איך להתגונן מפני התנגדות לצוואה? | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

העובדה שאתם זוכים בצוואה אינה מספיקה. פעמים רבות לאחר שתגלו כי אתם זוכים על פי צוואה תגלו למרבה הצער כי דווקא האח אשר בילה את כל ימיו בחופשות בחו"ל בשעה שאתם טיפלתם במסירות בהוריכם, דווקא הוא מגיש התנגדות לצוואה ומערער על זכותכם לרשת את המנוח ולכבד את רצונו.

עו

קיימים מספר כללי מפתח אשר הקפדה עליהם יכולה לסייע לכם בהמשך הדרך בניהול ההליך המשפטי של הגנה על צוואה. הקפדה על כללים אלה תוכל למנוע התנגדות עתידית לצוואה ובוודאי את פסילתה.

משרד עו”ד רחל שחר העוסק בתחום דיני משפחה וירושה מנחה ומסייע ללקוחותיו  כיצד להגן על הצוואה מבעוד מועד וכן מדריך כיצד ניתן להתמודד עם מקרים בהם מתעוררת התנגדות משפטית לצוואה, בין אם הוגשה התנגדות לצוואה ובין אם נודע כי בני המשפחה שכרו שירותי עורך דין להגיש התנגדות לצוואה.

הגנה על צוואה מה הפעולות שחשוב לעשות

הגנה על צוואה היא ראשית הקפדה על מלוא הכללים בעת שהמצווה עורך את הצוואה. הקפדה על כללי עריכת הצוואה על פי חוק הירושה תסייע בהמשך למצב בו תוגש התנגדות לצוואה. לאחר פטירת המצווה קיימת סגרת פעולות של היורשים על הצוואה לנקוט על מנת שניתן יהיה להגן בבוא העת אם תוגש התנגדות על ידי עורך דין צוואה.

הגנה על צוואה על מה חשוב להקפיד בעת עריכת הצוואה

 1. הקפידו לכלול בצוואה שערכתם סעיף הכולל הוראה הקובעת כי מי שיתנגד לצוואה יאבד את כל מה שרשום לטובתו בצוואה.
 2. הסריטו את אירוע חתימת הצוואה בפני עורך דין לענייני ירושה וכן בפני העדים.
 3. ניתן ורצוי אף להסריט את העדים לצוואה.
 4. הזמינו חוות דעת עדכנית למועד עריכת הצוואה
 5. פעולות אלה מייקרות את הליך עריכת הצוואה אך מבטיחות הגנה משמעותית במקרה שמוגשת התנגדות לצוואה.

הגנה על צוואה מה ניתן לעשות לאחר שהאדם נפטר

באופן טבעי לאחר שהאדם נפטר אין כל אפשרות לבצע שינויים במסמך הצוואה.

יחד עם זאת קיימות פעולות חיצוניות שחשוב להקפיד עליהן:

 • ככל ואתם מזהים שעלולה להיות התנגדות מצד מי מהאנשים שאמורים היו להיות זוכים על פי הצוואה נתקו איתם כל מגע. כל ניסיון לייצר אינטראקציה עם המתנגדים העתידיים לצוואה עלול לסבך אתכם ביצירת מצג או גרסה מצידכם לנסיבות עריכת הצוואה.
 • דוגמא שאירעה ותוארה בפסיקה היא מצב בו אדם סיפר לרעהו על כך שבסך הכל הפנה את המוריש לעורך דין צוואות והדבר העלה חשד ותחילת ביסוס עילה של "מעורבות בעריכת צוואה". העילה של מעורבות בעריכת צוואה יכולה להביא לפסילת הצוואה ולמנוע את קיומה.
 • מעורבות בעריכת צוואה הוא אחד העניינים אשר כאמור עלולים לגרום לבעיה בהגנה על צוואה. הגנה על צוואה משמעה הוכחה כי הנהנה לא לקח חלק בעריכתה.

הגנה על צוואה מה עילות ההתנגדות

אחת מעילות ההתנגדות היא לקיחת חלק בעריכת הצוואה?

לשון סעיף 35 לחוק הירושה:

"הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה" ("…החוק יוצר הנחה חלוטה כי מי שלוקח חלק בעריכת הצוואה השפיע שלא כדין על המצווה. חזקה זו אין לסתור אף לא בהבאת ראיות המלמדות כי שלבים אחרים בהליך היווצרותה של הצוואה היו נקיים מפגם. העובדה שהנהנה על-פי הצוואה לא ערך אותה והעובדה שלא היה עד לעשייתה, עשויים להעיד על כך שהוראת הצוואה ניתנה בסופו של יום מרצון חופשי, אולם אם 'לקח הוא חלק בעריכתה באופן אחר' אין תוקף להוראה המזכה אותו – אפילו הייתה זו הוראת אמת" (ע"א 6496/98 בוטו נ' בוטו, פ"ד נד(1) 19 בעמ' 30).

