ייפוי כוח מתמשך מהו וכמה הוא עולה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

ייפוי כוח מתמשך מהו וכמה הוא עולה

צריכים מידע חשוב בנושא ייפוי כוח מתמשך מהו וכמה הוא עולה פתחנו עבורכם מרכז מידע טלפוני 03-7949755 כל התשובות לכל השאלות על ידי עורך דין מוסמך ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אותו עורך אדם במטרה לקבל החלטות כיצד ינוהלו חייו מרגע היותו לא קוגנניטיבי. מטרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות הייתה להחליף את הצורך במינוי אפוטרופוס חיצוני או אפוטרופוס בכלל לבני אדם ולהותיר בידיהם את הבחירה מי מבני משפחתם יהא אחראי עליהם בהגיעם למצב בו לא יוכלו לקבל החלטות.

עו

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי שערכו לא יסולא בפז מבחינת היקף היכולת שהוא מעניק לאדם בקבלת החלטות על גורלו.

ניסוח נכון של ייפוי כוח מתמשך יבטיח שליטה כמעט מלאה על עתידם ויפחית למינימום את המחלוקות בין הצדדים.

משרדה של עורכת דין נוטריון בפתח תקווה רחל שחר  בעל הסמכה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי הדין לעריכת יפוי כח מתמשכים וכן ובעל ניסיון רב בתחום ייפוי כוח מתמשך וכלים לתכנון הזיקנה.

ניתן ליצור קשר בטלפון 03-7949755 מרכז מידע טלפוני לייפוי כוח מתמשך

כיום כבר ידוע לכל כי ייפוי כוח מתמשך הינו כלי המאפשר המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) קוגניטיבי ובעל יכולת קבלת החלטות לקבוע מי יחליט בעבורו כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, למשל עקב מחלת זיקנה (כמו דמנציה), מוגבלות נפשית וכיו"ב.

ייפוי כוח מתמשך-מהם סוגי הנושאים הנכללים בו

מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם (מיופה כוח). קבלת ההחלטות היא בשלושה תחומים עיקריים בריאות רכוש ואישי.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים עוסק ברווחה האישית הנוגעת לכל אדם. לצרכים היומיומיים שלו, מקום המגורים בו הוא רוצה להתגורר, האם הוא מבקש לגור בבית או לצאת לגור בדיור מוגן האם הוא מבקש מטפלת סיעודית או כל דרישה אחרת הנוגעת להרגליו היומיומיים.

המונח עניינים אישיים יכול לכלול גם סוגים שונים של עניינים רפואיים, אך ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שכל ייעודו הוא עניינים בריאותיים.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס להיבטי ניהול הרכוש לשו, מניות בחברה, מינוי ממלא מקום לתפקוד בחברה במקומו, וכן לטיפול בכלל נכסיו, כספיו וחובותיו של האדם אשר עורך את הייפוי הכוח המתמשךאדם זה קרוי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות "הממנה".

בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך יכול הממנה לקבוע קביעה כללית מי יהיה מוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות. לחלופין הממנה אשר עורך את הייפוי כוח המתמשך יכול יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות טופס מיוחד ובהו ממלאים רשימת "הנחיות מקדימות".

משרדה של עורכת דין ונוטריון בפתח תקווה רחל שחר  בעל הסמכה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי הדין לעריכת יפוי כח מתמשכים וכן ובעל ניסיון רב בתחום ייפוי כוח מתמשך וכלים לתכנון הזיקנה.

ניתן ליצור קשר בטלפון 03-7949755 מרכז מידע טלפוני לייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך אילו אפשרויות עומדות בפני גורם שמתעורר אצלו חשש כי בעת ההחתמה האדם כבר לא הבין בדבר?

ישנן  כמה אפשרויות:

לפנות לאפוטרופוס הכללי לבירורים נוספים. (ככלל במקרים של ספק, ישנה לעו"ד, עורך המסמך, אפשרות לבקש חוו"ד מומחה).

