חלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו | גירושין חלוקת פנסיה | מעודכן ל2024

חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו למצות כל זכות

כדי להעריך את חלקו של בן הזוג בפנסיה של בן הזוג השני, יש לפנות למשרדנו לייעוץ על ידי אקטואר ולאחר מכן לפנות לקבלת פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה לרישום החסכון הפנסיוני. חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו למצות כל זכות

עו
 • ניתן לתת הוראה לקרן המנהלת את הפנסיה להמשיך ולנהל בנפרד את חלקו של בן הזוג השני עד למועד התשלום על פי חוק
 • זכויות סוציאליות, לרבות זכויות פנסיה, שצברו בין הזוג במהלך החיים המשותפים, נחשבות לרכוש משותף שיש לחלק אותו בפרידת בני הזוג.
 • חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית שנפרדת מבן זוגה.
 • חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית ובן זוגה לשעבר
 • כאשר עובד או גמלאי המבוטח בפנסיה תקציבית או צוברת, נפרד מבת זוגו, ונקבע בפסק הדין או בהסכם, כי בת הזוג לשעבר זכאית לחלק מקצבת הפנסיה של העובד או הגמלאי, יועבר חלקו של בן הזוג ישירות אליה, בהתאם לכללים המפורטים להלן.
 • יש לרשום את פסק הדין המקנה זכאות בפנסיה אצל הממונה על הגמלאות בהקדם. איחור בפניה אל הממונה עשוי לפגוע בזכאות
מיצוי זכויות הפנסיה שלכם בהליך גירושין או פרידה יכול להשפיע רבות אל איכות חייכם לעת זקנה. אנו כאן כדי לסייע במימוש כל זכות צרו קשר עוד היום 03-7949755
 • זכויות סוציאליות, לרבות זכויות פנסיה, שצברו בין הזוג במהלך החיים המשותפים, נחשבות לרכוש משותף שיש לחלק אותו בפרידת בני הזוג.
 • ניתן לתת הוראה לקרן המנהלת את הפנסיה להמשיך ולנהל בנפרד את חלקו של בן הזוג השני עד למועד התשלום על פי חוק

 

חלוקת חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו-מה התהליך וכמה זה עולה?

זכויות הפנסיה שצוברים בני הזוג במהלך הנישואים או חייהם המשותפים נחשבות לרכוש משותף, שיש לאזן אותו בעת הפרידה. חלוקת חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו הינה תהליך שאמור להיות קצר ככל שהוא בהסכמה. בהינתן הסכמה בין בני הזוג ניתן לפנות ישירות לבית המשפט לענייני משפחה לחלוקת חסכון פנסיוני ולמצות כל זכות 

כדי להעריך את חלקו של בן הזוג בפנסיה של בן הזוג השני, יש לפנות לאקטואר ולאחר מכן לפנות לקבלת פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה לרישום החסכון הפנסיוני

כמה עקרונות חשובים בנושא חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

 • ניתן לתת הוראה לקרן המנהלת את הפנסיה להמשיך ולנהל בנפרד את חלקו של בן הזוג השני עד למועד התשלום על פי חוק
 • חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית ובן זוגה לשעבר
 • יש לרשום את פסק הדין המקנה זכאות בפנסיה אצל הממונה על הגמלאות בהקדם. איחור בפניה אל הממונה עשוי לפגוע בזכאות
 • זכויות סוציאליות, לרבות זכויות פנסיה, שצברו בין הזוג במהלך החיים המשותפים, נחשבות לרכוש משותף שיש לחלק אותו בפרידת בני הזוג.
 • כאשר עובד או גמלאי המבוטח בפנסיה תקציבית או צוברת, נפרד מבת זוגו, ונקבע בפסק הדין או בהסכם, כי בת הזוג לשעבר זכאית לחלק מקצבת הפנסיה של העובד או הגמלאי, יועבר חלקו של בן הזוג ישירות אליה, בהתאם לכללים המפורטים להלן.
 • חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית שנפרדת מבן זוגה.

חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו- מה קובע החוק לחלוקת חסכון פנסיוני?