בפסק הדין בע"א 5869/03 חרמון נ' גולוב , פ"ד נט(3) 1 בסעיף 18 נכתב על ידי כבוד השופט (כתוארו אז) א' רובינשטיין "בסופו של יום עולה אפוא כי הבחינה אם נטל הנהנה חלק בעריכת הצוואה צריך שתיעשה באשר לכל מקרה ונסיבותיו ונוכח מידת האינטנסיביות והחומרה של מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה: ע"א 7506/95 שוורץ נ' בית אולפנא בית אהרון וישראל, [פורסם בנבו] בעמ' 228-227 (השופט ריבלין); ע"א 148/96 בקשי נ' סלמן, [פורסם בנבו] בעמ' 847 (המשנה לנשיא ש' לוין).

הגנה על צוואה כללי עשה ואל תעשה
Recommended Firm Logo
משרדנו עוסק בתחום דיני הירושה ומעניק שירות ללקוחות מכל העולם וישראל

זכרו כי התפיסה המעודכנת בנושא נטילת חלק בעריכת צוואה היא שהצטברותם של אירועים וזיקות שאולי כל אחד מהם כשלעצמו לא היה בו כדי להציב תווית של נטילת חלק בעריכת הצוואה, בהיקבצם יחד ב"מבט-על" אל המכלול, יוצרים הם אותה השתתפות בעריכתה שיש בה כדי לפסול. "לא הרי טלפון בלבד אל עורך-הדין לקביעת פגישה כהרי העברת תוכן הצוואה אליו על-ידי הנהנה לשם הכנתה, ולא הרי תשלום שכרו של עורך-הדין על-ידי הנהנה בעומדו לבדו כהרי הצטרפו לנושאים אחרים."

 • לצד ניתוק קשר עם המתנגדים הפוטנציאליים קיימת חשיבות לא פחותה  לקבלת ייעוץ מעו"ד העוסק בתחום הצוואות ולהגיע אליו עם הצוואה על מנת לבחון אם קיים פגם בצוואה. חשוב לאתר מוקשים פוטנציאליים ולאתר נקודות תורפה בין אם בצוואה עצמה ובין אם בנסיבות אשר אפפו אותה או בנסיבות חייו של המוריש אשר עלולות להעיד על תלות כזו או אחרת בין המוריש ליורשים.

הגנה על צוואה הגנה מפני התנגדות לצו קיום צוואה

על מנת להגן היטב על צוואה ראשית נדרשת הבנה בשאלה מה גורם לפסילת צוואה.

מהן למעשה עילות התנגדות לצוואה?

מלבד התנאים הטכניים הכוללים חלון זמן להגשת ההתנגדות, חוסר בצו קיום צוואה ומילוי פרטי ההתנגדות המלאים כראוי, קיים תנאי חשוב להגשת התנגדות לצוואה והוא קיומה של עילה להתנגדות.

העיקרון המנחה בנושא צוואות הוא רצונו החופשי של המצווה ובתי המשפט מייחסים לנושא רצונו של המצווה חשיבות מכרעת בפרשנות הצוואה.

סעיף 30 לחוק הירושה קובע:

"א) הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.

(ב) הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן – בטלה הוראת הצוואה."

מטרת סעיף 30 לחוק הירושה כמו מטרת כל דיני הצוואות היא כיבוד רצונו של המת. "מתוך כך אנו נדרשים לגילוי רצונו האמתי והחופשי של המצווה בשעת חתימת צוואתו, רצון שהוא פרי החלטתו העצמאית, להבדיל מרצון שהוכתם ונרמס בשל השפעה שאינה הוגנת. עצם העובדה שאנו מודעים לרצונו של המנוח אין די בה, עלינו להוסיף ולבחון האם עסקינן ברצון חופשי להבדיל מרצון המונע מלחץ או השפעה חריגה ולא ראויה של אחר " (סעיף 22 לפסק הדין בעמ"ש (מחוזי- מרכז) 39988-09-17 ש. נ' ש. [פורסם בנבו]  

ומוסיף סג"נ שאול שוחט בספרו "פגמים בצוואות", מהדורה שלישית, הוצאת סדן, התשע"ו-2016, בעמוד 175:

"בהתקיים אחת מאותן רעות (המפורטות בסעיף 30: אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה ותרמית- ע'ר') לא את רצונו שלו עושה המצווה אלא את רצונו של האחר, ועל פי רוב תהיה השאלה עד כמה עמוקה הפגיעה ברצונו האמיתי של המצווה, והאם נצדק באמרנו כי לא את רצונו שלו ביטא המצווה בצוואתו אלא את רצון הזולת."