 להגיש תלונה בעניין לממונה על תלונות הציבור באפוטרופוס הכללי.

לפנות לבימ"ש ולבקש הנחיות בטענה שייפוי הכוח לא נערך כדין

כיצד על צד שלישי, כדוגמת בנק, לנהוג, כאשר הוצג בפניו ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף ומתעורר חשש כי בעת ההחתמה האדם כבר לא הבין בדבר?

יש לפנות לאפוטרופוס הכללי לביצוע בדיקה וברור.

משרדה של עורכת דין ונוטריון בפתח תקווה רחל שחר  בעל הסמכה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי הדין לעריכת יפוי כח מתמשכים וכן ובעל ניסיון רב בתחום ייפוי כוח מתמשך וכלים לתכנון הזיקנה.

ניתן ליצור קשר בטלפון 03-7949755 מרכז מידע טלפוני לייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מה קורה במקרה בו עורך דין החל לטפל בייפוי כוח מתמשך אך אינו יכול להשלים את התהליך?

במקרה שעו"ד מסוים החל לטפל בעריכת ייפוי כוח מתמשך ונבצר ממנו להשלים את התהליך האם ניתן להעביר את השלמת התהליך וסיום הטיפול לעו"ד אחר?

התשובה לכך חיובית ובמקרה כזה על פי הנחיות האפוטרופוס הכללי עורך הדין הממשיך צריך לפעול בהתאם לאמור בסעיף 32יד ולפעול על פי התנאים הנדרשים ממנו, עליהם הוא גם מצהיר.

על עורך הדין ה"חדש" אשר החליף את עורך הדין הקודם בעריכת ייפוי כוח מתמשך, לערוך טיוטה חדשה במערכת האישית שלו, באמצעות הכרטיס החכם האישי שלו, ואין לעשות שימוש במערכת של עורך הדין הקודם.

משרדה של עורכת דין ונוטריון בפתח תקווה רחל שחר  בעל הסמכה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי הדין לעריכת יפוי כח מתמשכים וכן ובעל ניסיון רב בתחום ייפוי כוח מתמשך וכלים לתכנון הזיקנה.

ניתן ליצור קשר בטלפון 03-7949755 מרכז מידע טלפוני לייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך האם מיופה כוח יכול לייצג את הממנה בפעולות בהן הוא נמצא במצב של ניגוד עניינים? האם הוא יכול לייצג את הממנה בפעולה בין שניהם? האם הוא יכול לייצג שני ממנים להם הוא משמש מיופה כוח בפעולה בין ממנה אחד לשני?

מקרה לדוגמה: אב ובן שהינם שותפים בלעדיים בחברה מסוימת פונים בבקשה לערוך ייפוי כוח מתמשך לאב. ייפוי הכוח המתמשך צריך לקבוע שהאב מייפה את כוחו של הבן בכל הקשור למניות האב בחברה עם כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף.

בנוסף, במסגרת הסכם בעלי מניות, יש ביניהם הסכמה בכתב, לפיה ככל שהאב יחדל לעבוד בחברה מכל סיבה שהיא, לבן תינתן האופציה לרכוש את מניות האב בחברה ובכך להשלים בעלות מלאה על מניות החברה. האם ניתן למנות את הבן כממונה במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

כדי לתת מענה לשאלה זו יש ראשית תחילה לזכור כי סעיף 32ו(ז) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מחיל את הוראות סעיף 48 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, בשינויים המחויבים, על פעולה משפטית בין הממנה לבין מיופה הכוח. המשמעות היא כי מיופה הכוח אינו מוסמך לייצג את הממנה בפעולה משפטית בין הממנה למיופה הכוח או קרוביו או בפעולה משפטית בין שני ממנים שיש להם אותו מיופה כוח.

במקרה שבדוגמא שהובאה לא ניתן לאפשר למיופה הכוח לייצג את אביו בפעולה לפי ההסכם בדוגמה המתוארת ללא אישור בית המשפט שכן מדובר על עניינים שבין האב לבן שלבן יש אינטרס ברור וממשי לגביהם.