החוק לחלוקת חסכון פנסיוני קובע כדלקמן:

"פרק ב': רישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני

 1. בן זוג לשעבר שניתן לגביו פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ומתקיימים לגבי פסק הדין התנאים כמפורט להלן, לפי העניין, רשאי להגיש לגוף המשלם בקשה לרשום ברישומיו את פרטי פסק הדין:

(1)        לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות, ולגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים של חוסך שהוא גמלאי –

(א)       אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת גמל לקצבה או באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת מסתיימת לא יאוחר ממועד הפירוד, וכן כי קצבת הפרישה תחולק בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה יהיה שיעור קבע מסך קצבת הפרישה שהיתה משולמת לחוסך אילולא ההעברה האמורה והשיעור האמור אינו עולה על מחצית מהשיעור המשותף;

(ב)        אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית – נקבע בפסק הדין כי הסכום שיועבר לבן הזוג לשעבר שווה למכפלת השיעור להעברה בסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה, ובלבד ששיעור ההעברה לא יעלה על מחצית מהשיעור המשותף;

(2)        לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים של חוסך שאינו גמלאי – נקבע בפסק הדין כי היתרה הצבורה של החוסך תחולק בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה לא יעלה על מחצית מסך יתרתו הצבורה במועד הפירוד המחושבת לפי סעיף 6(ב), ויהיה אחיד למרכיבי התגמולים והפיצויים ביתרה הצבורה".

חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו-מה תהיה להם זכות לקבלת חלק מהפנסיה של בן הזוג

בן/בת זוג של עובד או גמלאי הזכאי לפנסיה (שנצברה לזכותו או משולמת לו בפועל) בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • נקבע בפסק דין, או בהסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין, כי לבן/בת הזוג יש זכויות בפנסיה.
 • בפסק הדין כי התקופה המשותפת של בני הזוג שמכוחה מחולקים כספי החיסכון הפנסיוני מסתיימת לכל המאוחר במועד הפירוד של בני הזוג, כפי שנקבע בהסכם או בבית המשפט.
 • נקבע כי חלקו של בן/בת הזוג יהיה בשיעור קבוע מתוך הקצבה של העובד או הגמלאי ולא יעלה על מחצית הקצבה
 • חלוקת הפנסיה אפשרית בין בני זוג נשואים שמתגרשים וגם בין ידועים בציבור שנפרדים. למאמר נרחב בנושא ידועים בציבור זכויות בירושה לחצו כאן 

מה התהליך למיצוי זכויות פנסיה בין בני זוג שנפרדו?

 • כדי להבין מהו הסכום לו זכאים בן/בת הזוג, יש לפנות לאקטואר מומחה בתחום.
 • בני הזוג יכולים להסכים על חוות הדעת האקטוארית או להחליט ביניהם על כל סכום מוסכם, ולקבוע בבהסכם הגירושין את הסכומים.
 • אם בני הזוג לא מסכימים, חוות הדעת האקטוארית מוגשת לערכאה המוסמכת כחלק מתביעות נלוות לגירושין או כתביעה כספית במקרה של ידועים בציבור.
 • הערכאה המוסמכת תדון בחוות הדעת שהוגשו לה, ואף רשאית לקבל חוות דעת נוספת עבורה.
 • לאחר מכן יינתן פסק דין המצהיר על זכויות הצדדים בפנסיה.

מה התהליך לקביעת אופן חלוקת הפנסיה בין בני זוג שנפרדו?

קיימות כמה שיטות לאופן החלוקה בפועל של הפנסיה, למשל:

 • קביעת גובה פנסיה לחלוקה. בשיטה זו מחשב האקטואר כמה מגיע לבן הזוג השני מדי חודש בהתאם לצבירת הזכות במרוצת החיים המשותפים, נכון להיום.
 • שיטת הנוסחה האקטוארית לפיה יוכלו הצדדים לחשב בעצמם כיצד לחלק את הפנסיה מהרגע שיתחילו תשלומי הפנסיה.
 • היוון. כלומר צד אחד ישלם לצד השני את הסכום באופן חד פעמי, במקום לשלם את הפנסיה באופן חודשי, כך שיהיה שווה ערך לפנסיות החודשיות בניכוי רכיב ההיוון.
 • פתרון לפי החוק החדש לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, לפיו הגוף המנהל את הפנסיה ירשום את חלקו של בן הזוג השני וימשיך לנהל את הפנסיה עבורו. בבוא הזמן תשולם הפנסיה לבן הזוג במישרין מהגוף המשלם. כמו כן, בכל שינוי בפנסיה יש לקבל את אישור בן הזוג השני.
חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו למצות כל זכות
חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו למצות כל זכות

איך רושמים פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו?

