל לכל אדם את האפשרות לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) המבין את משמעותו של יפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, למשל עקב מחלת זיקנה (כמו דמנציה), מוגבלות נפשית וכיו"ב.

מהי מטרת עריכת ייפוי כח מתמשך ומהי עלות ייפוי כח מתמשך?

מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר, אנשים אלה מכונים מיופי הכוח,  שהוא סומך עליהם. למידע מפורט על סמכויות מיופה הכוח והתנאים שחלים עליו ראו מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים כגון השכרת בתים, ניהול עניינים שוטף, החלטות לאיזה בית אבות להיכנס אם בכלל,  (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם. כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש. אם לא צויינו התחומים הרלבנטיים שבהם יפעל מיופה הכוח מדובר יהיה בתקלה משפטית שלא תאפשר למיופה הכוח לתפקד כדבעי.

למה יכול להתייחס ייפוי כח מתמשך ומה המחיר?

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס כאמור לענייני הרווחה היומיומיים של האדם כמו הששאלה היכן יגור מי יארח לו לחברה האם יגור בדירת קרע או על מה יבוזבז כספו. כך גם אם אדם תורם מדי חודש כספים לעמותה מסיימת והוא רוצה שימשיכו לתרום בעבורו סכומים אלה אזיי עליו להורות על כך למיופה הכוח בייפוי הכח המתמשך.

 עניינים אישיים יכולים להתייחס גם לעניינים רפואיים, אך ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. למידע נוסף ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.

האדם אשר עורך את הייפוי כח המתמשך יכול להורות מראש למיופה הכוח איזה החלטות לקבל וגם את תוכן ההחלטות עצמן או שהוא יכול להשאיר את שיקול הדעת לנושא ההחלטות למיופה הכוח.

מחירו של ייפוי כח מתמשך נע בין 3,500-7,000 ש"ח והכל תלוי במורכבות ייפוי הכוח המתמשך. לכן התושבה כמה עולה ייפוי כח מתמשך התשובה היא תלוי על כמה דברים מתפרס ייפוי הכוח המתמשך. למחירון ייפוי כוח מתמשך לחץ כאן
ייפוי כח מתמשך מחיר

דוגמאות לקבלת החלטות בייפוי כוח מתמשך

מי זכאי לערוך ייפוי כח מתמשך? כולנו זכאים

כל אדם שחשוב לו להחליט מה יעלה בגורלו כשלא יוכל להחליט יותר צריך לערוך ייפוי כח מתמשך. הזכאות לעריכת ייפוי כח מתמשך מותנית בכך שאותו אדם מבין מהי המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מהן מטרותיו ומהן תוצאותיו. מובן שגם אדם עם מוגבלות זכאי ויכול לערוך ייפוי כח מתמשך ויש לסייע לו עם המוגבלות.

עניינים שצריכים או ניתנים להיכלל בייפוי הכוח המתמשך

בייפוי הכוח יפרט האדם באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו האם רק בעניינים רכושיים האם בעניינים אישיים לא כולל עניינים רפואיים או שמא גם עניינים רפואיים).

בנוסף, יכול האדם לכלול הנחיות מקדימות לזמן שייפוי הכוח ייכנס לתוקף ולעניין פקיעתו.

אדם יכול לקבוע רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדיין.

דוגמה   

אדם יכול להורות כי ייפוי הכוח המתמשך הוא לתקופה של 10 שנים או כל תקופה אחרת שנים שלאחריהן הוא אינו בתוקף עוד.

האדם הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר (שמכונה "אדם מיודע"), שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

לא ניתן לבחור לדיווח כזה אדם שהוא קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של האדם הממנה.

"אדם מיודע" רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח.

יש פעולות שחייבות להיכלל במפורש בייפוי הכוח המתמשך, יש פעולות שאפילו אם יוזכרו יחייבו אישור בית משפט כדי לממשן, ויש פעולות שגם אם יוזכרו בייפוי הכוח לא ניתן יהיה לממשן.

קיים ייפוי כוח לצרכים רפואיים בלבד ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.

תהליך מימוש הזכות באמצעות עורך דין ייפוי כוח מתמשך

יש לערוך את ייפוי הכוח על גבי טפסים מיוחדים ולחתום עליהם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. לרשימת עורכי הדין המוסמכים לחתום על ייפוי כוח מתמשך.

לאחר עריכת ייפוי הכוח יש להפקידו במשרדי האפוטרופוס הכללי.

מתי ייפוי כוח נכנס לתוקף כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

תנאים לכניסה לתוקף:

יחד עם זאת ברירת המחדל היא שאם האדם אשר  ערך את ייפוי הכוח המתמשך לא התייחס לכך במפורש בייפוי הכוח המתמשך, אזי התנאי לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך תהיה שעורך ייפוי הכוח אינו מסוגל להבין באותו עניין ולמעשה מצבו הקוגניטיבי אינו מאפשר לו לקבל החלטות.