ייפוי כוח מתמשך האם ניתן במסגרת ההוראות המקדימות הכלולות בייפוי כוח מתמשך להתנות על זכות הממנה לביטול ולהגבילה?

האם ניתן לקבוע למשל בייפוי כוח מתמשך שאדם לא יוכל לבטל את הייפוי כוח המתמשך? התשובה לכך היא חד משמעית ולא ניתן להתנות על הזכות של הממנה לביטול אלא אם האדם אינו קוגניטיבי יותר ובמצב כזה נכנסות לתוקפן הוראות הפעלת ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך היכן ניתן לקבל מענה לשאלות בעניינים רפואיים?

מענה לשאלות הנוגעות ליפוי כח רפואי וחוק החולה הנוטה למות

בשאלות הנוגעות ליפוי כח רפואי וחוק החולה הנוטה למות יש לפנות אל משרד הבריאות על פי הפרטים המצורפים:

אתר: www.health.gov.il.

כתובת דואר אלקטרוני: fax-mishpatit@moh.gov.il.

טלפון: 5400*

פקס מספר: 02-5655972.

ייפוי כוח מתמשך האם תאריך הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח יכול להיות, לפי בקשת הממנה, ביום עריכתו?

החוק והתקנות מתייחסות לכך באופן מפורש וברור וקובעות כי כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תהיה במועד שבו הממנה חדל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך ועם התקיימות תנאי הכניסה לתוקף שנקבע בייפוי הכוח. 

ייפוי כוח מתמשך- פרסום רשימת עוה"ד המוסמכים – היכן וכיצד?

הרשימה מפורסמת באתר לשכת עוה"ד. חיפוש בהתאם לשם עוה"ד ומיקום משרדו. פניות בנושא יש להפנות ללשכת עוה"ד mazal.ne@israelbar.org.il.

ייפוי כוח מתמשך עלות מהו שכר הטרחה שיש לגבות בגין עריכת ייפוי כוח מתמשך?

השכר לא הוגבל ע"י המחוקק אולם ועדת שכר טרחה ופורום משפחה בלשכת עורכי הדין פרסמה במאי 2019 הצעה לתעריף שכר טרחה מינימלי מומלץ בגין הכנת ייפוי כוח מתמשך.

כיום מקובל לגבות 3500 פלוס מעמ לאדם יחיד.

ייפוי כוח מתמשך הוא ישרות לכל דבר ולכן מומלץ  לבצע סקר שוק לצורך בחירת עורך דין  המתאים לצורך ייפוי כוח מתמשך.

יצוין כי אגף הסיוע המשפטי במשרד המשפטים עורך ייפוי כוח מתמשכים למי שעומדים בקריטריונים כלכליים מסוימים.

להסבר וטופס הגשת בקשה בעניין.

בנוסף במסגרת ייעוץ משפטי שנותנות עמותות חברתיות שונות, ניתן לקבל את השירות בחינם/בעלות מופחתת.

ייפוי כוח מתמשך עריכת מסמך בחו"ל

ממנה שיש לו חשבונות בנק, השקעות, ניירות ערך בחו"ל (ארה"ב) והוא מבקש להסמיך את מיופי הכוח (הסמכה מלאה) על מנת שיוכלו לפעול בחשבונות אלו, מה הדין במקרה זה, שכן ייפוי הכוח תקף רק לישראל?

הכרה בייפוי כוח שנערך בישראל, במדינה אחרת, תלויה במדינה. על מנת להכריע בסוגיות הנוגעות לחשבונות בנק בארצות הברית או בכל מדינה אחרת יש לקבל חוות דעת מעורך דין הבקיא בדין הזר של מדינה זו.

בישראל, כדי לקיים ייפוי כוח מתמשך שנערך בחו"ל יש צורך בפניה לביהמ"ש לענייני משפחה בבקשה לקבלת סעד הצהרתי, בצירוף הוכחת הדין הזר ואימות המסמך בהתאם לדיני הראיות.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.