 • לאחר שניתן פסק דין מהערכאה המוסמכת – אם באמצעות פסק דין לאחר הגשת תביעה או פסק דין לאישור הסכם גירושין – יש לפנות אל הממונה לגמלאות.
 • בת (או בן) הזוג רשאית לפנות אל הממונה על הגמלאות ולבקש לרשום את פסק הדין. רישום פסק הדין הוא תנאי הכרחי לצורך קבלת חלקה של בת הזוג.
 • למרות זאת, כאשר העובד או הגמלאי נפטר לפני שבת הזוג לשעבר הגישה בקשה לרישום פסק דין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש בקשה לפנסיית שאירים גם ללא רישום פסק הדין וזאת בהתאם לתנאים הבאים:
 • אם העובד (בטרם הפך לגמלאי) נפטר לפני שבת זוגו לשעבר הגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש תביעה גם בלי שהגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין.
 • אם מדובר בגמלאי (שכבר זכאי לקצבת פנסיה או החל לקבל אותה בפועל) שנפטר לפני שבת זוגו לשעבר הגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש תביעה גם בלי שהגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין בתנאי שלא עברו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין. אם חלפו שנתיים, לא תוכל בת הזוג לשעבר לתבוע את פנסיית השאירים.

חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו האם ניתן לעקל את הסכום המועבר לבן/בת הזוג לשעבר

לא ניתן לעקל את הסכום המועבר לבת הזוג לשעבר אלא אם היא הסכימה לכך.

הסכומים שאמורים להיות מועברים לבת הזוג לשעבר (הן כחלק מהקצבה החודשית והן כסכום חד-פעמי) נחשבים כסכומים השייכים לבת הזוג לשעבר ולא לגמלאי עצמו.

במקרה של עיקול המוטל על נכסיו של הגמלאי עצמו ועל סכומים שהוא אמור לקבל בעתיד מצד שלישי (כגון ממינהלת הגמלאות) לא ניתן יהיה להביא בחשבון את חלקה של בת הזוג במסגרת רשימת הנכסים והכספים של הגמלאי.

כלומר ניתן יהיה להטיל עיקול רק על חלקו של הגמלאי בסכומים העתידיים שהוא אמור לקבל ממנהלת הגמלאות אך לא על חלקה של הקצבה שאמור להימסר לבת הזוג.

חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו פטירת בן/בת הזוג לשעבר

אם בת הזוג לשעבר נפטרה, יקבל הגמלאי מאותו מועד גם את חלקה.

אם הקצבה הופחתה לפני חישוב חלקה של בת הזוג, יקבל הגמלאי קצבה מלאה כשהיא מופחתת.

חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת/גמלאית שנפרדת מבן זוגה.

השירותים שאנו מספקים לתביעות בענייני גירושין חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

עורכת הדין לענייני גירושין רחל שחר צברה מאז הקמת משרדה שנות ניסיון רבות בדיני הגירושין ודיני משפחה על כל גווניהם תוך שילוב הסמכות בייפוי כוח מתמשך וכן הסמכה כנוטריונית מטעם משרד המשפטים.

אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים בשיתוף עורכי דין ויועצים מומחים בנושא אופציות ומניות מסוגים שונים. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות, תוך התמחות בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה הישראלית, בהליכי גירושין תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות עורכי הדין והנוטריונים במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של זכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

 • מינוי אקטואר לצורך בחינה ושמאות של חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ללא צורך בהגשת תביעות.
 • קבלת חוות דעת אקטוארית במהירות לצורך ייעול ההליכים-תוך 10 ימי עסקים בלבד
 • תביעות לסעדים זמניים שונים בהליך הגירושין. סעדים זמניים אלה מאפשרים השגת יתרונות טקטיים משמעותיים בהליך הגירושין.
 • גישור בהליכי גירושין וזאת על מנת לאפשר הגעה למשא ומתן מנקודת יתרון משמעותי על הצד שכנגד.
 • עורך דין גירושין עוסקת גם בטיפול בצווי הגנה המאפשרים פתרון מידי לבני זוג אלימים אשר מאיימים ופוגעים בכל בני המשפחה ולכך נדרש טיפול אגרסיבי מהיר ומיידי..

  עורך דין גירושין מתי נצטרך
  עורך דין גירושין מתי נצטרך

 

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.