 הגנה על צוואה הלכת החוטים השזורים

קיימות עילות להתנגדות לצוואה ואולם כיום הגישה הרווחת היא גישת החוטים השזורים אשר מתייחסת למכלול הקשיים הרלבנטיים בצוואה לא כמקשה אחת אלא כמכלול.

עיקרון מנחה בעל חשיבות מכרעת בדיני ירושה הקובע כי על הצוואה להיערך מתוך רצון חופשי וכנה. עילות אפשריות להתנגדות לצוואה כוללות:

 • קיומה של צוואה נוספת, מאוחרת בזמן, לצוואה הנוכחית. ככל שקיימת צוואה נוספת, מאוחרת הזמן. הכלל בחוק הירושה קובע כי צוואה מאוחרת בזמן היא זו שתקבל תוקף, על פני צוואה קודמת לב והכל על פי הכללים אשר משורטטים בחוק הירושה.
 • הימצאות פגמים בצוואה  מדובר על פגם צורני באחד ממרכיבי היסוד של הצוואה אשר נדרשים על פי חוק הירושה.  לדוגמה, אם עד אחד לא ראה בפועל את המנוח חותם אלא היה בחדר אחר במועד החתימה על הצוואה, או שנכתבה בכתב ידו של המנוח, אך קיימים בה חלקים נוספים שאינם בכתב ידו.
 • צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, כגון הפעלת לחץ או איומים- לא כל השפעה על המנוח תיחשב השפעה בלתי הוגנת. יחד עם זאת בפסיקה התקבלה הגישה הגורסת כי הטעיית המנוח באשר למצב המשפטי הנוגע לעריכת צוואה יכולה להיחשב השפעה בלתי הוגנת.

הגנה על צוואות בדיקת מכלול הנסיבות על ידי עורך דין

מכלול הנסיבות – החוטים השזורים

הלכת החוטים השזורים אשר אומצה בפסיקה קובעת כי צוואה יכולה להיפסל ממקבץ סיבות שכל אחת מהן אינו מספיק אך כולן יחד יוצרות חזקה לכך שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח

בפסק הדין בע"א 133/84 רכטמן נ' זיסמן, פ"ד לט(4) 769 (1986) נכתב על ידי הנשיא מ' שמגר:

"מה שהמחוקק ביקש למנוע הוא מתן התוקף לצוואה, שלא נערכה מרצונו החופשי ולפי החלטתו העצמאית של המצווה אלא לפי התכתיב של אחר, בעקבות האיום של אחר או על-ידי ניצול בלתי הוגן של הנסיבות על-ידי אחר. אין בכך, כמובן, כדי למצות את מגוון הנסיבות, שבהן יכולה להישמע טענה המעוגנת בסעיף 30, אך, כאמור כאן, הדרך של ההשפעה ונסיבות הפעלתה יכול להיות בהן כשלעצמן כדי ליצור אותם מרכיבים, המצביעים על כך שהצוואה אינה פרי רצונו של המצווה אלא פרי רצונו של מי שהשפיע עליו, ושהכתיב לו למעשה את ההסכמה.

כמוזכר, נוצרת, למשל, מערכת נסיבות כאמור, כאשר מי שמשפיע על המצווה מנצל א תלותו, חולשתו או חוסר יכולתו של המצווה; השפעה המביאה לבטלות צוואה היא, למשל, השפעה שביטויה בלחץ מילולי על אדם חולה, חלש ותשוש, שאין לו כוח להתנגד, המביא את המצווה לכך שהוא מסכים לאמץ דעתו של האדם המשפיע. הסכמה בנסיבות כאלה ניתנת בלית ברירה ובשל חוסר הכוח להתנגד או להתמודד עם ההשפעה בשל מצבו של המצווה או בשל תלותו במי שמשפיע עליו. אך מובן, שאין לראות באמור  

לעיל אלא הדגמה ולא תיאור ממצה. העיקרון המודגש כאן הוא, כי היסוד הבלתי הוגן אשר בהשפעה, שסעיף 30לחוק הנ"ל מזכיר אותה, ביטויו יכול להיות, בין היתר, בניצול של תלות גופנית או נפשית עקב מצב חמור של מחלה – לצורך עריכת מעין תכתיב בדבר תוכן הצוואה, הנראה כנכון וכרצוי למי שמשפיע את השפעתו על החולה."

הגנה על צוואה מי רשאי להגיש התנגדות

הגנה על צוואה קיום רצון המת

בפסק דין ש. נ' ש., אשר גם בגדרו בוטלה צוואת אם לשני בנים, אשר נישלה אחד מבניה נכתבו דברים שיפים בשינויים מחויבים גם לעניין שבפנינו:

"היסוד המנחה בדיני צוואות הוא קיום רצון המת, ועל בית המשפט לאתר את רצונו האמיתי והחופשי, רצון אשר הובע בדרך צלולה ונטול השפעה ולחץ של צד שלישי. ממסכת חייה של המנוחה כפי שנפרשה בפני בית משפט קמא, עולה כי היא דאגה למשיב והשתדלה לעזור לשני בניה כמיטב יכולתה וברי כי היא אהבה את שניהם במידה שווה… לפיכך יש לתהות מדוע בחרה המנוחה להדיר את המשיב מעיזבונה בהיותה על ערש דווי…. תמיהה נוספת מתעוררת באשר לתוכנה של הצואה נוכח העובדה שהמנוחה לא מצאה לפרט ולנמק בצוואה, ממנה עולה קולה האחרון, מדוע בחרה להדיר את המשיב" (סעיף 36 לפסק הדין).

עוד יש להביא את פסק דינו של כבוד השופט נ' הנדל בבע"מ 4459/14 פלונית נ' פלונית [פורסם בנבו] (2015) שעסק גם הוא באם שזיכתה בצוואתה בכל רכושה את הבת תוך שהיא מדירה מן הצוואה את הבן:

" התשובה לכך נעוצה בנקודת מבטו של בית המשפט המחוזי. הוא בחן את סוגיית ההשפעה הבלתי הוגנת כמכלול. כך ראוי לנהוג. הנטל להוכיח עילת פסלות זו רובץ על המבקש את פסלות הצוואה (המשיב כאן). אך יש לזכור, כי לא פעם הראיות הינן נסיבתיות (ראו, למשל, הלכת מרום בעמ' 848). בענייננו, המשיב טען לעילות פסלות נוספות, כגון העדר כשרות ומעורבות בעריכת הצוואה. סבורני כי בצדק נדחו עילות אלה על ידי בית המשפט לענייני משפחה. אך עדיין, חוטים שונים של עילות שונות – הגם שלא היה בכוחם לבסס עילה עצמאית – יכולים להישזר יחד לרבדים המחזקים ומבססים את מסקנת בית המשפט המחוזי. ההשפעה הבלתי הוגנת העולה עד כדי שלילת הבחירה החופשית של המצווה הינה מבחן דינאמי ורחב כקשת החיים. בית המשפט המחוזי נעזר בחוטים השונים כדי להגיע לראייה כוללת המשקפת את מלוא התמונה. מכאן וביישום הדברים, נראה לי נכון להעדיף את פסק דינו של בית המשפט המחוזי על פני זה של בית המשפט לענייני משפחה."

בהליכי הגנה על צוואה לאור העובדה שהמצווה כבר אינו יכול להעיד בבית המשפט, נקבע כי נקודת המוצא היא שבמצבים בהם הצוואה אינה תקינה על פניה וקיים בה פגם צורני כלשהו, או אם  עולות נסיבות המלמדות כי הצוואה אינה משקפת את רצון המנוח, הרי שנטל ההוכחה עובר אל מבקש קיום הצוואה.

לא יכולה להיות מחלוקת כי נושא העברת נטלי ההוכחה בהליכי התנגדות לקיום צוואה והגנה לאחר שהתקבלה התנגדות לצוואה הינו אבן הבריח בהליכים אלה  ועלול להכריע את ההליך. מכאן החשיבות בפנייה מוקדמת לעו”ד המתמחה בדיני ירושה למניעת אירועי היפוך נטלים.

הגנה על צוואה ארבעה מבחנים לדחיית התנגדות לצוואה

האם ניתן לנסח את הצוואה כך שהיא תשלול מראש לחלוטין אפשרות להגשת התנגדויות?

כללים חשובים

א. מייד לאחר עריכת הצוואה גשו לבד לרשם לענייני ירושה והפקידו את הצוואה. עשו זאת באופן עצמאי וללא ליווי של משי שצפוי להנות מהצוואה. ליווי של הנהנה העתידי לרשם לענייני ירושה אפילו ליווי ברכב אינו מומלץ.

ב. כללו בצוואה סעיף כי מי שיתנגד לצוואה יודר ממנה וחלקו אשר ניתן לו בצוואה יישלל ממנו.

ג. דאגו לתעד היטב את מצבכם הרפואי וככל שיש סתירות בין רפאים שונים דאגו לחוות דעת רפואית מסודרת אשר כוללת תשובות לכל הסתירות הקיימות, אם קיימות בחוות הדעת.

 

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.